Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						r
GRØNLANDSPOSTEN
autdlarnerput. Grundlagt 1861.
naK'tterisitsissoK:sulivfeKarfikingminutpigissOK Atuagagdliutit/Grønlandsposten.
Udgiver: Den selvejende institution Atuagagdliutit/Grønlandsposten.
akissugssaussoK. Ansvarshavende: Jørgen Fleischer.
Danmarkime årxigssuissoKarfik. Danmarksredaktion:
Folketinget- Christiansborg, 1218 København K. Telf.: 01 15 95 91. Telex: 15805
tusagagssiortut: Korrespondenter:
Uummannaq: Josef Motzfeldt, Ilulissat: Kaja Mørup, Qeqertarsuaq: Jørgen Hammer, Aa-
siaat: Arne Hyldkrog, Sisimiut: Bjarne Ljungdahl, Maniitsoq: Otto Berthelsen, Paamiut:
Pia Rosing Sørensen, Tasiilaq: Roland Thomsen.
pissartagaKarneK annoncitdlo: Abonnement og annoncer:
Sdr. Herrnhutvej, boks 39, 3900 Nuuk. Telf. 2 10 83. Telex 90631 agagag gd. tuniussivig-
ssaK: sisamångornerme sarKumerfigssa« sap. ak. sujorKutdlugo nal. 12.00.
Indleveringsfrist: Torsdag kl. 12 ugen før udgivelse.
annoncit Danmarkime. Annoncer i Danmark: Harlang & Toksvig Bladforlag AS. Dr-
Tværgade30, 2. sal. 1302 København, K. Telf.: 01 13 86 66. Telex 15805.
annoncit akiat spaltemillimeterimut.
Annoncepris pr. spaltemillimeter: kr. 2,85. for annoncører i Grønland, 3.20 kr. for an-
noncører i Danmark,
pissartagaralugo akia ukiumut:
Nungme kr. 341. sinerissame kr. 494. Danmarkime: kr. 650.
Abonnementspris pr. år: Nuuk kr. 341  Kysten: kr. 494. Danmark: kr. 650.
amerdlassusé: Ugentlig oplag: 6300
naKrterneKarfia: Kujatåta NaKiterivia, Nuuk.
Tryk: Sydgrønlands Bogtrykkeri, Nuuk.
Langtrukken og
stemningsforladt
J.F. Grønland var ved at kede sig ihjel valgaften. Det var den
mest langtrukne og stemningsforladte valgaften, vi hidtil har
oplevet. Klokken var over et, før man kunne danne sig et
overblik over valgresultatet. Al begyndelse er jo svær. Det
sandede hjemmestyrets valgcentral, som koordinerede
stemmetællingen første gang.
Da klokken var et var stemmeforskellen mellem de to store
partier på 298 i Siumuts favør. På det tidspunkt lå
resultaterne fra fangerdistrikterne og sydkredsen fremme,
mens tallene fra det folkerige midtkreds og Diskokreds lod
vente på sig.
Det blev meget sent, før der endelig skete skred i tingene,
og da det skete, så var der tale om dødt løb mellem de to store
partier. Der var ingen overraskelser. Siumut holdt skansen i
fangerdistrikterne med undtagelse af Tasiilaq, hvis mandat
gik tilAtassut. I Midtkredsen og Diskokredsen var billedet det
samme som ved sidste valg. Atassut var stærkest i
midtkredsen mens Siumut var suveræn i sydkredsen.
Der var ingen sejrherre ved dette valg. Inuit Ataqatigiit fik
ikke den spåede fremgang. Partiet nåede dog at blive tungen
på vægtskålen.
Det var den sidste prognose, vi fik da klokken var tre og
redaktionen sluttede.
erininartoK
avångunartordlo
J.F. nunavta inue avångusungnermit iluarungnaingajagdW
narput Kinersinerup unuåne. aitsåt taima erininartigissuØ'
nuånitsigissumigdlo Kinersinerup inernera tusagagssiarineø'
poK. autdlartiniarnerdK tamatigut pissariussaKaoK tamånd
ugpernarsivå nangminerssorneruvdlutik oKartugssat Kirøm
nermut atautsimortitsivfiata taissinerit kisinerånik tusardli"'
ssuissup.                                   ..
nalunaeKutaK atausingormat partit angisut 298-ina^
assigingissuteKarput Siumut sujuartuvdlune. tamatuma nm
ne piniartoKarfingmiut Kujatånilo Kinersivingme kisitsisit w
siuterérsimåput sulile xerxane Diskobugtimilo inugtune xifle''
sinerup inernere utamissauvdlutik.
uvdlågssångortordlo kisame rnnoK pissoKarniaussålerpO"
taimailingmatdlo pasinarsivoK partit angisut ardlatdlm
amerdlanerussutexarniångitsoK. uivssumissutigssanik pissom
ngilaK. Siumup sujuarKanine dtåpå piniartOKarfingne Taw%
kisiat pinago, tåssane Atåssut ajugaungmat. Kerxane DisW
bugtimilo kingugdlermik Kinersinertut åma ipoK. Atåssut w
kunerssauvoK Kerxane Siumutdle angumanexarnane xirø*
vingme kujatdlerme.
xinersinerme tamatumane ajugaussoxångilax. Inuit Ata$
tigit sujuligtutiginexartutut agtigissumik angussaxångitdW'
partile atautsimik isertitoKarnermigut ardlånut oximailo^
tagssångorpoK. tåssa Kinersinerup ingerdlanera tåssunga $&
dligpox nalunaexutax uvdlåkut pingasunut avisip imagssai W
niutariaxaleravtigik.
Majip 9-anni
aminik
akil.sorseiussiiiissaq
KGH-ip amminik akitsorterussinis-
saa tulleq pissaaq ataasinngornerm'
majip 9-ianni Københavnimi. Katil-
lugillu ammit 25.000-it akitsorterun-
neqassapput.
Pisarnertut natsiit amii amerlaner-
saapput, tassa natsiit amii katillutik
18.500-iugamik.
Spørgsmål om
Grønlands udmeldelse
Under Europa-Parlamentets april-
samling, der finder sted fra 11.-15.
april  har  det  vesttyske  EF-parla-
2    NR.  15  1983
mentsmedlem Ernst Muller-Her-
mann bedt Kommissionen besvare
spørgsmålet: »Hvor langt er forhand-
lingerne om Grønlands anmodning
om at udtræde af Fællesskabet nå-
et?«
Ernst Muller-Hermann, der er
medlem af »Det europæiske folke-
partis gruppe« i Parlamentet, vil ger-
ne vide, om Kommissionen vil sørge
for, at Grønland ved en eventuel ud-
trædelse ikke belønnes med store ind-
rømmelser fra EFs side ved at Grøn-
lands rettigheder som medlem prak-
tisk talt bliver uantastede og kun for-
pligtelserne som følge af medlemska-
bet bortfalder.
Spørgsmålet er sat på dagsordenen
onsdag den 13. april, dagen efter val-
get her i Grønland.         lod-
»Ingolf« brød isen
for fåreholderne
Efter anmodning fra fåreholderne i
Tunugdliarfik foretog inspektionsski-
bet »Ingolf« isbrydning fra NarssaK
Sun til Karra Pynten på NunasarnaK.
Isbrydnings-operationen varede
fra onsdag den 6. april ved middags-
tid til den 7. april klokken 20. Her gik
»Ingolf« til assistance for »Blåhva-
len«, som sad fast i isen med foder til
fårene. Da det viste sig umuligt for
»Blåhvalen« at forcere den tætpak-
kede is selv med hjælp fra inspekti-
onsskibet, blev forsyningerne omla-
det til inspektionsskibet, som derefter
transporterede dem til rendens slut-
&*
ning ud for Karra, hvor fåreav
ventede.                   *
Hele aktionen var afsluttet de"
april klokken 13, meddeler G@
lands Kommando.
Kujåssut
erninguavta Karl-Pitap toicunerf
ne, nakorsanut nåparsimavingfl11'
lo sulissunut ilissauneranilo Ka'
niuissorpagssuarnut, ikiutufu
naussorpagssuamigdlo tunississ11'
nut åmalo misigingneKataussØf'
pagssuarnut tamanut KamånF
pissumik Kujangårpugut.
Daniel, Beathe ilatigdlo
Tasiussamit-
AJUAGAQDIJUTIT
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32
Side 33
Side 33
Side 34
Side 34
Side 35
Side 35
Side 36
Side 36
Side 37
Side 37
Side 38
Side 38
Side 39
Side 39
Side 40
Side 40
Side 41
Side 41
Side 42
Side 42
Side 43
Side 43
Side 44
Side 44
Side 45
Side 45
Side 46
Side 46
Side 47
Side 47
Side 48
Side 48