Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Grønlandsposten

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Grønlandsposten

						88
GRØNLANDSPOSTEN
Nr. 7
Kighoste i Godthaab.
Den 12. April maatte man i Godthaab fordi
man formodede, at der i Kolonien var et Tilfælde
af Kighoste, foranstalte Isolation af flere Fami-
lier. Kighosten er kommet fra Danmark, hvor
den for Tiden er ret hyppig. Foreløbig er Pastor
Wolffs Barn smittet, men man har ikke iagttaget
andre Tilfælde.    Fem Familier er blevet isoleret.
Badminton i Holsteinsborg.
I Dagene 6.,9. og 10. April har Sportsfor-
eningen »AmerdloK« holdt Turnering i Badminton.
15 deltog i Singlekampe og 7 Par i Doublekampene.
Vinder i Single blev Assistent Krogh efter et
spændende Slutkamp med Kontorist Manasse
Lennert. I Double vandt Manasse Lennert og
Krogh over Skibstømrer Skakon og Frøken Binzer.
Den grønlandske Ungdom har vist glimrende An-
læg for Badminton.
25 Aars Jubilæum.
Overkateket Abel Kristiansen fejrede omkring
1. April sit 25-Aars Jubilæum som Kateket. Abel
Kristiansen har i otte Maaneder været indlagt paa
Øresundshospitalet men er nu i Bedring. Overfor
»Kristeligt Dagblad« har Abel Kristiansen i An-
ledning af Jubilæet udtalt om Grønlands Stilling,
at Gønlænderne nok hurtigt skal lære at leve sam-
men med andre Nationer. Vi skal nok forsvare
og udbygge vor Kultur. Alle de danske Repræsen-
tanter i Grønland arbejder godt, ogsaa Præsterne.
De danske og grønlandske Præster arbejder godt
sammen, og vi kunde slet ikke undvære de dan-
ske Præster i Grønland. Abel Kristiansen skulde
have være ordineret som Præst i 1946 men blev
det ikke, fordi han manglede Lægeattesterne.
Abel Kristiansens Søn, Uvdloridngualc, er rejst til
Danmark, hvor han skal opholde sig og lære Gan-
gen paa et dansk Dagblad i Viborg. Det er paa
»ViborgStifts Folkeblad«, hvor han under Vejled-
ning af en af Kommissionens Deltagere, Redaktør
Th. Wellejus, skal lære videre efter at han i Godt-
haab har assisteret paa Radioen, »Grønlandsposten«
og »Atuagagdliutit«.
10 Aars Jubilæum.
Sportsforeningen K'uloKutsuk i Godthaab fej-
rede den 1. April Jubilæum ved en Fest i Semi-
nariets Gymnastiksal. Man indviede en ny Fane
og udtalte paa Jubilæumsaftenen, at fortsat øn-
skede at være uafhængig af andre Sportsforeninger.
Dødsfald.
Maskininspektør J. M. Kruse, der i mange Aar
har været Førstemester paa »Disko«, døde den 1.
April under et Hospitalsophold i  Danmark.
I SarKaK indtraf den 6. April tre Forgift-
ningsdødsfald. Overkateket, Landsraadsmedlem
Peter Mathæussen, hans Svigersøn, Fanger Otto
Jensen og deres Gæst, Kateket ved K'eKertaK
Isak Steenholdt blev syge og døde efter at have
spist raadent Kød fra et Sælhovede.
Peter Abraham Adam Mathæussen blev født
den 5. Marts 1892 i NarssaK i Godthaab Distrikt.
Han var Seminarieelev i Godthaab fra 1906 til 1912.
Derefter var han Kateket i K'ornoK et Par Aar.
I 1916 flyttede han til Jakobshavn, og efter at
have virket i SarKaK som Overkateket flyttede
han i Østgrønland, hvor han virkede som Overka-
teket i Kap Dan i cirka 10 Aar. Derefter rejste
han tilbage til SarKaK, hvor han siden virkede
som Overkateket. I sidste Valgperiode blev han
valgt ind i Landsraadet. Peter Mathæussen efter-
lader sig Hustru, en Datter, to voksne Sønner og
to ukonfirmerede Sønner. Den ene af Sønnerne,
Manasse Mathæussen, er kaldt hjem til den store
Grønlandskommission som Sagkyndig for Fangerne.
Tak.
Min bedste tak til kateketer, lærere og præ-
ster for den smukke gave og den dermed følgende
hilsen, som jeg har været inderlig .glad for.
Det vil være mig et minde om de lykkelige aar
i Grønland, godt samarbejde og godt samvær baade
ved den hjemlige arbejdsplads og paa rejserne.
Hjertelig hilsen
Aage Bugge.
Grønlandspostens næste Nummer ud-
kommer som 16-sidet Nummer den 16. Maj.
Det er stadig tekniske Vanskeligheder,
der forsinker Udgivelsen af Bladet. Men
med næste Nummer er Vanskelighederne
i denne Omgang blevet overvundet.
Abonnementspris 10 Kr. aarligt plus Porto
Løssalg 50 Øre pr. Nr.
Abonnement tegnes i Kolonierne, udenfor Grønland
i Grønlands Styrelses kulturelle Afdeling.
Annoncer: 10 Øre pr. Millimeter.
Redaktion og Adresse: »Grønlandsposten«, Godthaab.
Redaktør: Kjeld li. Therkilsen (ansvarshavende).
Godthaab — Sydgrønlands   Bogtrykkeri.
S   StaisoiDlioteket
					
Hide thumbnails
Side 77
Side 77
Side 78
Side 78
Side 79
Side 79
Side 80
Side 80
Side 81
Side 81
Side 82
Side 82
Side 83
Side 83
Side 84
Side 84
Side 85
Side 85
Side 86
Side 86
Side 87
Side 87
Side 88
Side 88