Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						14
ATUAGAGDLI UTH/GRØNLANDSPOSTEN
NR. 80 1989
KONKURS
Ved dekret af 22. august 1989 er Nuuk Totalentre-
prise A/S, reg. nr. 151 590, taget under konkursbe-
handling efter en begæring modtaget den 14. au-
gust 1989.
Selskabet har hjemsted i Nuuk Kommune, og sel-
skabets adresse er:
Box 790.3900 Nuuk
Som midlertidig er antaget advokat Kield-Gustav
Erichsen, Postboks 59,3900 Nuuk.
Der indkaldes til skiftesamling til valg af bostyre:
Mandag den 11. september 1989 kl. 10.00
Grønland Landsret, Nuuk, den 22. august 1989.
Præklusiv Proklama
Alle og enhver der som kreditor, arving eller legatar
har noget at fordre i dødsboet efter dykker Kjeld
Villiam Kofoed, cpr.nr. 121135-1515, Blok P lejh. 107,
Postboks 276, 3900 Nuuk eller i den af afdøde
drevne virksomhed Kofoeds Dykkerservice, indkal-
des herved til og med 6 måneders varsel at anmel-
de og bevisliggøre deres krav over for skifterettens
medhjælper, advokat Wilhelm Malling, Postboks
1046, 3900 Nuuk. Arvingerne har ikke vedgået
gældsansvaret.
Skifteretten i Nuuk
3900 Nuuk
Forstander
Paamiut kommune opslår herved forstander for alder-
domshjemmet ledig til besættelse snarest muligt og ef-
ter aftale.
Stillingen ønskes besat med en med sygeplejeuddan-
nelse.
Alderdomshjemmet er normeret til 20 beboere. Der ud-
føres ligeledes servicefuktion 6 aldersrenteboliger, der
er placeret i nærheden af alderdomshjemmet. Forstan-
deren ansættes i henhold til overenskomst mellem
Dansk Sygeplejeråd og Det offentlige Aftalenævn af 9.
juni 1987 og med aflønning i Ir. 21 i den grønlandske tje-
nestemandslov, hvor begyndelses- og slutløn udgør
henholdsvis kr. 12.694,16og 13.988,86. Dertildeles lige-
ledes rådighedstillæg for arbejde udenfor normal ar-
bejdstid, tillægget udgør pr. måned kr.4.314,14.
Til ikke-hjemmehørende forstander tillægges ligeledes
fratrædelsesgodtgørelse, der pr. måned udgør kr.
700,00.
Til hjemmehørende ansatte vil kommunen være be-
hjælpelig med fremskaffelse af bolig, hvor til der betales
i henhold til gældende regler.
Til ikke-hjemmehørende ansatte stilles bolig til rådig-
hed, hvortil der betales i henhold til de for tjeneste-
mænd til enhver tid gældende regler i Grønland.
Til hjemmehørende ansatte betaler kommunen rejse-
og flytteomkostninger, forudsat en ansættelsesperi-
ode på mindst 1 år.
Til en ikke-hjemmehørende betaler kommunen rejse-
og flytteomkostninger, forudsat en ansættelsesperi-
ode på mindst 2 år.
Til ikke-hjemmehørende ansatte ydes feriefrirejse efter
hver 12 måneders ansættelseperiode, fra ansættelses-
stedet til København.
Yderligere oplysninger kan indhentes ved henvendelse
til Paamiut kommune, tlf. 17275.
Ansøgning bilagt uddannelsespapirer og evt. udtalel-
ser fra tidligere arbejdsgiver og oplysning om familie-
størrelse og evt. ansættelsestidspunkt, skal være kom-
munen i hænde senest 10. okt. 1989 og sendes til:
Pa jagt efter nyt guld
S'portrættet er denne gang det grønlandske
fodboldlandsholds træner, den 27. årige Simon Simonsen
fra Qaqortoq, der i næste uge vil vinde sin tredje
guldmedalje i træk
Socialforvaltningen
Paamiut kommuniat
Postbox 93 . 3940 Paamiut
(JJ)    AG's     andet
S'portræt i 1989 • og sam-
tidig vores fjerde i alt - er
den populære fodbold-
træner, Simon Simon-
sen, fra Qaqortoq. Simon
Simonsen har stor suc-
ces som fodboldtræner.
De sidste to år er det ble-
vet til to GM-titler til K-
33's herre-seniorhold.
Grønlands     Boldspil
Union har udnyttet den
unge mands evner, ved
at engagere ham som
landstræner for fodbold-
landsholdet. Han fik sin
debut som landstræner
ved de små ø-samfunds
olympiade »Island Ga-
mes« i sommer på Fær-
øerne.
Simon Simonsen beretter
til AG:
- Fodboldeventyret starte-
de i 1974, det var det år, hvor
junior-GM blev indført, og
jeg var med i den indledende
runde i Paamiut med holde-
ne Nak, Nagtoralik og K-33.
Den første kamp var mod
Nagtoralik, og vi tabte 1-4.1
den anden kamp mod Nuk
fik vi ørene i maskinen og
tabte hele 0-18.1 årene 1975
til 1983 holdt jeg en lang fod-
boldpause.
Også tid til langrend
I 1975 begyndte jeg at løbe
langrend som 14-årig. Jeg
skulle have været med til
GM i 1976 i Maniitsoq, men
kom ikke afsted, fordi jeg
var på ventelisten på heli-
kopteren. Jeg kan huske, at
jeg græd, da jeg kom hjem
fra Heliporten. Det var en
kæmpeskuffelse at gå glip af
sit første GM i langrend.
De efterfølgende år fik jeg
revanche. Jeg var med til
GM i 1977 i Nuuk og i 1978 i
Sisimiut. I 1979-80 deltog
jeg ikke på grund af min ud-
dannelse. I 1981 var jeg til-
bage på løjpen ved GM i Sisi-
miut. I 1982 foregik det i
Maniitsoq og endelig i 1984 i
Aasiaat.
Af medaljer er det blevet
til en del. Jeg har således
vundet flere sølv- og bronze-
medaljer. I 1982 erobrede
jeg guld i stafet (3 x 10 km) i
Maniitsoq. De to øvrige på
stafetholdet var Hans Lars
Møller og Hans Olsen.
Tilbage til fodbolden
11983 vendte jeg tilbage til
fodbolden. Jeg kom i fod-
boldbestyrelsen  i  K-33.  I
1985 blev jeg træner for her-
re-senior. Samme år vandt
vi bronze ved GM i Nuuk. I
1986 fik K-33 to mandska-
ber med til GM i Nuuk. An-
detholdet overraskede alt og
alle ved at nå til finalen. Den
kamp tabte de til Nuk med 1-
5, efter at vi havde ført 1-0
ved pausen. Førsteholdet fik
en skuffende 5. plads.
11987 og '88 strøg vi helt
til tops. Begge år vandt vi
guld, og i begge tilfælde var
det med en finalesejr over
Nagdlunguaq fra Ilulissat. I
1987 foregik det i Maniitsoq,
og vi vandt først titlen efter
omkamp og straffespark.
Sidste år vandt vi 2-1 i den
ordinære kamp. Når vi nu er
på hjemmebane i år, så hå-
ber vi det bliver alle gode
gange tre.
Landstræner
I år fik jeg den store opmun-
tring at blive udnævnt som
træner for vort fodbold-
landshold. Det var en stor
opgave. Først samlede vi
landsholdet i en trænings-
lejr i Island 10 dage, før det
gik løs ved »Island Games«
på Færøerne.
Vi fik en fantastisk start
på ø-legene, idet vi i vor før-
ste kamp besejrede Shet-
landsøerne med hele 4-1.
Det var Grønlands første
fodboldsejr på landsholds-
plan nogensinde, så forståe-
lig nok var jeg stolt. Senere
gik det ned ad bakke, og vi
sluttede som nummer fire
ud af de fem deltagende na-
tioner.
11986 var jeg i øvrigt med
landsholdet på Ålandsøerne
som hjælpetræner. Så i mi-
ne unge år som træner har
jeg opnået at få flere oplevel-
ser med grønlandsk fodbold,
end mange af mine kolleger
på kysten.
Det var hvad AG's fjerde
S'portræt, den 27. årige Si-
mon Simonsen, havde at be-
rette.
Inuusuttut 1974-imi Paamiuni GM-eqarneranni timersoqatigiiffiit pingasut peqataapput.
Nuk, Nagtoralik aamma K-33.
De tre klubber der var med vedjunior-GM i Paamiut i 1974. Nuk, Nagtoralik ogK-33.
Vesttysk
fodbold
Bundesligaen:
Hamb.SV - Kaisersl.
FCKoln-Leverk.....
Karlsruhe - St. Pauli
Homburg - W.Bremen.....1-1
Monchen GI. - Dortmund 0-0
Nurnberg - Diisselsdorf.. 3-0
Bochum - Stuttgart........2-0
Frankfurt - Uerdingen ... 2-1
Mannheim -B.Munchen 1-0
3-0
1-1  Stillingen:
°-°  Frankfurt...........6 13-5 10
B.Munchen(M)..6 12-8 8
FCKoln..............6 10-9 8
W.Bremen...........6 6-4 7
Dortmund...........6 6-57
Mannheim...........6 9-9  7
B.Uerdingen....... 6 12-8  6
Nurnberg...........6 10- 8  6
Monchen GI.........6 5-3  6
Leverkusen.........6 6-6  6
Stuttgart.............6 4-4  6
HamburgerSV...6 9-10  6
Kaisersl..............6 12-U  5
Bochum...............6 9-11  5
Homburg (O).......6  6-9  5
Karlsruhe............6 5-11  4
Dusseldorf(O).....6 6-11  3
St. Pauli...............6 3-9  3
Timersortartoq
taasarialik
Ateq: Simon Simonsen -
Qaqortoq.
Inuusoqt: 16. oktober
1961 Nanortalimmi.
Suliffia: Timersorner-
mik ilinmar titsisoq.
Ilinniagaq: Telefoninik
ikkussuisartoq. Timmi-
sartunik iluarsaassisar-
tutut ilinnialersimagalu-
arluni ilinniagaq taanna
naammassisimanngilaa.
Timersut: Isikkamik ar-
sarneq sisoraaserlunilu
ujakkaarneq. Kalaallit
isikkamik arsartartuinut
sungiusaasoq. K-33-ip
isikkamik arsartartuinut
1987-88-imi pissartan-
ngortunut sungiusaasoq.
Timersornerup tun-
gaatigut ilinniagaq:
Idrætshøjskole Århusimi
1986-87 ilinniarlugit
isikkamik arsarneq pis-
seqattaarlunilu eqaar-
saarneq. DBUp tunnga-
viusumik pikkorissartit-
sineri A, B, C, D aamma
E. Inersimasunik sun-
giusaanermik pikkoris-
sarneq 1988-imi Vejlemi.
DIF-ip sungiusaasunik
ataatsimeersuartitsinera
1988-imi Idrættens Hus-
imi Brøndby miittumi.
Peqatigiiffiit: K-33,
Qaqortoq.
Angusat: Isikkamik ar-
sarluni Kalaallit Nu-
naanni pissartaq K-33-
mi 1987 aamma 1988.
Sølv 86-imi bronzelu 85-
imi. 82-imi Maniitsumi
GM-eqarnermi sisoraa-
serluni ujakkaarluni 3 x
10 km-imut iligiiaarner-
mi gultinnappoq.
Sportens
blå bog
Navn: Simon Simonsen
- Qaqortoq.
Født: 16. oktober 1961 i
Nanortalik.
Arbejde: Idrætslærer.
Uddannelse: Telefon-
montør. Har også været i
lære som flymekaniker,
blev ikke udlært.
Idræt: Fodbold og lang-
rend. Landstræner for
det grønlandske fodbold-
landshold. Træner for K-
33 fodboldsenior som
blev mester i 1987-88.
Uddannelse indenfor
idræt: Idrætshøjskole i
Århus i 1986-87 i fagene
fodbold og springgymna-
stik. DBU's basiskurser
AB,C,D og E. Seniortræ-
nerkursus i Vejle i 1988.
DIF's trænerseminar i
1988 i Idrættens Hus i
Brøndby.
Klubben K-33, Qaqor-
toq.
Titler: Grønlandsme-
ster i fodbold med K-33 i
1987 og 88. Sølv i '86.
Bronze i '85. Har vundet
guld i langrend i stafet,
3x10 km, ved GM i '82 i
Maniitsoq. Har vundet
sølv og bronze flere gan-
ge i stafet i langrend.
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16