Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Da Grønlands første
regering blev dannet
Som forventet dannede Siumut det første landsstyre.
Samtlige 21 medlemmer af tinget valgte Jonathan
Motzfeldt som formand for landsstyre og landsting.
Grønlands første regering eller
landsstyre blev dannet mandag
den 7. maj 1979 om morgenen ef-
ter valg i landstinget. Samtlige 21
medlemmer af tinget valgte Jo-
nathan Motzfeldt som landsstyre-
formand og dermed også formand
for landstinget. De øvrige fire
medlemmer  af  landsstyret  blev
alle valgt med 13 stemmer, og det
er: Thue Christiansen, for kultur-
området, Moses Olsen, for social-
området, Lars Emil Johansen, for
erhvervsområdet og Anders An-
dreassen for bygderne.
Umiddelbart før regeringsdan-
nelsen vedtog landstinget een-
stemmigt  landstingsloven.  Lars
11
siatsillaqqissoq
Otto Mønsted margarinap kissarnini
naammaleraangat takutittarpaa,
serpalinnak siatatit ingasaannagit
tamatigut kajortisillugit mamarunar-
sisivittarpai.
,W
*f
91
stegesikker
Otto Mønsted margarine viser,
hvornår den er stegeklar, sprutter ikke
ad Dem og gi'r Dem lækker gyldenbrun
stegning hver gang.
Olympus Trip 35 er et 24x36 kamera, der
automatisk og uden besværlig indstilling
ta'r gode og skarpe billeder - hver gang!
Belysningen indstiller sig automatisk, ja
Trip-35 er så billedsikker, at det nægter at
tage billeder ved for lidt lys.
Vi har lavet et komplet sæt med elektron-
blitz og etui som vi sælger for
D  kontant kr. 635,00
D  eller konto med kr. 165,00 i udbetaling,
og 10 mdr. å 56,00 kr. (ialt kr. 725,-).
Navn_________________________________
Chr. Richardt Vs
Chemnitz underskrev som den
første grønlænder i Grønland en
lov, som dermed trådte i kraft.
ET STORT ØJEBLIK
Lars Chemnitz indledte valghand-
lingen med følgende ord: Nu da
vi har lovgrundlag vil jeg spørge
landstinget, hvem det vil opstille
som landsstyreformand. Henrik
Nielsen opstillede på Siumuts
vegne Jonathan Motzfeldt. Som
ordstyrer for Atassut sagde Otto
Steenholdt: Atassut ønsker de
bedste betingelser for landsstyret.
Derfor vil vi enstemmigt udpege
den mand, vi anser som den bed-
ste samlingspunkt her i salen, og
det er hr. pastor Jonathan Motz-
feldt.
Lars Chemnitz ønskede den ny-
valgte formand til lykke og sag-
de: Det er et stort øjeblik. Der er
OLYMPUS
ÅRETS FOTO-SÆT
OLYMPUS TRIP 35
DET GRØNLANDSKE
OLIEAKTIESELSKAB
leverer olieprodukter fra centralanlægget POLAROIL i Færin-
gehavn med tankskibet IRLAND til grønlandske byer, der har
havnetankanlæg for forsyning med kysttankskib.
kalåtdlit tiliamik
pigingnekatigfgfiat
oliagssat POLAROIL-ime Kangerdluarssorutsimitumit agssartut
IRLAND  atordlugo  kalatdlil  igdloKarfinukéussuissoKartarpoK,
sintrssortautinit imlgagssanik perKumausivilfngmit.
også grund til at kigge bagud og
sige tak for samarbejdet i lands-
rådet og for vælgernes tillid til
mig. Jeg håber, at den nye for-
mand på samme måde vil blive
styrket i sit arbejde gennem ud-
vist tillid og opmuntring fra væl-
gernes side. Så vil jeg bede Jona-
than om at tage denne stol.
Formandsskiftet skete med et
håndtryk og alle rejste sig.
Jonathan Motzfeldt takkede
Siumuts landstingsgruppe for op-
stillingen og sagde: Øjeblikket er
stort for mig, lille menneske. Det
var en glædelig overraskelse, at
Atassut valgte mig eenstemmigt
til formandsposten. Det opfatter
jeg som et udtryk for ønsket om
samarbejde.
UENIGHED OM POSTEN SOM
BYGDELANDSSTYREMAND
Så gik man over til valg af øvri-
ge landsstyremedlemmer. Og her
opstillede Atassut en kandidat til
hver post. Konrad Steenholdt til
kulturområdet, Lars Chemnitz til
socialområdet og Niels Carlo Heil-
mann til erhvervsområdet. Men
disse opnåede kun 8 stemmer
hver mod 13 til Siumutkandidater.
En kort debat udspandt sig
vedrørende opstilling af en lands-
styremand for bygderne. Atassut
var imod forslaget, der kun vil
betyde adskillelse af opgaverne
og dobbeltadministration. Lars
Chemnitz sagde, at Atassut hel-
lere vil bruge de 2 mill. etable-
ringen af bygdelandsstyremand
vil koste, til opførelse af 2 byg-
deelværker. Og de årlige admini-
strationsudgifter på en halv mil-
lion kroner kan blive brugt til
bygdernes opbygning.
Men den nye formand præci-
serede betydningen af en lands-
styremand for bygder, hvis om-
råder bliver handlingsprogram-
met, miljøbeskyttelse, investerin-
ger og andelsområdet. - En fjer-
dedel af landets befolkning bor i
bygderne, og de kan ikke nøjes
med, at en halv fuldmægtig skal
klare alt vedrørende bygderne.
Med Siumuts 13 vedtoges eta-
bleringen af en landsstyremands-
ordning for bygder, og med disse
stemmer valgtes Anders Andre-
assen som bygdernes landsstyre-
mand. Samtlige 8 medlemmer af
Atassut afholdt sig fra at stem-
me.
Julut.
Suppleanterne
kommer
ind med det
samme
Nu skal kommunalbestyrelserne
indkalde stedfortræderen til et
medlem, der har lovligt forfald
med det samme. Ved 2.-behand-
lingen af lovforslaget om de grøn-
landske kommunalbestyrelser og
bygderåd var der i alt fald enig-
hed om en ændring i paragraf
15, hvor kommunalbestyrelserne
efter det oprindelige forslag først
indkalder stedfortræderen, hvis et
medlem har haft lovligt forfald i
mindst to måneder.
Der var også enighed om et an-
det ændringsforslag fra Siumut.
Herefter er det ikke tilladt for et
udvalgt medlem at modtage be-
taling for en ydelse, som hans eget
udvalg forvalter. Så skal der i alt
fald først have været offentlig
licitation, eller også skal kom-
munalbestyrelsen have vedtaget
det.
Heller ikke spørgsmålet om for-
manden for bygderåd var der ue-
nighed om. Han skal nemlig i
fremtiden vælges af bygderådet
selv. De hidtil gældende regler
om, at bygdens kommunalbesty-
relsesmedlem er født formand
gælder altså ikke mere, hvis lov-
forslaget går gennem 3.-behand-
lingen uden yderligere ændringer.
Bygderådene
får ikke
større
kompetence
lige nu
Landstinget ville ikke ved 2.-be-
handlingen af landstingsloven om
kommunalbestyrelser og bygde-
råd give bygderådene større kom-
petence - ikke lige nu. I stedet
vil man henstille, at bygdernes
kompetenceforhold bliver beskre-
vet i den kommende normalsty-
relsesvedtægt for kommunerne.
INUIT-
smykker
ISFJELD
over 15 g sterling
sølv med kæde
antal
42 cm/60 cm   200,- kr.  _________
Uden kæde     175,- kr.   _________
Sendes pr. efterkrav.
Navn/Ateq  .......................................
Adresse/Najagaq  .................................
Post nr. by/ilioqarfik...............................
Send Deres bestilling til:
INUIT-Smykker
Box 172 . 3952 Ilulissat . Grønland.
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28