TÝmarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Dagur

and  
M T W T F S S
. . . . 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Dagur

						Miðvikudaginn 20. október 1954
D AGUR
Ræða fjármálaráðherra
(Framhald áf 5. síðu)'.
ið á fólksskorti, til þess að sinria
allri þeirri framleiðslustarfsemi,
sem menn gjarnan vilja stunda
Og fjárfestingarveíkefnunum. Er
skámmt öfgánna á milli í þessum
efnum hér hjá okkúr, því að ekki
munu verá nema V-k ár síðaii
rnenri höfðu áhyggjúr af því, að
ekki væri full atvinna fyrir alla.
Ekki er því til að dreifa, að
fólksekian riú samanborið við í
fyrra stafi af því, að fjölgað hafi
verið fólki við varnarfram-
kvæiridir o'g þá ekki h'eldur því
að áúkirí viðskiþtaveltá og vel-
rnegun nú'frá í fyrra eigi rót sina
í auknum varnarfrarnkværiidum.
Á þessií sumri hafa unnið um
600 manns fæírá við várnarmálin
en á sama tiiria í fyrra. Hér kem-
úr aríriað til.-
f fyrsta lagi mjög aukiri smá-
bátaútgerS að sumrinu. Þá stór-
áukirí fiskvérkun innarilands, þar
sem togararnir háfá lagt á Íand
nær állan afla siriri, erí höfðu áður
selt mjög mikið af horíum óverk-
aðan til Englands. Loks bætist
við stóraukin fjárfestiríg einstakl-
inga, einkuin íbúðarhúsabygg-
ingör.
Það er sannarlega ástæða til
þess að gleðjast yfir því, að allir
hafa nú atvinnu og að menn búa
nú hér í þessu landi almennt við
kjör, sem fyllilega mun þola sam-
anburð við það, sem gerist annars
staðar.
Hitt er áhyggjuefni, að svo var
komið hag togaraútgerðarinnar á
þessu ári, að hún gat ekki haldið
áfram, án sérstaks stuðnings. Það
er mikið alvörumál, að fram
leiðslukostnaður á togarafiski er
nú orðinn svo hár, að útflutnings
verð hrekkur ekki til þess að
mæta honum og á þessu sama
bólar í fleiri greinum, sbr. það
sem ég upplýsti áður um Faxa-
flóasíldina.
Erfiðleikar togaraútgerðarinn-
ar stafa að verulegu leyti af hinu
ófyrirleitna       löndunarbanni
brezkra útgerðarmanna. Það
raskaði sem sé öllum rekstri tog
aralotans, þegar Englandsmark-
aðurinn lokaðist. Kjörin á togur
unum urðu meðal annars a því
alveg ósambærileg við önnur
launakjör í landinu og leira kom
til, sem verkaði í sömu átt.
Ýmislegt heur breytzt heldur
til bóta í sambandi við aflabrögð
og sölur togaranna síðan verst
horfði um þau málefni síðastliðið
vor og leið hefur verið fundin, til
þess að styðja togaraútgerðina,
án þess að þær ráðstafanir valdi
almennri verðhækkun. Var sú
leið beinlínis valin með það fyrir
augum, að þurfa ekki að gera
ráðstafanir; sem hefðu almenn
verðhækkunaráhrif.
í sambandi við vandamál tog-
araútgerðarinnar, hefur eitthvað
borið á ótta um það, að stjórnin
mundi knýjast til þess, að beita
sér fyrir gengislækkun vegna
þessara erfiðleika togaraútgerð-
arinnar. Það er engin ástæða til
þess að óttast slíkt, jafnvel þótt
éitthvað meira þurfi að aðhafast
vegna togaraflotans. Það er engin
ástæða til þess að tala Um gengis-
lækkun í sambandi við nokkúr
þau mál, sem nú éru tií meðferð-
ar. Það er þvert á móti full ástæða
til þess að álíta, að við getum
áfram bú'ið við allvel stöðugt
verðlag, ef ekki eru beinlínis
gerðar nýjar íáðsfafanir, sem
gera slíkt ómögulegt.
Á hinn bógirín er svo kóstöáði
hlaðið á framleiðsluría, svo sem
augljós dæmi sanria, að Verði
kröfur á heridur hehni almennt
auknar, svo sem nú stendur, þá
muridi það gerbreyta ástandinu
og hrinda af stað hjólihu á ný.
Slíkt væri þó hin mesta ógæfa og
öllum til stórtjóns.
Eg hef ekki trú á því, að nokk-
ur af hinum sterku aímannasam-
tökufri sjái sér hag í að beita sér
fyrir slíkri stefríu.
Að lokum vil eg á það minna,
að við megum ekki Iáía góðærið
og peningaflóðið ViIIa okkur sýn
urn þaS, að talsvert mikill fjöldi
marína í landiriu vinriur að störf-
um i þágu varnarmálanna, enda
þótt færri séu en í fyrra. Störfurn,
sem ekki er gert ráð fyrir að séu
til frambúðar.
Þarf því að vinna markvisst að
því að efna á réttum tíma til
framkvæmda og starfrækslu, sem
komi í stað þessara framkvæmda,
þegar þær dragast saman eða
hverfa.
Þá þarf að eiga sér stað stöðug
aukning atvinnurekstrar í land-
inu vegna mikillar> fólksf jölgunar.
Við þurfum því mikla fjárfestingu
á næstu árum ekki síður en und-
anfarið.
Svo bezf mun okkur takast að
leysa þennan vanda og viðhalda
almennri velmegun, að við berum
gæfu til að hafa jafnvægi og stöð-
ugleik nokkurn í þjóðarbúskapn-
um, en leggjumst ekki til sunds á
nýjan leik í fen verðbólgu og
f j ármálaupplausnar.
Eg trúi því, að við höfum öll
svo mikið lært, af reynslunni, að
vel muni takast.
Eyfirðingur yinnur náms-
afrek erlendis
Ari Brynjólfsson frá Krossa-
nesi, Eyjafirði, sem stundað hefur
nám í eðlisfræði við háskólann í
Kaupmannahöfn undanfarin sex
ár, hefur nýlega lokið þar ma-
gisterprófi með afburðagóðum
vitnisburði. Sérstaka athygli
vakti prófritgerð hans, en hún
fjallaði um mælitæki, sem Ari
hefur smíðað fyrir Rannsóknar-
ráð ríkisins. Tæki þetta er kallað
magneto-spin-meter og ætlað til
að mæla segulmagn í bergteg-
undum. Tæki Ara er talsvert frá-
brugðið tilsvarandi tækjum, sem
áður hafa verið smíðuð, en þau
eru mjög fá, og allmiklu ná-
kvæmara, svo að hér er um mikla
endurbót að ræða. Ari er nú á
heimleið og mun vinna hjá Rann-
sóknarráði ríkisins. Hann lauk
stúdentsprófi á Akureyri vorið
1948.
ERLEND TIÐINDI
(Framhald af 4. síðu).
að bandalögum og samningum sé
nægilegt til þess að tryggja það, að
Vestur-Þjóðverjar telji sig bundna
Vestur-Evrópu órjúfandi böndum.
Vesturveldin hafa þegar rétt Þjóð-
verjum allar þær gjafir, sem ráS er
á, Og þeir geta átt von á að vestan,
og þykjast því hafa unnið til þakk-
lætis. En valt er að treysta þakklæt-
inu í samskiptum þjóSa. Murui
Bandaríkjamenn manna fúsastir til
að viðurkenna það, eftir reynslum
af MarshalIaSstoðinni.
Veikasti hlekkurinn i þeirri varn-
arkéðjú, sem nú er veriS að smíSa
mcð tilstyrk Adenauers, er ef til vill
vaxandi oþolinmæSi ÞjóSverja aS
sameina allt land sitt undir eina
stjórn. Og sókn austurveldanna er
nú sem stendur einmitt beint aö
því aS reyna styrkleika þessa hlekks.
Um þaS vitna ræSur SovétleiStoga
og leppa þeirra í Austur-Þýzka-
landi.

Veðurspár viku fram í
tímann
Eitt af stærstu flugfélögum
Ameríku hefur tilkynnt nýja að-
ferð við að segja fýrir um veðrið,
allt að viku fram í tímann. —
Byggjast spár þessar á rannsókn-
um á geislum þeim er stafa frá
krónu sólar.
Aðferð þessi var'ð til eftir Zxk
árs rannsókn á grænu og rauðu
geislunum frá krónu sólar — er
það gráleitt ljós, sem nær þús-
undir mílna út frá yfirborði
hennar.-
Miimingabók
Björgvins Guðmundss.
(Hugsað til höfundar bókarinnar
að loknum lestri hennar.)
Merka Minningabók
mér í hönd mér tók,
mig fýsti að lesa þín fræði.
Bókin auðug er,
efriið felur í sér:
Kjarna í hundrað kvæði.
Bókin betri en góð,
betri dægursjóð,
á lofti mun lofi um þig halda.
Þökk fyrir þrotlaust starf,
þökk fyrir merkisarf
þér á þjóðin að gjalda.
Gunnar S. Hafdal.
m HULD, 595410207, IV—V, 2.
I. O. O. F. 2 — lá610228y2 —
Messað verður í Akureyrar-
kirkju á sunnudaginn kemur kl.
2 e. h. — Dagur Sameinuðu þjóð-
anria. — P. S.
Guðsþjónustur í Grundarþinga-
prestakalli. Hólum, sunnudaginn
24. október kl. 1 e. h. — Saurbæ,
sama dag, kl. 3 e. h. — Grund,
sunnudaginn 31. október kl. 1.30.
Drengjadeildin.  —
Fundur í kapellunni
kl. 5 e. h. á sunnud.
kemur.
Sunnudagaskóli Akureyrar-
kirkju er á sunnudaginn kemur
kl. 10,30 f. h. — 5—6 ára böm eru
í kapellunni, 7—13 ára börn í
kirkjunrii. — Bekkjarstjórar
mæti kl. 10,10 f. h. — Æskulýðs-
blaðið kemur út. — Þau börn,
sem ætla að selja blaðið, eru beð-
in um að koma upp í kirkju kl. 5
e. h. á laugardaginn kemur.
Hjónaefni. Nýlega hafa opinber-
trúlofun sína ungfrú Birna Frið-
riksdóttir kennari frá Raufarhöfn
og Sigurður Guðmundsson,, Ól-
afsvegi 119, Ólasfirði.
Ljóslækningastofa Rauða kross-
ins, Hafnarstræti 100, eími 1402,
er íckin til starfa.
Aðalfundur Karlakórsins Geys-
is er í Lóni annað kvöld, fimmtu-
dag, kl. 8.30.
Foreldrar og baniavinir! Þessa
dagana er marg tungt fólk með
happdrættismiða. Eg hef áður
minnzt á, að góð kona hér í bæ
sýndi stórhug sinn og fórnarlund
með því að gefa okkur nær alla
vinningana. — JEn þeir eru m. ar
500 kr. í peningurri, 10 k'g. k'affi
og 5 kg. kaffibætir, skrautmunir
margs konar, 10 pör af karl-
mannasokkum. — Bílfar með
Norðurleið h.f Reykjavík—Ak-
ureyri og fl. — Samtals eru vinn-
ingar tólf og verðmæti þeirra
rúmar 2 þúsund krónur. — Unga
kirkjan þarf á stuðningi ykkar
að halda. — Og jafnan höfum við
mætt skilningi og góðvild. —
Dregið verður í happdrættinu þ.
11. desember. — Pétur Sigur-
geirsson.
I. O. G. T. Brynjufundur n.k.
mánudag. Tekin ákvörðun um
vetrarstarfið.
Barnaverndardagurinn. Baina-
verndarfélag Akui eyrar hef ur
fjárfsöfnun fyrir barnaheimilis-
sjóð sinn fyrsta vetrardag. Verða
þá seld merki og bækur félagsins.
Kvikmyndasýningar til ágóða
fyrir félagið verða í Nýja-Bíó kl.
3 á laugardaginn og í Skjaldborg
kl. 3 á sunnudag. — Bæjarbúar!
Styrkið gott málefni og kaupið
bækur og merki félagsins.
Áheit á Akureyrarkirkju. Kl.
100 frá S. — Kr. 50 frá L. J. —
Þakkir Á. R.
Nýlega voru gefin saman í
hjónaband ungfrú Aðalbjörg
Pálsdóttir Jónssonar sörígkenn-
ara á Hvítafelli og Kristmundur
Eðvarðsson     skrifstofumaður,
Reykjavík.
Sjötíu og fimm ára verður 25.
þ. m. Stefán Sigurðursson,
Möðruvöllum fram.
Sextugur varð 11. október sl.
Magnús Tryggvason, bóndi á
Gullbrekku í Éyjafirði.
Níræður. Næstkomandi föstu-
dag, þann 22. okt., verður Árni
Hólm Magnússon, fyrrverandi
kennari, níræður. Þrátt fyrir há-
an aldur og veikindi í sumai, er
Árni enn furðu hress og andlega
heilbrigður.
- Umgengni á sveita-
bæjum
Sá sem tók
úlpuna ínína á skemmt-
uninni á Hrafnagili sl.
laugardag, er beðinn að
skila henni til mín, sem
fyrst.
Aðalsteinn Halldórsson,
Litla-Hvammi.
Nýtt bíldekk
stærð 918 til sölu.
Afgr. vísar á.
Unglingspilfur
óskar eftir vinnu í sveit í
vetur.    Afgr. vísar á.
(Framhald af 4. síðu).
vélar og verkfæri búsins. Ekki
skal dómur á það lagður, en hitt
er víst að bændur sætta sig ekki
við minna en hvort tveggja.
Verður heldur ekki annað sagt en
fjöldi bænda hafi komizt undra
langt í framkvæmdurri, bæði þeim
og öðrum, hin síðari árin.
Líta rná á fleira.
Það er létt verk fyir ferðamann
og gest að finna að umgengni ís-
lenzkra sveitabæja. En hinu má
ekki gleyma, hve gagngerð breyt-
ing er hér orðin á búskaparhátt-
um manna og segja má með
sanni að margir bændur þessa
lands hafa unnið þrekvirki með
því að færa búskapinn inn á ný-
tízkurekstur. En það kostar mikið
fé. Mun f jölmörgum bændum svo
farið að nosturssemi, góð um-
gengni og nýtni, hinar gömlu og
góðu búmannsdyggðir, hafa um
stund þokað fyrir stórfelldum
framkvæmdum í byggingum og
ræktun og öðrum þeim umsvif-
um, sem gert hafa stórbyltingu í
íslenzkum búnaðarháttum á síð-
ari árum.
Húsfreyjurnar betur menntar.
Húsfreyiurnar hafa aftur á
móti staðið vel í ístaðinu og mætt
með fullri kunnáttu breyttum og
bættum húsakynnum og nýjum
heimilistækjum. Má með ánægju
viðurkenna þeirra hlut í þessum
efnum. Er það sannast, að á
mörgum bóndabænum eru tveir
heimar fyrir ókunnra augum.
Það er hinn hrjúfi blær, sem setur
svip sinn á umhverfið, en hinn er
umráðasvæði húsfreyjunnar. —
Munu margir hafar gefið þessu
gaum, þeir er víða fara. Er ekki
síður ástæða til að viðurkenna
þetta og halda á lofti.
Kemur þá til athugunar, hvort
húsfreyjurnar eru betur mennt-
aðar á sínu sviði en bændurnir.
Virðist það í fljóti bragði vera
svo, án þess að því máli verði
gerð hér nánari skil að þessu
sinni.
KHRKI
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8