Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Grønlandsposten

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Grønlandsposten

						40
GRØNLANDSPOSTEN
Nr. 4
Filmsanlæg i Egedesminde.
I sidste nummer af »Grønlandsposten« brag-
te vi en kort meddelelse om en festlig musikaf-
ten, som indbyggerne i Egedesminde bavde for-
anstaltet i tilslutning til indsamling til et films-
anlæg. Med »Fylla«-posten har vor korrespon-
dent i Egedesminde nu sendt os nedenstaaende
nærmere enkeltheder om, hvor langt fremme
tanken i øjeblikket er.
Tanken om et Filmsanlæg til Egedesminde
er populær mellem Distriktets over 2000 Indbyg-
gere. Ønsket er stærkt fremme, og der haabes
paa at faa et til Efterskolen. Forstander Gam
har i Aarenes Lob arbejdet ihærdigt for dette,
uden at det dog hidtil er lykkedes; det var lige
ved at lykkes sidste Aar — men glippede i det
afgørende Øjeblik; — »Bevillingsmyndigheder«
er ikke altid lette at bevæge af Ønsker om det,
der kaldes for Luksus.
Eorstander Gam har derefter startet en
Kampagne for at skaffe Kapital, saa Ønsket kun-
de faa en solid Understregning. Kampagnen
startedes med en Indsamling, og Bidragyderne
var ikke faa, saa der indsamledes omgaaende
over 350,00 Kr. i Distriktet, men derefter var den
Vej lukket, i hvert Fald for en Tid, og der
maatte findes paa nye Midler til at fremtrylle
Penge.
En Del af Efterskolens Elever med Lærer
Rosing som Instruktør opførte saa i Fastelavnen
Pavia Petersens Skuespil: »Ikingutigit«.
Ingen havde vist regnet med, at Stykket
kunde va>re blevet en saa fuldkommen Succes
med de unge Kræfter, der ikke var vant til Ram-
pelyset og de skraa Brædder, men Lærer Rosing
havde gennemprøvet Stykket atter og atter med
sin Trup og havde udført sande Kunstværker
ved Maling af Kulisser dertil, og Belønningen
derfor kom med det bragende Bifald, der Gang
efter Gang rystede Salen.
I Pauserne solgtes der Slikpinde, der ogsaa
vakte Glæde; enkelte sad med indtil 10 Slikpin-
de i Haanden, naar Forestillingen gik videre, og
ikke faa gik hjem — praktisk talt med Favnen
fuld for hvorfor skulde de smaa derhjemme
ikke ogsaa være med til Festaftenen, omend de
gik Glip af Synet af Fremførelserne.
Aftenen var en fuldkommen Succes og gav
atter et lille Hundrede Kr. til den ønskede Film.
Filmsanlæget koster ca. 5000,00, saa Vejen er
lang, men inden Vinteren gik, føjedes et nyt Ka-
pitel til Vinterens »Filmopførelser«, og Egedes-
minde oplevede sin hidtil største Musikbegiven-
hed, som sikkert vil leve længe i Deltagernes
Erindring.
Anden Paaskedag var Efterskolens Gymna-
stiksal atter fyldt af forventningsfulde Tilhørere,
da Frk. Vedersø, Distriktslæge Kelstrup og Kon-
torist Jens Frederiksen intonerede Haydn: Trio
Nr. 18. Frk. Vedersø spillede Klaver, Dr. Kel-
strup Violincello og Jens Frederiksen Violin.
Det blev en smuk Aften, hvor der blev spillet
smukt — levende Musik — ikke en Radio, der
stod og drønede i en Krog og ikke en Gram-
mofon, der stod og skrattede henover en daar-
lig Plade med en slidt Naal, men virkelige, le-
vende Mennesker, der om ikke fuldendte Kunst-
nere saa dog forstod at føre Tilhørernes Tanker
bort fra Tanks — Bomber — Searsvarer og
sidste Nyt fra »the far east«.
Kateket Kr. Mikiassen havde desuden ind-
øvet et Sangkor, der sang liere Sange for et lyt-
tende Hus. Der var Stilhed hele Aftenen; kun
naar Instrumenterne eller Sangkoret tav, klap-
pedes der ivrigt.
Slikpindene, der gjorde saa stor Lykke un-
der den første Forestilling, vakte ikke mindre
Glæde under de 5 Minutters Pause, og da Mu-
sikken omsider tav, og Bifaldet døde hen, gik
Tilhorerne hjem: et Minde rigere — et Indblik i
Musikkens Verden rigere. Et nyt Blad var skre-
vet i Egedesmindes »Filmshistorie«, 90,00 Kroner
var føjet til Kapitalen — og de smaa i Hjem-
mene fik ogsaa en Aften ud af det — ved den
sidste Slikpind, som ikke var smeltet, inden For-
ældrene naaede hjem; men alle haaber og ven-
ter, at det ikke skal blive sidste Afsnit.
Der haabes paa flere Forestillinger i Lig-
hed med »Ikingutigit«, og der længes efter en
ny Musikaften, og sidst men ikke mindst haabes
der paa, at Kapitalen en skønne Dag er vokset
saa stor, at »Bevillingsmyndighederne« ikke kan
overse den, men føjer den sidste Skærv til.
Jens Fynbo.
					
Hide thumbnails
Side 37
Side 37
Side 38
Side 38
Side 39
Side 39
Side 40
Side 40
Side 41
Side 41
Side 42
Side 42
Side 43
Side 43
Side 44
Side 44
Side 45
Side 45
Side 46
Side 46
Side 47
Side 47
Side 48
Side 48