Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						ATUAGAGDLIUTIT/GRØNLANDSPOSTEN
NR. 24  1987
GRØNLANDSPOSTEN
Imigassaq
asooruppaat
P.M.P. Imigassamik akiuiniarnermi isigititsinerup pi-
ngaaruteqassusia assigiinngitsunik pisoqartillugu saq-
qummiunneqartuartarsimavoq.
Inatsisartullu maannakkut ammagaaneranni nuanner-
sumik tupaallaatissaqarpoq. Iluarinavissumik.
Siumumeersoq Bendt Frederiksen oqaluttarfimmiit
siunnersuuteqarami, Siumup Inuit Ataqatigiillu siulersui-
suunerisa akuersissutigereersimasaannik: Namminersor-
nerullutik Oqartussat allaffeqarfiini siunissami ilassinnit-
tarnissat imigassartaqanngitsumik ingerlanneqartassap-
put.
Siunnersuut, neriuutiginaqisutut, akuersissutigineqas-
sappat Imigassaq pillugu Siunnersuisoqatigiit, iminnger-
naveersaartut peqatigiiffiisa, allallu atornerluinaveersaar-
nermik suliaqartut suliniarnissaminni tunngavissaqarlua-
lissapput. Tunngavissamik manna tikillugu amigaatigisi-
masaminnik.
Imigassartortamermummitunngasutpissutaallutiknaa-
lakkersuisut mikinngitsumik isornartorsiorneqartarsimap-
put. Tamattalumi nammineerluta nassuerutigisinnaagu-
narparput naalakkersuinermik suliaqartut imigassartortar-
nerat uagut nammineerluta taamaaliortarnitsinnut ilaati-
gututoqqatsissutitutatortarsimagipput. Soorlu eqqarsar-
tarluta: »Taakkua suliffimminni pisinnaappata aamma ua-
nga taamaaliorsinnaavunga!«
Inatsisartut aalajangiussassaat kimittooq pingaarute-
qartorlu ulluni qaninnerpaani isummerfigineqartussaavoq,
tassalu allaffeqarfinni »Imigassaq tassa asu«.
Nuup kommunia aammalu namminersortut pisortallu
suliffiutaat arlallit taamaalioreernikkuupput.
Maligassiuisariaqarpummi. Nuannersuuvorlu naa-
lakkersuinermik suliaqartut tamatumanissaaq peqa-
taajumallersimammata. Nalunngilarpummi nukingit
puiaasamiittut ilaatigut inuup nukinginit sakkortune-
rusartut. Taamaattumik Inatsisartut assammikisaassi-
nerat innuttaasut qujarulluarumaarpaat.
I
Slut med Sprut!
P.M.P. Både på denne plads og i adskillige andre sam-
menhænge er eksemplets magt gang på gang blevet efter-
lyst i forbindelse med bekæmpelsen af spiritusmisbruget.
Og i denne henseende bød Landstingets åbning på en
virkelig overraskelse. En af de positive.
Det var, da Siumuts Bendt Frederiksen gik på talerstolen
og fremsatte et forslag, som Siumuts og Inuit Ataqatigiits
hovedbestyrelser er blevet enige om: For fremtiden skal
det være slut med »repræsentativ spiritus« i hjemmestyre-
administrationens kontorer.
Går forslaget igennem, hvad vi både håber og tror, er der
skabt et helt konkret grundlag, som Alkoholråd, afholds-
foreninger og andre misbrugsbegrænsere kan arbejde vi-
dere på. Et grundlag, som vi hidtil ikke har haft.
Det er netop kontor-branderterne, der har ført til en ret
så omfattende kritik af landsstyret. Og i vort stille sind må
vi vel også hver især indrømme, at vi af og til brugt vore po-
litikeres alkoholforbrug som en undskyldning for vort eget.
Sådan omtrent efter devisen: »Kan de nappe sig en bajer
på arbejdspladsen, kan jeg vel også!«
Det er en stærk og rigtig beslutning, der er lagt op til i
Landstinget, hvor man inden for de allernærmeste dage
skal tage stilling til »Slut med Sprut« i administrationen.
Den samme vej er allerede betrådt af for eksempel Nuuk
kommune og flere virksomheder, både private og offentli-
ge.
Der er tale om at sætte normer i denne sag. Og det er
glædeligt, at vore politikere endeligt går foran mod et
godt eksempel. Vi må erkende, at de kræfter, der gem-
mer sig i en flaske, overstiger de kræfter, som mange
af os råder over hver for sig. Derfor er oplægget i
Landstinget en solidarisk håndsrækning, som befolk-
ningen nok skal vide at værdsætte.
I
Siumut LA.-lu kisimik nctalakkersuisuni ilaasortassanik qinerseqataapput. Atassut Issittullu Partiia taasinissaq
sioqqulluguli ilisimatitsipput taaseqataasarumanatik.
Det var kun Siumut og LA., der stemte ved valget af de nye landsstyremedlemmer. Både A tassut og Issittup Partiia
havde på forhånd tilkendegi. vet, at de ikke ville stemme ved disse valg.               (Foto: Erik Fleischer)
Landsstyret på plads, men oppositionen tvivler:
Steenholdt og Heinrich
spår nyt valg i utide
Det blev ved syv landsstyreområder og et løfte til LA. om nummer otte i forbindelse
med sundhedsvæsnets overdragelse til hjemmestyret
Så er det nye landsstyre på plads.'
Med Jonathan Moztfeldt i spidsen
er følgende rykket ind i kontorerne
i hjemmestyreadministrationen:
HansPavia Rosing som landsstyre-
medlem for økonomi og personale,
Moses Olsen for erhverv og indu-
stri, Jens Lyberth for uddannelse
og arbejdsmarkedsforhold, Aqqa-
luk Lynge for socialvæsen, sund-
hed og GTO, Kaj Egede for bygder
og yderdistrikter og Josef Motz-
feldt for handel, trafik og ung-
domstjeneste. Det ottende lands-
styreområde, som Inuit Ataqatigiit
havde ønsket oprettet for familie og
sundbed, blev ikke til noget. Men
Siumut har givet løfte om, at det
oprettes omkring 1. januar 1989,
når sundhedssektoren overtages fra
starten.
»Sejren for Venstrefløjen« er alt-
så nu møntet ud i et landsstyre, men
det var ikke ligefrem de bedste for-
håbninger, der blev knyttet til det
nye styre, da det blev valgt i går ef-
termiddags. En enig opposition be-
stående af Atassut og Issittup Par-
tiia spår landsstyret en kort levetid.
Både Otto Steenholdt og Nikolaj
Heinrich var skuffede over, at A-
tassut — Grønlands største parti —
ikke er med i landsstyredannelsen.
Deres uvilje gav de klart til udtryk
ved simpelt hen at undlade at stem-
me ved samtlige valg af landsstyre-
medlemmer.
— Borgerne kan se, at valget var
unødvendigt, sagde Otto Steen-
holdt i sin tale til Tinget. — Det skal
nok vise sig, at historien gentager
sig. Vi får atter valg i utiden, inden
landstingsperioden er omme.
Nikolaj Heinrich havde følgende
kommentar: — Det havde været
vort håb, at de to store partier hav-
de dannet landsstyre. Det ønskede
flertallet af vælgere også.
Samarbejde
Jonathan Motzfeldt var derimod
inde på forsoningskurs, da han
overtog talerstolen efter Tingets
nestor, Lars Chemnitz.
— Det var ikke muligt at få det
helt brede forlig igennem, men jeg
er enig med Lars Chemnitz i, at vi i
den kommende tid skal søge et bre-
dere samarbejde i Tinget. Det vil jeg
selv personligt søge at bidrage til.
Det er vigtigt at finde sammen i de
kommende år, så partiernes interes-
se i indflydelse kan tilgodeses.
— Selv om jeg har været for-
mand i de sidste otte år, er jeg meget
spændt på de kommende fire. I
denne periode regner jeg med, at vi
skal overtage de sidste områder fra
staten, og det glæder jeg mig til at
være med til.
Lars Chemnitz havde i sin tale
givet udtryk for, at demokratiets
principper er blevet tilsidesat under
forhandlingerne omkring det nye
landsstyre..Han frygtede, at Grøn-
lands troværdighed som samar-
bejdspartner har lidt skade, og han
sagde videre: — Hvis vi skal kunne
stå som ligeværdige samarbejds-
partnere med omverdenen, må vi
starte et samarbejde med begge ben
på jorden i stedet for at flagre i luf-
ten på jagt efter vore politiske ideo-
logier.
Nyt Ø.P.
Landstinget kommer ikke langt i
den række af sager, der ligger til af-
gørelse. Mange af dem må vente til
efterårssamlingen.
Men økonomi er et af nøgleorde-
nen for det nyvalgte Ting, og derfor
var nyvalg af Økonomisk Planlæg-
ningsudvalg på dagsordenen,
straks efter at landsstyret var på
plads.
Udvalget har hidtil bestået af
Preben Lange og Pavia Nielsen fra
Officielt
Under 6. maj 1987 er der Aktiesel-
skabs-Registeret, Afdelingen for Anparts-
selskaber optaget følgende nye selskab:
»OAP 6723 ApS«. Adresse: Postboks 59,
3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Stiftelses-
dato: 1. februar 1987. Kapital: kr.
30.000,00. Indbetalingsmåde: kontant kr.
30.000,00 til kurs 100,0. Stifter: Reg. nr.
ApS 109.061, »OAP 6700 ApS«, Postboks
59, 3900 Nuuk. Direktion: Advokat Jan
Thor Krøyer, Fjeldvej 16, Postboks 59,
3900Nuuk, Advokat Christian Steen Not-
levsen, Fjeldvej 16, Postboks 59, 3900
Nuuk, Advokat Jakob Skjoldan Petersen,
Manngua60, Nuuk, 3905 Nuussuaq. Sel-
skabet tegnes af en direktør alene. Revisor:
Adv. sekretær Lulu Nielsen, Østerbro 6,
3900 Nuuk. Første regnskabsår: 1. februar
1987 — 31. december 1987. Regnskabsår:
1. januar — 31. december.
POLITIMESTEREN 1 GRØNLAND
Godthåb, den 2. juni 1987
Siumut, Knud Sørensen og Jan
Streit Christophersen, Atassut,
samt Jens Geisler, Inuit Ataqati-
giit.
Det nye udvalg, der nu er nedsat,
har følgende medlemmer:
Lars Emil Johansen og Bendt
Frederiksen, Siumut, Knud Søren-
sen og Lars Chemnitz, Atassut,
samt Jens Geisler, Inuit Ataqati-
giit.
Officielt
Under 7. maj 1987 er der i Aktiesel-
skab-Regisleret, Afdelingen for Anparts-
selskaber optaget følgende nye selskab:
»MURERFIRMAET IB ABRAHAM-
SEN ApS«. Adresse: Postboks 235, Niger-
leq 14, 3900 Nuuk. Kommune: Nuuk.
Stiftelsesdato: 30. november 1986. Kapi-
tal: kr. 81.000,00. Indbetalingsmåde: kon-
tant kr. 81.000,00 til kurs 100,0. Stiftere:
Ib Carsten Abrahamsen, Nugssuaq 97,
3900 Nuuk, Birger Høst Petersen, Samu-
el Kleinschmidtsvej 9, 3900 Nuuk. Besty-
relse: Ib Carsten Abrahamsen, Nugssuaq
97, 3900 Nuuk, Birger Høst Petersen, Sa-
muel Kleinschmidtsvej 9,3900 Nuuk. Di-
rektion: Ib Carsten Abrahamsen,
Nugssuaq 97,3900 Nuuk. Selskabet tegnes
af en direktør i forening med to bestyrel-
sesmedlemmer, eller af den samlede besty-
relse. Revisor: Nejstgaard & Vetlov,
Næstvedvej 42, 4100 Ringsted. Første
regnskabsår: 30. november 1986—31. de-
cember 1987. Regnskabsår: 1. januar —
31. december. Selskabets formål er at drive
murervirksomhed og dermed beslægtet
virksomhed.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 2. juni 1987.
Officielt
Under 6. maj 1987 er der Aktiesel-
skabs-Registeret, Afdelingen for Anparts-
selskaber optaget følgende nye selskab:
»OAP 6722 ApS«. Adresse: Postboks 59,
3900 Nuuk. Kommune: Nuuk. Stiftelses-
dato: 1. februar 1987. Kapital: kr.
30.000,00. Indbetalingsmåde: kontant kr.
30.000,00 til kurs 100,0. Stifter: Reg. nr.
ApS 109.061, »OAP 6700ApS«, Postboks
59, 3900 Nuuk. Direktion: Advokat Jan
Thor Krøyer, Fjeldvej 16, Postboks 59,
3900 Nuuk, Advokat Christian Steen Not-
levsen, Fjeldvej 16, Postboks 59, 3900
Nuuk, Advokat Jakob Skjoldan Petersen,
Manngua 60, Nuuk, 3905 Nuussuaq. Sel-
skabet tegnes af en direktør alene. Revisor:
Adv. sekretær Lulu Nielsen, Østerbro 6,
3900 Nuuk. Første regnskabsår: 1. februar
1987 — 31. december 1987. Regnskabsår:
1. januar — 31. december.
POLITIMESTEREN I GRØNLAND
Godthåb, den 2. juni 1987
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24