Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						nåkutigdlissut nutåK
nunavtinc såkutoKarfik umiarssu-
åi-Kamik nåkutigdlissutitårpoK.
tåuna aicKarpoK „AgdleK", manå-
kutdlo nåkutigdlissutinit umiar-
ssuårKanit angr.erungåtsiardlune
sukaneruvdlunilo. „AgdleK" 300
tonseKarpoK nutåliaunerpånik så-
kutilersugauvdlune atortulersu-
gauvdlunilo åma radarimik imap
iluanut atortumik. nikinane ing-
minut kaujatdlagsinauvoK, ingmi-
nut.  aKusinauvdlune  nasigtarfia-
nitdlo aKuncKarsinauvdlune.
„AgdleK" mana Nungme inigssi-
neKarpoK, 14-inik inuglai<ardlune
Kavdlunåginarnik. nunavtinc så-
kutoKarfiup Kutdlerså, kontread-
miral H. L. Prause Atuagagdliu-
tinut OKarpoK umiarssuårKat nå-
kutigdlissutit kalållnarnik inugta-
Kalernigssåt anguniarneKaraluar-
toK  månåkutdle  sule  piviussu-
Hjertelig tak for udvist deltagelse ved MåliånguaK Lynges
død og begravelse.
Familien.
MåliånguaK Lyngep tOKunerane ilissauneranilo misigingne-
Kataussorpagssuarnut Kamånga  pissumik  Kujavugut.
ilaKutaussut.
Her har man først
pi«ånaKarnerpaK téssa^S    »g fremmest blålig
JB^ for en pålidelig
j > påhængsmotor:
^ EVINRUDE
•Kuteralak
TUTSUVINARTOK':
EVINRUDE
silarssuarme nunat tutsuvinardluinar-
tumik mot6reKartariaKarfiunerssåt tå-
ssa Kalåtdlit-nunåt. Evinrude ukiut
80 sivnerdlugit motorinik isumangnåi-
ssusertik pivdlugo silarssuarme taraar-
me tusåmassaussunik sanassarsima-
vok, tamånale kisime namångilaK. ilu-
arsaissariaKalerpat tamåna pilertortu-
mik inungnitdlo ilisimassaKardluartu-
nit isumagineKartariaKarpoK. tai-
maingmat Evinrude iluarsaissarfigpag-
ssuaKarpoK — Kalåtdlit-nunåt tamå-
kerdlugo — tamarmik kingorårtigssa-
nik namagtunik ingmikutdlo iliniarsi-
massunik sulissulingnik.
Evinrude motorit 1,5 åma 245 hk akor-
nåne nukigtussusigdlit pigineKarput.
agdlagtitsivigssarssuaK Kalipautilik pi-
niaruk.
Ingen andre steder i verden har man
så hårdt brug for en motor, der aldrig
svigter. Evinrude har gennem mere
end 60 år bygget motorer, som er ver-
densberømte for enestående driftsik-
kerhed, men det er ikke nok. Skulle en
reparation blive nødvendig, må den
kunne udføres hurtigt og professionelt.
Derfor har Evinrude etableret et net
af service stationer — over hele Grøn-
land — hver med komplet reserve-
delslager og specialuddannet mand-
skab.
Der findes Evinrude motorer fra 1,5
til 245 hk. Rekvirer det store farve-
katalog.
¦z
EVINRUDE
misiligtagkat naktissagtitsissarput.
ERFARING  GIVER STYRKE
Kalåtdlit-nunåt tamåkerdlugo niorKutigineKartarput — kingorårtigssai
sitdlimatigineKartuåinarput.
tikisitsissartua: KETNER MARINE, Fabriksparken 23, 2600 Glostrup.
Forhandles over hele Grønland. -- Altid reservedele på lager.
Forhandlere: Christianshåb: Giinthers Autoservice. Egedesminde: Entreprenor-
selskabet Egedesminde A/S. Frederikshib: Olie- og autoservise. Godthåb- Godt-
håb Fiske industri. Holsteinsborg: Trans-artic marine. Julianehåb::  Magasinet
Nanortalik:  Ebbe  Pedersen.  Sukkertoppen:  Sukkertoppen  Autoservice.
Tlgr. adr. MOTORKETNER
ngorsimungitSOK, manakut kala-
leK Kangilinguane kajumissutsi-
mik såkutujussoK atausinauvoK.
„AgdleK" åipartasaoK åssiminik
oktoberima nunavtinut likitugssa-
mik. tåuna atcKåsaoK „Agpa".
„Mågen" ukiaro Savalingmiut er-
Kåne nåkutigdlisineKalisaoK. ma-
tuma kingorna nunavta erKåne
nåkutigdlint-K umiarssuåiKanit pi-
ngasunit umiarssuarmitdlo isuma-
gineKalisaoK.
Julul.
Skatterådet
holder møde
i næste uge
Mandag den 19. august bliver en
historisk dag for det grønlandske
skattevæsen. På mandag samles
Skatterådet i Grønland for første
gang — til konstituerende møde,
hvor der skal vælges formand
og næstformand. Skatterådet har
ti medlemmer. Mødet holdes i
skatteinspektoratets lokaler i
Godthåb. Mødet varer fem dage.
Skatteinspektør Ole Sinkbæk
oplyser, at dagsordenen vil dreje
sig om en gennemgang af skatte-
rådets kompetance og arbejds-
område, som det er udtrykt i skat-
teloven. Desuden drøftes den
praktiske tilrettelægning af skat-
terådets arbejde, og der skal fast-
sættes regler for rådets møder.
Jeg vil tro, at fire møder årligt
vil være tilstrækkeligt, siger Ole
Sinkbæk.
Det grønlandske skatteråds
medlemmer er fiskehandler Jens
Heilmann, Sukkertoppen (KNAPP)
radioforhandler Ole Winstedt,
Godthåb (FANG), fisker Jonas
Kristiansen, NarssaK (Kommu-
nernes Landsforening), kæmner-
assistent Severin Johansen, Uma-
nak, Odak Olsen, Godthåb (GAS),
malermester Søren V. Pedersen,
Sukkertoppen (DGA), assistent
Ester Ravn Jensen, Godhavn
(DGT), lærer Hendrik Lund, Ju-
lianehåb, sygeplejerske Helga
Olsen, Godthåb.
Nu  er
GRØNLANDSPOSTEN
ugeblad.
Det betyder,
at Deres annonce
når hurtigere frem
til byer og bygder
end nogensinde tidligere.

-/*»,
j**"".
«P**n*sawaa(ji
umiarssuåraK  nåkutigdlTssutitåK  „AgdleK .
kutter „AgdleK".
Den  nye  inspektions-
nunavtine såkutoKarfiup Kutdlerså, kontreadmiral H. L. Prause åma „Ag-
dleK"me nålagaK, premierløjtnant Møller. — Chefen for Grønlands
Kommando, kontreadmiral H. L. Prause sammen med chefen for kutteren,
premierløjtnant Møller, ombord på „AgdleK".
Ny inspektionskutter
Grønlands Kommando har fået en
ny inspektionskutter. Den hedder
„AgdleK" (havlitten) og er betyde-
lig større og hurtigere end de nu-
værende inspektionskutlere. „Ag-
dleK" er på 300 tons'og er forsynet
med de mest moderne navigati-
onsinstrumenter bl.a. en under-
vandsradar. Den er fantastisk
manøvredygtig, har automatisk
styring og kan styres fra udkigs-
tønden.
„AgdleK", som nu er stationeret
i Godthåb, har en 14 mands be-
sætning, alle danske. Chefen for
Grønlands Kommando, kontread-
miral H. L. Prause siger til Grøn-
landsposten, at det foreløbig ikke
er lykkedes at få ren grønlandsk
besætning på inspektionskutterne,
som målet ellers var. I øjeblikket
er der kun een grønlandsk frivil-
lig i Grønnedal.
Et søsterskib til „AgdleK" kom-
mer til Grønland i oktober. Det
skal hedde „Agpa" (alken). „Må-
gen" indsættes til efteråret på
inspektion i farvandene omkring
Lej eller køb Deres bil
hos Bukkehave
Vi har en ny vogn stående nøgleklar når De kommer. Vi kan
tilbyde et alsidigt udlejningsprogram med priser fra kr. 375,-
pr. uge og op. 1000 km gratis pr. uge. Eller vi kan tilbyde
Dem en fabriksny bil leveret på grænseplader til fordelagtig
pris. Alle mærker og modeller. Levering hvor i det sydlige
Danmark De ønsker det.
Jeg ønsker flere oplysninger om: A ? leje af bil. B D køb af
vogn på grænseplader. A + B ?
Navn . .
Adresse
CHR. BUKKEHAVE & SØN
Lerchesvej 11. I*, o. Box 140. Svendborg, Danmark.
Tlf.  (09) 21 14 57,  flere  linier.  Turistudlejning  gennem  mere  end 45 år.
Færøerne. Inspektionen ved GrØn'
land varetages herefter af tre kut'
tere og et inspektionsskib.
Julu*
Skatteråde
sap. ak. tug-
dliane a-
tautsimisaoK
atausingornerme 19. august kalåt'
dlit akilerårtalernigssanut uvdl"14
erKaimaneKartugssaK pisaoK. &'
tausingorpat Kalåtdlit-nunan^
skatteråde sujugdlermérdlune a^
tautsimisaoK — ilaussortane inté'
ssititisavdlugit, tassane sujuligt-81'
ssok tugdlialo KinerneKartug'
ssauvdlutik. skatteråde Kulinik >'
laussortaKarpoK. skatteinspekt0^
ratime Nungme atautsimltugssa^
put atautsiminerdlo uvdlunik ta*'
dlimanik   sivisussuseKartugssau'
VOK.
skatteinspektør Ole Sinkbæk °'
KarpoK, atautsiminerme oKalus^
rineKartugssaussut    skatterå"1?
pisinauvfé  suliagssailo,  inatsin1
taigorneKarsimassut.    tamatufl1^
saniatigut  uvdluinarme  skatte
rådip  suliagssai  oKatdlisigineK3'
såput KanoK årKigssorneKåsass11
rådivdlo  atautsimitarnigssai  a.^
KigssorneKåsavdlutik   maligta1"
ssagssaliordlugit.  isumaKarpunS^
ukiumut sisamariardlune ataufs
mitarnigssaK   nåmåsassoK,   °
Sinkbæk OKarpoK.              t
kalåtdlit skatterådiånut ilåupu
aulisagaerniaK  Jens  Heilman '
ManitsoK  (KNAPP),  radioerne
Ole Winstedt, Nuk (FANG), aul1^
sartoK Jonas Kristiansen, Narssa
(kommunit  nuna  tamåkerdlu»t
peKatigigfiat),    kæmnerassiste
Severin Johansen, UmånaK, Oda^
Olsen, Nuk (GAS), Kalipaissut »y
lagåt Søren V. Pedersen, Man1 '
sok,' DGT), iliniartitsissoK Hen |
rik Lund, K'aKortoK, sygeplejer
ske Helga Olsen, Nuk.
10
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24