Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Atuagagdliutit

						12
rftaap&jpcfélbt. £/£
Nr. 19 • 1995
GRØNLANDSPOSTEN
Disko-p qinersvia       /  A /  /' Diskokredsen         /   §    f I  / &l $* ål -   /  T/  ^/  -$>/  <£/  -V						1  1 si  1 SI    I    1  "/ vi/i/J/j / ¦</ «r/ <7 t				1?	$  1 7 M  É f ^ / o		m s	'S/ 1 II, S  / ¦¦¦¦¦/¦¦   / f/t/f/i/th /¦i/ifl/l/$					/    II    1    1 ^ 1 a» i h / /i/i / 9 / Jfl S1 & 1 $x				
Akuiliit Partiiat - partiimik taasisut	ol   0		0	1	1	2	5	0	1	6	0	3	3	0	14	0	0	0	14	2	0	2	27
Lars-Pele Berthelsen	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	4	4	0	15	0	0	0	15	121	0	121	142
Knud Fleischer	0	0	0	0	1	1	13	0	0	13	0	5	5	0	8	6	0	0	14	1	0	1	34
Peter Guldager	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	10	0	0	0	10	0	0	0	13
Jørgen Inusugtoq	0	0	0	7	0	7	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	9
Ludvig Nielsen	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	5	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	8
Godmand Petersen	0	0	0	1	6	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Peter Rosbach	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	19	20	0	4	0	1	0	5	2	0	2	30
Akuiliit Partiiat katillugit	0	0	0	9	8	17	26	0	1	27	1	39	40	1	52	6	1	0	60	126	0	126	270
																							
Atassut - partiimik taasisut	1	2	0	0	1	4	14	1	5	20	1	18	19	1	44	2	0	0	47	1	0	1	71
Jakob Angubesen	0	1	0	0	0	1	12	20	0	32	4	2	6	0	1	0	0	0	1	1	0	1	40
Rasmus Brandt	0	0	0	0	3	3	57	1	1	53	0	3	3	0	3	0	0	0	3	0	0	0	62
Malene Filskov	0	1	0	0	0	1	5	1	1	7	0	9	9	2	113	3	1	0	119	1	0	1	137
David Holm	0	0	0	0	1	1	3	0	1	11	0	0	0	3	49	1	0	11	64	0	0	0	74
Jens Inuusuttoq	47	49	7	2	80	185	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	188
Gudrun Olsen	0	0	0	0	1	1	15	0	24	39	0	2	2	0	5	0	0	0	5	0	0	0	47
Johannes Sandgreen	0	0	8	0	0	8	9	0	0	9	3	56	59	0	6	0	0	0	6	1	0	1	83
Otto Sandgreen	4	3	3	0	4	14	32	1	0	33	3	27	30	4	59	0	3	5	71	19	1	20	168
Holger Sivertsen	0	1	0	0	0	1	6	0	0	6	0	5	5	5	65	5	4	6	85	4	0	4	101
Konrad Steenholdt	7	3	1	4	12	27	73	1	3	77	3	85	88	7	101	3	3	8	122	15	0	15	329
Knud Sørensen	8	4	5	0	2	19	309	12	2	323	3	13	16	0	18	0	0	0	18	0	0	0	376
Peter Wille	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	28	0	28	32
Atassut katillugit	68	64	16	7	104	259	530	39	37	604	17	222	239	22	466	14	11	30	543	70	1	71	1716
																							
Inuit Ataqatigiit - partiimik taasisut	2	3	1	0	0	6	35	0	3	38	0	11	11	0	8	0	0	0	8	2	0	2	67
Gabriel Haggæussen	0	18	11	8	58	95	3	0	1	4	0	5	5	0	2	0	0	0	2	0	0	0	106
Ane Hansen	1	1	0	1	3	6	152	0	8	160	0	11	11	1	39	0	0	3	43	1	0	1	221
James Kreutzmann	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	12	48	60	0	3	0	1	0	4	0	0	0	65
Kåtagte Ludvigsen	20	0	0	2	2	24	3	0	0	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
Ole Lynge	5	6	1	1	8	21	192	1	3	196	0	10	10	0	16	0	3	0	19	2	0	2	278
Amalie Markussen	1	0	0	0	0	1	5	0	0	5	0	3	3	0	80	0	2	0	82	6	1	7	98
Maliinannguaq Mølgaard	4	1	0	0	4	9	99	0	6	105	0	23	23	3	57	0	1	1	62	143	7	150	349
Georg Olsen	1	3	0	0	0	4	23	0	0	23	0	12	12	0	11	0	2	4	17	10	2	12	68
Inuit Ataqatigiit katillugit	34	32	13	12	78	169	513	1	21	535	12	126	138	4	216	0	9	8	237	164	10	174	1253
partiimik taasisut = partistemmer
katillugit = ialt
Inuit Ataqatigiit overtog pladsen fra Siumut
Borgerne i Ittoqqortoormiit utilfredse med deres borgmester
ITTOQQORTOORMIIT
(PM) - Borgmester i It-
toqqortoormiit Ane-Sofie
Hammeken, Siumut, må se
sig slået af den 28-årige
Jens Napatoq, Inuit Ataqati-
giit, der fik 138 personlige
stemmer i Ittoqqortoormiit,
hvor Ane-Sofie Hammeken
fik 43 stemmer.
- Det er tydeligt at borger-
ne i Ittoqqortoormiit ikke
har været tilfredse med, at
borgmesteren tilbringer så
lidt tid i byen, siger AG's
korrespondent i Ittoqqor-
toormiit Jonas Brønlund. -
Der har været utilfredshed at
spore blandt befolkningen i
længere tid, fordi Ane-Sofie
Hammeken faktisk kun har
opholdt sig i byen omkring
kommunalbestyrelsesmø-
derne. Folk har ikke følt det
var betryggende at have en
repræsentant i landstinget,
der er så lidt blandt sine
vælgere, at de har sat deres
kryds et andet sted.
- Der har virkelig været
interesse for valget blandt
befolkningen. I sidste uge
var der mødt omkring 100
til et vælgermøde, og det er
meget i forhold til, at der
kun er under 300 stemmebe-
rettigede i byen. Ikke mindst
ungdommen er interesserede
i, hvad der sker med deres
by i fremtiden, fortæller Jo-
nas Brønlund.
- På det møde lagde jeg
mærke til, at Siumut ikke
fremlagde nogen konkrete
politiske mål for Ittoqqor-
toormiit, men i stedet fortal-
te om de ting man havde ar-
bejdet på de sidste fire år.
- Der er i befolkningen i
Ittoqqortoormiit  stor  util-
fredshed med KNI's forsy-
ning af byen, og det har
været en af IA's mærkesager
i valgkampen. Det sammen-
holdt med, at partiet vil ar-
bejde for at forbedre vil-
kårene for fangerne, har
flyttet stemmerne fra Siu-
mut til Inuit Ataqatigiit, si-
ger Jonas Brønlund.
Plutonium på havbunden skal væk med det samme
Den nyvalgte Naimångitsoq Petersen i Avanersuaq vil være sikker på, at der ikke er radioaktiv forurening efter
bombefly-styrtet i 1968
QAANAAQ(PM) - Ligesom
alle andre valgkredse har de
forskellige partier i Avaner-
suup Kommunea haft deres
mærkesager under valgkam-
pen. Men her har alle - uan-
set partifarve - været enige
om én meget væsentlig ting:
- Vi vil simpelthen have
klarhed over, hvorvidt der
findes plutonium på hav-
bunden efter nedstyrtningen
af det amerikanske bombe-
fly i 1968, og hvis det fin-
des, må det fjernes med det
samme. Derfor er det ikke
afgørende for dette spørgs-
mål, at det nu er Naimångit-
soq Petersen, der repræsen-
terer vælgerne i landstinget.
Sådan fortæller AG's korre-
spondent, Hans Karlsen, der
selv var Siumut-kandidat til
landstingsvalget.
- Avanersuup Kommunea
adskiller sig på forskellig
måde fra de øvrige kommu-
ner for så vidt, at Avanersu-
aq er et fangersamfund, og
vi er helt afhængige af fang-
stdyrene, fortæller Hans
Karlsen. - Grundlaget for
vores eksistens vil forsvin-
de, hvis der sker alvorlig
forurening, så hvad det an-
går har det altså ikke haft
betydning, hvem der kom i
landstinget.
Hans Karlsen stillede selv
op for partiet Siumut, men
opnåede altså ikke valg.
Han fortæller, at der under
valgkampen i Qaanaaq har
været stor interesse for,
hvad der kan gøres for at
fremme fangererhvervet, li-
gesom bygdeforhold i al-
mindelighed har været de-
batteret.
Bygdeskatten
- Der har været nogen ue-
nighed om nedsættelse af
bygdeskatten, men flertallet
har været for, siger Hans
Karlsen.
Det kommer nu nok ikke
til udtryk gennem det valgte
landstingsmedlem, der som
Atassut-politiker  ikke  går
ind for en lavere bygdeskat.
Hans Karlsen.fortæller, at
der har været markant frem-
gang i fremmødet på valgs-
tedet. Allerede forholdsvis
tidligt på dagen var det ty-
deligt, at der ville blive en
fremgang i stemmeprocen-
ten i forhold til tidligere.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20
Page 21
Page 21
Page 22
Page 22
Page 23
Page 23
Page 24
Page 24
Page 25
Page 25
Page 26
Page 26
Page 27
Page 27
Page 28
Page 28
Page 29
Page 29
Page 30
Page 30
Page 31
Page 31
Page 32
Page 32