Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Klik her for at få nærmere oplysninger om 15. tölublað 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						De fremmede fiskere . . .
(Fortsat fra side 6).
islandske gydepladser for at yngle.
Disse store ynglevandringer har i
særlig grad fundet sted fra Juliane-
håb distrikt, hvorfor fiskeriundersø-
gelserne i årene efter krigen netop
har foretaget omfattende mærknings-
forsøg i dette distrikt. Vi kunne der-
for forvente, at der ville blive gjort
usædvanlig mange genfangster af
mærkede grønlandstorsk ved Is-
land, men dette har imidlertid ikke
været tilfældet. Dog har den island-
ske fiskeribiolog magister Jonsson
meddelt mig, at der i foråret 1954
ikke var mindre end 20 pet. flere
torsk af årgang 1945 i fangsterne
ved de islandske gydepladser, end
han havde forventet ifølge forudgå-
ende beregninger. Dette kan kun for-
klares ved en større tilvandring fra
et andet område end det islandske,
og her er det jo det mest nærliggen-
de at forestille sig, at en indvandring
fra Grønland har fundet sted.
Der er også et andet forhold, som
kan spille ind ved et så storstilet
fænomen som en udvandring af mil-
lioner af torsk fra Grønland, nemlig
den mulighed, at forskellige forhold
i havet mellem Grønland og Island
har bevirket, at de vandrende stimer
er blevet spredt, så at en stor del af
torskene er ført ud over det åbne
dybe Atlanterhav, og der er gået til
grunde eller spredt til steder, hvor
intet fiskeri finder sted. Der er et
enkelt lille punkt, der synes at støtte
denne teori, nemlig en genfangst af
en mærket grønlandstorsk ved Lo-
foten ved Nordnorges kyst i foråret
1954. Torsken var mærket i 1952 ved
Nanortalik. Måske er den en af over-
leverne fra store spredte stimer, der
har forvildet sig helt op til den nord-
norske torskestammes store gyde-
plads.
Efter disse betragtninger er det
som sagt tvivlsomt, om vi kan lægge
ansvaret for nedgangen i torskebe-

zigojuerit 25-t Skandinaviame zigøjnerit amiåkuisa nalagfit Kaldaras pissortaralugo  Slagelsemc  (Sjællandime igdloKarfik)  Kitati-
torKamingnik takutitsisimåput erinarssutimingnigdlo tasarnårtitsivdlutik. alutorineKaKaut.
25 zigøjnere med deres høvding Kaldaras i spidsen har præsenteret deres gamle danse i Slagelse. Stammen er den sidste i Skandi-
navien.
standen ved Julianehåb på de frem-
mede fiskere.
Imidlertid bliver den grønlandske
torskestammes biologiske forhold
herunder også dens størrelse nøje
overvåget hvert år ikke alene ved
forskning Ira danske,  men  også fra
norske, engelske, islandske og por-
tugisiske og tyske biologers side, og
alle er interesseret i at se se, om der
viser sig tegn på overfiskning. I til-
fælde af en sådan, vil der blive skre-
det ind med alle til rådighed ståen-
de midler af den internationale kom-
mission for fiskeriet i det nordvest-
lige Atlanterhav, men på nærværen-
de tidspungt synes der ikke at være
nogen anledning til at gribe til re-
gulerende foranstaltninger til be-
skyttelse af den grønlandske torske-
bestand.
Paul Hansen.
Polio-vaccinationen
i fuld gang
Polio-vaccinationen er nu kommet
rigtig i gang adskillige steder i Grøn-
land. I Egedesminde påbegyndtes
vaccinationen den 7., i K'utdligssat
er 734 af 900 vaccineret." I SaricaK
er vaccineret 222 af 232 indbyggere,
og også i Ujararssugssuk er vaccina-
tionen påbegyndt. I Frederikshåb eT
indtil nu i lægedistriktet vaccineret
ialt 1.002 af 1.094, hvilket svarer
lil
Fordele ved en  D I ESE L - M 0T0R
Hvorfor laver vi ikke en to-takt glødehovedmotor i ste-
det for en 4-takts dieselmotor? Det er fordi sidstnævnte
type er billigere i brændselsolie og smøreolie, lettere at
starte, mere driftsikker, lettere at reparere, billigere i
reservedele og mere renlig.
Det er også et faktum, at der i dag sælges flere dieselmo-
torer end nogen anden motortype til fiskeribrug.
DIESEL- M0T0RIP  iluamtai
sok 4 taktinik dieselmotoriliortarpugut unarKårtarissa-
nik 2 taktinik pinata? tåssa dieselmotore ingerdlatigssa-
mik uliatunginerungmat perragsåumigdlo uliatungine-
ruvdlune, autdlartikuminarneruvdlune, ingerdlarnga i-
sumangnångineruvdlune, iluarsåukuminarneruvdlune,
kingorårtigssai akikineruvdlutik saligaitsutikuminarne-
ruvdlunilo.
taimaingmatdlo uvdlumikut dieselmotorit aulisarner-
me atugagssat motorinit avdlatut itunit tamanit amer-
dlanerussut tunineKartarput.
Det er også en kendsgerning, at dieselmotoren har vundet
indpas overalt, medens andre motortyper efterhånden
bliver sjældnere, i-takts ren diesel er i dag den popu-
læreste motor.
amame dieselmotore alorneicartorujugssuångorsimavoK,
molorit avdlatut itut KaKutigårnerulcrsimavdlutik. h
takt dieselmotore uvdlumikut tamanit piumaneKarner-
pauvoK.
Bukh   *
MARINEMOTORER
6-10-20-30 HK
( MOTORFABRIKENBUKHA/s
KALUNDBORG
Telegramadresse: Motorfabriken
92 procent af befolkningen. Resten
er på fiskeri. Arsuk er ikke medreg-
net heri, men kommer senere. For
Julianehåbs og Nanortaliks vedkom-
mende udsendes vaccinen med „Mar|
tin S", og derefter kommer turen tU
de øvrige distrikter. Vaccinen til Ja'
kobshavn er udsendt, men er midler-
tidigt forsvundet ¦—¦ man håber dog
at finde den igen.
Poliovaccinationen er sluttet *
Upernavik, og i Sukkertoppen er maI1
i fuld gang. I Sukkertoppen er der
foreløbig blevet vaccineret cirka 40"
og alle vaccinationer er foretaget
uden komplikationer af nogen art.
Udgiften alene til vaccinen vil in
første og anden injektion koste ca-
100.000 kroner, og næste år følg6.1,
så tredie injektion, hvor udgiften v],
være cirka 50,000 kroner. Den"
kommer så udgiften til personale
sejlads m. m.
Fr. Høegh 60 år
Handelsforvalter Frederik Høegh|
NarssaK, fyldte mandag den 25. Ju*
00 år. Frederik Høegh begyndte fW
lærling i Sydgrønlands Bogtrykke'
i Godthåb, og i 1941 blev han ans*1
som bogtrykker. Senere forlod ha
bogtrykkerfaget og blev arbejdsro
mand i Godthåb, i 1931 udstedsbe
styrer i Sletten, og i 1939 forflytte^
han til NarssaK. Samme år var r*
derik Høegh blevet valgt til medie'
af landsrådet for AgdluitsoK-kredse '
Han deltog imidlertid kun i møAe&e
ne i een sæson, idet han efter  j_
daværende love måtte trække s'€jar-
bage, da han blev forflyttet til ^
ssaK.
Pastor Bendt Lynge, Julianefiar[
er blevet udnævnt til førsiepr&sl y
1. juni.
24
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
16-17
16-17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32