Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Click here for more information on 27. tölublað 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						Et mildt væsen
Ole Brandt.
inuk KanilårtoK
Ole Brandt toKUVOK. kalåtdlit
inoKatiginguit akornavtine atut-
dluarnerpåt ilåt pérupoK. nunav-
tinut ånaissaK angeKaoK, taorser-
HeKarsinåungitsoK.
Ole iklngutitut ilisarisimasima-
Vara nukagpiaraunivnit. nåper-
Kårpara Ausiangne 1938-me ilini-
arKigkiartusavdlune avalagkiar-
tulersoK. sorssungnerup atåssu-
taerutitsinera tikitdlugo agdlagfi-
fiuartarpånga nunamik pissutsi-
nigdlo nalussardluinavnik OKa-
lugtutdlunga. taimanikutdle påsi-
Vara Olep agdlagdlamissusia.
Ole uvangalo igdlussaringnik
ftuliarpugut, tamatumalo ataKa-
Ugingnerput itisilerpå ukiune ar-
dlaKaidssune måne Nungme nu-
UarKatigingnivtine.
tupigusutigissarpara Olep su-
liumatussusia. taimaingmat ator-
dluarneKaKaoK ilame agdlåt ator-
UerdlungneKartardlune. unuar-
Ssuarmut agdlagtuartarpoK, imi-
Ssuterpagssuarnut någgårneK sa-
pertaramiuk, uvfa måssa nangmi-
tien pinguissaminik taima inger-
dlataKartigalune.
Olevdle pissuserå suliagssanut
sugaluartunutdlunit kajumissu-
SeK. igdlume suliagssanut taiteri-
åinartångilaK iganermigdlo nuå-
narissaKartuvoK. nalunångilaK
piartornermine suliagssane emar-
sautigissarsimaKigai. uvdlume
ilåne          pitsaujungnaerérdlune
oKarfigånga: singnagtuleriåsu-
nga, agdlangnerssuaK, agdlang-
nerssuaK.
inugtut KaKutigortumik Ole pi-
ginåussuseKarpoK. kamagtitdlu-
go takusimångisåinarpara. Kani-
lårneK ingminutdlo angisutiniå-
ngineK pigai. OKalualårpagssua-
KarpoK katisimaortunilo alikuser-
suitdlarKeKaoK, inugame nuåner-
SOK.
Kåumatip åipå avigdlugo Kå-
ngiiipoK kingugdlermik Ole nag-
dliutorsioKatigigavtigo uvavtine.
taimaniåsit nuånivigsumik aliku-
sersuivoK noKartiliarakasik niki-
ngaKissoK tusarnersititdlugo på-
tagdlune. tåssame ama Olep ta-
matigorneranut erssiutit ilåt.
ikingutaussugut erKaimassa-
nik alianaitsunik Kimatsivigåti-
gut puigusångisavtinik. kalålena-
tine tåmajuitsugssipai erianartu-
titut piginenartugssanik.
ateK Ole Brandt umåsavoK ka-
låtdlisut OKautsivut atorneKartit-
dlugit asaneKartitdlugitdlo.
Jørgen Fleischer
Ole Brandt er død. Et af de mest
arbejdsomme mennesker i vort lil-
le samfund er gået bort. Det er et
smerteligt tab for Grønland.
Jeg har kendt Ole Brandt fra
drengeårene. Jeg traf ham første
gang i Egedesminde i 1938. Da
var han på vej til Danmark på vi-
dereuddannelse. Indtil krigen af-
brød forbindelsen skrev han til
mig og fortalte mig om et land og
samfundsforhold, som var fuld-
stændigt ukendte for mig. Allere-
de dengang fik jeg et begreb om
Ole Brandts fortræffelige fortæl-
lerkunst.
Ole Brandts kone og min kone
er kusiner. Og vi har i mange år
her i Nuuk stået familien Brandt
nær.
Jeg har altid beundret Ole
Brandt for hans store virketrang.
Derfor blev han brugt godt og
somme tider endog misbrugt.
Han nænnede ikke at sige nej, når
offentlige kontorer og institutio-
ner henvendte sig til ham. Han
skrev til langt ud på natten. Han
var en flittig og skattet forfatter.
Hans virketrang gjaldt også de
huslige sysler. Han var således en
fremragende kok. Hans tanker
har uden tvivl kredset om arbej-
det under hans svære sygdom.
Han var dødsmærket, da han sag-
de til mig: Ja, jeg skriver stadig
meget, men kun i drømme.
Ole Brandt har sjældne menne-
skelige egenskaber. Jeg har aldrig
set ham gal. Et mildt og beske-
dent væsen var kendetegnet for
ham.
Man kedede sig ikke i Ole
Brandts selskab. Altid havde han
en masse at berette om interes-
sante mennesker og den skønne
natur, han holdt så meget af.
Det var ikke mere end halvan-
den måned siden, vi var sammen
med ham til en familiefest hos os.
Han trakterede den lille og falske
pianette, så der kom skønne toner
frem. Det var et af Ole Brandts
mange talenter.
Til os venner efterlod han sig
skønne minder. Sit folk gav han
kulturskatte, som omfattes med
taknemmelighed.
Navnet Ole Brandt vil leve, så
længe det grønlandske sprog ta-
les og elskes.
Jørgen Fleischer.
Elevindkvarteringen Egtmontgården,
Nuuk søger
Køkkenleder/økonoma
Stillingen som køkkenleder/økonoma er ledig ved Egtmont-
gården til omg. besættelse. Køkkenlederen/økonomaen skal
ivaretage køkkendriften som omfatter blandt andet kost-
planlægning, kostregnskaber, madplaner, indkøb og kontrol
samt daglig ledelse af køkkenpersonalet.
Løn efter overenskomst, for udenbysansøgere kan mindre
lejlighed stilles til rådighed for hvilket der betales boligbi-
drag efter gældende rægler.
Skriftlig ansøgning bilagt relevante eksamenskopier og an-
befalinger sendes til Egtmontgården, Box 100, 3900 Nuuk.
Yderlige oplysninger kan fåes ved henvendelse til kollegiein-
spektør Cato Vold, telf. 2 13 90 eller 2 26 36.
Ansøgningsfristen udløber den 19. juli 1981.
KÆRE   MUSIKVENNER
Bestil gratis katalog og nyhedsliste
Grammofonplader - kassettebånd - guitarer - harmonikaer -
orgler - forstærkere - violiner - blæseinstrumenter og alle
andre musikinstrumenter samt noder.
Kort sagt ALT I MUSIK
Vi ekspederer hurtigt og momsfrit Teiegramadr.: CHRISMUSIC
Algade 44
4760
Vordingborg
tømGMDUTOI
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32
Page 33
Page 33
Page 34
Page 34
Page 35
Page 35
Page 36
Page 36
Page 37
Page 37
Page 38
Page 38
Page 39
Page 39
Page 40
Page 40