Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						Ombytningen af stemmesedlerne
forrykkede ikke valgresultatet
— Men farverne var pastelagtigt lyse, og man skal
ikke være meget farveblind for at tage fejl, siger kom-
munaldirektør P. Lindegaard Christensen, Nuuk.
Dagen efter valget blev det fra
flere sider oplyst, at der i Nuuk
(Godthåb) skulle være afgivet et
unormalt stort antal ugyldige
stemmer. Ca. 800 vælgere skulle
have byttet om på stemmesedler-
ne til kommunalbestyrelsesvalget
og landstingsvalget. En af oplys-
ningerne gik ud på, at Lars Emil
Johansen, der jo opstillede til
landstinget for Siumut, skulle
have fået netop 800 stemmer til
kommunalbestyrelsen.  Det er i-
midlertid ikke rigtigt.
AG har talt med kommunaldi-
rektør P. Lindegaard Christensen
og spurgt, hvad der danner grund-
lag for disse forlydender.
Kommunaldirektøren oplyste, at
ca. halvdelen af de ugyldige stem-
mer, der blev afgivet i Nuuk,
skyldtes ombytning  af  stemme-
sedlerne. Der var til landstings-
valget 166 ugyldige blanketter og
til kommunalbestyrelsesvalget 251.
Lindegaard Christensen var ik-
ke helt klar over, om disse tal er
usædvanlige. Han henledte op-
mærksomheden på, at stemmesed-
lerne, der var blå og grønne, var
meget lyse og pastelagtige, og at
man efter hans mening ikke skul-
le være særlig meget farveblind
for at tage fejl af dem.
Kommunaldirektøren fortalte
AG, at den anden halvdel af blan-
ke stemmer skyldtes anden for-
kert udfyldning. Der er altid væl-
gere, der f. eks. stemmer på An-
ders And.
Lindegaard Christensen synes
ikke, at de par hundrede ugyldige
stemmer, der skyldtes ombytning,
er noget foruroligende højt tal,
når der er afgivet 3800 stemmer i
byen. — Og de havde ikke fået
nogen indflydelse på sammensæt-
ningen af kommunalbestyrelsen,
selv om de havde været gyldige,
slutter Lindegaard Christensen.
-den.
MIDT-
KREDSEN
1

S
o«
o
¦
l
s
I
o
II
I
o
1
4»
&
a
s
KLDKBEDSER I ALT
ATASSUT	*//	my	//v	yf.XW	H	yy	Sk S	stsj	738	<S3	lo	W	vw	3. oé>3
Laurs Chemnitz	ZH	/.VoZ	°)	l L/2>S	/	y	si	//	7S	Z	/	/<)?	/is	/, 7o g
Anguteeraq Davidsen	%	z	0	y	0	0	z	0	Z	jo	y	1%	2/0	Z/b
Hans Favia Egede	0	So	/	f/	0	o	0	0	0	/	/	11	i	SS
Atina Egtorp	0	S2	o	i&	0	o	r	0	S	0	0	Z9	2-7	42ii
Niels Carlo Heilmann	0	SZ	o	32	Vh	51	3^9	3o	y?3	0	0	//	//	f/lo
Peter Møller	0	i	o	V	3	z	£9	VS	V)	o	0	0	0	#3
Magdalene Pedersen	0	ZE	Z	2>o	/	7/	7-	/s	ZS	0	0	ff	s~	/rO
Thomas Petrussen	0	0	o	0	0	/	yj>	so	sy	o	O	Z>	z	sy
Ulrik Rosing	5~	SI	L	S8	0	O	3	0	3	O	0	¥	y	&s
Daniel Skifte	/O	/¦/?	0	727-	/	3	n	0	%ii	0	0	b	3	*h
INUIT ATAQATIGIIT	%	/*7	/	/sd	0	/	H	J	/(,	/	/	V3	ys	2/S
Stina Jakobsen	0	Sh	/	S2	0	/	V	0	s	0	0	Zl	z<?	n
Leo Rosing	Z	9S	0	97-	0	O	10	l	//	/	/	>y	/£>	JZV
SIUMUT	///o	43 sq	VS	/SZo	SI	/o3	Wfr	Slo	&S7	Z9	33	72/	3l/b	3, 020
Mette Abelsen	/	VS	0	</£>	0	/	3	/	r	0	O	/#	a	u
Thue Christiansen	0	ZS	0	2sr	31	37-	3£D	S2	y?i,	0	z	So	tz,	S/3
Nikolaj Heinrich	7Zi	7o	0	/VJL	Z	/	X,	y	f	0	/	//	/%	J6>b
Hans Holm	3	So	5"	Si	0	O	/	/	z	0	/	/	z	6>Z
Lars Emil Johansen	3s	g?/	29	ns	n	zo	u	/<&	//T-	7	/3	nifi	JSb	S. ?,c 8
Aqigssiaq Maller	/	é>2	S	w	0	o	A	z	Z/	Z	0	5~	7-	Søl
Angmalortoq Olsen	0	V0	Z	iz	0	o	z	0	Z	/	3	455	/S<?	Zol
Moses Olsen	z	SL>	O	Si	J	y.	Jo	i	ti	S2	9	3ko	387-	'/by
Ove Rosing Olsen	z	m	V	/Z9	0	0	(o	0	b	0	/	fZ	ys	j?8
Samuel Olsen	0	//	o	//	0	o	O	0	0	/	3	Vi	H7-	SS
SULISSARTUT PARTIAT	H	*>oi	p	3/o	/	o	SY	6"	é>0	0	Z	42>S	s/17-	So7-
Elias Levisen	0	/	0	/	0	0	z/	Z	li	0	O	/	/	2 S
Jens Lyberth	3	/¦?0	0	J?3	0	o	2(o	3	l°>	D   ¦	/	M2	Hl	3/S
Thue Nielsen	0	W	0	/o	0	o	/	O	1	O	0	/	/	</z
Odaq Olsen	/	JZS	%	Mb	/	o	b	0	7-	O	/	2/	Zl	JSS
GYLDIGE IALT	Uh	S6/y	lol	ijtf	70	/og	/.o9o	Zo3	IVH	V3	tø	tM	i w	'6.80/
BLANKE	J	2>S	0	21?	0	Z	JO	3	iS	7j	0	n	/9	7o
ANDRE UGYLDIGE	9	/&	3	Utr	/	/	32:	V	ny	0	O	st?	n	zu
AFGIVNE STEMMER IALT	lé>$	\£o2	JL	L/.oW	7/	///	/S3f	Z/0	iSbO	HS	n	j.w	15%	\  7. Z(p7
ANTAL VÆLGERE	ZoS	s- nb	9/	~i"ot&		/2>Z	l?tf	17 é>	2.2ø2>		bo	i.m	13/6,	jå.sff

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24