Tķmarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Atuagagdliutit

						Bør KangåtsiaK kommune nedlæ

¦
,,<,?„,:,,:«"¦ •
Havnen i KangåtsiaK med kajanlægget, salteriet og havnemolen.
Kangåtsåme  umiarssualivik:  sigssiugaK,  tarajorterivik  maling-
nugtdlo sapusiaK.
Der hersker fortvivlende forhold I KangåtsiaK kommune i dag. G-60 har foreslået en total affolkning af kom-
munen, der fæller over 1300 sjæle, men det vil befolkningen ikke gå med fil. Nu anmoder kommunalbestyrelsen
landsrådet om iværksættelse af forsøgsfiskeri med koncentration af den spredte befolkning for oje.
KangåtsiaK kommune er i dag et af de største problemer i Vestgrønland.'
Kommunen har over 1300 indbyggere spredt på 10 beboede pladser i et stort
område. Kommunen er ganske vist rig på fisk og sæler, men der er intet
produktionsapparat. Oplysningsmæssigt står kommunen meget tilbage. Der er
intet kæmnerkontor i kommunen. Den spredte befolkning og det manglende
produktionsapparat gør, at der i dag hersker fortvivlende forhold i KangåtsiaK
kommune.
Nysgerrige børn stimlet sammen ved an-
komsten til af de små steder i KangåtsiaK
distrikt.
Kangåtsåp pigissaisa Håne tikitoKartitdlu-
go mérKat niuvfiortut.
Rød Saab 1963,
kørt 25.000 km, sælges for 14.000 kr.
Henvendelse:
Lærer Fl. Henriksen, Rosendalen 533, Munkebo, Fyn
S G-60 har foreslået, at KangåtsiaK
kommune skal affolkes gradvis. Målet
efter G-60-planerne var en total af-
folkning af KangåtsiaK kommune,
men det vil befolkningen under ingen
omstændigheder gå med til. Kommu-
nalbestyrelsen er af den opfattelse, at
G-60 har glemt at tage befolkningen
og kommunalbestyrelsen med på råd
i disse planer.
Under mødet med landshøvdingen
i foråret gjorde kommunalbestyrelses-
formand Nikolaj Karlsen gældende,
at en rentabel industri vil kunne lade
sig etablere inden for kommunen, hvis
man koncentrerer befolkningen enten
i KangåtsiaK by eller Agto. Det blev
påpeget, at havet ud for kommunen
har store fiskebanker, hvorfra man
kan hente torsk og havkat. Der er
mange fremmede fartøjer, som hvert
år fisker på bankerne ved Agto.
OMGÅENDE KONCENTRATION
Kommunalbestyrelsen i KangåtsiaK
kommune anså G-60-planen om ud-
bygning af storindustrier i fire syd-
grønlandske byer uforenelig med de
af naturen bestemte og dermed fak-
tiske forhold. Man mente, at vinter-
perioden i det stormfulde Sydgrønland
ikke ville egne sig for fiskeri til over-
dimensionerede industrier.
Ud fra denne betragtning påpegede
kommunalbestyrelsen over for lands-
rådet, at man ikke skal kunne for-
vente en storstilet udvandring fra
KangåtsiaK kommune mod syd. Be-
folkningen agter at blive boende på de
nuværende steder selv uden industri-
anlæg. Samtidig anmodede kommu-
nalbestyrelsen landsrådet om hurtigst
muligt at iværksætte forsøgsfiskeri i
kommunen, og man oplyste, at befolk-
ningen i kommunen er villig til en
omgående koncentration på et hvilket
som helst sted i kommunen, som eks-
perterne ved deres undersøgelser fin-
der frem til.
Der er mange og store problemer i
KangåtsiaK kommune, som sakker
bagud i udviklingen uden mulighed
for fremgang under de nuværende
forhold. På de små steder er brænd-
selssituationen mildest talt fortvivlet.
KGH er begyndt at nedlægge kul-
depoter på de små bopladser. Den
regnfulde sommer har bevirket, at
folk i øjeblikket ikke har andet end
det sparsomme drivtømmer til brænd-
sel. Man har ganske vist skåret tørv
til vinterbrug, men den er ikke nået
at blive tør. Hvis sommeren fortsætter
på denne måde, gruer man for viinte-
ren. Man kommer til at fryse.
MANGLER  PRODUKTIONSAPPARAT
—  Det er fortvivlede forhold, der
er til stede i kommunen, udtaler
kæmner J. P. Jensen, Egedesminde.
Befolkningen er parat til at flytte til
bedre steder inden for kommunen. Be-
folkningen er derimod meget utilbøje-
lig over for G-60-planen om nedlæg-
gelse af hele kommunen, men man
erkender, at der er for mange små
steder, og folk er nu begyndt at flytte,
selv om de ikke har nogen steder at
bo. Det er meget vigtigt, at der snart
kommer en løsning på spørgsmålet.
En stor del af de skæve forhold skyl-
des det ufuldkomne administrations-
apparat. Kommunen har ingen kæm-
ner, men får sine sager behandlet på
kæmnerkontoret i Egedesminde.
—  Hvad kan der gøres for at få
forholdene rettet?
— En koncentration inden for selve
kommunen vil være en løsning. Man
må opbygge et produktionsapparat på
det bedst egnede sted. Agto med det
nye fiskehus og med de rige fiskefore-
komster vil være glimrende egnet til
Socialinspektør Pedersen er rystet
over de sociale forhold, der hersker
i kommunen. Sidste år var der bevil-
get 25.000 kr. til socialhjælp, men der
blev udbetalt 75.000 kr. i kommune-
hjælp. Det er et spørgsmål, om kom-
munehjælpen administreres på den
rigtige rnåde.
Men det er ikke meningen, ait be-
folkningen skal leve af socialhjælp
alene. Man skal ophjælpe fiskeriet,
så folk kan få bedre 'indtjeningsmu-
Mgheder. Hvis man opfører en filet-
fabrik i kommunen, vil der også kom-
me en chance for beskæftigelse Pa
landjorden. I øjeblikket er det sådan,
at fangere., som af helbredsmæssige
grunde ikke længere kan passe deres
erhverv, bliver henvist til udelukken-
de at leve af socialhjælp.
INGEN FORSYNINGER
—  Der er også problemer med
brændsel på de små steder.
—  Ja, det er forkert af KGH, at
man ikke har kuldepoter alle steder-
Når KGH har forsyningspligten, sa
må man også kræve, at nøddepoter
og kuldepoter bliver opretholdt på de
små steder. Nu er Ivnalik med 10"
indbyggere afskåret fra nødvendige
forsyninger. Nøddepotet på stedet ef
nedlagt. Jeg synes, at KGH går for
hastigt frem med at lukke depoter.
Dette sker, uden at man har rådført
sig med de lokale myndigheder. Efter
min opfattelse er det forkert.
FOLK KAN IKKE TVINGES
Husene i KangåtsiaK kommune er
i en yderst elendig forfatning. Huse
Den ældre del af KangåtsiaK udsted.
udbygning. Stedet er isfrit året rundt
Der er gode vandforhold, og det sam-
me gælder byggegrunde. Der er også
gode fiskemuligheder i NiaKornarssuk.
Der bør foretages fiskeriundersøgel-
ser. I de senere år har man indhandlet
betydelige mængder af hellefisk i
NiaKornarssuk. Hvis man sørger for
produktionsmuligheder, er der uden
tvivl mulighed for udbygning og der-
med befolkningskoncentration på et
par steder i kommunen. Dette kan
ske uden store omkostninger.
EN FATTIG KOMMUNE
—. Hersker der ikke megen fattig-
dom trods de gode fiskeforekomster
i kommunen?
— Jo, det er en fattig kommune.
Dens standard er ringere end andre
kommuners. Det kommer af, at ind-
tægtsmulighederne er begrænset til
de få fiskerimuligheder. Der er ikke
en eneste statsinstitution i kommunen,
ingen mulighed for, at befolkningen
kan få ansættelse. Man er udelukken-
de henvist til jagt og fiskeri. Ugifte
kvinder har en trang tilværelse, fordi
de ingen beskæftigelse har. I vinter-
månederne har man ikke en eneste
krone at undvære til afdrag på lån
fra boligstøtte og erhvervsstøtte.
LETTE GLADE FØDDER
Musikhuset
ALGADE 27 — VORDINGBORG

Grammofonplader
OKaluglarfup nQtai
Harmonikaer
supufaussat
Guifarer
guifarlf
Mundharmonikaer
xanerssorfssaf
Alle ordrer ekspederes
omgående
pinlagkat famarmlk erninavlk
nagsluneicésåpuf.
Forlang gratis katalog
katalog akoKénglfsoK
piniarnlaruk.
bruger RAD0X fodbadesalt
Varmt vand - drys RADOX i-
put fødderne ned! Ahh, hvor det
lindrer på hård hud og ligtorne ..
Tæerne kribler af velvære, og
man får lyst til at danse.
RADOX gir friske,
glade fødder.
RADOX
isigkat OKitsut nuihårtut RADOX-ip
tarajiie isigknmit atugagssiat atortarpait!
imeK kissartoK - RADOX nakalatalaruk
- isigkatitdlo imcrmut misutdlugit! ahh,
ilumut amermut mangcrsumut måinincr-
r.utdlo iluåtdlangarame . .. ituissat ilua-
rusungnermit tortalartuinauput Kiting-
nigssardlo kajimgcrnarsissardlune.
RADOX cvkiluitsunik nuinar-
tuiiigdlo isigaKalcrsitsissarpoK.
FOD-BADESALT
Kangåtsåp pisoKaunerssåta ilå.
med græstørvsbeklædning ses så godt
som ikke, men de eksisterende huse,
især på de små steder, er ikke andet
end overlappede, faldefærdige kasser.
Mage til usle rønner ser man sjæl-
dent i Grønland, hvor man ellers ikke
er forvænt med velbyggede huse.
—  Man må kræve, at landsrådet
giiver bevillinger til opførelse af nye
huse, udtaler kæmner J. P. Jensen-
For det meste drejer det sig om selv-
byggerhuse, der er meget dårligt byg-
get. Husene er opført før GTO, og
mange af dem blev isoleret, da GTO
kom. Det er rigtigt, at de fleste af
husene burde saneres, så hurtigt det
lader sig gøre.
Men man kan tænke sig den mu-
lighed, at der bliver opført kommu-
nale huse til udlejning. Det vil være
en glimrende løsning, når pengene er
små, og det er svært at passe afdra-
gene. Socialt byggeri vil desuden have
den fordel, at folk (ikke behøver at
leve i frygt for at blive smidt ud, når
de ikke kan klare forpligtelserne.
Driftige fiskere og fangere kan efter-
hånden overtage husene på de sæd-
vanlige vilkår. For at afhjælpe bolig-
situationen må det være en over-
gangsregel, at folk bor under kun-
stige boligforhold.
—  De er ikke tilhænger af, a*
KangåtsiaK kommune affolkes?
—  Nej, folk kan ikke tvinges til
at flytte. Det må blive et privat
spørgsmål, om folk vil vælge at flytte
eller undvære moderne bekvemmelig-
heder. Derfra og til at nedlægge hele
kommunen er for stort et skridt. Ud-
vandring fra de små steder til steder
med bedre muligheder inden for kom-
munen må blive løsningen. Man ka-n
ikke forlange, at 1300 mennesker skal
sige farvel og tak til de steder, de h»r
levet gennem generationer.
En ting er, at folk kender fangst-
stederne i deres kommune. Flytter de
til andre kommuner, vil de stå frem-
med over for fangststederne, hvilket
gør dem usikre. Man har sørgelige ek-
sempler på folk, som flyttede fra
Upernavik distrikt til AkunåK. Resul-
tatet blev, at de allesammen flyttede
tilbage til deres oprindelige distrikt.
Jtilut,
					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28
Blašsķša 29
Blašsķša 29
Blašsķša 30
Blašsķša 30
Blašsķša 31
Blašsķša 31
Blašsķša 32
Blašsķša 32
Blašsķša 33
Blašsķša 33
Blašsķša 34
Blašsķša 34
Blašsķša 35
Blašsķša 35
Blašsķša 36
Blašsķša 36