Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

Click here for more information on 20. tölublað og Atassut 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						18
ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN
NR. 20 1987
Oqallinneq • Debat
Vægtproblemer
Nedenstående debat-indlæg er op-
rindelig stilet til forbrugerbladet
Atuisoq, men da Tusarliivik for en
periode har indstillet udgivelsen af
bladet, har Atuagagdliutit/Grøn-
landsposten efter anmodning fra
Tusarliiviks side, besluttet at of-
fentliggøre indlægget.
Indledningsvis skal jeg stærkt be-
klage, at der er opstået tvivlsspørgs-
mål om vægten på varer der er solgt
i vores forretning, men må også
samtidig tage afstand fra at der er
tale om svindel.
Umiddelbart kan det konstate-
res, at der er uoverensstemmelse
mellem en producent i Danmark og
vægten i vores forretning.
Vi har selvfølgelig omgående un-
dersøgt sagen, og må konstatere at
tolerancegrænsen på en af vore
elektroniske vægte har været for
stor, (godkendt plus/minus 5
gram).
Vi har selvfølgelig omgående
iværksat procedurer som skal sikre
at dette ikke gentager sig.
Jeg skal for fuldstændighedens
skyld anføre, at vægte i Grønland
er underkastet de samme bestem-
melser, krav og eftersyn fra Juster-
væsenet i Danmark, hvilket senest
er sket her i Nuuk i september må-
ned 1986.
Jeg håber dette er tilstrækkelig,
og står selvfølgelig til rådighed med
supplerende oplysninger hvis dette
ønskes.
Med venlig hilsen,
Brugsen Nuuk,
Knud Spangsberg,
uddeler.
Skæbnesvangre ideer
De generationer af 1960 og derefter
har på egen krop mere end nogen
andre mærket følgerne af en poli-
tisk holdning og senere beslutning
om fordanskning af uddannelserne
og levevilkårene i Grønland.
På forespørgsel af den danske
regering valgte daværende folke-
valgte at følge den danske linie både
i folkeskolen og i andre uddannel-
sesinstitutioner, hvad der senere vi-
ste sig at være en skæbnesvanger
beslutning. I den forstand, at be-
folkningen senere i højere grad åb-
nede øjenene for styrkelse af identi-
teten som et selvstændigt folk — vel
udledt af berøvelsen af samme.
Unaturligt nok sker der i dag en
grønlandisering, meget lig 60'erne
fordanskning, uden egentlig at
tænke på, at de mennesker, der skal
leve med omvæltningen er de sam-
me personer, der var ofre for G-60
politiken. G-60 politiken var i
ig + ngsættelsesfasen det eneste rig-
tige, men senere viste som et forsøg
på et kulturelt folkedrab.
Vil den forcerede grønlandise-
ring også, i en vis udstrækning virke
som et nyt forsøg på kulturelt fol-
kedrab på de personer, der så godt
som tvungent skulle fordanskes i
1960'erne?
Da jeg selv er et produkt af G-60
politiken og grønlandiseringen si-
den sidst i 70'erne er det vel forståe-
ligt, at jeg prøver at give et billede af
følelsen af at være offer.
Det er vel af gode grunde ikke
muligt at angive de ofrede, idet
både G-60 og grønlandiseringspoli-
tiken afstedkommer af ideer af fol-
kevalgte. Alligevel kan man ikke
lavæ'r at forsøge at finde syndere i
den sammenhæng, hvilket måske
ikke er fair.
Det vil for de kommende genera-
tioners skyld være korrekt at ned-
fælde identiteten på katlysatorerne
til grønlandiseringen, hvis ideen
skulle vise sig at være århundredets
ide i fremtiden, således, at den tids
befolkning kan prise katalysatorer-
ne. Derved har vi, der ofte sidder og
føler os som ofre i skæbnesvangre i-
deer, også mulighed for at tage for-
behold for eksempel ved valg.
Skader bratte »identitets-
skiftordrer« ikke mere end de gav-
ner?
Hvis ja — er det på sin plads ikke
at forsøge »omprogrammere« fol-
ket til skade for dem selv, men lader
dem selv bestemme tempo og side
— uden nogen skal hænges ud som
anti-grønlændere og inuitfjender
mod favorisering af andre, der sy-
nesdet at være grønlænder er nok i
sig selv.
Ideen med hjemmestyre og grøn-
landiseringen er flotte og støttevær-
dige, men det er ikke just et hjem-
mestyre på grønlændernes præmis-
ser vi er vidner til.
Det er aldrig nok at have flotte
mål og idealer, smarte og vellyden-
de ideer er i sig selv intet — frøend
disse virkeliggøres!!!
Steffen A. Petrussen,
Ilulissat.
Grønlands Skibs- og Entreprenørværksted Aps
Telefon 2 22 52
neKeroruteKarit
ATUAGAGDLIUTINE
Qinigassanngortittut
sinniisaallu akuerisat
Qinersinermi ataatsimiititaliap majip 26.-anni
Inatsisartunut qinersinissami qinigassanngortittut
kingoraartissaalluakuersissutigineqarakuersissutigisai
matumuunasaqqummiussinnaanngorpavut
Kujataata qinersiviani
Sydkredsen
Atassut:
Jens Adolfsen (Amandus Petrus-
sen, Isak J. Petrussen).
Thomas Ezekiassen (Preben Peter-
sen, Dagmar Stephensen).
Lars Godtfredsen (Johan Egede,
Hendrik Lund).
Sten Egede Hegelund (Lamik Møl-
ler, Ingvar Høegh).
Karl M. Josefsen (Dora Marie Ly-
berth, Manasse Knudsen).
Sofie Kielsen (Jørgen T. Jakobsen,
Agnethe Nielsen).
Karl Knudsen (Emanuel Berthel-
sen, Johanne M. Petersen).
Torben Emil Lynge (Hans J. Frede-
riksen, Pelé Møller).
Peter Ostermann (Else Høegh, Isak
Vahl).
Inuit Ataqatigiit:
Olga Berthelsen (Janne Kleist, Ben-
te Hegelund).
Hjalmar Dahl (Sakka Kvania, Fali
Kleist).
Peter Davidsen (Karl Thue Natha-
nielsen, Storch Lund).
Hans Kr. Kanuthsen (Naja Høy
Poulsen, Avva Mathiassen).
Josef Motzfeldt (Hans Kr. Kanuth-
sen, Johanne Petrussen).
Peter Semsen (Elisa Nikolajsen,
Louis Elisassen).
Issittup Partii-a:
Knud Bendtsen (Hans Ananiassen,
Karl Ottosen).
SakæusElisasen (Frederik Isaksen,
Anda Jacobsen).
Frederik Isaksen (Sakæus Elisasen,
Hans Ananiassen).
Arne Ib Nielsen (Frederik Isaksen,
Sakæus Elisasen).
Siumut:
Kaj Egede (Kaj Kleist, Knud Al-
brechtsen).
Elias Jakobsen (Jonas Jensen, Pe-
ter Martik Jensen).
Anders Kielsen (Jokum Schmidt,
Niels Manassen).
Josef Korneliussen (Karnis Jakob-
sen, Lars Boassen).
Isak Lund (Ulrik Josefsen, Ole
Mølg. Motzfeldt).
Jonathan Motzfeldt (Henrik Lund,
Per Nuk. Hansen).
Hendrik Nielsen (Johannes Aron-
sen, Abraham Mikaelsen).
Johansinguaq Olsen (Mette Abel-
sen, Nikolaj Ludvigsen).
Benedikte  Thorsteinsson  (Karen
Egede, Else Kleist).
Qeqqata qinersiviani
Midtkredsen
Atassut:
Aqqalo Abelsen (Jonna Høegh,
Augo Lund Lynge).
Lars Chemnitz (Ane-Sofie Grø-
dem, Mogens Kleist).
Jan  Str.  Christophersen  (Niels
Fensbo, Hans Hansen).
Anguteraq Davidsen (Jens D. Len-
nert, Vittus Holm).
Niels Carlo Heilmann (Bartho Ro-
sing, Andreas Lyberth).
Loritha Henriksen (Abel Madsen,
Stine Jensen).
Uvdlo Jakobsen (Kristoffer Peter-
sen, Petrus Biilmann).
Johanne Jonathansen (Abel Lud-
vigsen, Jens Klaus Lennert).
Bjarne Kreutzmann (Kristian Isbo-
sethsen, Allan Idd Jensen).
Jens  Larsen  (David  Petrussen,
Hans Kreutzmann).
Emilie  Lennert  (Kaj  Rohmann
Hansen, Sofie Lennert).
Aggoraq Lynge (Mikael Heilmann,
Mikias Berglund).
Anders Nilsson (Jørgen Chemnitz,
Andreas Nielsen).
Magdalene Petersen (Jens Larsen,
Hans Holmelund).
Bartho Rosing (Niels Carlo Heil-
mann, Jakob M. Lyberth).
Otto Steenholdt (Daniel  Skifte,
Karl Lyberth).
Inuit Ataqatigiit:
Mika Augustussen (Karl Therkild-
sen, Ivalo Egede).
Ane Sk. Heilmann (Mikkel Kri-
stiansen, Ole Olsen).
Johan Joelsen (Sigvard Olsen, Ag-
nes Johansen).
Kuupik Kleist (Kista L. Høegh, Jo-
sef Motzfeldt).
Aqqaluk Lynge (Avva Mathiassen,
Johan Lund Olsen).
Johanne Petrussen  (Ane Louise
Rasmussen, Margrete Joelsen).
Henriette Rasmussen (Stina Jakob-
sen, Nukakuluk Kreutzmann).
Karl Therkilsen (Mika Augustus-
sen, Villads Jensen).
Issittup Partii-a:
Nikolaj Heinrich (Morthen Hein-
rich, Themothæus Henriksen).
Kristian Nielsen (Carl O. Egede,
Ole Berthelsen).
Rebekka Olsvig (Marie Poulsen,
Helene Egede).
Svend Poulsen (Ludvig Ringsted,
Marie Heilmann).
Kaj K. Schmidt (Peter Mathæus-
sen, Ludvig Ringsted).
Siumut:
Otto Binzer (Lasse Binzer, Marian-
ne Møller).
Adam Dahl (David Jensen, Anthon
Siegstad).
Agnethe Davidsen (Agnes Johnsen,
Maannguaq Berthelsen).
Finn Heilmann  (Johan  Brandt,
Tage Lennert).
Jonathan Jakobsen (Daniel Lukas-
sen, Monrad Klemmensen).
Lars Emil Johansen (Marius Olsen,
Seth Lyberth).
Kristian Josefsen (Hans Holm I,
Vittus Nielsen).
Hansigne Lyberth (Lauritz Kreutz-
mann, Bodil Poulsen).
Jens Lyberth (Ejnar Lyberth, Jens
Johansen).
Niels Henrik Lynge, (Poul Henning
Thureby, Adam Nielsen).
Angmalortoq Olsen (Hans Kleist,
Jørgen M. Lings).
Jakob Olsen (Efraim Olsen, Ruth
Heilmann).
Moses Olsen (Simon Olsen, Odaq
Olsen).
Ove Rosing Olsen (Helga Olsen,
Agnes Johansen).
Mariane Petersen (Lise Lennert,
Ruth Lange).
Hans-Pavia Rosing (Thomas Isbo-
sethsen, Ole Kreutzmann).
Partiit avataanni
Uden for partierne
Jaaku Kristiansen (Gorm Vold,
Frederik Rosing).
Frederik Rosing (Jaaku Kristian-
sen, Claus Madsen).
Qinigassanngortittut Jaaku Kri-
stiansen aamma Frederik Rosing
qinersisarneq pillugu inatsimmi §
19, imm. 3 tunngavigalugu isuma-
qatigiissimapput kattusseqatigiin-
nikkuttapersersoqatigiinniarlutik.
FOTO FOR HELE FAMILIEN
FOTO - FILM - BILLEDER
Lad Chr. Richardt Foto lave dine farvebilleder
og vær sikker på et godt
1. Hurtig levering
2. Kvalitetsgaranti
3. 100% returret (betal kun
for gode billeder)
4. Gratis, transport-
sikre forsendel-
sesposer.
resultat Vore farvebilleder
bliver fremstillet af fagfolk på
Danmarks bedste farve-
laboratorier - mindre kan
ikke gøre det, når kun det
bedste er godt nok.
Det er os med de gode farve-
billeder i luksuskvalitet!
akilersfnauvoK
TILBUD HELE ÅRET:
Hos os betaler du kun VS pris
for et ekstra sæt billeder, når
de bestilles sammen med
fremkaldelsen.
FOTO - VIDEO - COMPUTERCENTER
NØRREGADE 16 7800 SKIVE TELEFON 07 - 52 44 66
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32
Page 33
Page 33
Page 34
Page 34
Page 35
Page 35
Page 36
Page 36
Page 37
Page 37
Page 38
Page 38
Page 39
Page 39
Page 40
Page 40
Page 41
Page 41
Page 42
Page 42
Page 43
Page 43
Page 44
Page 44