Tímarit.is   | Tímarit.is |
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Grønlandsposten

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Grønlandsposten

						40

GRØNLANDSPOSTEN

Nr. 4

Filmsanlæg i Egedesminde.

I sidste nummer af »Grønlandsposten« brag-

te vi en kort meddelelse om en festlig musikaf-

ten, som indbyggerne i Egedesminde bavde for-

anstaltet i tilslutning til indsamling til et films-

anlæg. Med »Fylla«-posten har vor korrespon-

dent i Egedesminde nu sendt os nedenstaaende

nærmere enkeltheder om, hvor langt fremme

tanken i øjeblikket er.

Tanken om et Filmsanlæg til Egedesminde

er populær mellem Distriktets over 2000 Indbyg-

gere. Ønsket er stærkt fremme, og der haabes

paa at faa et til Efterskolen. Forstander Gam

har i Aarenes Lob arbejdet ihærdigt for dette,

uden at det dog hidtil er lykkedes; det var lige

ved at lykkes sidste Aar — men glippede i det

afgørende Øjeblik; — »Bevillingsmyndigheder«

er ikke altid lette at bevæge af Ønsker om det,

der kaldes for Luksus.

Eorstander Gam har derefter startet en

Kampagne for at skaffe Kapital, saa Ønsket kun-

de faa en solid Understregning. Kampagnen

startedes med en Indsamling, og Bidragyderne

var ikke faa, saa der indsamledes omgaaende

over 350,00 Kr. i Distriktet, men derefter var den

Vej lukket, i hvert Fald for en Tid, og der

maatte findes paa nye Midler til at fremtrylle

Penge.

En Del af Efterskolens Elever med Lærer

Rosing som Instruktør opførte saa i Fastelavnen

Pavia Petersens Skuespil: »Ikingutigit«.

Ingen havde vist regnet med, at Stykket

kunde va>re blevet en saa fuldkommen Succes

med de unge Kræfter, der ikke var vant til Ram-

pelyset og de skraa Brædder, men Lærer Rosing

havde gennemprøvet Stykket atter og atter med

sin Trup og havde udført sande Kunstværker

ved Maling af Kulisser dertil, og Belønningen

derfor kom med det bragende Bifald, der Gang

efter Gang rystede Salen.

I Pauserne solgtes der Slikpinde, der ogsaa

vakte Glæde; enkelte sad med indtil 10 Slikpin-

de i Haanden, naar Forestillingen gik videre, og

ikke faa gik hjem — praktisk talt med Favnen

fuld for hvorfor skulde de smaa derhjemme

ikke ogsaa være med til Festaftenen, omend de

gik Glip af Synet af Fremførelserne.

Aftenen var en fuldkommen Succes og gav

atter et lille Hundrede Kr. til den ønskede Film.

Filmsanlæget koster ca. 5000,00, saa Vejen er

lang, men inden Vinteren gik, føjedes et nyt Ka-

pitel til Vinterens »Filmopførelser«, og Egedes-

minde oplevede sin hidtil største Musikbegiven-

hed, som sikkert vil leve længe i Deltagernes

Erindring.

Anden Paaskedag var Efterskolens Gymna-

stiksal atter fyldt af forventningsfulde Tilhørere,

da Frk. Vedersø, Distriktslæge Kelstrup og Kon-

torist Jens Frederiksen intonerede Haydn: Trio

Nr. 18. Frk. Vedersø spillede Klaver, Dr. Kel-

strup Violincello og Jens Frederiksen Violin.

Det blev en smuk Aften, hvor der blev spillet

smukt — levende Musik — ikke en Radio, der

stod og drønede i en Krog og ikke en Gram-

mofon, der stod og skrattede henover en daar-

lig Plade med en slidt Naal, men virkelige, le-

vende Mennesker, der om ikke fuldendte Kunst-

nere saa dog forstod at føre Tilhørernes Tanker

bort fra Tanks — Bomber — Searsvarer og

sidste Nyt fra »the far east«.

Kateket Kr. Mikiassen havde desuden ind-

øvet et Sangkor, der sang liere Sange for et lyt-

tende Hus. Der var Stilhed hele Aftenen; kun

naar Instrumenterne eller Sangkoret tav, klap-

pedes der ivrigt.

Slikpindene, der gjorde saa stor Lykke un-

der den første Forestilling, vakte ikke mindre

Glæde under de 5 Minutters Pause, og da Mu-

sikken omsider tav, og Bifaldet døde hen, gik

Tilhorerne hjem: et Minde rigere — et Indblik i

Musikkens Verden rigere. Et nyt Blad var skre-

vet i Egedesmindes »Filmshistorie«, 90,00 Kroner

var føjet til Kapitalen — og de smaa i Hjem-

mene fik ogsaa en Aften ud af det — ved den

sidste Slikpind, som ikke var smeltet, inden For-

ældrene naaede hjem; men alle haaber og ven-

ter, at det ikke skal blive sidste Afsnit.

Der haabes paa flere Forestillinger i Lig-

hed med »Ikingutigit«, og der længes efter en

ny Musikaften, og sidst men ikke mindst haabes

der paa, at Kapitalen en skønne Dag er vokset

saa stor, at »Bevillingsmyndighederne« ikke kan

overse den, men føjer den sidste Skærv til.

Jens Fynbo.

					
Hide thumbnails
Side 37
Side 37
Side 38
Side 38
Side 39
Side 39
Side 40
Side 40
Side 41
Side 41
Side 42
Side 42
Side 43
Side 43
Side 44
Side 44
Side 45
Side 45
Side 46
Side 46
Side 47
Side 47
Side 48
Side 48