Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Klik her for at få nærmere oplysninger om 13. tölublað 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						210
ATUAGAGDLIUTIT — GRØNLANDSPOSTEN
nr. 13
GRUNDLOVSDAGEN
I GRØNLAND
Grønlands første rigtige grundlovsdag, den 5.
juni 1953, blev fejret overalt i Grønland, som nu er
blevet en del af det danske rige, efter at Hans Maje-
stæt Kongen har underskrevet grundloven.
Grundlovsdagen var hel fridag i Grønland,
flagene vajede, og hist og her saluterede man med
kanonerne. I Godthaab, Grønlands hovedstad, sam-
ledes man kl. 10 ved byens flagstang, og efter sa-
lutering med de gamle kanoner kippede man med
flaget. Spejdere og forskellige lokale foreninger pa-
raderede med deres flag og bannere, og sangkoret
sang „Nunarput" og „Der er et yndigt land". Her-
efter gik man i procession til seminariet, hvor kom-
munalbestyrelsesformand Nikolaj Rosing bød vel-
kommen.
Landsrådsmedlem, seminarielærer Augo Lynge
talte og sagde bl. a.:
— I dag oprandt dagen, som vi har set hen til
med store forventninger, Hans Majestæt Kongen har
i dag underskrevet den nye grundlov, som omfatter
Grønland. Nu er Grønland en del af Danmark, og
den 200-årige kolonitilstand er forbi. Formynder-
skabets tid er forbi, fra nu af er Grønland ligestil-
let med andre dele af det danske rige. Jeg må sige,
at jeg i dag er i fuldkommen den samme situation,
som for 20 år siden, da jeg ved skæbnens mærkelige
tilskikkelse på landsmænds vegne overværede
Maag-dommens afgørelse i den dansk-norske strid.
Dengang lød budskabet over hele verden: Hele
Grønland tilhører Danmark, hele Grønland er Dan-
marks koloni.
Vi var alle glade, danske og grønlændere, i
Danmark og Grønland, men det, der er sket i dag, er
langt større end Idet, der skete for 20 år siden. I
dag er Danmark udvidet næsten helt til Nordpolen,
og Grønland er udvidet til Sønderjylland. Fra nu
af er vi eet folk, vi er samme land og deler samme
skæbne. Grønland og Danmark, der af naturen er
kontraster, er nu en politisk enhed.
De fleste i Grønland har i årenes løb på en
eller anden måde hjulpet til med at nå det, [der el-
sket i dag. Det er muligt, at enkelte i Grønland og
Danmark kan være uenige om tidspunktet for ind-
/ anledning af grundlovens stadfæstelse send-
te lands høvding en følgende telegram til Hans
Majestæt:
I anledning af stadfæstelsen af den nge
grundlov beder Granlands landsråd og dermed
alle i Grønland Deres Majestæt modtage landsrå-
dets og befolkningens hjerteligste hilsen, lykønsk-
ning og lak.
Fra Hans Majestæt Kongen modloges følgen-
de telegram:
„Idel jeg lakker landsrådet for den venlige
hilsen bringer jeg min hjerteligste lykønskning
til al Grønland nu er blevel en del af Danmarks
rige"                    Frederik Rex
lemmelsen, at enkelte kan mene, at det er for tid-
ligt, men det er lige så sandt, at udover dette har
alle i Grønland det samme ønske: Grønlands for-
ening med Danmark før eller senere, og det, der
er sket i dag, er flertallets afgørelse.
Det er en af de største dage i vort liv, en af de
største i Grønlands historie, og vi er ganske over-
bevist om, at det er en lykke for Grønland, en lyk-
ke for os og vore børn at blive forenet med Dan-
mark, fordi vi har ubegra>nsct tillid til Danmark,
som altid har villet grønla'iidernes bedste.
Herefter talte kontorchef Budde Lund på lands-
høvdingens vegne, kontorchefen sagde:
— I dag — den 5. juni — fejres over hele Grøn-
land grundlovsdag. Grundlovsdagen er også tidligere
blevet fejret i Grønland blandt andet ved flagning
og fridag fra kl. 12,00; men i dag, da Danmarks
riges nye grundlov, der også gælder for Grønland,
er blevet stadfæstet af kongen, kan vi for første
gang i Grønlands historie fejre vor egentlige grund-
lovsdag.
I alle demokratiske lande verden over mindes
befolkningerne den dag, de fik deres grundlov, og
det er der også god grund til. I de demokratiske Ian-
					
Hide thumbnails
Side 209
Side 209
Side 210
Side 210
Side 211
Side 211
Side 212
Side 212
Side 213
Side 213
Side 214
Side 214
Side 215
Side 215
Side 216
Side 216
Side 217
Side 217
Side 218
Side 218
Side 219
Side 219
Side 220
Side 220
Side 221
Side 221
Side 222
Side 222
Side 223
Side 223
Side 224
Side 224
Side 225
Side 225
Side 226
Side 226
Side 227
Side 227
Side 228
Side 228