Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						Planer om at
fritidshj
et
em i NarssaK
Legepladsens filbliven sker på baggrund af skolebørns besmifning med
kønssygdomme i vinfer -& Spørgsmålet om standsning af spirifushand-
lingen i NarssaK ikke endeligt afgjort under landshøvdingens besøg -&•
Manglen på fasfsfationeref politi til stor gene for byen, der er samlings-
sted for folk fra mange, forskellige steder ¦& Nye veje, der ikke asfal-
teres ved færdiggørelsen, betyder udgifter fil ingen nytte •& Det anses
for vigtigt, at ansvarlige snarest bør tage stilling til forøgelse af nye
huse i tilflyfningsbyerne.
I NarssaK ser man ikke børn,
der går ude om aftenen. Nu i den
lyse forårstid er børnene klar over,
at kirkeklokkens kimen kl. 20 be-
tyder, at de skal være hjemme. Til
sommer, når ferien begynder, for-
længes børnenes ophold i det fri
med en time. Denne bestemmelse,
der betyder en begrænsning i bør-
nenes og forældrenes handlefrihed,
er blevet til på baggrund af, at
skolebørn er blevet smittet med
kønssygdomme i vinter. Dette har
været genstand for megen omtale,
ikke alene i NarssaK og i hele
Grønland, men også i Danmark.
Under et møde har byens borgere
derfor fastsat bestemmelsen om, at
6 STK. BLOMSTREDE
FROTTEHÅNDKLÆDER 7,85
Plastic duge 125X160 98 øre. Dame
fløjlsslacks 42-49 kr. 9,85. 6 viske-
stykker kr. 6,98. 6 håndklæder kr.
7,85. Børnebenklæder med lådden
vrang kr. 1,59 og 1,98. 6 stk. dame-
lommetørklæder kr. 3,98. 6 stk. her-
re kr. 4,98. Skoreoler 6 rum kr. 4,98.
Halvduns  monterings  puder  kr.
3,98. Tykke skumgummi bademåt-
ter med plastic kr. 2,98.
Armeret  glasfiber,  130  cm bredt
anvendeligt til tage, drivhuse, mist-
bænke  o.s.v., kr.  3,98 pr.  meter.
Varme hjemmesko til børn, damer
og herrer,  kr.  2,98,  3,98  og 4,98.
Gummihandsker  98  øre.  Voksne
kanalhalvdunsdyner 29,85. Voksne
hovedpuder 4,98. Uopslidelige tyk-
ke stærke skumgummi sundheds-
madrasser, billigere og bedre end
træuld- og krøluldsmadrasser, 6 cm
tykke. Kan bruges på træ og spi-
ralbunde, 45X90, 9,85. 60X120 19,85.
60X150,  24,85.  70X170,  39,85.  80 X
180 til 85 X 190,49,85. Kan yderligere
leveres i alle tykkelser og størrel-
ser  til  hynder,  madrasser  o.s.v.
Rødlakerede   stålpostkasser   (til
mælkeflasker,  morgenbrød  o.s.v.)
17,85.  Blå  lærredsdrenge-gummi-
sko, originale Viking, str. 20-30, kr.
7,85, str. 31-39, kr. 10,85. Restparti
til herrer 7,85. Svært plasticlærred
til teltunderlag 120 cm bredt, 5,98.
Marokkopuder  13,85. Kokosmåtter
1,98.  Skumgummisæder  98  øre.
Blomstrede damekjoler, store str.,
8,85.   Omstændighedskjoler   5,85.
Cowboybukser  9,85,  med  lynlås,
blå og khaki. Busseronnekitler 3,85.
Lange kitler med 3A  ærme 8,85.
Herre crepe sokletter 2,98. Sømlø-
se netnylonstrømper 1,98 og 2,98.
Crepenylon 3,98. Polyesterbenklæ-
der, 2-6 år, 14,85, 8-14 år, 18,85. Pi-
geslacks samme pris.
Skumgummi-tæppeunderlag  100 X
200  6,85,  skumgummirullemadras,
60X190, 6,85, 100X200, 9,85. Toilet-
papir 33 øre. Voksne lagner 6,85.
Dynebetræk  10,85.  Hovedpudebe-
træk  1,98.  Kinesiske  gulvtæpper,
85X175, 18,85. 155X220, 39,85. For-
liggere 5,85. Voksne Ole Lukøje-
natkjoler 6,85, til børn 4,85. Forklæ-
der 0,98, med smæk 2,98.  Tænd-
stikker, pr. pakke, 0,69. Hushold-
ningsæske  0,45.  Smørrebrødspapir
0,39. Boghylde med messingholdere,
50 cm, 5,85, 70 cm 7,85. Voksne te-
rylenenederdele, trompetfacon, ter-
nede og ensfarvede, 27,85. Heluldne
damenederdele, alle størrelser, alle
farver, almindelig pris, 68,00, sæl-
ges for 9,85. Barnenederdele med
bløde  læg,  terylene,  fra  4-8  år,
13,85, 10-14 år 19,85. Flonels-dren-
gepyjamas fra 2-6 år, 7,85, 8-14 år,
10,85.  Herrepyjamas  14,85.  Maco
herreskjorter  6,85.  Hvide  poplin
strygefri  herreskjorter,  alle  str.
19,85. Blomstrede børnekjoler, str.
40 til 55, 5,98, str. 60 til 90, 8,85.
Plastictasker 1,49. Crepe sokletter
til børn, alle str..  1,98. Hornums
kendte  Mama-dukker  19,85.  Nat-
potte 1,98. Nylon dame-, herre- og
børneanorakker  med  lynlås  og
hætte, forede med nylonvat, 49,00
— 59,00 — 69,00. Blomstrede dame-
nederdele 5,98. Børneoveralls 1—5
år 4,98. Kæmpestor plastic damper
2,98. Kæmpestor plastic lokomotiv
med musik  4,98.  Varehuset Hor-
num, Helgesvej  4, København F.
Sendes pr. efterkrav eller frimær-
ker.
der skulle fastsættes et tidspunkt
for børnenes færden i det fri.
VI KAN IKKE TAGE BESTEMMELSER
UDOVER LOVEN
På et af møderne blev der enighed
om, at der tages en mere drastisk be-
stemmelse, og at man skulle afvente
landshøvdingens ankomst til NarssaK.
Kort før vort ophold i byen var lands-
høvding JV. O. Christensen i NarssaK.
For at få spørgsmålet nærmere be-
lyst henvendte vi os' til kommunal-
bestyrelseformand Johan Knudsen og
spurgte, om de havde haft møde med
landshøvdingen.
— Ja, vi holdt møde med landshøv-
dingen og spørgsmålet blev jorelagt
sammen med andre spørgsmål. Bør-
nenes besmitning med gonorré i vin-
ter er en stor sag, der har været om-
talt meget. Der har været flere mø-
der, arrangeret af sundhedskommis-
sionen. Politiet har også gjort rede
for lovens indhold. Disse spørgsmål
var genstand for debat under lands-
høvdingens ophold. Det er imidlertid
vor opfattelse, at hverken kommunal-
bestyrelsen eller landshøvdingeembe-
det har nogen mulighed for at tage
specielle forholdsregler i denne an-
ledning. Denne opfattelse er dikteret
af, at vi ingen mulighed har for at
handle udover lovens grænser.
KOMMUNALBESTYRELSEN VIL IKKE
INDVIRKE  PÅ  BEFOLKNINGEN
— Er det således, at man, som tiden
går, er ved at holde op med at tale
om sagen? Under et åbent møde i
NarssaK forsamlingshus er det endog
blevet diskuteret, hvorvidt spiritus-
udhandlingen skulle standses helt.
—  Tænker man på spiritusspørgs-
målet, er der nogle få mennesker, der
vil have indført drastiske foranstalt-
ninger. Et af de spørgsmål, der har
været behandlet under møderne, er,
om der skulle tages nogen bestemmel-
se om spiritus i byen. Dengang blev
det foreslået, at kommunalbestyrelsen
skulle tage sig af spørgsmålet. Set fra
kommunalbestyrelsens side må sagen
imidlertid tages på anden måde. Det
er således vort ønske, at beboerne
personligt, klart og koncist skal til-
kendegive deres mening, og ud fra
dette skal kommunalbestyrelsen ar-
bejde videre med sagen. Bestemmel-
ser, der vil få så stor en indvirkning,
kan kun behandles på denne måde.
Under sagens behandling var det al-
lerede mærkbart, at befolkningen har
delt sig i opfattelsen af spørgsmålets
løsning. Inden for distriktet er den
almindelige opfattelse, at kommunal-
bestyrelsen alene skal søge at klare
spørgsmålet på den måde, at jeg med
en trykt erklæring besøger samtlige
husstande for at undersøge, hvem der
vil skrive under på en erklæring om,
at spiritusudhandlingen efter deres
mening skal standses, eller om salget
skal fortsætte som hidtil. Imidlertid
har jeg fra begyndelsen meddelt, at
jeg ikke finder det for passende, hvis
jeg alene skal arbejde med sagen på
kommunalbestyrelsens vegne. Det var
meningen, at spørgsmålet skulle fo-
relægges landshøvdingen ved hans an-
sikkerhedsforanstaltning for, at sagen
fra i vinter ikke gentager sig?
— Vi har fra kommunalbestyrelsens
side foreslået, at der laves et fritids-
hjem til børn, og dette forslag er nu
ved at blive ført ud i livet. Vi har
dannet et udvalg bestående af repræ-
sentanter for den lokale befolkning
og af danskere, der har indsigt i dette
arbejde. Ud fra forhandlingerne her-
om kan vi fra kommunalbestyrelsens
side udtale, at der er opnået et godt
resultat. Under møderne med lands-
høvdingen har vi forstået, at man fra
myndighedernes side ser med megen
velvilje på arbejdet. Vi tænker på
oprettelsen af et fritidshjem til børn,
hvor der skal være tilsyn.
Hvis vort forslag bliver en realitet,
starter vi noget nyt her i Grønland. I
begyndelsen var det meningen, at den
først og fremmest skulle være lege-
plads for mindreårige børn. Fra spe-
cialisters side blev det imidlertid
fremhævet, at det erfaringsmæssigt
var bedre at lave en legeplads, hvor
børn i alderen fra 4—12 år kunne op-
holde sig. Tilsynsførende må have en
passende  speciel  uddannelse.  Vi  er
har vi stillet forslag om, at vejene
i NarssaK skulle asfalteres, men
indtil dato er dette ikke blevet be-
vilget. Fremgangsmåden med an-
læggelse af veje, der er så dyr,
d. v. s. uden asfaltering, kan be-
tegnes som smiden om sig med
penge til ingen nytte. En af GTO's
funktionærer, der er fagmand på
dette område, har udtalt, at de ny-
anlagte veje, der ikke bliver as-
falteret, selvom de er klar til as-
faltering, i løbet af et eller to år
alligevel skal repareres for beløb,
der er meget større end beløbene
til asfaltering, mens vejene er nye.
Hvis nye veje blev asfalteret med
det samme, ville nogle af de man-
ge penge, der skal bruges senere,
blive sparet.
DER  MÅ BYGGES FLERE  HUSE
I TILFLYTTERBYERNE
—  Er der huse nok til NarssaK's
beboere?
— En af de største vanskeligheder
for os kommunalbestyrelsesmedlem-
mer er, at alle beboerne ikke har en
bolig — mest fordi der kommer så
Et udsnii af NarssaK. Nye huse er begyndt at dukke op i
den gamle bydel, bl. a. et punkthus på fem etager, der
kan ses til venstre på biledet. Et sygehus og andre ny-
bygninger skal placeres i nærheden af dette punkthus.
Narssap ilå. igdloKarfitorKame igdluliat nutåt takugssau-
lersimåpuf, sordlo portusorssuaK Kuleringnik tafdlimanik
initalik åssilissap såmia'tungåne takuneKarsinaussox. na-
parsimavik igdlutdlo avdlaf nutåt taussuma erxåne sana-
neKartugsséuput.
komst; det blev også nævnt, men da
vi fra befolkningens side ikke havde
modtaget den væsentligste begrundel-
se herfor, blev spørgsmålet ikke gen-
stand for nogen større behandling.
—  Kan sagen genoptages, f. eks.
senere, hvis befolkningen fremsætter
sin mening?
— Det kan naturligvis lade sig
gøre. Det er imidlertid mærkbart,
at selv de ivrigste beboere ikke
mere beklager sig om nævnte
spørgsmål. Spørgsmål, der har så
stor betydning for hele befolknin-
gen, skal behandles i fred og ro og
under moden overvejelse. Man må
ikke nøjes med at skrige op under
en eller anden opstået sag.
DER SKAL LAVES ET FRITIDSHJEM
FOR BØRN
—  Er bestemmelsen om, at børn
skal være tidligt hjemme den eneste
aperKutlgluélnékit
tit pltsaunerslugkat
SINGALWATTE
THE
Trawlspillet
med brudsikre ståltromler
Vore spil har bestået sin prøve
gennem årtier i mange hundrede
anlæg med de bedste resultater.
Køb det originale
A.J.S. TRAWLSPIL
kilisautinut amorutit
naplssugssåungitsunlk
kåvlgtugdllt
uvagut  amérutautivut  uklorpå-
lugssuarne   tamalfirpagssuartlgut
atorneKardlutik   misillgarneKarsi-
måput  ajiingitdluinartumlk  taku-
titaicarsimavdlutlk.
A.J.S.-ip kilisautinut amorutai
pislarlnlarslgik
ANDR. JENSEN & SØNNER . Specialfabrik for trawl- og vådspil
Telf. 42977 — Skagen — Danmark — Tel.adr. „Skagenspil"
meget glade for denne løsning, der
betyder, at børnene ikke længere kan
gemme sig eller opholde sig på for-
skellige arbejdspladser, at de i fri-
tiden har et sted at gå hen, der ude-
lukkende er beregnet til dem selv
samt et sted, der er mere passende til
deres tankegang og hvor de i sund-
hedsmæssig henseende har bedre af
at være.
DER ER STOR MANGEL PÅ POLITI
—• NarssaK vokser sig stor. Hvor-
mange indbyggere er der i dag?
— Der er mellem 1100 og 1200 ind-
byggere.
— Fabrikens ibrugtagen og de der-
med forøgede indtægter har efter si-
gende medført et øget spiritusforbrug.
Og den omstændighed, at der ingen
fast politi er, må vel være en af de
vanskeligheder, I medlemmer af kom-
munalbestyrelsen besværes med.
— At vi ikke har fast politi, er
en af byens største vanskeligheder.
Der sker en masse ting i forbin-
delse med byens modernisering.
Særskilt kan det nævnes, at Nar-
ssaK er samlingssted for mange
folk, der kommer fra hele kysten.
— Mange arbejdere og fiskere sam-
les her. Disse blander sig med
byens borgere, og dette er blevet
en af de vanskeligheder, som byen
lider under. Hvis man i den for-
bindelse nævner spiritus, er det
også blevet til et stort spørgsmål.
Det er naturligvis ethvert menne-
skes ret at bestemme deres spiri-
tusforbrug, men man må ikke
glemme, hvad det medfører. Hvis
vi havde politi til at holde orden,
var mange af de kedelige ting, der
er sket, aldrig blevet lavet.
VEJE  UDEN  ASFALT ER KUN
TIL UDGIFT
— Vejene i NarssaK er blevet bed-
re, men veje, der var lavet før i ti-
den er blevet sløjfet og erstattet med
nye.
— Vejanlæggene er også et af vore
store spørgsmål. Der er lavet mange
veje her, men de dækker ikke hele
byen. De første veje er allerede dår-
lige og må erstattes med nye. Anlæg
af veje er i de senere år forbedret.
Selvom det er tilfældet, har vi i for-
hold til andre steder ikke bedre veje.
F. eks. er de asfalterede veje i Ju-
lianehåb vældig gode og næsten uden
støv.
Fra  kommunalbestyrelsens  side
mange folk udefra. De familier, der
bebor et hus, består for det meste af
for mange medlemmer, og det er
svært for tilrejsende at finde et sted
at bo. Befolkningen, der i forvejen
lider af boligmangel, stilles endnu
dårligere af tilrejsende arbejdere og
fiskere og andre, der bosætter sig
fast. Det må dog ikke forstås således,
at folk udefra på den måde omgår
nogen lov.
De fleste arbejdere kommer i reje-
sæsonen. Disse og andre, der arbejder
på fabriken, plejer at kunne få stillet
en bolig til rådighed af fabriken, men
anbringelsesmulighederne kan ikke
siges at være tilstrækkelige. Nogle af
arbejderne kommer af sig selv og ind-
logerer sig hos familier. Selvom de
ikke indlogeres under velordnede for-
hold, får de da som regel tag over
hovedet hist og her.
— Findes der folk, der kommer for
at bosætte sig uden først at have gi-
vet meddelelse herom til kommunal-
bestyrelsen?
— Vi ser flere af den slags, og vi
forsøger at hjælpe efter bedste evne.
I de foregående år var det ikke så
vanskeligt at hjælpe, men efterhånden
kan vi intet gøre. Da der nu er for
mange mennesker i NarssaK, kan vi
endog ikke mere skaffe husly til folk,
der på forhånd har givet besked om
deres ankomst og de, der kommer
uden at give besked, kan vi ikke læn-
gere skaffe husly. Derfor forlanger vi,
at de, der ønsker at flytte hertil, først
giver kommunalbestyrelsen skriftlig
besked. Grundet boligmangelen ram-
mes især de familier fra små steder,
der for at opnå visse goder har frem-
sat ønske om at flytte til større ste-
der. Hvis de ansvarlige virkelig øn-
sker at få gennemført flytninger til
velegnede steder, som de hidtil har
fastholdt, må de fra nu af og snarest
bevilge bygning af flere huse.
—  Hvorledes indgår indbetalinger
til lån fra henholdsvis bolig- og er-
hvervsstøtteudvalget her på stedet?
— I de foregående år har der været
tale om store restancer. I det store
og hele kan det siges, at gå bedre, idet
indbetalingerne går meget bedre end
tidligere. Al begyndelse er svær ¦—
også med hensyn til afbetalinger af
lånene. Folk har haft besvær med at
betale afdragene ved egen fri vilje —¦
men også de, der har ansvar for ind-
drivelsen, har ikke altid udført dette
arbejde på behørig vis.
Janus.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28