Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Kælderen var mørk og vi tog
fejl af tran- og urinspanden
Kateket Lars Motzfeldt, K'agssiar-
ssuk, bedre kendt under navnet
Miiti, trådte 1. juni tilbage fra sin
gerning som kateket og lærer.
Miiti er født i Fiskenæsset 9.
juni 1908 af Dorthea Motzfeldt,
født Hammeken, gift med overka-
teket Hans Motzfeldt.
Fra sit 7. til sit 9. år gik Miiti
i skole i Fiskenæsset. Det var en
lille 4-klasset skole med faderen
og en timelærer som undervi-
sere. Siden flyttede han med fa-
milien til Frederikshåb og gik i
skole her, hvorefter familien igen
flyttede til Fiskenæsset, og her
gik Miiti i skole til sit 15. år.
Som 16-årig blev han optaget
på seminariet i Godthåb. „Vi bo-
ede i elevhuse med sovesale", for-
tæller Miiti. „Husene var opvar-
met af kulfyr og tranlamper, og
da husets kivfak behandlede sæl-
skind i urin, som hun opbevarede
i en spand i kulrummet sammen
med transpanden, skete det, at
eleverne tog fejl, når tranlamper-
ne skulle fyldes. Men hvad værre
var, når lamperne var ved at
brænde ud, plejede eleverne at
tage lidt tran i munden og blæse
det ud over vægen, så der kom
liv i den igen, og også i denne
situation, tog de af og til fejl af
spandene".
1. april 1930 blev Miiti færdig
med sin kateketuddannelse og
kom til Sydprøven under overka-
teket Isak Lund. Ved årsskiftet
1930/31 flyttede han til Juliane-
håb, og 10. oktober 1931 kom han
til K'agssiarssuk, hvor han funge-
rede som kateket indtil 1934.
10. juni 1934 giftede Miiti sig
med Bolette Frederiksen, datter
af fåreholder Otto Frederiksen. I
bryllupsgave fik de så mange får,
at Miiti derefter opgav sin kate-
ketgerning og ernærede sig og
familien ved fåreavl.
I 1958 genoptog Miiti sin ger-
ning som lærer og kateket, og han
virkede indtil den 1. juni i år.
Miiti har altid været levende in-
teresseret i ine omgivelser og åben
overfor omverdenen. Det ses bl. a.
af, at han i 1966 deltog i Rigll
Knuths Pearyland ekspedition.
Trods sin alder søgte han også til
stadighed at holde sin uddannelse
ved lige. I 1967 deltog han i et
lærerkursus på Vallekilde og bag-
efter var han på bibelskole :
Løgumkloster.
Da Kong Frederik IX i 1968
var i NarssaK, fik Miiti overrakt
fortjenstmedaljen for sin indsats
i statens og kommunens tjeneste.
Han har ved siden af sin kate-
ketgerning været kommunefoged
i  K'agssiarssuk  under  Igaliko
kommune,  og  i  12  år  var  han
kommunerådsmedlem.
Den 1. juni sluttede skolen i
K'agssiarssuk, og dermed kunns
Miiti trække sig tilbage til sit
velfortjente otium. Han blev hyl-
det ved afslutningen og fik af
fungerende skoleinspektør Laug"?
Prip-Olsen overrakt et stort bil-
lede af sig selv på prædikestolen,
ligesom der blev ophængt et por-
træt af Miiti i den nye skole, som
han fik lov til at nyde det sidste
halve år af sin lærergerning.
B. Corfitz Sørensen.
God investering
Meget høj forrentning: Nyt eetplans-HUS (2 år) SÆLGES.
Ca. 120 kvm. Udvides let med 25 kvm. Lejet ud til 1.9. 1974.
Huset ligger på THURØ, een af Danmarks smukkeste øer.
Broforbindelse til Fyn. Få minutters kørsel til Svendborg.
Kun få hundrede meter til vandet.
Ejeren træffes efter 17. juni d.å. på Sydfyn.
Billet mrk. 7493, Grønlandsposten, Box 39, 3900 Godthåb.
ajoKe Lars
Motzfeldt
soraer-
ningorpoK
ajoKe Lars Motzfeldt, K'agssiar-
ssuk, ilisimaneKarnerussoK Miiti,
1. juni ajoKitut iliniartitsissutut-
dlo tunuarpoK.
Miiti K'eKertarssuatsiaine inii-
ngorsimavoK 9. juni 1908 angajor-
ccKåralugit Dorthea iviotzteldt, in.
Hammeken, uvialo ajoKiuneK
Hans Motzfeldt.
7-inik ukioKarnerminit 9-nik u-
kioKalernerminut Miiti K'eKertar-
uvdlume Atuagagdliutit
- e
•*5
LJ  Hl  pissart. +  nagsiiinera, Nungme  ...........  kr.  150  75,00
f ]  QJ  pissart.  I-  nagsiiinera, Kal.-nun. sivnerane  .  kr.  185  92,50
! I  !~J  pissart.  t-  nagsiiinera, Danm.. tingmissart . .  kr.  200 100,00
["]  [ J  pissart.  +  nagsiiinera, Danm., umiarss.   ...  kr.  165  82,50
[71  ukioK tamåt akilissarumavunga.
! .]  ukiup  agfå  akilissarumavunga.
alcK
nto'f'k
oo^tbox
"cv   j (i > o K a r(: k
fri-
mærke
Atuagagdliutit
pissartagaKarfik
postbox  39
3900 Nuk
ssuatsiaine atuarpoK. atuarfiarå-
nguvoK sisamanik klassilik angu-
1å nal. ak. atuartitsissartoK atuar-
titsissuvdlutik. ukiut sisamat tug-
dlit ilaKiitane ilagalugit Påmiunut
niigpoK tåssanilo atuardlune, tau-
valo ilanutarit kingumut K'ener-
tarssuatsiainut norKigput 15-inig-
dlo ukioKalernigssame tungånut
Miiti tåssane atuarpoK.
16-inik ukionardlune Nungme
Seminariame atualerpoK. „naju-
gaKarpugut iliniartut igdluine si-
nigfigitigalugit" Miiti oKalugpa-
lårpoK. „igdlut aumarssuarssuar-
nik kiagsagåuput iginertortunig-
dlo Kutdlenardlutik, kivfavtalo å-
mit iterKumut suliarissarmagit, i-
terusivinilo aumarssuausivingme
iginisivingminut ilångutdlugo tor-
Kortarissarmagit atuartut Kutdlit
orsserniartitdlugit kiikussarpugut.
A/S
Dansk Ilt- og Brint-
fabrik
København
ilt- åma brintiliorfigssuaK
danskit peKatigit piat
København
—   -*
ajornerussarpordle iliniartut Kut-
dlit Kavsulerångata iginermik Ka-
nermingnut mitdliisseriardlutik i-
kiimarigsartarmatigik iperait ser-
partalårdlugit, taimailiorniartit-
dlutigdlo spandit iterormik iginer-
migdlo imagdlit pårdlaukångavti-
gik."
aprilip autdlarKautåne 1930 Mii-
ti ajoKitut iliniarnermine inerpoK
Agdluitsup pånut pivoK Kutdler-
saralugo ajoKiuneK Isak Lund. u-
kiut nikineråne 1930/31 K'axortu-
mut niigpoK, oktoberivdlo 10-åne
1931 K'agssiarssungmut pivoK
1934-lo tikitdlugo tåssane ajoKi-
uvdlune. junip Kulingåne 1934
Miiti katipoK Bolette Frederiksen-
imut, savautigdlip Otto Frederik-
senip panianut. katinermine sava-
nik tunisutisingårame Miiti ajo-
Kitut suliungnaerdlune savautili-
ngorpoK inussutigssarsiutigilerdlu
dlugo.
1958-ime Miitip ajoKitut atuar-
titsissututdlo sulinine nangerkig-
på ukiordlo måna taimatut suli-
nine 1. juni tikitdlugo ingerdlat-
dlugo.
Miiti tamatigut nunarKatiminut
silarssuarmutdlo avatangissiminut
soKutigissaKartuarsimavoK. tamå-
na takunenarsinauvoK ilåtigut
1966-ime Eigil Knuth-ip Peary-
land-imut ilisimassagssarsiornera-
ne ilaugame. måssa utorKångora-
luardlune ilisimassane ilaortorni-
artuarpai. 1967-ime iliniartitsissut
kursuseKartitauneråne Vallekilde-
me ilauvoK kingornagutdlo bibe-
limik atuarfingme Løgumkloste-
rime atuardlune.
klinge Frederik IX 1968-ime
Narssamingmat, Miiti fortjenst-
medaljemik sarKarmiulerneKar-
Pok nålagauvfingme kommunimi-
1 osulisimanine pivdlugo. ajoKiu-
nerme saniatigut kommunefogedi-
tut K'agssiarssup Igalikuvdlo
kommunine sulismavoK, ukiunilo
12-ine kommunerådinut ilaussor-
tausimavdlune.                    ¦
1. juni K'agssiarssungme atuar-
neK inerpoK, tauvalo Miiti pissa-
riaKarnine nåpertordlugo Kasuer-
sårsinångordlune. soraerningor-
nermine atarKiniarneKarpoK sko-
leinspektørimutdlo taortaussurni'
Lauge Prip-Olsenimit tunissuti-
sivdlune nangmineK nålagiartitsi-
sitdlune åssiminik angisiimik, ki-
nåtalo Kalipangnera atuarfigténie
soraerningulernermine ukiup Ker-
itata migssåne sulivfigissamine a-
ssiliartaussoK takusinångordlugo.    u
B. Sørensen.
24
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32