Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						Borgmester
Anders Andreassen, Tasiilaq
Sinniisussai:
1)   Umiarsualivimmi sulisoq
Justus Ignatiussen, Tasiilaq
2) Piniartoq Pelé Maratse, Kuum-
miut
Anders Andreassen, Annassi,
Kuummiuni 1944-imi inunngor-
poq. Annassi pisiniarfimmiutut
ilinniarsimavoq 1961-imiit 1965-
imut. Annassi Landsrådimut
qinigaavoq 1975-imi, 1979-imi
Inatsisartunut       qinigaavoq
Nunaqarfinnullu lsorliunerusu-
iiullu Naalakkersuisunngorluni
1983-ip tungaanut. Ammassalim-
mi pul il i il ni atorfeqarpoq 1983-
imiit 1985-imut. Paamiuni polite-
eqarfimmi pisortaavoq 1985-imiit
1988-imut.       KNI-Tasiilami
nunaqarfinnut siunnersortitut suli-
voq 1990-imi aammalu vicedi-
striktschefitut Morfinilluni 1992-
imi. 1989-irijpt 1993-ip tungaanut
rwrgmesteripltulliuvoq, aammalu
1993-imi kornjiuinalbestyrelsimut
qinersinerup kingorna Tasiilami
borgmesterinngofpoq.
PwSartoq,
borgmesterip tullia
Villus Mikaelsen, Tasiilaq
Sinniisussai:
1)  KNI-p angallataanik aquttoq
Mikael Kristiansen, Tasiilaq
2) Timelæren Simeon Uitsatikit-
seq, Sermiligaaq
Vittus Mikaeisen 43-inik ukioqar-
poq piniartutut inuutissarsiuteqar-
luni. Vittus Mikaelsen ullumikkut
borgmesterip tulleraa siulleq.
Fanger og
viceborgmester
Vittus Mikaelsen, Tasiilaq
Suppleanter:
1) KN1 skibsfører Mikael Kristi-
ansen, Tasiilaq
2) Timelærer Simeon Uitsatikit-
seq, Sermiligaaq
Vittus Mikaelsen er 43 år gammel
og ernærer sig som fanger. Vittus
Mikaelsen er i dag viceborgme-
ster i Tasiilaq.         ,
Borgmester
Anders Andreassen, Tasiilaq
Suppleanter:
1) Havnearbejder Justus Ignatius-
sen, Tasiilaq
2) Piniartoq Pelé Maratse, Kuum-
miut
Anders Andreassen, Annassi, er
født i Kuummiut i 1942. Anders
er HK-uddannet i 1961-1965.
Anders blev valgt i Landsrådet i ,
1975, og han blev valgt i Lands-
tinget i 1979, hvor han samtidig
blev Landsstyremedlem for Byg-
der og Yderdistrikter. Anders var
ansat i Ammassalik Politi fra
1983 til 1985. Han var ansat i
Paamiut Politi som stationsleder
fra 1985 til 1988. Anders blev
bygdekonsulent i Krfl-Tasiilaq
frem til 1992, hvor han blev vice-
distrikschef. Anders :;t>)ev valgt
Ammassalik kommunalbestyrel-
se, hvor han var 1. Viceborgme-
ster i perioden 1989-93. Efter
kommunalvalget i 1993 blev
Anders borgmester i Tasiilaq.

Inatsisartuni ilaasortaq
Peter  Grønvold  Samuelsen,
Nuuk
Sinniisussai:
1) Borgmester Ingvar Lundblad,
Qasigiannguit
2) Aalisartoq Kåléraq Heilmann,
Qasigiannguit
Piitaq 1960-imi Qasigiannguani
inunngorpoq. 1987-imi ilinniartit-
; sisunngorpoq 1991-imUu Inatsi-
sartuni ilaasortanngorluni. Piitaq
inuusuttuunerminiit Siumumi
suleqataavoq. Shirriup Inuusuttu-
nut Suliniaqatigiiffianik, Kalaallit
Utwiiagaqartut Kattuffiannik, kii-
salu Meeqqat Inuusuttullu Siun-
nersuisoqatigiiffiannik Sorlak-
mik pilersitseqataavoq. 1987-imi-
it 1990- imut partiip allattaatut
atoifeqaipoq, 1993-imilu partiimi
siulittaasup tulliata aappaatut
qinerneqarluni. Inatsisartuni Pii-
taq aningaasaqarnermut peqqin-
: nissamullu ataatsimiititaliani siu-
Httaasuuvoq, tamatumalu sania-
tigut aåmma KNI Pilersuisoq
A/S-ip siulersuisuini siulittaasuul-
luni KNl-millu Piginnittut A/S-ip
siulersuisuini siulittaasup tullera-
lugu.  :;:|
"Ahingaasarsiornikkut nukittus-
suseq kiffanngissuseqaleriartor-
nerlu aqqutigalugit nammineer-
sinnaaleriartorneq.
fllaqutariit aningaasatigut inissi-
llinniartitsisuurieq
Hans Møller, Ilulissat
Sinniisussai:
1)  STI-mi ilinniartitsisoq Jens
Peter Lange, Ilulissat
2) Meeqqat atuarfianni ilinniartit-
sisoq Ina Andersen, Ilulissat
Hansi Diskobugtimi illoqarfinni
Aasianni, Kangaatsiami Qeqer-
tarsuarmi maannalu Ilulissani
ilinniartitsisutut sulisimavoq.
Hansi llulissami najukkami radi-
oqalerniat siuttooqataaffigai, siu-
lersuisuinilu siulittaasup tulleralu-
* Ilulissani qhiusumik ilinniarfik
pilersinneqarpat ilinniarfik takor-
nariartitsinermik pikkorissarfim-
mik ingerlataqalertariaqarpoq.
*Kalaallit oqaatsitta saniatigut
atuarfinni allamiut oqaasiisa
nukittorsarnissaat pisariaqarpoq.
"Inuusuttortatta maannakkornit
annertunerujussuarmik nunanut
allanut   angalasarsinnaanissaat
simanerat aallaaviusariaqarpoq
inuuniarnermi aningaasartuutit
annertussusilerneqartarneranni,
ilaqutariit aningaasatigut isertis-
sinnaasaat akimorlugit annertus-
susilernagit.
*Piffissami aggersumi saneqqun-
neqarsinnaanngilaq ineqarnermut
kallerup inneranullu akiliutaasart-
ut appartikkiartuaartinneqalernis-
saat.
Landstingsmedlem
Peter  Grønvold  Samuelsen,
Nuuk
Suppleanter:
1) Borgmester Ingvar Lundblad,
Qasigiannguit
2)  Fisker Kåléraq Heilmann,
Qasigiannguit
Peter er født 1960 i Qasigianngu-
it. Blev færdiguddannet som
lærer 1987, og valgt ind i lands-
tinget 1991. Siumutaktivist i sine
yngre dage. Piitaq har været med
til at opstarte Siumuts Ungdoms-
foreninger, De grønlandske stude-
rendes sammenslutning, samt
Ungdommens Fællesråd, Sorlak.
Partisekretær 1987-1990, organi-
satorisk næstformand i partiet
siden 1993. Peter er formand for
landstingets finansudvalg og
sundhedsudvalg, derudover er
han bestyrelsesformand i KNI
Pilersuisoq A/S og næstformand i
KNI-mik Piginnittut A/S.
*Øget selvbestemmelse gennem
økonomisk styrke, økonomisk
handlefrihed.
*De enkelte familiers økonomi-
ske situation skal være udgangs-
punkt for taktsfastsættelserne, der
skal være til at betale.
*Der er ingen vej udenom - vi
skal sikre faldende husleje- , el-
og vandtakster.
periarfissiuuttariaqarpoq.
•Puisit arhiisa pequsiornermi
maannakkornit annertunerusu
mik atorneqarnissaat aqqutissiu-
uttariaqarpoq.;
Overlærer
Hans M(øller, Ilulissat
Suppleanter:
1) Lærer i STI Jens Peter Lange,
Ilulissat
2) Folkeskolelærer Ina Andersen,
Ilulissat
Hans har fungeret som lærer i
Aasiaat, Kangaatsiaq, Qeqertarsu-
aq og nu i Ilulissat. Hans er en af
hovedmandene bag arbejdet for at
etablere lokalradio i Ilulissat,
hvor han er næstformand for
lokalradioforeningen.
*Når uddannelsescentret etableres
i Ilulissat, bør der etableres kurser
i turistarbejde.
*Styrk fremmedsprogsundervis-
ningen i folkeskolen.
•Der skal banes vej for at flere og
flere unge skal kunne tage ophold
i udlandet.
* Styrk brugen af sælskind i
møbelproduktionen.
Borgmester
Amajut Lundblad, Kangaatsiaq
Sinniisussai:
1)  KANUKOKA-p siulittaasua
Edvard Møller, Nuuk
2)  Kioskiutilik, kornmunalbesty-
relsimut ilaasortaq Eli Larsen,
Niaqornaarsuk
Amajut Aalatsivimmi inunngor-
poq 2. juli 1940. Amajut aalisar-
tutut piniartutullu inuutissarsiu-
teqarsimavoq inuusuttuunermini.
1960-iimiit 1978-imut KGH-imi
sulivoq. 1978-ip kingorna time-
læreritut Kangaatsiap Atuarfiani
sulilerpoq 1993-ip tungaanut.
1993-imi Kornmunalbestyrelsi-
mut qinersinermi Kangaatsiap
Kommuniani borgmesterinngor-
poq. Amajup nuliaraa Bebiane
Lundblad tallimanillu meeraqar-
lutik nukappiaqqat pingasut nivi-
arsiaqqallu marluk. Amajut arfi-
nilinnik ernutaqarpoq.
"Kommunit Namminersornerul-
lutillu Oqartussat suleqatigiin
nerat patajaallisarneqartariaqar-
poq. I
"Nunatsinni ineriartortitsineq
naligiinnerusumik      ingerian
neqartariaqarpoq,     kommunit
mikinerusut puigprnagit.
"Suliffeqarfinni Namminersor-
nerullutik Oqartussanit kommuni-
nillu oqartussaaffigineqartuni
tamani imlgassartortarneq peerlu-
innarneqartariaqarpoq.
Piniartoq
PaulusSteenholdt, Kangaatsiaq
Sinniisussai;
1)  Aalisartoq, piniartoq Gedion
Karlsen, Attu
2) Ilinniartitsisoq, Louis Petersen,
Niaqornaarsuk
Paulus Qeqertarsuami inunngor-
poq 55-inillu ukioqarluni. Sana
sutut sulinikuuvoq maannakkullu
piniarnermik inuutissarsiuteqarlu-
ni. Paalu Kangaatsiap Kommuni-
ani kornmunalbestyrelsimut ilaa-
sortaavoq 1983-imiit 1993-imut.
Paalu Kangaatsiami KNAPP- mi
siulersuisunut ilaasortaavoq, aam-
malu Sanningasoq Tungujortumi
siulersuisunut ilaasortaalluni.
*Aalisartut piniartullu inuuniar-
nermi atugarisaat pitsanngorsaa-
vigineqartariaqarput, aalisakkat
piniagassallu tammagarnerisigut
silaannaalluunniip allanngorne-
ratigut imaannaanngitsunik atu-
gaqalertarnerat pinngitsoorniarlu
gu, massakkut ikiorsiissutaasartu-
nit aallaanerusumik ikiorsiisar-
nikkut aaqqissuussinikkut.
"Kangaatsiap Kommunia nunap
sinneratulli piorsaavigineqarli,
suliffissaat aalaakkaasut aamma
Borgmester
Amajut Lundblad, Kangaatsiaq
Suppleanter:
1)  Formand for KANUKOKA
Edvard Møller, Nuuk
2) Kioskejer, kommunalbestyrel-
sesmedlem Eli Larsen, Niaqor
naarsuk
Amajut er født i Aalatsivik d. 2.
juli 1940. Amajut ernærede sig af
fiskeri og fangst som ung. Han
var ansat i KGH fra 1960 til
1978, hvor han i 1978 blev ansat
som timelærer i Kangaatsiap Atu-
arfia, og arbejdede i skolen frem
til 1993. Ved kommunalvalget i
1993 blev Amajut valgt ind i
kommunalbestyrelsen og blev
borgmester i Kangaatsiap Kom-
munia. Amajut er gift med Bebia-
ne Lundblad, som han har 5 børn
med 3 drenge og 2 piger. Amajut
har desuden 6 børnebørn.
"Samarbejdet mellem kommuner-
ne og hjemmestyret skal styrkes.
*De mindre kommuner skal ikke
glemmes i udviklingen.
"Totalforbud imod indtagelse af
alkoholiske drikke på alle offent-
lige arbejdspladsen
eqqarsaatigalugit.
Fanger
Paulus Steenholdt, Kangaatsiaq
Suppleanter:
1) Fisker, fanger Gedion Karlsen,
Attu
2)   Lærer Louis Petersen,
Niaqornaarsuk
Paulus er 55 år og født i Qeqer-
tarsuatsiaq pr. Aasiaat. Han har
arbejdet som tømmer, og han
ernærer sig nu som fanger. Paulus
har været kommunalbestyrelses-
medlem i Kangaatsiap Kommu-
nia fra 1983 til 1993. Paulus er
bestyrelsesmedlem i KNAPP
Kangaatsiaq og Kangaatsiami
Sanningasoq Tungujortoq.
"Fiskernes og fangernes levevil-
kår skal forbedres ved eks traor-
dinære sociale foranstaltninger,
for at undgå, at de kommer ind i
en uholdbar situation på grund af
misfangst grundet vejrliget.
"Kangaatsiap Kommunia skal
udvikles som resten af landet,
også med hensyn til varige
arbejdspladser.
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16