Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Da NarssaK
fyldte 150 år
°*alugfik ulivkårmat silatåne inugpagssuit højttalerfkut nålagiaKatåuput.
Der var ikke plads i kirken til de mange, der ville overvære festgudstjenesten. Men man kunne følge med over højttaleren ved
adgangen.
"igerdlaoKatigtngnermit. — Fra processionen.
Et byjubilæum plejer at være
et festligt skue. Sådan var det
også, da Narssaq fyldte 150 år
den 1. juli. Dagen blev ufor-
glemmelig for byens borgere
og de mange gæster, der var
kommet fra nær og fjern. Alle
arrangementer klappede. Da-
gen gik stilfuldt og roligt. Vej-
ret kunne have været bedre,
men det skabte ikke skår i
glæden.
Festlighederne indledtes med
flaghejsning foran kommunekon-
toret. Der blev affyret salut fra
inspektionsskibet. Borgmester
Agnethe Nielsen bød velkommen
og Narssaq-sangen klingede mel-
lem fjeldene.
Så startede processionen mod kir-
ken med flagbærere i spidsen.
Man så byens fædre og gæster bl.
a. grønlandsministeren, rigsom-
budsmanden, kontreadmiralen og
borgmestre fra Grønland, Dan-
mark, Holland, Frankrig og Tysk-
land.
Pastor Karl Knudsen prædike-
de, han er født i byen og har vir-
ket der i mange år som kateket og
præst. Det var hans sidste kirkeli-
ge handling inden han faldt for al-
dersgrænsen.
I det smukke kirkerum talte
Karl Knudsen til en andægtig for-
samling om grønlændernes stær-
ke kærlighed til fødebyen.
— Indtil for ikke så mange år
siden levede grønlænderne i kamp
mod naturens vældige kræfter.
Sjældent forlod de fødestedet.
Deres sorger og glæder knyttede
sig til det.
Der er sket store forandringer
fra dengang, grønlænderne levede
af fangst alene. Men mennesket
foran Gud er det samme, sagde
Karl Knudsen.
Første kvinde i grønlandsk
politik
Kommunen fik mange gaver ved
kommunalbestyrelsens reception.
De smukke ord blev adresseret til
borgmester Agnethe Nielsen.
Hun er pioner i grønlandsk poli-
tik. I næsten 25 år har hun siddet
i kommunalbestyrelsen, de sidste
12 år som borgmester.
Den første taler var grønlands-
minister Jørgen Peder Hansen.
Han bragte hilsen fra regeringen
og rigsombudet og overrakte sin
gave et maleri med fiskekuttere.
Så kyssede han borgmesteren på
kinden til stor glæde for forsam-
lingen.
Borgmester Tage Nielsen brag-
te en hilsen fra Nanortalik og ud-
trykte sin glæde over samarbej-
det mellem de sydlige kommuner.
Det strømmede ind med gaver,
bl. a. et kobberstik af udstedet
Nordprøven, nuværende Nars-
saq. Der var også pengegaver.
Kommunalbestyrelsesmedlem
Enok Egede takkede Agnethe Ni-
elsen for hendes indsats for byens
udvikling gennem mange år.
Så kom det spændende øjeblik,
da borgmester Tove Smith fra
venskabsbyen Gladsaxe trådte
frem og begyndte at pakke sin ga-
ve op. Det var en flot borgmester-
kæde i sterlingsølv, hvis kæde be-
står af stiliserede kajakker. Me-
daljonen bærer Narssaqs byvå-
ben. Bagsiden har følgende in-
skription på grønlandsk: Byerne:
Gladsaxe Sutton, Appeldorn, Ga-
ny, Minden og Wilhelmsdorff for-
ærede denne til Narssaq kommu-
ne 1. juli 1980.
Det var venskabsbyerne. Sut-
ton er en kommune i England,
Appeldorn i Holland, Gany i
Frankrig og de to sidste i Tysk-
land.
To museer
Hestevæddeløb og fodboldkamp
samlede mange tilskuere. Der var
også mange mennesker til kaffe-
mikken i forsamlingshuset, hvor
der var sang, taler og optræden af
folkedansere.
Mest spændende var opvisnin-
gen i den gamle bådehavn. Der
var vandski, kaj ak vending og
redningsøvelse med inspektions-
skibets lille helikopter. Bagefter
var der luftcirkus, måske første
gang i Grønland. De dygtige pilo-
ter demonstrerede, hvor manøv-
redygtig et sådant luftfartøj er.
Tilskuerne hvinede og faldt på
jorden, når Alouetten strøg tæt
forbi hen over hovederne på dem.
Der var også stor søgning til
museer, som blev åbnet i dagens
anledning. Det ene er digterpræ-
sten Henrik Lunds hus. Hans en-
ke, Malene Lund, døde for et par
år siden som Grønlands ældste,
101 årgammel.
Grønlands første private tryk-
keri er opstillet i det andet mu-
seum, der har til huse i KGHs
gamle fredede bygninger. Her ud-
gav Narssaqs udstedsbestyrer
Frederik Høegh det grønlandske
blad »Sujumut« i årene 1933-48.
Hotel Narssaq dannede rammen
om festmiddagen, hvor menuen
lød på fjeldørred og lam. Et kor
sang Narssaq sangen nummer to.
Den var forfattet af bysbarnet,
afdøde præst Gerth Egede.
Første taler var landsstyrefor-
mand Jonathan Motzfeldt, der
netop var ankommet i egen båd.
Han bragte en hilsen fra landstin-
get og landsstyret og sagde, at
Narssaq-boerne har grund til at
være stolt af deres by. Han over-
rakte hjemmestyrets gave, en
check på 10.000 kr., til Malene
Lunds fond.
Motzfeldt takkede sin ven og
kollega, pastor Karl Knudsen, for
hans mange års virke i den grøn-
landske kirke.
Grønlandsministeren takkede
Narssaq kommune for et godt
samarbejde. Han udbragte en
skål for jubilaren og udtrykte hå-
bet om, at Narssaq altid vil være
en driftig by.
Borgmester Tove Smith havde
en hilsen med fra borgere i ven-
skabsbyen Gladsaxe. — Narssaq
har en meget stor plads i hjertet
hos os, sagde hun. Og så overrak-
te hun en check på 200.000 kr. til
Agnethe Nielsen. Det var resulta-
tet af venskabsbyens indsamling
til Narssaq-hallen.
Agnethe Nielsen takkede alle,
der har ydet bidrag til byens ud-
vikling. — Jeg er glad for, at vi til-
trods for den store forandring har
kunnet holde forfædrenes gode
traditioner i hævd. Det er venlig-
hed, tålmodighed, tolerance og
samarbejdsvilje. Vi føler, at vi
stadig kommer hinanden ved,
sagde hun.
En speciel tak rettede borgme-
steren til kollegaen Erik Røde
Frederiksen, som netop havde 25
års jubilæum i kommunalbesty-
relsen. Takken gjaldt også pastor
Karl Knudsen, som går af efter
mange års virke i Narssaq.
Så gik dansen lystigt i forsam-
lingshuset, og dagen sluttede med
et flot festfyrværkeri.
Tekst: Jørgen Fleicher
Foto: John Rasmussen
15
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32
Side 33
Side 33
Side 34
Side 34
Side 35
Side 35
Side 36
Side 36