Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Meteorologisk ĺrbog

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Meteorologisk ĺrbog

						BEMÆRKNINGER.
Denne Aargang af »Meteorologisk Aarbog« er delt
i to Afdelinger.
Afd. I indeholder Observationer 3 Gange daglig
fra 12 Stationer af anden Orden.
Afd. II indeholder Maaneds- og Aarsoversigter af
alle meteorologiske Elementer fra 30 Stationer af anden
og tredje Orden samt en Tabel over Havets Overflade-
temperatur fra Stationerne Thorshavn, Myggenæs, Pa-
pey, Grimsey, Stykkisholm og Vestman0.
Observationstiderne ere paa Færaerne angivne efter
Greenwich Tid, paa Island efter Islands Normaltid
(i Time senere end Greenwich Tid) og paa Gronland
eíter Stedtid.
Lufttrykket er reduceret til o° C. og Tyngden ved
45° 8r., men ikke til Havets Overflade.
Maanedsmidlerne af Temperaturen, som ere opf^rte
i Afd. II, ere for Stationerne paa Færeerne beregnede
af Formlen l/8 (8 Fm. -f- 2 Em. -j- 9 Em.), for Sta-
tionerne paa Island og i Gronland efter Formlen
2  (8 Fm. -f- 2 Em.)   -j-   5   (9 Em.)
REMARQUES
eller
Fm. -f- 2 Em. + S (8 Em.)
Maximum og Minimum af Temperaturen er aflæst
Kl. 8 Fm.; Minimumstemperaturen er opfbrt for den
Dag, den er aflæst, medens Maximumstemperaturen
er opf^rt for den foregaaende Dag.
L'année présente de l'«Annuaire météorologique»
a été divisée en deux sections, savoir:
Iere section, comprenant les observations triquo-
tidiennes de 12 stations de 2eme ordre;
IIa section, comprenant les résumés mensuels et
annuels de tous les éléments météorologiqúes de 30
stations de 2eme et 3éme ordre, et finalement un tableau
contenant la température de la surface de la mer des
stations de Thorshavn,^ Myggenæs, Papey, Grimsey,
Stykkisholm et Vestmano.
Les heures d'observation sont aux Iles Féroé don-
nées d'aprés le temps moyen de Greenwich, en Is-
lande d'aprés le temps moyen du méridien 15° W de
Greenwich, en Groénland d'aprés le temps moyen
local.
La pression de l'air est réduite á 0 ° C. et á la pesan-
teur normale, mais pas au niveau de la mer.
Les moyennes mensuelles de la température dans la
IIe section sont pour les stations des lles Féroé
calculées par la formule ys (?h m. -j- 2h s. -f- 9'' s.),
pour les stations d'Islande et de Groénland par la
formule
2 (8h m. -f- 2h s.) -f-  5 (91' s.)
9
8h m. + 2h s. -f- 5 (8h s.)
ou
7
Le maximum et le minimum de la temperature sont
observés á 8h du matin; dans les tableaux le minimum
est noté pour le jour méme oú il a été observé, tandis
que le maximum est noté pour le jour précédent.
					
Hide thumbnails
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7