Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Grønlandsposten

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Grønlandsposten

						104
GRØNLAJN DSPOSTEN
Nr. 8
Jørgensen efterlader sig enke og 6 børn. En søn
er udstedsbestyrer i AugpilagtoK, en anden søn
er smed i Holsteinsborg. Desuden er der to voks-
sne sønner mere samt to ukonfirmerede børn.
Natten til langfredag afgik bager Søren Ly-
bert ved døden paa sygehuset i Sukkertoppen ef-
ter et kortere sygeleje. Lybert havde siden 1937
været ansat som førstebager. Han efterlader sig
kone og 13 børn, heraf 3 par tvillinger.
Præsternes placering.
Styrelsen har meddelt følgende ændring i
præsternes placering: Upernavik Wolf, Sukkertop-
pen Balle, Julianehaab H. Nielsen. Øvrige ufor-
andret.
Personalia.
Den 1. april fejredes jubilæum af følgende:
Tømrermester Jonathan Heilmann, der er i Danmark
med kommissionen, 25 aar som tømrermester i
Godthaab, Jakob Lennert 40 aar som bager og
Gidion Olsen 25 aar som tømrer, begge i Hol-
steinsborg, udstedsbestyrer Lars Nielsen, Ikerasak,
bager Karl Grønvold og bødker Martin Hansen,
begge Umanak, alle 25 aar i handelen, Tønnes
Larsen, Sukkertoppen, 25 aar i handelens tjeneste.
Smedemester John Høegh, Julianehaab, fyld-
te 25. marts 60 aar og fru doktor Bertelsen, Uma-
nak, fyldte 30. marts. 75 aar.
Overkateket Josef Ingemann, Sarfånguak, fyld-
te 60 aar 2. paaskedag.
Bundgarnsfiskeri efter sild.
Handelen meddeler:
Ved Frederikshaab og Sukkertoppen, hvor
bundgarnsfiskeri efter sild iværksættes, udhandles
silden å tredive øre kiloet, usolgte partier nedsal-
tes i tønder å 100 kg netto til salg i Grønland.
Velkommer til de nye marinere.
Det nye hold værnepligtige paa marinestatio-
nen i Godthaab blev 1. paaskedag, lige før kirke-
tid, præsenteret for landsfoged Simony. Det ske-
te ved en parade paa pladsen ved flagmasten i
Godthaab kolonihavn. Medens de værnepligtige
stod i retstilling, skridtede landsfogden fronsten
af og holdt derefter en lille velkomsttale til det
nye mandskab. Han udtrykte haabet om, at ma-
rinerne ville faa en god tid heroppe, skildrede i
smukke ord det land, de var kommet til, og un-
derstregede, at en ny tid var ved at bryde frem
over Grønland, og den kaldte paa samarbejde hos
alle kræfter.
Kirkeklokke som gave.
Direktør Egenfeldt fra »De Smithske Jernstø-
berier« i Aalborg har skænket en kirkeklokke paa
300 kg. til en grønlandsk kirke. Hvilken er end-
nu ikke fastsat. Firmaet har leveret kirkeklok-
ker til alle verdensdele og ønsker nu, at ogsaa een
maa finde vej til Grønland.
Brandvaage i Godhavn.
Nordfogden meddeler at et forsøg i Godhavn
har vist, at brandvaager, som de omtalts i brand-
værnsrapporten side 81 og bilag 16, fungerer ud-
mærket. Vaagen fremstilles af en petroleumstøn-
de med løst trælaag, hvorover oplægges ca en
halv meter sne. Vand skaffes ved at slaa hul i
tøndens bund med en tuk. Efter at tønden ved
Godhavn havde staaet i isen i halvanden maaned,
skaffedes vand paa 4 minutter fra alarmering.
Læge til Julianehaab.
Læge Kristian Lindskrog, sygehuset i Nak-
skov, er ansat som fg. distriktslæge i Julianehaab
fra 1. juni med oprejse medio juni.
Beskikket som sysselmand.
Fg. kolonibestyrer J. M. Sehested er beskik-
ket som midlertidig sysselmand i Julianehaab sys-
sel fra 1. april 1950 istedet for førstepræst C. W.
Kolpen.
Ordensdekorationer til kommissionsmedlemmer.
Ved afslutningen af grønlandskommissionens
arbejde har hans majestæt kongen udnævnt de-
partementchef Koch til kommandør af anden grad
og benaadet direktør Eske Brun og førstepræst
Egede med dannebrogsmændenes hæderstegn, end-
videre udnævnt Peter Nielsen, Jørgen Chemnitz,
Nicolaj Rosing og Frederik Lennert til riddere af
dannebroge. Yderligere har fru Katrine Chem-
nitz faaet tildelt belønningsmedaillen i guld med
krone. Peter Motzfeldt har faaet fortjenstmedail-
len i sølv, og endelig er Jonathan Heilmann og
Kristoffer Lynge blevet udnævnt til riddere af
dannebroge.
Abonnementspris 10 kr. aarligt plus porto.
Løssalg 50 øre pr. nr.
Abonnement tegnes i kolonierne, udenfor Grønland
i Grønlands styrelses kulturelle afdeling.
Annoncer: 25 øre pr. millimeter.
Redaktion og adresse: »Grønlandsposten«, Godthaab.
liedaktør: Jaooh Se.heMed-G'rerne (ansvarshavende).
Godthaab — Sydgrønlands   boertrykkeri.
bø   o^ujuiolioteket
					
Hide thumbnails
Side 93
Side 93
Side 94
Side 94
Side 95
Side 95
Side 96
Side 96
Side 97
Side 97
Side 98
Side 98
Side 99
Side 99
Side 100
Side 100
Side 101
Side 101
Side 102
Side 102
Side 103
Side 103
Side 104
Side 104