Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						(få
GRØNLANDSPOSTEN
Postbox 39, 3900 Godthåb — Telefon 2 10 83 — Postgiro 6 85 70.
akissugss. årxigss. Ansvarshavende: Jørgen Fleischer. Køben-
havns-red.: Torben Lodberg, Ved Sønderport 1, 2300 Kbhvn. S.
Annonceafdeling i Danmark: Harlang & Toksvig Bladforlag A/S,
Dr. Tværgade 30, 1302 Kbhvn. K. Telf. (01) 13 86 66. Telegr. adr.:
HARFENCO. Annoncechef Børge Briiel. Annonceafdeling for lo-
kalannoncer i Grønland: Postbox 39, 3900 Godthåb. Telf. 210 83,
kingusingnerpåmik tuniussivigssaK mardliingorneK sarKumerfigssap
sujuliane. Indleveringsfrist for lokalannoncer: Senest tirsdag ugen
før udgivelse. Tryk: Sydgrønlands Bogtrykkeri, naxitarpox: Kujatåta
naxiteriviane.
sok inusugtut
puigorneKarpat?
J. F. nunarput måna uvdluinarnut
iterpordlusoK kiingikut tikerårnera-
ta kingornagut. sapåtit akunere pi-
ngasungajait nunavtine nagdliutor-
siornerssuaKarpoK. inuit åssuartut
Kungujulassut sume tamåne takug-
ssåuput igdloKarfingne pissuseri-
ngisåinagkamingnik saligaitdluinar-
tune. Danmark nunarputdlo pivdlu-
git aitsåt taima kussanartigissunik
oKauseKartoxarpoK 1968-ime kii-
ngikunit tikerårnexarnivta kingor-
nagut. Margrethe Henrigdlo KTmag-
tautigineKaKaut tikisamingne tamå-
ne.
kivdlisimanarpoK      takuvdlugo
dronninge børnehavimiuarKanik a-
KagsuissoK, kussanarpordlo ta-
kuvdlugo kalåtdlinik sulivdluarsima-
ssunik OKaloKateKartoK utorKait ig-
dluine. ajoraluarpordle kungerput
uvialo periarfigssineKångingmata
kalåtdlit inusugtut nåpisavdlugit,
tåssa ivko nunavta inuisa amerdla-
nerssait, nunavta sujunigssånik å-
ma taineKartartut.
sok inusugtut piugugåupat? åni-
långatigineKarsimanerame inQsug-
tunik oKaloKateKarnigssaK avdlar-
dluinarmik imaKarumårtoK utorKait
oKaloKatigerujorneKarnerånit? åni-
långatigineKarsimanerame inusug-
tut oKarsinaunigssåt kungip siutai-
nut tusarnerpiångitsunik.
påsinarsivordle taima ånilångå-
ssuteKarsinauneK pissutigssaKå-
ngitdluinartoK. Danmarkimut ilua-
ringningnermik aitsåt taima agtigi-
ssumik kalåtdlit inuiait takutitsiput.
uvagume kalåtdlit påsingnigtarner-
put maligdlugo kungikormiut tå-
ssautitarpavut Danmarkimut erssiu-
taussut.
tikerårnerup matuma nalunait-
dluinartumik ersserKigsarpå kalåt-
dlit kigsautigigåt angnerussumik o-
KartugssåussuseKalernigssaK, Dan-
markimut ataneK avdlångortingika-
luardlugo. Margrethip Henriuvdlo
kungikutut tikerårnerat sujugdleK
paitsugagssåungitsumik takutitsi-
vok kalåtdlit Danmark nuånarigåt.
Grønlænderne er
glade for Danmark
J. F. Nu er Grønland vågnet op til
hverdagen efter dronningebesøget.
I mere end to uger var landet på
den anden ende. Festlig stemning,
smil og ualmindelig rene byer præ-
gede de dage, besøget varede.
Der blev sagt de smukkeste ord
om Danmark og Grønland siden det
sidste besøg af monarken i 1968.
Regentparret red på begejstringens
bølge. Alt var fryd og gammen.
Det var rørende at se dronningen
kæle med de små pensionærer i
børnehaverne. Det var smukt at se
hende tale med de veltjente grøn-
lændere på alderdomshjem. Men
det var synd, at hun og prins Hen-
rik ikke fik lejlighed til at mødes
med ungdommen. Arrangørerne har
nemlig glemt ungdommen, største-
parten af befolkningen, den man
populært kalder for landets fremtid.
Hvorfor glemte man ungdommen?
Var  man  bange  for,  at  samtalen
med de unge ville få et helt andet
indhold end den hyggelige sludder
med de gamle? Var man bange
for, at de unge ville komme med
et par „sandheder", som ikke ville
klinge godt i monarkens ører?
Men den slags bange anelser
blev gjort til skamme. Aldrig har
man oplevet så megen hengiven-
hed mod Danmark hos det grøn-
landske folk. Kongehuset er jo det
samme som Danmark efter grøn-
landsk opfattelse.
Dette besøg understregede en
gang for alle, at grønlænderne
ønsker større medbestemmelse u-
den at det går ud over forbindelsen
til Danmark. Det første besøg af
Margrethe og Henrik som regentpar
er en klar demonstration af, at
grønlænderne er glade for Dan-
mark.
Kostskolen Sandalhuus
Drenge og piger over 8 år optages.
Særlig undervisningsordning for udlandsdanske.
Skolen  har  eksamensret.  Indhent oplysninger.
Pris pr. elev årligt kr. 8.250,-.
MARKHOLT-OLESENS  REALSKOLE
J.H.JACOBSEN       7000 FREDERICIA       (05)92 18 18
nungmiup Hans Geislerip Nup erKåne Kangerdluarssunguame sapåtip akunerata nånerane angalaortit-
dlune nagtoraléraK una ånåusimavå, nakorsaunerm utdlo Dr. Ingridip Hospitaliane nakorsaunerussumut
T. Rønn-imut tuniutdlugo. — nagtoraléraK agsut perdlatårsimavoK, Rønn oKalugtuarpoK. merKue nutsa-
nut panersåumik panerserpavut — tauvalo uvdlup unuavdlo ingerdlanerane nagtoraléraK umårigsivdlui-
narpoK agsutdlo Kåsugtikujugdlune. piaraK angeKaoK — 7 kiluvoK sigguanitdlo papiata nuanut 88 centi-
meteriuvdlune. sapåtip akunerata uma ingerdlanerane  navssårineKarfianukåukaluarniarparput.
På en weekendtur i Kobberfjorden ved Godthåb bjærgede Hans Geisler, Godthåb, denne ørneunge,
som han afleverede til overlæge T. Rønn, Dr. Ingrids Hospital. — Ungen var meget medtaget, fortæl-
ler Rønn. Vi tørrede fjerdragten med et hårtørreap parat, og i løbet af et døgns tid var ørneungen spræl-
levende og temmelig agressiv. Det er en meget stor unge — 7 kilo og 88 cm fra næbspids til halespid-
ren. Vi prøver i denne uge at sætte den ud i samme  område, som den blev fundet.
sarKarmiortårtut - Dekorerede
inuit 44 månamut sarKarmiuler-
heicarput dronningip tikerårnera-
ne, tåukunånga 33 belønningsme-
daillemik, 8 fortjenstmedaillemik
sølviussumik pingasutdjo ridder-
korsimik. mauna ilångupavut sar-
KarmiulcrneKartut  ari<e:
44 personer blev hidtil dekoreret
under dronningens rejse, heraf 33
med Kgl. belønningsmedaille, 8
med fortjenstmedaille i sølv og 3
med ridderkors. Her bringes li-
sten over de dekorerede:
Sisimiut:
borgmester Emilie Lennert: For-
tjenstmedaille sølviussoK.
landsrådimut  ilaussortaK  Jørgen
C.  F.  Olsen:  Fortjenstmedaille
sølviussoK.
Eli Møller: Kgl. belønningsmedail-
le niaKorutilik.
iliniartitsissoK organistilo Jokum
Lennert: Kgl. belønningsmedaille
niaKorutilik.
Ausiait:
kredsdommere Nikolaj Fly Peter-
sen: Fortjenstmedaille sølviussoK.
radio-overassistent Ado Lynge:
Fortjenstmedaille sølviussoK.
Sara Rosing: Kgl. belønningsme-
daille niaKorutilik.
aulisartoK Japhet Geisler: Kgl. be-
lønningsmedaille.
assistent Lars Ostermann: Kgl.
belønningsmedaille.
Ilulissat:
visitatsprovst Karl Poulsen: Rid-
der af Dannebrog,
radio-overassistent  Abraham
Svendsen:  Fortjenstmedaille søl-
viussoK.
niuvertorusiusimassoK James
Knudsen:   Kgl.   belønningsme-
daille.
K'asigiri?ic;uit:
angatdlatip nålagå Therkel Grøn-
vold: Kgl. belønningsmedaille.
aulisartoK   Johan   Jeremiassen:
Kgl. belønningsmedaille.
Umdnan:
nåparsimassunik pårssissoK Eva
Steenstrup:     Fortjenstmedaille
sølviussoK.
piniartOK Mathias L. A. Mathias-
sen: Kgl. belønningsmedaille.
piniartOK  Gabriel  J.  K.  Møller:
Kgl. belønningsmedaille.
piniartOK  Joas  P.  H.  Andersen:
Kgl. belønningsmedaille.
Upernavik:
niuvertoruseK soraerneK Hermann
Fr. K. Kleemann: Kgl. belønnings-
medaille niaKorutilik.
niuvertoruseK Jorgen Nielsen:
Kgl. belønningsmedaille niaKoru-
tilik.
socialmedhjælper Sofie M. F. A.
Thomassen: Kgl. belønningsme-
daille niaKorutilik.
iliniartitsissoK Mathias O. S. Fre-
deriksen: Kgl. belønningsmedaille
niaKorutilik.
p'iniartorssusimassoK Pavia K. P.
Bidstrup: Kgl. belønningsme-
daille.
ajoKe soraerneK Ale Niels Z. P.
Lundblad: Kgl. belønningsme-
daille.
piniartorssusimassoK Frederik T.
D. Eskildsen: Kgl. belønningsme-
daille.
Kangåtsiax:
ajoi<e Nikolaj Karl Lundblad:
Kgl. beløningsmedaille niaKoru-
tilik.
K'eKertarssuaK:
aulisartoK David Hans Peter Bro-
berg: Kgl. belønningsmedaille nia-
Korutilik.
piniartOK  Johan  Josias  Filemon
Olsen: Kgl. belønningsmedaille.
ajqjce soraerneK Benjamin Storch'
Kgl. belønningsmedaille.
ManitsoK:
landsrådimut ilaussortaK, aulisar-
toK Niels Carlo Heilmann: Riddei'
af Dannebrog.
agdlagfingme fuldmægtige Kirsti-
ne A. E. Donadussen: Kgl. beløn-
ningsmedaille niaKorutilik.
formand Jakob Peter Martin W'
berth: belønningsmedaille niaKo-
rutilik.
piniartusimassoK Niels K. H. Heil-
mann: Kgl. belønningsmedaille.
aulisartoK  Lars  T.  S.  N.  Olsen:
Kgl. belønningsmedaille.
Nuk:
borgmester Peter Thaarup Høegh:
Ridder af Dannebrog.
naKiterissut   nålagåt   soraerneK
Stephen  Petersen:  Fortjenstme-
daille sølviussoK.
overassistent Klaus Møller: For-
tjenstmedaille sølviussoK.
iliniartitsissoK Gudrun Chemnitz:
Kgl.  belønningsmedaille  kultiU-
SSOK.
overassistent soraerneK Andrea--1
N. A. K. Nielsen: Kgl. belønnings-
medaille niaKorutilik.
formand Vittus Hansen: Kgl. be-
lønningsmedaille niaKorutilik.
handelsbetjent Mikael Hans Pavia
Tønnes Lynge: Kgl. belonnings-
medaille.
savautilik Lars P. A. E. Berthel-
sen: Kgl. belønningsmedaille.
handelsbetjent Amos Berthel*:
Kgl. belonningsmedaille.
piniartusimassoK iliniartitsissu-
mut ikiorte Josef Josefsen: Kg'-
belønningsmedaille.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24