Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						Godtfredsen
vil støtte de
grønlandske
arbejdere
— Er du på arbejderklassens side
i din politik? spørger lokalbladet
„ilimaussat", NarssaK, det nye
landsrådsmedlem Lars Godtfred-
sen, som afløser afdøde landsråds-
medlem Johan Knudsen.
Lars Godtfredsens svar:
I 6-7 år var jeg formand for den
lokale afdeling af GAS. Jeg var
også medlem af hovedbestyrelsen
for GAS (Grønlands Arbejder
Sammenslutning) i tre år.
— Du er jo veltrænet m.h.t. at
arbejde på landsbasis?
—  Jeg var glad for at møde
udenbys arbejdere i min tid som
hovedbestyrelsesmedlem for GAS.
Derfor regner jeg med at kunne
fremskynde interessen for, lands-
rådsvalget i 1975, da arbejderne
må prøve at slutte sig sammen
for at sikre sig en repræsentant
i landsrådet. Det var en udmær-
ket ordning, som blev indført ved
sidste valg, da fiskere og fangere
valgte en repræsentant til lands-
rådet. Nu mærker de valgresulta-
tets fordele.
— De venstreorienterede politi-
kere må være dine arbejdsfæller
i landsrådet?
— Ja, det håber jeg da. De po-
litiske ideer, som føres frem af
Lars Emil Johansen, må være til
gavn for grønlandske arbejdere.
Vi fører et righoldigt udvalg i lykønskningskort, telegrammer,
bordkort,  indbydelser, takkekort og  kuverttændstikker til  alle
anledninger!
Husk vort store udvalg i julevarer!
Indhent tilbud!
7s WILKIG & LANDSBO
KUNSTFORLAG
Njalsgade 17 - København S - Asta 6733 (01) 276733
repr. ved: Ingerslev Petersen, Rømersgade 11, København K.
Flytning
TIL GRØNLAND: Bohave afhentes uanset fraflytningssted
for emballering, stuvning i container og levering til KGH.
FRA GRØNLAND: Destiner Deres forsendelse via KGH til
vort firma. Ved ank. forestår vi toldbehandling og indflyt-
ning på Deres adr. landet over.
OPBEVARING: Vore møbel venlige magasiner er til Deres
disposition ved opbevaring i København eller Aalborg.
STATSFLYTNINGER: Udføres indenfor gældende refusions-
rammer uanset fra/til flytningssted.
Spar Dem selv for ærgrelser — Benyt Dem af vore mange
årige erfaring.
FLYTTEFIRMAET „AALBORG" A/S
Grundlagt 1936
Lygten 2-4, 2400 Kbhvn. NV. — Tlf. (01) Ta (72) 6300
Telex 19228
LÆKRE MINTS
I POSER
anernerigsautit
igdlingnartut
pugssianitut
CfiTRUP-
JEPPESEN«/*
,IW2i
l,aIfehr
LAMMET AT STREJKE. * Jernbanetrafikken i England blev lammet af strejke
fornylig. Øverst en stribe tomme tog. Nederst den øde banestrækning, der nor-
malt er Englands mest trafikkerede linje.
strcjkertunit unigtitaK. -k Tuluit-nunane Kimugtuitsutigut angatdlåneK Kanigtu-
kut strejkertunit  unigtitauvigpoK.  KutdleK  tåssa  imaKångitsut.  atdleK  avKutit
soKångitsut, Tuluit-nunane angatdlavfiunerssaussaraluartoK.
Godtfredsen-ip kalåtdlit
sulissartut sulissuniarai
— sulissartut politikeritut igdler-   landsrådimut  ilaussortångordlåK
niarpigit? taima aperivoK avisé-   Lars Godtfredsen aperalugo, tåu-
raK    „Ilimaussat",    Narssame.   ssuma  taorsersimagå  landsrådi-
-y-1                 |         mut   ilaussortaugaluaK   Johan
1  ;  "      '         KLUadrseGodtfredsen akivoK:
—  ukiune 6—7-ine GAS-ime
peKatigigfingme måne sujuligtai-
ssusimavunga. åma GAS-ip ho-
vedbestyrelsiane ilaussortausima-
vunga ukiune pingasune.
—  taimatut nuna tamåkerdlu-
go sutdlissinigssamut sungiusar-
dluarérsimavutit?
—   hovedbestyrelsimut GAS-
ime ilaussortaugatdlarama nuå-
narissarsimavara sulissartut nu-
naKarfingnit avdlanérsut nåpine-
re. taimåitumik nukingersuinia-
Katauniarpunga 1975-ime lands-
rådimut KinersineKåsagpat Ka-
låtdlit-nunane sulissartut kaju-
milersineKarnigssånut kåtussa-
mingnik landsrådimut KinigaKar-
nigssånut. årKineK tamåna ajii-
ngivigpoK kingugdlermik Kinersi-
neKarnerane atulersoK aulisartut
piniartutdlo landsrådimut sivner-
sigssamingnik Kinersingmata. a-
jiingeKutait måna misigilerérpait.
— såmerdliuniartut Kaningnia-
runarpatit tåuko landsrådime
suleKatigalugit?
—  åp. taima neriugpunga. po-
litikikut erKarsautit Lars Emil
Johansenimit sarKumiussat kalåt-
dlinut sulissartunut iluaKutau-
ssugssaugunarput.
Marine
Den ideelle motorbåd/
motorsejler med uovertrufne
søegenskaber. Lige værdsat af
erhvervsfiskere som fritids-
sejlere. Fås såvel med som
uden agterkahyt. Leveres fuldt
udrustet, lige klar til at lægge
fra kaj. Marchfart 10-12 knob.
Forlang brochure tilsendt.
LOA 7,50 m. Dybgang 0,75.
Motor: Volvo Penta MD 21
75 HK/4500 omdr.
Importør
Havnen. Kerteminde
Tlf. (09)321815
Annoncér
i
GRØNLANDSPOSTEN
Måske kur-
sus for
arbejdsløse
i Godthåb
Den nye leder af aftenskolen i
Godthåb, Niels Jørgen Sell, rea-
gerede omgående på A/Gs arti-
kel i sidste uge om en arbejdsløs-
hedsprocent på omkring 17,5 i
Grønland, svarende til næsten
3000 arbejdsløse. — En arbejds-
løshedsstatistik af den karakter
ville i Danmark udløse et rama-
skrig, siger Niles Jørgen Sell. Jeg
mener, der bør gøres noget for de
mange mennesker, der hele vinte-
ren går uden beskæftigelse. Der-
for har jeg i sinde at kontakte en
række personer i Godthåb for evt.
at få en kursusvirksomhed i gang
inden for Aftenskolen. Der må
være mulighed for at sætte no-
get i gang, der kan blive til nytte
og gavn for de arbejdsløse.
\
Nungme su-
livfitsut
kursuseKa-
sagunartut
Nungme aftenskolip sujulerssui-
ssortåva, Niels Jørgen Sell, er-
ngerdlune KisuariarsimavoK sa-
påtip akiinerane kingugdlerme
Atuagagdliutine agdlauserineKar-
mat Kalåtdlit-nunane sulivfig-
ssaerusimassut procentingordlu-
git 17,5-iussut, tåssa sulivfigssae-
rusimassut   3000-ingajauvdlutik
—  sulivfigssaeriisimassut pivdlu-
git kisitsisit taima itut Danmarki-
me sarKumiuneKaraluarpata niv-
dlianerssuaKalisagaluarpoK, tai-
ma OKarpoK Niels Jørgen Sell. i-
nuit taima amerdlatigissut ukicK
tamåt sulivfigssaerusimasimassut
KanoK iliuseKarfigissariaKarsorå-
ka. taimåitumik sujunertaråra
Nungme inuit ardlagdlit atåssu-
teKarfiginiardlugit aftenskolip i-
luane imaKa kursuseKartitsiner-
mik autdlarnissoKarsinaorKuv-
dlugo. autdlarnigaKarnigssamut
periarfigssaKartariaKarpoK suliv-
figssaerusimassunut iluaKutausi-
naussumik.
Bedre fiske-
riordning
er livs-
nødvendig
— Det er livsnødvendigt for Grøn-
land, at der gennemføres en fiske-
riordning for Nordatlanten, der
.sikrer og forbedrer vore eksport-
muligheder, sagde folketingsmand
Nik. Rosing i folketingets mar-
kedsdebat. Rosing håbede, at FNs
havretskonference giver Grøn-
land en gunstigere stilling end nu.
M.h.t. EF-medlemsskabet sagde
Rosing, at mange grønlændere,
der stemte nej til EF, endnu ser
med skepsis på medlemsskabet. —
Men det er dog en kendsgerning,
at Grønland kan få ikke så lidt ud
af medlemsskabet. Handelsmæs-
sigt får eksportproduktionen gun-
stigere forhold, efterhånden som
toldskrankerne nedbrydes. I dag
sælger Grønland fiskeprodukter
til EF-landene for ca. 30 mill. kr.
16
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20