Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Grønlandsposten

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Grønlandsposten

						
Nr.
GRØNLANDSPOSTEN
53
meddelt børnene opholdstilladelse for resten af
krigen, afsluttede samtalen ved at rejse sig og
stilfærdigt og indtrængende udtalte: »Og sig saa,
at Deres børn skal være bjerteligt velkomne,
og at vi skal gøre alt, hvad vi fra vor side kan
gøre, for at de under det foreløbige ophold her-
ovre skal føle sig hjemme iblandt os.«
.leg behøver ikke at nævne, at den dansk-
amerikanske kirke (baade Den forenede kirke
og Dansk evangelisk luthersk kirke) til stadig-
hed var os behjælpelig, lige fra pastor Bondo i
Toronto, som paatog sig ulejlighed med at føre
os rundt i mangfoldige hjem — til pastor Dorf
i Brooklyn, som er den af de dansk-amerikan-
ske præster, som er nærmest knyttet til Grøn-
landskontoret, og hvis mangeaarige, grundige er-
faring i amerikanske forhold var til overordent-
lig stor nytte. Udenfor selve deri danske kirke
bar særligt Y. M. C. A i Philadelphia, gennem
dr. Spur, og en kreds af den anglikanske me-
nighed i Toronto bl. a. gennem Right. Rev. A.
Fleming (biskop i arktisk Canada) vist stor in-
teresse for børnene.
Ganske særligt maa vi til slut tænke paa
vore børns plejeforældre. Det var trods de
fremmedartede forbold et stykke Danmark, der
her kom os i møde. Den kærlighed og opof-
relse, de udviser ved at tage sig af børnene er
mere end, hvad der kan udmaales i penge og
opstilles paa en konto. Det maa først og frem-
mest gengaddes med vor tillid og tak. Ikke
mindst kom det hyppigt frem, at det var tanken
paa Danmark, »the old country«, som de ynde-
de at kalde det, der laa bag ved det hele, og
dermed ønsket om at hjælpe os i en vanskelig
situation baade som venner og som danske.
Grønlandsnyt.
Ivigtut fagforening.
Mangeaarig formand for Ivigtut Fagforening,
hr. Holger Andreassen, er den 13. april efter
eget ønske afgaaet som formand, og i hans sted
er valgt hr. Charles Faust. Førstnævnte har i
alle maader været fagforeningen en god støtte og
hjælp og har vundet sig venner hos alle, han
har været i berøring med.
To udnævnelser.
Under 30. april er udstedsbestvrer Hjalmar
Andersen, NiaKornårssuk, og minor Carl Ander-
sen, Sukkerloppen, udnævnt til underassistenter
fra den 1. april 1942 at regne.
Tre kajakulykker i Frederikshaabs-
distrikt.
Den 27. januar omkom den unge fanger
Jonathan Andreassen, llivilarssuk, i kajak lige
ud for bopladsen. Kun hans kajak blev fundet.
Det vides ikke, hvorledes ulykken er sket. En
anden fanger fandt paa hjemvejen lians kajak.
Han  var gift, men havde ingen horn.
Den 21). marts omkom den gamle fanger
Sakæus Abrahamsen, Neria, paa vej til Narssa-
lik for at handle i butikken. Da de! blæste
stærkt, formodes det, at ulykken skyldes storm
eller drivende isstykker. Den (il-aarige langer
var stadig en dygtig kajakmand, og hans bo-
pladsfæller fortadler, at han endnu kunde kap-
pes med de unge paa rensdyrjagterne. Han var
et godt eksempel for sine bopladsfæller, især
hvad angaar Hid ved indsamling af vinterpro-
viant og ved det ordentlige liv, han førte. Han
efterlader sig en gammel enke og mindre, for-
ældreløse børnebørn.
Den 11. april omkom den unge fanger Ma-
nasse Klemensen, Storøen, lige ud for bopladsen.
Da han fiskede under kraftig nordenstorm, er
det sandsynligt, at han er kæntret ved, at hans
ladning af fisk har forskubbet sig paa kajakken.
En anden fanger, som han tidligere havde frelst
under en nordenstorm, fandt ham druknet, uden
at han endnu var faldet ud af kajakken. Han
frigjorde ham fra Kajakken og tik ham slæbt til
land. Den omkomne var gift og havde et barn.
Han var eneste forsørger for enke og børn efter
sin  broder,  der tidligere er omkommet i kajak.
25 aars jubilæum.
Den første maj i aar kunde kontormedhja'I-
per Ole Petersen og fartøjsfører Albrecht Skifte,
Sukkertoppen, fejre 25 aars jubilæum som an-
satte i Styrelsens tjeneste. Kontormedhjælper
Ole Petersen har i mange henseender været en
udmærket foregangsmand ved stedet og har væ-
ret medlem af kommuneraad og landsraad.
Fartøjsfører  Skifte er  for tiden kommuneraads-
					
Hide thumbnails
Side 49
Side 49
Side 50
Side 50
Side 51
Side 51
Side 52
Side 52
Side 53
Side 53
Side 54
Side 54
Side 55
Side 55
Side 56
Side 56
Side 57
Side 57
Side 58
Side 58
Side 59
Side 59
Side 60
Side 60