Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						24    Ukiut 250-it
250 år
Dorer
emul
steder end
i Grøntaid!
Grønlands Rejsebureau har
masser af idéer til spændende
og fascinerende rejse- og
feriemål overalt i hele verden.
Glideren
- perfekt redskab i et af verdens hårdeste erhverv
Af: Jens Thorin.
Glideren blev opfundet
af Marius Sivertsen, IIu-
lissat's afdøde æresbor-
ger, da han var 18 år. Gli-
deren bliver stadig brugt
af fiskerne i Ilulissat, når
de fisker om vinteren.
Glideren bruges i langli-
nefiskeriet fra isen om
vinteren.
Når Marius Sivertsen var
ude i isen for at sætte langli-
ner, funderede han i lange
baner. Det han funderede
over var, hvordan man nem-
mere kunne sætte langliner.
For når han skulle sætte
langlinen, måtte han bore
hele 90 huller i isen.
Som 18 årig lavede han
glideren, og nu kunne han
nøjes med kun at lave et hul
i isen. Idag bruges glideren
overalt i Grønland, og fi-
skernes i forvejen hårde ar-
bejdsbetingelser blev lette-
re.
I dag er der omkring 200
fiskere i Ilulissat, der bruger
glideren ved isfiskeri. De fle-
ste isfiskere, omkring 130 -
150, tager til Kangerluar-
suk, Kiggakasia, Sarfarsuup
Portoma og Qeerorsuit,
hvor de sætter langlinerne.
Omkring 50 isfiskere tager
lige ud for Ilulissat by for at
sætte langliner.
Kun syv meter mellem
linerne
En af isfiskerne i Ilulissat,
Ville Siegstad, fortæller, at
det er meget vigtigt, at glide-
ren ikke drejer under flug-
ten mod dybet, fordi isfi-
skerne står i kort afstand fra
hinanden. Ofte er der kun
syv meter mellem hver isfi-
sker.
Glideren er en tynd jern-
plade, der er 85 centimeter
bred og 60 centimeter lang.
Den har i begge sider to cen-
timeter høje retvinklede
kanter. I gliderens ene side,
den der vender nedad under
nedturen, er der lodder.
Idag bruges stålstænger,
der normalt bruges til af-
stivning af betonkonstruk-
tioner, som lodder. Lodder-
ne er tyve centimeter lange,
og Ville Siegstad fortæller,
at hans egne lodder vejer 1,6
kilo.
Glideren har i den anden
side, den side der vender op-
ad, to snore, der forbindes til
linen. Snorene anbringes i
midten af glideren, og er 10
til 15 centimeter lange.
Det er vigtigt, at glideren
ikke slanger sig under sin
flugt nedad, derfor er det og-
så vigtigt, lodderne og sno-
rene er anbragt rigtigt.
Op til 200 kroge
Ville Siestad fortæller, at
nogle af isfiskerne har op til
200 fiskekroge i hver line,
men siger samtidig, at fi-
skerne normalt har 130 -150
kroge i linen. Hvergang fi-
skerne sætter langlinerne,
kan de hale op til 15 store
hellefisk, de mindre fisk reg-
nes ikke med. Når fiskerne
har sat linerne, kan de hale
hellefisk nok til at fylde
hundeslæden.
Sent om efteråret ved
langlinefiskeriets start, er
der mange hajer ved fiske-
pladserne, derfor må fisker-
ne hale langlinerne kort tid
efter, de har sat linerne. Ved
langlinefiskeriets         start
hænger langlinerne i tre ti-
mer, og når fiskerne har ha-
let dem op, bliver de sat igen
til næste daggry. Men om
vinteren er der ikke hajer,
og så kan fiskerne have de-
res langliner længere i.
Marius Sivertsen
Gliderens opfinder afdøde
Marius Sivertsen, der levede
fra 1906 til 1987, var fanger
i sin ungdom, og blev for-
mand i gamle KGH senere.
Han har også været medlem
af det daværende landsråd.
Marius Sivertsen's enke
Kattannguaq fortæller, at
Marius blev tildelt Kong
Christian den Tiende og
Dronning Alexandrine's me-
dalje, som blev overrakt af
den daværende direkør for
Grønlandsstyrelse Dag-
gaard Jensen. Det skete, da
han var i Danmark i 1931.
Marius Sivertsen var æres-
borger i Ilulissat.
PILERSAARUSIORNEQ
SANAARTORNERMI TEKNIK
ILLULIORNERMI TEKNIK
VVS TEKNIK
AVATANGIISINUT TEKNIK
IMEQARFILIORNEQ
INGERIATSINEQ ASERFALIA-
JAALLISAANERLU
NUKISSIORNEQ
SANAARTORIMTSIT
EDB-AUTOCAD
PLANLÆGNING
ANLÆGSTEKNIK
BYGNINGSTEKNIK
VVS TEKNIK
MIUØ-TEKNIK
DRIKKEVANDSANLÆG
DRIFT OG VEDLIGE-
HOLDELSE
ENERGI
BYGGESYSTEMER
EDB-AUTOCAD
Pilersaarummiit inerlugu suliarineranut
Fra plan til færdigt anlasg
Ukiuni 25-ini Kalaallit Nunaanni misilittagalik
25 års erfaring i Grønland
3
BIGUM & STEENFOS
INGENIØRIT SIUNNERSUISARTUT A/S
RÅDGIVENDE INGENIØRFIMA A/S
Det Grønlandske
Ingeniørfirma Kalaallit
Nunaanni pilersaarusiortartoq
Kalaallit sulissullugit
Snespurvevej 28
Postbox 107
3952 Ilulissat
Hf. 4 33 63
Fax 4 37 OO
Det Grønlandske
Ingeniørfirma
med projekter i Grønland I
det Grønlandske folk
Saqaarliit 82
Postbox 218
3900 Nuuk
Tlf. 2 35 33
Fax 2 38 90
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32