Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Klik her for at få nærmere oplysninger om 9. tölublað 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Msm
©iiiiii
GRØNLANDSPOSTEN
»kiut 96-iat
majip 3-at 1956
nr. 9
Kalåtdlit-nunåne nioraivigssua-
liornigssaK misigssorneKåsaoK
Canadame saviminigssaKarfigssuit Kalåtdlit-nundta kitåiie umiar-
ssualiveKardlune niorKutiginiarneKarput. — sulivfeK.arfigssu.it mar-
dluk misigssuissugssdngorput
.Kalåtdlit-nunåta kimut sineriåne sa-
viminigssat Canadamit pissut niorar-
neKartarfigssanik umiarssualivilior-
JUgssaK pivdlugit nalunaerutaussartut
Kalåtdlit-nunåne tiguneKartartut pi-
Vlussunguleriartulinguatsiarput.
ukiune sorssungnerssup kingorna-
8Ut USA sisaliornerminut saviminig-
ssanik agsut pigssarsivfigssarsiulersi-
niavoic, saviminigssautine taserssuit
erKåimtut tikikuminartut pitsaussut-
(tlo nungukiartulermata. aningaussar-
Pagssuitdlo atordlugit Kimugtuitsunut
a,vKutiliortarsimåput saviminigssaKar-
'lt Akilinerme Venezuelamilo itut
angusinaujumavdlugit.
Jonathan Petersen — 75 år
.Grønlands første uddannede orga-
nist — i karakter fik han udmærkelse
r~ Jonathan Petersen, Godt-
håb, fylder 75 år den 7. maj 1956. —
pnathan Petersen er blandt de grøn-
la2ndere, der åndeligt har haft den
største indflydelse på sine landsmænd
°8 dermed en af de bedste mænd for
s>t land, især gennem sine mange dig-
Je og kompositioner. Hans stærke
J$°piposition til vennen afdøde Hen-
rik Lunds tekst „nunarput" spilles
jiyer aften i Grønlands Radio. Jona-
than Petersen er desuden blandt de
J.0rende grønlændere som forfatter og
j°rsker af det grønlandske sprog, ja,
»lan er den eneste grønlandske sprog-
lorsker af betydning. Foruden beløn-
n"igsmedaljen, fortjenstmedaillen i
sølv og Dannebrogsmændenes hæders-
tegn, er Jonathan Petersen den ene-
ste grønlænder, der i dag har den sto-
re ære at være ejer af den fornemme
'>t«genio et Årti" efter Hendrik Lunds
?0d. I mange år var han en dygtig
P°i'rekturlæser af Atuagagdliutit. —
^en-nem Atuagagdliutit-Grønlandspo-
?ten ønsker vi or g ane hjertelig til-
'Vkke på den store dag. Den største af
.^iis hædersbevisninger er den, at
Ivjn fuldt ud har benyttet sine evner
11 fordel for sit land og dets folk.
GRØNLANDSPOSTEN
avangnanit kujatånut
Fra Nord til Syd
Klip. 2
Valåtdlit-nunane Kavdlunatut atuartit-
sineK
Kup. 3
va fttdlit  Ikigtuinait  crKumltsuliorsinaii-
ssuseKarput
Kup. *
vad nyt bringer arvelovsudkastet?
Side 5
llIT>assut nalussat nalunartuat
Kup. 8
un f& grønlændere har evne til at
præstere kunst
Side 10
Danskundervisningen i Grønland
Side 11
B°ghjørnet — atuagkat
Ktip. 14
Langs polarcirklen
nunat kaiperdlagtartumltut
Kup. 18
Jørgen  Chemnitz toKuvoK
Klip. 19
"¦artavtinut, Hasmus Klump il. 11.
"Ørneside, Rasmus Klump m. m.
Kiip. 22—23
tné
aningaussagssaKartitsissartoK Cy-
rus S. Eaton pilerssåruteKalersimavoK
Canadame Ungava Bayme Nunap-isua-
tut avangnarpasissusilingme savimi-
nigssaKarferujugssuit piaivfigitiku-
mavdlugit. saviminigssaligssungika-
luarput, nunale piaivfigivdluarniaråi-
ne akilersinåusavdlutik.
Ungava Bayle ukiumut uåumatit
pingasut-sisamåinait umiartorfiusi-
nauvoK. taimailivdlune Kalåtdlit-nu-
nat erKarsautigineKalersimavoK. imai-
liortoKarsinaugame: umiarssuit naler-
Kutuliat atordlugit saviminigssat Un-
gava Baymit Kaumatine tåukunane
taineKartune Kalåtdlit-nunane umiar-
ssualivingmut sikuneK ajortumut ag-
ssartortaratdlarneKarsinåuput, tauva
umiarssuit tamåkorpiait ukiup sivne-
rane Europamut Amerikavdlo kangi-
mut sinerianut ingerdlaterKigtåsavait.
danskeK umiarssuautilik Knud Lau-
ritzen soKutigingnigpoK, ilåtigutdlo
„Ekstrabladefmut oKarsimavoK piler-
ssårut soiiutiginartikine isumaKardlu-
nile akilersinausorinago. mana suliag-
ssaK tåssaulerpoK Kalåtdlit-nunane
nalerKutumik umiarssualivigssaKar-
nersoK påsiniåsavdlugo.
misigssuiartortitat sulivfeuarfig-
ssuarnit mardlungnit, International
Iron Ore Ltd. ama Atlantic Iron Ore
Ltd.-imit autdlartitaussugssat, aussap
ingerdlanerane Kalåtdlit-nunåne mi-
sigssuisåput. danskit nålagkersuissui-
sa sivnissuinik mardlungnik ilaKasa-
put, Kularnångitsumik sumlssusersior-
tartumik teknikerimigdlo.
'*wn«^».         :«..«.:.:; '" .....   .....    * ¦:..   -:       **
umiatsiaK ånåussiniut magdleiiiga  Hirtshalsip  umiarssualivianit anitdlaukiartu-
lerpoK (Hirtshals Danmarkip kimut avangnamut sineriåne aulisartut igdloKarfisa
ilagåt).
Redningsbåden kæmper sig gennem den hårde sø ud af Hirtshals havn.
Ekspedition undersøger mulighederne for
grønlandsk transithavn
Store jernmalmlejer i Canada skal udnyttes gennem en transithavn
et sted i Vestgrønland. — To store firmaer undersøger forholdene
De forskellige meddelelser, man i
Grønland har modtaget om anlæg af
en transithavn et sted i Vestgrønland
for jernmalm fra Canada, synes nu at
nærme sig realiteternes verden.
I årene efter krigen har U.S.A. vie-
ret stærkt optaget af at finde jern-
malm til stålindustrien, idet den let
tilgængelige og værdifulde jernmalm
ved de store søer er ved at slippe oP>
og man har bragt kolossale kapitaler
til jernbaner og andre anlæg for at nå
frem til lejer i Labrador og Venezuela.
En finansmand, Cyrus S. Eaton, har
planer om at udnytte nogle meget sto-
re jernmalmlejer ved Ungava Bay i
Canada, der ligger på højde med Kap
Farvel. Forekomsterne er af en tem-
melig lav procent, men ved oparbejd-
ning på stedet kan den sættes så højt
op, at udskibning kan betale sig.
Imidlertid kan Ungava Bay kun be-
sejles en 3—4 måneder af året, og der-
Elever fra efterskolen og husmoder-
skolen i Julianehåb har i NarssaK op-
ført Frederik Nielsens syngestykke
„Arnajarak" til gensidig glæde for de
700 teatergæster og for de optræden-
de.
ved kommer Grønland ind i billedet.
Udskibningen kunne nemlig eventuelt
foretages på den måde, at en flåde af
specialbyggede skibe tager jernmal-
men fra Ungava Bay til en isfri havn
i Grønland i de tre måneder af året,
hvorefter de samme skibe i resten af
året kunne tage malmen videre fra
den grønlandske transithavn til for-
brugerne i Europa og Østamerika.
Skibsreder Knud Lauritzen er inter-
esseret i sagen og har blandt andet
til „Ekstrabladet" udtalt, at han fin-
der projektet interessant, men at han
personlig tvivler på, at det kan beta-
le sig. Det gælder nu om at finde ud
af, om der overhovedet kan findes en
passende havn i Grønland.
Foreløbig vil en ekspedition, ud-
sendt af firmaerne International Iron
Ore Ltd. og Atlantic Iron Ore Ltd., i
løbet af sommeren undersøge mulig-
hederne i Grønland, og de vil blive
ledsaget af to repræsentanter for den
danske regering, formodentlig en na-
vigatør og en tekniker.
Jonathan Petersen 75'inik ukioKalerpoK
kalatdj.it organistit soraerumersi-
massut sujugdlersat Jonathan
Pe.terscn, Nuk, majip 7-åne 1956
75-inik ukioKalisaoK. kalåtdlit nunar-
Katimingnut anersakut siiniuteKarsi-
manerpåt tamatumunåkutdlo nuna-
mingnut pingåruteKarsimanerpåt ila-
gåt, pingartumik taigdliarpagssuarmi-
gut eriniarpagssuarniigutdlo. ikingu-
nie Hendrik Lundiugahip taigdliånut
„nunarput utorKarssuångoraviPmut
eriniå nakussoK Kalåtdlit-nunåta ra-
dioagut linuit tamaisa tusartalersima-
varput. pingårutime tainenartut sania-
tigut atuagagssiortutut OKausilerissu-
tutdlo kalåtdlit nuimassorlaisa ilagåt,
OKausilerissutunie nuimanerpauvoK.
sarKarniiume belønningsmedaljep, for.
tjenstniedaljep rlma Dannebrogsmæn-
denes hæderstegn saniatigut eriuimit-
suliornikut sulivdluarsimassut Kaiuili-
gortumik sarKarmiortårissagånik „In-
genio et Arti"mik kalåtdline uvdlune
kisime peKartortauvoK, IndaiérKap
toKiinerata kingornagut. Atuagagdliu-
tine ukiorpagssuarne kiikunersiuissu-
simagujortaoK. organe Atuagagdliutit
ukiune angussaine Kamångavik piv-
dluai'Kuvåt. atarKinautaisa nersornau-
taisalo angnerssaråt ingminut tuniut-
dlune nunaminik kalålcKatiminigdlo
sulissiissingårsimanine.
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
12-13
12-13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24