Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Piorsarsimassuseq • Kultur
Frederik Jensen
14/-1900 - 23/1-1983
1         i

Frederik Jensen
Inuuffiga »Ikerasak«
Ilunngunartut ullitt nulliutlaraa-
ngata
isummut qaffakausaraal assilissa-
tut.
Nunannguaq inuuffiga
»Ikerasak« tikikkusuttaqaakkit.
Ikinngutil qatanngutit sorlaqarfi-
gaalsit
siunissamut pingaarlumut.
Toqqainmaviliisuuvutil inuunerup
ingerlanissaanul.
Anaanalunimi ikkavil uummaris-
saasului.
Tassani iinmalu aanaga, aalaga,
qatanngutit, ikinngutil iluquiiai.
Tiwaal toqoreersut inissaminni
uuniasulul illutit paariuartarpatit.
Qujallunga imatul isummerfi-
gaakkit.
»Ikerasak« aqqit eqqaaneqarta-
raangai,
sapiunnanga sassarlanga.
Qatanngutit lakunngisat toqoreer-
sut anersaavannik
sinniisutut.
Taalliortoq: Jakob Ludvigsen
Kalaallit nunarput
EF-ilu
Arnarsiarsuannik pisaraat Dan-
mark!
Angutisiarsuarnik pisaraat EF!
Oaianngutisiarsuannik pisaraat
europamiut!
Timitama pisuussutuanik erle-
ruutiuarpaannga.
Susinnaanngitsutut oqartussaas-
susiiagaajuarpunga.
linmaqa isumaqarput saperasora-
tunga,
aquutiga tigulara! Kalaaleq aap-
paralugu!
uissutarput asasarpul nammineq
aqukkumallugu.
Kalaallip isumaa tunuartariumal-
lugu,
siunissamut pingaarlumut.
Taamaattumik kalaaleq innuttaa-
sutit,
ingerlatsisinnaaneq aqutsisinnaa-
neq,
nammineersinnaanerlu ullaap
alikkalaarneraniit unnuup isuk-
karneranut
nunamut asasarnut lukutllluartu-
riaqarpatit.
Taalliortoq: Jakob Ludvigsen
Ukiut qaangiuttut Frederik ataasiara-
ni nunatsinni kulturikkut nunattalu
oqaluttuassartaanik misissuinermut
annikinngitsumik inuiaqatigiinnut
tunniussaqartarsimavoq. Taamaattu-
mik ullumikkut utoqqartavut kalaali-
viussutsimik pigisaqartut, saniatigul-
lu inuiaqatigiittut ineriartornitsinn,
patajaatsumik peqataallutik malin-
naasimasut isummaminnillu saqqum-
miisarsimasut toqukkut qimagukkaa-
ngata misinnartumik piitsunnguallat-
tutul misigisarpugut.
Ukioq 1900 Frederik Saqqami
inunngorpoq. Angutaa niuverloru-
seq, piniartoq qimmerissorsuaq A-
ngunnguaq Diskobuglimi tusaama-
saaqaaq. Piniakkat tunngaviulluarsi-
manerat Frederiup meeraanilersaa-
raangami ersersittarpaa. Qaammat
martsiuinnalersoq uuttut qaqisalerne-
rat peqatigalugu qimussimik aallaar-
tarsimapput Saqqap kitaanut.
Angutaata erni Frederik piniartus-
satut sungiusarsimavaa. 1908 qajar-
taartippaa, tassalu 11-iinnarnik ukio-
qarluni qajaaqqaminil puisimik per-
narpoq taamanilu pisarneq malillugu
inersimasutut isigineqalerluni. 1917-
mi angunni llimanamut niuvertoru-
sinngormat nooqataavoq. Naak pi-
niartussaiut siunertaligaasimagaluar-
luni qinnuvigineqarami 1917 kiff'atui
Ilimanami sulilerpoq, taamalu a-
ngunni »tumisiulerlugu«.
1922-26 Danmarkimi nappajamut
sanasumullu Faaborgimi ilinniarpoq.
Juullisioqqaaramigooq kalaallit aat-
saat taama amerlatigalutik Danmar-
kimi kalersuukkamik 27-upput. Ilin-
niarnini naammassillugu uterami Qa-
sigiannguani sulitsiarsinnarluni 1930-
p tungaanut angumminut Ilimanami
ikiortaasinnarluni 1931-mi Akullerni
sakiminut, ukiorpassuarni pilluarlu-
tik aapparisami Sofiap angutaanul
ikiortaatsiarsinnarluni 1. marts 1933
Akullerni niuvertorutsitut atorfinitsi-
taavoq ukiullu 30-it pikkorilluni
Akulliit inuerunnissaat tikillugu niu-
vertorusiuffigalugit. Sotlalu ikioqati-
giilluarlutik ukiuni taakkunani Akul-
lerni ingerlasimapput. Allaammi re-
jerniarneq tunngavigalugu Qasigian-
nguit fabrikeqalerlutik piorsarneqar-
simanngikkaluarpata qularnanngit-
sumik ullumikkut Akulliit illoqarfiit
ilagisimassagaluarpaat.
Ukiut ingerlanerini Frederikkut
Sofiallu meeqqatik ilagalugit Akul-
lerniiffiini inuppassuarnit eqqaama-
neqassappul qanoq nunaqarfimmin-
ni ingerlatsilluartigisut qanorlu anga-
lasunut aqqusaartunul tikikkuminar-
luinnartigisul — soorlumi kikkut ti-
kittut tamaasa inissaqartikkaat qani-
laarnermikkut eqqissisimasumillu
inuunermikkut.
Ukiut kingulliunerusut nunatsinni
katersugaasiveqarncrup jxroriartu-
lernera ilutigalugu Qasigiannguani
katersugaasivitiaarniarnermut ataat-
simiititaliamut ilaasortaasimavoq, ta-
matumuunalu ersersissimallugu kul-
turitsinnik pingaartitsilluinnassutsi.
Diskobugtimi inuuniarnermut pis-
sutsinullu ilisimasaqassutsi isertuara-
ni toqunissani ukiumik ataatsimik
sioqqullugu Kalaallit Nunaata Kater-
sugaasivianut neqeroorutigaa taman-
nalu april 1982 suleqatigiinnitsigut
Sofia pingajoralutigu tunniuppaa.
Qularinngilara siunissami kalaallit
kulturitta eriaginassusiata pingaartin-
neqaleriartorneranut nukittoqutissat-
ta ilagilerumaaraat, uanga aqqutiga-
lunga Kalaallit Nunaata Katersugaa-
vianut misilittakkani ilisimasanilu tu-
nissutai.
Diskobugtiinnaanngitsoq aammat-
taarli sinerissap sinnerani Frederik ili-
sarisimaneqarluarpoq ukiut ingerla-
nerini naalakkersuinermi Kommune-
rådimi Landsrådimilu ilaasortatut i-
ngerlatseqataasimanermigut.
Uvillarnera Sofia qitornai ernutaa-
lu Frederiup qimagunnerani misige-
qatigaavut.
Eqqaaneqarnera ataqqinartuuli.
Kalaallit Nunaata Katersugaasivia
Emil Rosing
museumsinspektør
IMiuertarfiup immikkoortuani
pisortaq Paamiuni
Paamiuni niuertarfiup atisaarniarfittaani pisortassarsiorpugut
piaartumik sulilersussamik.
Immikkoortortami nioqqutigineqarput soorlu arnat meeqqat
angutillu atisaat annoraamerngillu meterilersortakkat kiisalu-
pequtit, illumi atortussat kiinnamullu tamgutit.
Immikkoortortamittaaq nunaqarfiit nioqqutissanik pineqartu-
nik pilersorneqarnerat isumagineqartarpoq.
Immikkoortortaq arfineq-marlunnik sulisoqarpoq ukiumullu i-
sertinneqartarput 4,5 mio. kr-it, nunaqarfinnilu isertitat ilan-
ngunneqartarput.
Taamaattumik qinnuteqartoq manufakturimi ilinniarluarsima-
suusariaqarpoq siulersuinermik sulisitsinermillu misilittagaqar-
luartuusariaqarluni.
Nunaqavissut akissaateqartinneqassapput overassistentitut
Pisortat Isumaqatiginninniartittagaasa SIK-llu isumaqatigiissu-
taat 25.5.1981-imeersoq naapertorlugu. Aallaqqaataani qaam-
mammut kr. 7.958,04, naggataatigullu qaammammut kr.
8.263,04.
Tikisitat akissarsialersorneqassapput Pisortat Isumaqatiginnin-
niartittagaasa HK-/lu isumaqatigiissutaat 24.7.1981-imeersut
naapertorlugit. Aallaqqaataani qaammammut 9.383,01, nag-
gataatigullu qaammammut 10.400,91 kr.
Suliffigisimasani qaffassimassuseq ilaatigut naatsorsuutigine-
qarsinnaassaaq.
Nuuttut illussaqartinneqassapput, malittarisat atuuttut naa-
pertorlugit akilerneqartartussamik. Tikisitat naalagaaffiup a-
torfilittaanut malittarisat sukkulluunniit atuuttut naapertorlugit
ineqamermut akiliuteqartassapput.
Allaganngorlugu qinnuteqaat »Butiksafdelingsbestyrer/Frede-
rikshåb«-imik nalunaaqutsersimasoq soraarummeernermi up-
pernarsaatit, suliffigeereersimasallu oqaaseqaataasa assilineri-
nik ilalik uunga nassiuteqquneqarpoq.
Den kongelige grønlandske Handel
Handelsinspektoratet
Postboks 1008 . 3900 Nuuk
FERIE I EUROPA
Spørg grænsepladespecialisten.
Køb en ny bil fra kr. 23.000,-. Sælg den til os efter ferien.
Vi ordner alt og leverer bilen indregistreret på grænseplader.
RENT A CAR
Lej en 1983 model med radio. — Vi sender også ny personbil el-
ler lastbil op til Dem. Evt. på afbetaling.
Er De grønlænder og skal studere hernede — kan De også købe
bil på grænseplader.
Forespørgsler besvares omgående.
FIAT CENTRET, Ringkøbingvej 99
DK-7400 Herning . Danmark
07 -12 63 33 . Aften: 07 - 26 82 33
34    NR.  9  1983
MUAGMDLIUTIT
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32
Side 33
Side 33
Side 34
Side 34
Side 35
Side 35
Side 36
Side 36
Side 37
Side 37
Side 38
Side 38
Side 39
Side 39
Side 40
Side 40
Side 41
Side 41
Side 42
Side 42
Side 43
Side 43
Side 44
Side 44
Side 45
Side 45
Side 46
Side 46
Side 47
Side 47
Side 48
Side 48
Side 49
Side 49
Side 50
Side 50
Side 51
Side 51
Side 52
Side 52
Side 53
Side 53
Side 54
Side 54
Side 55
Side 55
Side 56
Side 56