Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Jens Geisler måna
tunuaratdlartOK
nangmineK kisautigissane maligdlugo IA-p ilaussortå
Jens Geisler landstingimit tunuaratdlarpoK måna
atautsiminerup sivnera, taorserneKardlunilo
sivnissugssaminit sujugdlermit, nålagkersuissunut
ilaussortamit Josef Motzfeldtimit
Jens Geisler tunuaratdlarpoK, må-
na inatsissartune atautsiminerup
sivnera tamåt peKatåusanane. Jens
Geislerip kigsautigisimavå tunua-
ratdlarnigsse sujunersutigisimav-
dlugulo sivnissugssame sujugdliup,
nålagkersuissunut ilaussortap Jo-
sef Motzfeldtip taorsisagåne. Jens
Geislerip kigsautigisså OKatdlisigi-
neKarsimavoK inatsissartune ma-
torxassumik atautsiminerme.
atautsimineK matungikatdlar-
mat Otto Steenholdtip kigsautigå
Jens Geisler tunuarniarnerminut
pissutigisså OKatdlisigineKåsassoK
Kinigaunigssamut piiikunauteKar-
neK pivdlugo udvalgime. Otto
Steenholdtip påsiumavå Jens Gei-
sler pissutigssaKavigsimanersoK i-
natsissartunik angmainerup nalåne
Kangerdluarssorutsimisavdlune.
Jens Geisler peicatåungilaK inat-
sissartut angmarneicarneråne. nali-
ngfnaussumik atautsimérKårnerme
akuvoK, aicaguanile tåkunane, tai-
manilo tunuaratdlarnigssaminik
kigsautigisså sujuligtaissup nalu-
naerutigå.
ilimagineKarsimagaluartutut
Jens Geisler nålagkersuissunut i-
laussortångiingilaK. taimatutdle a-
torfinigpoK sivnissugsså Josef
Motzfeldt, tåunalo inatsissartunut
ilaussortaugatdlåsaoK måna ataut-
siminerup sivnera, Jens Geisler siv-
nerdlugo.              Julut
Jens Geisler fritaget
resten af samlingen
Efter eget ønske er I As landstingsmedlem Jens Geisler
fritaget resten af den konstituerende samling og afløses
af sin 1. suppleant, landsstyremedlem Josef Motzfeldt.
Jens Geisler er blevet fritaget fra
landstingsarbejdet resten af den
konstituerende samling. Jens Geis-
ler har ønsket at fratræde indtil vi-
dere og foreslået, at hans 1. supple-
ant, landsstyremedlem Josef Motz-
feldt træder til i hans sted. Jens
Geislers andragende er blevet be-
handlet i landstinget på et lukket
made.
Inden det lukkede møde, ønske-
de Otto Steenholdt, at baggrunden
for Jens Geislers ønske bliver be-
handlet i valgbarhedsnævnet.
Steenholdt sagde, at det svirrede
rned rygter, som trængte til at blive
afkræftet eller bekræftet. Otto Ste-
enholdt ville gerne vide, om der
havde været lovlig grund til, at Jens
Geisler var i Færingehavn i dagene
omkring landstingets åbning.
Jens Geisler deltog ikke i lands-
tingets åbning. Han var tilstede på
tingets første normale arbejdsdag,
men var fraværende allerede dagen
efter, hvor hans ønske om at træde
tilbage indtil videre blev bekendt-
gjort af formanden.
Som ventet blev Jens Geisler ikke
udpeget som landsstyremand. men
det blev hans suppleant Josef Motz-
feldt, og nu skal han træde til som
landstingsmedlem i Jens Geislers
sted resten af den konstituerende
forsamling.             Julut
Samarbej dsgrundlag
mellem Siumut og IA
En 10 punkts erklæring indgået mellem Siumut og IA
skal sikre samarbejdet i kommende fire år
Siumut og IA konstellationen præ-
senterede en 10 punkts erklæring,
som Ancaluk Lynge betegnede som
det bedste resultat, man kunne nå
frem til under forhandlingerne om
landsstyredannelsen. Erklæringen
lyder i uddrag:
1. IA og Siumut nedsætter et
4-mands udvalg, der skal forberede
genforhandling af ejendomsretten
til jorden. Der er ikke fastsat dato
og år for udvalgets virke.
2.  I olieeftersøgningen på Ja-
meson Land skal de grønlandske in-
teresser prioriteres højest.
3.  Der skal udarbejdes en plan
for erhvervsudvikling for de kom-
mende fem år, især med henblik på
afsætningmuligheder. Kommuner,
fiskere og arbejdere på produktion-
sanlæg skal være med i planlægnin-
ikigtw'ndnguit ilisimagunarpåt sok Jens Geisler tunuaratdlarumassoK.
Hvorfor ønsker Jens Geisler at træde midlertidig tilbage? Det er en offent-
lig hemmelig.
gen.
4. Fiskeriaftalen med EF skal
ikke forlænges efter de første fem
år. Herefter skal kun den kvote, der
ikke kan fanges grønlandske fiske-
re sælges til EF-fiskerne.
5. Grønland får fuld rådig-
hedsret over de 216 mill. kr., som
Ef skal betale for den grønlandske
fisk. Og ved bloktilskudsforhand-
lingerne skal de begge regerende
partier fra Grønland sende repræ-
sentanter.
6.  Der skal skabes samarbejde
mellem de nordatlantiske nationer
på fiskeriets område.
7. Tilskuddet til sælskindspri-
ser stiger og arbejdet for at skabe
forståelse i Europa for sælskindssa-
gen, fortsætter.
8.  Skatteloven revideres i for-
ståelse med kommunerne, gælden-
de fra 1. januar 1986.11985 skal der
undersøges mulighederne for, om
der er grundlag for at hæve per-
sonfradraget.
9. Kampen imod arbejdsløshe-
den fortsætter. Landsstyret finder
udveje frem til etablering af andels-
foretagender og lignende.
10. Der skal stiftes et fond til sik-
ring for fiskere, fangere og fårehol-
dere. Fondet træder til i tilfælde af
sygdom og de klimatisk betingede
vanskeligheder med at udøve er-
hvervet.
Erklæringen er underskrevet af
Jonathan Motzfeldt, Siumut og
Ancaluk Lynge, IA og dateret den
18. juni 1984.
Annoncér i
GRØNLANDS
POSTEN
ATUAGAGDLIUTIT
NR.  26  1984
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32
Side 33
Side 33
Side 34
Side 34
Side 35
Side 35
Side 36
Side 36
Side 37
Side 37
Side 38
Side 38
Side 39
Side 39
Side 40
Side 40
Side 41
Side 41
Side 42
Side 42
Side 43
Side 43
Side 44
Side 44
Side 45
Side 45
Side 46
Side 46
Side 47
Side 47
Side 48
Side 48