Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						måM&mmm
GRØNLANDSPOSTEN
ukiut 113-iat
sisamångorneK 8. november 1973
Nr. 23
Kyststrækningen i  området ved  ulykkestedet. Den hvide trekant yderst til højre i billedet   ajunårfiup  erKåne sineriak.  åssilfssap talerpiatungåne  KaKortumik  nalunaeKutsersimassoK
markerer det formodede  nedstyrtningssted.  I midten af billedet anes Agpånguit-bugten.    tåssa  nåkarfiusorineKartoK.  åssilissap  KerKane erssiarKalårpoK Agpånguit kangerdliumar-
gat.
15 ajunårtut helikop-
tere nåkarmat
iv.   Lanosnavoingeooiig
"\?£»   Radiofoni
^ ^GODT._
ajunårtut ilagigait landsrådimut ilaussortat Johan Knudsen,
narssarmio, ama Jørgen Poulsen, nanortalingmio
ilaussut ancaneK mardluk ting-
missartuvdlo inue pingasut aju-
nårput, Grønlandsflyp helikopte-
rtutaisa ilåt nåkarmat sisama-
ngornerme oktoberip 25-ne uv-
dlup Kerxa Kångilårå. ajunårneK
Pivok tingmissartOK Nungmit ku-
Jåmut minutit Kulit ingerdlarér-
sordlo. tingmissartOK imånut nå-
karpoK UtorKarmiut avangnångu-
ane. ajunårtut ilagait landsrådi-
ttiut ilaussortat mardluk, Johan
Knudsen, narssarmio, ama Jørgen
Poulsen, nanortalingmio. sapåtip
akunerata sujuliane tatdlimångor-
nerme avisip imagssai kingugdlit
tuniiineKarmata sule ilisimaneKå-
fgilaK ajunårneK sumik pissute-
KarsimanersoK, ajunårnermigdle
Påsiniaissut misigssuinertik inger-
dlåpåt.
ajunårtut sisamat navssårine-
Karput. atauseK tikiuneKarpoK
Grønlandsflyp helikopterisa ilånit
— pingasut politit pujortulérar-
ssuånit „NakuaK"mit.
ujardlernerme Grønlandsflyp
tingmissartutaisa saniatigut peKa-
tåuput politit pujortulérarssuat
"NakuaK", sinerissamik alaper-
naerssut „Fylla" ama aulisagka-
nik misigssut „Adolf Jensen".
tingmissartOK ajunårtoK — heli-
koptererssuit S-61 ilåt — Nung-
mit kujåmut autdlarpoK atautsi-
nut tangneK pingasut. helikoptere
pissusigssaK erKordlugo radiiikul
tutsiutingitsormat angnertumik
kalerrisårineKarpoK. helikopteiit
ilåt tamatuma migssåne Påmiu-
nitoK avdlamik Nungmingånérsu-
mik åiperdlugo ujardleriartortine-
Karput Kangerdluarssorutsip K'e-
Kertarssuatsiaitdlo akornånut.
helikopterimik ingerdlatitsissut
nålagåta Jan Hagemann Søren-
senip ajunårfik takorKårpå, kume
ånangniut pugtassoK navssåriga-
miuk. imånut mitdlune ujardler-
nerme, ilaussut ilåt navssårine-
KarpoK igsiavingmine Kiterumik
aulajangersimassoK. ama tingmi-
ssartup ajunårtup aserKuinik å-
ssigingitsunik navssårtoKarpoK.
ajunårfingme ama orssuarnisåK
angnertoK takuneKarpoK.
politit pujortulérarssuat „Na-
kuaK" kingorna navssårpoK aju-
nårtunik avdlanik pingasunik.
uvdlune tugdliussune ujardler-
neK nangineKarpoK angatdlatit
taineKarérsut atordlugit, ujardler-
nerdle sule angnertumik kingu-
neKångilaK.
kutterile NungmérsoK „Birgitte
Heinrich" sapåtiungmat navssår-
poK tingmissartup kåvitorssuisa
ilånik, sinerissap timåtigut av-
Kume, ajunårfiup avangnåne. kå-
vitorssuaK imåne pugtassoK KaKi-
neKarpoK „Adolf Jensen"imut. a-
ngatdlatip inuisa tåuna pasinar-
torsivfigingilåt ajunårnerup Ka-
noK pisimaneranik.
uko agdlangneKarmata ajunår-
nermik påsiniaissut misigssorpait
tingmissartup aserKue navssårine-
Karsimassut     påsissutigssatdlo
tingmissartup nåkarneranut tu-
ngassut.
-  , f W*VV        S.rf.rt6r„V


V5
l»//lR.vne..r      ¦  3 '7.
*°            Ang.isorsiuaq'

0<qortor„u,, 0?4    g
15 dræbt ved helikopterstyrt
Landsrådsmedlemmerne Johan Knudsen, NarssaK, og Jørgen Poulsen,
Nanortalik, blandt de omkomne.
Tolv passagerer
ningsmedlemmer
af Grønlandsflys
og tre besæt-
omkom, da en
rutehelikoptere
En helikopter som den forulykkede,
helikoptere ajunårtup åssinga.
forulykkede lidt over middag,
torsdag 25. oktober. Ulykken ske-
te 10 minutters flyvning syd for
Godthåb, en halv snes kilometer
nord for Buksefjordens munding.
Blandt de omkomne er to lands-
rådsmedlemmer, Johan Knudsen,
NarssaK, og Jørgen Poulsen, Na-
nortalik. Indtil vi fredag i sidste
uge sluttede arbejdet med avisen,
kendte man ikke ulykkens årsag,
men en havarikommission arbej-
der med opklaringen.
Fire omkomne er fundet. Den
ene blev bragt til Godthåb med
en af Grønlandsflys helikoptere
— de tre andre med politikutte-
ren „NakuaK".
I eftersøgningsarbejdet deltog
foruden Grønlandsfly politikutte-
ren „NakuaK", inspektionsskibene
„Fylla" og „Mågen", KGH-traw-
leren „Erik Egede" og fiskeriun-
dersøgelsesskibet „Adolf Jensen"
Den forulykkede helikopter, en af
de  store  S-61-N,  startede  fra
Godthåb klokken 12,15 mod syd.
Da man hos Grønlandsfly ikke
modtog den anden radiokontrol-
melding, blev der slået storalarm.
En af Grønlandsflys helikoptere
befandt sig i Frederikshåb, og den
blev sammen med en helikopter
fra Godthåb sendt til eftersøg-
ningsområdet mellem Færinge-
havn og Fiskenæsset.
Det var chefpilot Jan Hage-
mann Sørensen, der lidt nord-
ligere fandt ulykkestedet, da han
opdagede en flydende gummired-
ningsflåde. Hagemann Sørensens
helikopter landede på vandet,
hvor man fandt en af de omkom-
ne passagerer, der endnu var
fastspændt i sit sikkerhedsbælte.
Der blev også fundet forskellige
vragrester fra den forulykkede
maskine.
Ulykkestedet var også mar-
keret af en stor olieplet.
Politikutteren „NakuaK" fandt
senere tre omkomne.
De følgende dage forstatte ef-
tersøgningen  fra  politikutteren
(Fortsættes side 2).
Passagererne - ilaussut
Kasper Bendtsen, Julianehåb -
K'aKortoK, 28 år.
Bent Eriksen, Godthåb - Nuk,
33 år.
Cecilie  Fleischer,  Godthåb  -
Nuk, 18 år.
Jan Holm, Godthåb - Nuk, 26
år.
Poul Jensen, Godthåb - Nuk,
26 år.
Johan  Knudsen,  NarssaK,  51
år.
Georg Mathiassen, NarssaK, 43
år.
Gabriel Møller, Frederikshåb -
Påmiut, 40 år.
Nungmio Petersen, Frederiks-
håb - Påmiut, 45 år.
Jørgen  Poulsen,  Nanortalik,
53 år.
Else  Noahsen,  Julianehåb  -
K'aKortoK, 19 år.
Abia  Semsen,  Nanortalik,  41
år.
Besætningen - inugtai
Bjarne  Hammer,  Godthåb  -
Nuk, 42 år.
Christian  Smith,  Godthåb  -
Nuk, 28 år.
Gunner Stockholm, Godthåb -
Nuk, 29 år.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28