Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						A. C. Normann tOKuvoK
nunavtinut ministeriusimassoK A.
C. Normann tOKuvoK 74-inik u-
kioKardlune. ministeriuvoK 1967-
imit 71-imut, nunavta sujunigsså-
ta nalorninartorsiorfiata nalåne.
inutigssarsiutit pingårnerssåta au-
lisarnerup kinguarneratigut ni-
pulaulersimavoK nunavta inueru-
sarneKarnigsså. nangmineK erKar-
saut tamåna takornartautingilå
isumaKarnerardlunilo sordlo ka-
låtdlit 10.000 Danmarkimut nu-
sagaluarpata imånarssuaK akor-
nutigssaKångitsoK. aulajangiusi-
mavåle tamåna pisinaussoK kalåt-
dlit nangmingneK piumagpata
aitsåt.
A. C. Normannip ministeriune-
rata nalåne nunavta nangminer-
ssornerunigsså norKåissutigineKa-
lerpoK. ardlaleriardlune ersser-
Kigsartarpå kalåtdlit nangminér-
nerulerniåsagpata tamåna kingu-
neKåsångitsoK aningaussat Dan-
markimit atugagssångortitaussar-
tut ikilinerånik. åmåtaoK A. C.
Normannip ministeriunerata na-
låne EF-pivdlugo OKatdlineK pe-
rugtulerpoK. neriutigisimagaluar-
på nunarput EF-ip avatånitine-
KarsinåusassoK, isumaKaraluar-
pordlo tamåna atajuartugssamik
akuerineKarsinåusassoK.
nunavta TV-Kalernigssånik a-
pencut A. C. Normannip pingår-
teicå.   nunavta   TV-Kalernigsså
A. C. Normann
er død
Tidligere grønlandsminister A.
C. Norman er død 74 år gammel.
Han var minister fra 1967-71 i en
meget usikker periode for Grøn-
lands fremtid. Tilbagegangen i
landets hovederhverv, fiskeriet,
gjorde, at der kom røster frem om
afvandring fra Grønland. - For
ham var tanken herom ikke
fremmed, og han troede, at flyt-
ning af f . eks. 10.000 grønlændere
ikke ville volde vanskeligheder. -
Men han holdt fast på, at det kun
kunne lade sig gøre, hvis grøn-
lænderne selv ville.
Det var i A. C. Normanns mini-
stertid, at bestræbelserne om et
mere selvstændigt Grønland kom
i gang. Han understregede ved
flere lejligheder, at det ikke ville
medføre begrænsninger i -bevillin-
gerne, hvis grønlænderne ville
være sig selv. EF-problematikken
var også særlig aktuel i A. C.
Normanns ministertid. Han håbe-
de, at det ville lykkes at holde
Grønland uden for EF. Han troe-
de på, at .undtagelsen kunne gø-
res permanent.
A. C. Normann gik meget op i
soørgsmålet om grønlandsk TV. -
Han nedsatte det grønlandske TV-
udvalg, og han henvendte sig til
den canadiske regering for at un-
dersøge, om det kunne Jade sig
gøre at dække Grønland med TV
via canadiske telesatellitter.
Som menneske rangerede A. C.
Normann højt. Han var rolig og
behagelig af sind. Det var derfor
smerteligt, at han nå grund af et
sørgeligt færdselsuheld, blev ud-
stødt af Folketinget. Til det sid-
ste håbede hans venner, at han
fik oorejsning.
Det havde han fortjent.
Jørgen Fleischer.
Ny viceinspektør
Lærer på Schultz-Lorentzen-sko-
len i Ausiait, Jens Geisler, er ble-
vet udnævnt til viceskoleinspek-
tør på skolen.
Jens Geisler, der er 27 år, tog
studentereksamen fra Sorø Aka-
demi og dimitterede fra Hellerup
Seminarium i 1975. Han har ar-
bejdet som lærer i Ausiait siden
da.
Knud Kristiansen er død
pivdlugo udvalgimik pilersitsivoK,
Canadamilo nålagkersuissunut
sågfigingnissuteKarpoK misigssor-
Kuvdlugo canadamiut Kåumatau-
ssautait iluaKutigalugit nunarput
tamåkerdlugo TV-KalersineKarsi-
naunersoK.
A. C. Normann inugtut pissuse-
rigsuvoK, erKigsisimassuvdlune i-
lagkuminardlunilo. taimaingmat
nanertinarpoK angatdlåtune alia-
nartumik perdlasinikut folke-
tingimit anisitaungmat. naggatå
likitdlugo ikingutaisa neriutigisi-
magaluarpåt såimåuneKarnigsså.
taimåisimagpat erKOrtumik pi-
neKarsimåsagaluarpoK.
Jørgen Fleischer.  ¦    A. C. Normann.
AG-p jutdlimut
unangmisitsinera
erxugagssat pingårnerit
sunalunit pisiariuk (imiårKat imigagssatdlo pinagit) 10.000 kr.-nut
Kalåtdlit-nunåne  Brugsenit  ardlånit.  Kalåtdlit-nunåne  Brugsen-
imérsoK.
1 6 HK Johnson aKuteralak Godthåb Elektroværkstedimit.
1 5 HK Mariner aKuteralak Godthåb Auto ServicemérsoK.
1 sinerssorneK KGH-p umiarssuånik (nalinga 1500 kr.) KGH-mit.
1 check tunissut 1.000 kr. Kalåtdlit-nunåne naKiterisitsissarfingmit
AG-mitdlo.
1 mérKat sisorautait tamanik atortugdiit kamigpangnik atissarfing-
nigdlo KUDA SPORTimit.
1 transistorradio kassettespillerertalik Winstedt Foto og Radiomit.
1 guitar K'aKortume Musikhusimit.
1  Lego Universalæske Legomit.
1 sæt Wrangler (jakke Kardlitdlo) Wranglerimit.
1 check tunissut Grønlandsbanken A/S-imit.
1 tunissutip agdlagartå 200 kr. Magasinet-mit.
1 tunissutip  agdlagartå  200  kr.  pingussanut  Godthåb  Farvehan-
delimit.
1 tunissut checke 200 kr. Kgl. Brandimit.
1  jutdlimut kore (nalinga 200 kr.) Bikubenimit.
2  X 1 ks. Coca Cola Coca Colamit.
2 x 1 ks. Fanta Coca Coiamit.
2 x  1  ks. Koralvand Faxe imiorfinit.
1  ks. „nålagtut Kue" Tuborgimit.
1  ks. „nålagtut Kue" Carlsbergimit.
1 ks. mineralvand Carlsbergimit.
1  ks. mineralvand Tuborgimit.
2  X  1 æske Queen of Denmark (sukulåtit) Anton Bergimit.
2 X  1 æske Toms Guldkrone (sukulåtit) Toms Fabrikinit.
10 X  y2 kg Blå Cirkel Kaffe Kalåtdlit-nunåne Brugseninit.
1 ujame sølviussoK H. L. Gramimit, Nuk.
sap. ak. sujugdlerme erxugagssat
1 check tunissut 1.000 kr. Kalåtdlit-nunåne naKiterisitsissarfik AG-
lo. 1 TV-kut pinguaut Grønlands Radio Centerimit. 1 check tunissut
300 kr. Grønlandsbanken A/S-imit. 1 tunissutit agdlagartåt 200 kr.
pingussanut Godthåb Farvehandelimit. 1  parca DOBI-mit, Ausiait.
1 Bosch håndmixer (aulaterut) Godthåb Elektroværkstedimit. 1 sæt
Wrangler (jakke Kardlitdlo) Wranglerimit. 2 X kalåtdlit piniartut
oKalugtuarput (KavdlunåtoK) Nordiske Landes Bogforlagimit. 1 tuni-
ssutit agdlagartåt 100 kr. Magasinet-mit. 2 X 1 jutdlimut kore (na-
linga 100 kr.) Bikubenimit. 1 ujame sølviussoK H. L. Gramimit, Nuk.
2 X 1 ks. Coca Cola Coca Colamit. 2 x 1 ks. Fanta Coca Colamit.
2 X 1 ks. Koralvand Faxe imiorfingnit. 1 ks. Ceres Mineralvand
Ceresip imiorftnit. 1 ks. „nålagtut Kue" Tuborgimit. 1 ks. „nålagtut
Kue" Carlsbergimit. 1 ks. Mineralvand Tuborgimit. 1 ks. Mineral-
vand Carlsbergimit. 1 æske Queen of Denmark (sukulåtit) Anton
Bergimit. Tæske Tos Guldkrone (sukulåtit) Toms Fabrikinit. 10 X
Vi kg Blå Cirkel Kaffe Kalåtdlit-nunåne Brugseninit.
sap. ak. åipåne erxugagssat
1 check tunissut 1.000 kr. AG-mit Kalåtdlit-nunåne naKiterisitsissar-
fingmitdlo. 1 TV-kut pinguaut Grønlands Radio Centerimit. 1 OKa-
lugtartup nutainut kufferte Kulinik imalik Nota Benemit. 1 check
tunissut 300 kr. Grønlandsbanken A/S-imit. 1 tunissutit agdlagartåt
200 kr. pingussanut Godthåb Farvehandelimit. 2 X kalåtdlit piniar-
tue OKalugtuarput (KavdlunåtoK) Nordisk Landes Bogforlagimit.
1 kigutinut saligutit ingnåtdlagissamortut Godthåb Elektroværk-
stedimit. 2 X 1 jutdlimut kore (nalinga 100 kr.) Bikubenimit. 1 tuni-
ssutit agdlagartåt 100 kr. Magasinet-mit. 1 tunissutit agdlagartåt
100 kr. LIPO Møbler-mit, Ilulissat. 2 x 1 ujame sølviussoK H. L.
Gramimit, Nuk. 1 uvfarnermut atortut (Kapuk-Kuliut-uninut) Arctic
Galleriemit, Nuk. 1 ks. „nålagtut Kue" Carlsbergimit. 1 ks. „nålagtut
Landsrådsmedlem Knud Kristi-
ansen, K'eKertarssuaK, er død kun
46 år gammel efter lang tids syg-
dom. Han er uddannet som tøm-
rer, har været sømand, men er-
nærede sig i de senere år som
kunstner. Han valgtes ind i lands-
rådet i 1975 og sad i de forskellige
udvalg og menighedsrådet.
Ved hans begravelse sagde
borgmester Mikkel Abrahamsen
følgende mindeord:
— Knud troede på, at grønlæn-
dere selv kan varetage deres an-
liggender. Som kunstner kendes
han også uden for Grønland. Han
har ved sit eksempel vist, at lan-
dets egne materialer kan bruges
som grundlag for en levevej. Han
gik altid meget varmt ind for for-
slag, som angår byens vel. Knud
var i besiddelse af trofasthed som
menneske og han havde den lyk-
kelige evne at vise sin humori-
stiske sans, også når alvorlige
ting drøftes.
Tun isser Kårfik
starter igen
Lokalbladet ..TunisserKårfik" i
bygden K'eKertarssuatsiait er
startet igen efter en pause på
mere end eet år. Lokalbladet vil
udkomme to gange om måneden.
Kue" Tuborgimit. 2 x 1 ks. Coca Colamit. 2 x 1 ks. Fanta Coca
Colamit. 2 ks. Koralvand Faxe imiorfingnit. 1 ks. Mineralvand Tu-
borgimit. 1 ks. Mineralvand Carlsbergimit. 1 ks. Ceres Mineralvand
Ceresip imiorfinit. 1 æske Toms Guldkrone (sukulåtit) Toms Fabrik-
init. 1 æske Queen of Denmark (sukulåtit) Anton Bergimit. 10 x Vj
kg Blå Cirkel Kaffe Kalåtdlit-nunåne Brugseninit.
sap. ak. pingajuåne erxugagssat
1 check tunissut 1.000 kr. Kalåtdlit-nunåne naKiterisitsissarfingmit
AG-mitdlo. 1 check tunissut 300 kr. Grønlandsbanken A/S-imit.
1 sæt Wrangler (jakke Kardlitdlo) Wranglerimit. 1 Seimens nang-
mineK igfiugkanut kissaivik Godthåb Elektroværkstedimit. 1 tuni-
ssutit agdlagartåt 200 kr. pingussanut Godthåb Farvehandelimit.
1 Moulinex kavfiliorfik Knud Pedersens Købmandshandelimit, Iluli-
ssat. 1 parce DOBI-mit, Ausiait. 2 x kalåtdlit piniartut OKalugtuar-
put (KavdlunåtoK) Nordiske Landes Bogforlagimit. 2 X 1 jutdlimut
kore (nalinga 100 kr.) Bikubenimit. 1 tunissutit agdlagartåt 100 kr.
Magasinet-mit. 1 ujame sølviussoK H. L. Gramimit, Nuk. 1 taraju-
ssivik Kasilitsussivik salatinutdlo Arctic Galleriemit, Nuk. 1 ks.
Knægt Ceres imiorfinit. 1 ks. „nålagtut Kue" Carlsbergimit 1 ks.
„nålagtut Kue" Tuborgimit. 2 x 1 ks. Koralvand Faxe imiorfinit. 2 X
1 ks. Coca Cola Coca Colamit. 2 X 1 ks. Fanta Coca Colamit. 1 ks.
Mineralvand Tuborgimit. 1 ks. Mineralvand Carlsbergimit. 1 æske
Queen of Denmark Anton Bergimit. 1 æske Toms Guldkrone (suku-
låtit) Toms Fabrikinit. 10 X '/j kg Blå Cirkel Kaffe Kalåtdlit-nunåne
Brugseninit.
sap. ak. sisamagssåne erxugagssat
1 Blaupunkt 24" KalipauteKångitsoK TV-mik issigingnårut Godthåb
Elektroværkstedimit. 1 check tunissut 1.000 kr. AG-mit Kalåtdlit-
nunåne naKiterisitsissarfingmitdlo. 1 sæt Wrangler (jakke Kardlitdlo)
Wranglerimit. 1 TV-kut pinguaut Grønlands Radio Centerimit.
1 check tunissut Grønlandsbanken A/S-imit. 1 tunissutit agdlagar-
tåt 200 kr. pingussanut Godthåb Farvehandelimit. 1 parca DOBI-
mit, Ausiait. 1 Bosch iggaviup nalunaeKutå ingnåtdlagissamortoK
Godthåb Elektroværkstedimit. 2 x kalåtdlit piniartut OKalugtuarput
(KavdlunåtoK) Nordiske Landes Bogforlagimit. 1 åssiliaK Arctic
Galleriemit, Nuk. 1 tunissutit agdlagartåt 100 kr. Magasinet-mit.
1 tunissutit agdlagartåt B. H. Supermarkedimit, Ilulissat. 2x1 jut-
dlimut kore (nalinga 100 kr.) Bikubenimit. 1 ujame sølviussoK H. L.
Gramimit. 1 ks. „nålagtut Kue" Tuborgimit. 1 ks. „nålagtut Kue"
Carlsbergimit. 1 ks. Knægt Ceresip imiorfinit. 2 X 1 ks. Fanta Coca
Colamit. 2 x 1 ks. Coca Cola Coca Colamit. 2 X 1 ks. Koralvand
Faxe imiorfingnit. 1 ks. Mineralvand Carlsbergimit. 1 ks. Mineral-
vand Tuborgimit. 1 æske Toms Guldkrone (sukulåtit) Toms Fab'ik-
init. 1 æske Queen of Denmark (sukulåtit) Anton Bergimit. 10 X Vj
kg Blå Cirkel Kaffe Kalåtdlit-nunåne Brugseninit.
unangminerme maleruagagssat:
AG-me nr. 46, 47, 48 49-milo sarKåne titartagaKartåsaoK „sap. ak.
„aulisagarta"-nik. aulisagaK åssigingitsune 8—12-ine avisime tor-
KorsimassåsaoK torKorsimavdlune agdlagartåine åssiliartåinilunit.
atuartartut aulisagkat torkortat tamaisa nanisavait. sapåtit akunere
tamaisa amerdlåssusé åssigigtåsangitdlat, kisiåne tåssa ikingner-
påmik arfineK-pingasut (8) amerdlanerpåmigdlo arKaneK-mardluk
(12). avisit Kupernerane 7-ime unangminerup ingerdlanera sap. ak.
sisamane agdlagfigssaKartåsaoK tåssunga agdlangneKartåsåput
Kupernerne sordlerne „sap. ak. aulisagartå" nanineKarsinaunersoK.
agdlagfigssaK erssarigsumik atermik najugkamigdlo agdlagfigine-
KåsaoK, frimærkilerneKåsavdlunilo, agdlagkat pugssånut pornago
inernerata agdlagfigssåta igdlua-tungånut agdlagsimarérsumut.
sapåtit akunere tamaisa agdlagkat tigusimassavta akornåne ma-
kitsissåsaugut „sapåtip akunerane ajugaussugssanik". erKugkatik
nagsiussarsiarissåsavait pivfigssaK sujugdlerpåK atordlugo, aju-
gaussutdlo arKe avisime agdlagsimassåsåput.
sap. ak. sisamat unangmivfiussut tamarmik ingerdlarérpata, tauva
nagsiuneKarsimassut inernerit tigusimassavut tamavingmik kater-
ssorneKåsåput. tauvalo makitsineKåsaoK kikut erKugagssat pingår-
nerssåinik erKuissusanersut. makitsinerme politéK najukumårpoK
januarip KiterKiinerane pissugssame.
23
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32