Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						16
rfCaajpa&c/c/a £/£
Nr. 31 • 1997
GRØNLANDSPOSTEN
Ammit akiisa piniartut
inuuniamerannut sunniutaat
Allattoq, Qaarngaaq Nielsen, Savissivik__________
AG-mi normu 11-11. februar
'97 Peter Davidsen-ip ilan-
ngussaanut tapersiut.
Soorlu nalunngikkipput
ukiut tamaasa KNAPK am-
merivillu ammit akissaat pil-
lugit isumaqatigiinniutigine-
qartarput, uagullu piniartut
aningaasarsiornikkut taamaal-
laat amminik isumalluuteqar-
tugut isumalluarluta utaqqi-
sarpugut neriulluta akit naam-
maginartumik angusaqarfius-
sasut. Erseqqissaatigissavara
tassani ammit panertitat pi-
gakkit.
Siuliani taareerpara Peter
Davidsen-ip allagaanut ta-
persiuteqarusullunga. Alla-
gaq atuarakku annilaarpunga.
Ammeriviup siunnersuutai
KNAPK-miit akuerisinnaasi-
mannginnasigit qujajumavu-
nga, kiami inuttut sianissusil-
lip akuerisinnaanerpai. Na-
lunngeqaarput piniartut pini-
arnerinnarmik inuutissarsior-
tuusugut ukiuni makkunani
atugarisavut aningaasarsior-
niarnerlu assut artornartorsi-
orfiusut, ammip tunisatta na-
likinnera pissutigalugu. Ki-
serpiaat taanna ukiup anners-
aani isumalluutigalugu ani-
ngaasarsiutigisaratsigu. As-
sorsuaq puisit akuttutsiarneri-
ni silallu unerisimanngilerne-
rani, puisit pisassat akuttual-
lannerini aningaasarsiorner-
put ilungersunarsisaqaaq.
Soorlu aamma allatuulli aki-
lersugassarpassuarnut inuuni-
arnermullu tunisap akia napa-
niutiginiaraluarlutigu.
Ukioq qaangiuttoq 1996
puisit amii nr. 1-ip akia eq-
qarsaatigalugu naammagina-
kannersimagaluarpoq quja-
narlunilu, kisiannili ukioq
manna isumaqatigiinniutaasi-
masut qiviassagaanni ameq
panerteriigaq ataaseq 275
koruuninik akeqalissasoq
siunnersuutaasimagaluarpoq,
soorunami kialluunniit aki
taama annikitsigisoq akuer-
saarsinnaanngimmagu akue-
rineqarsimanngilaq. Kiammi
akuerissammagu?
Suliarinera
Nalunngilarput puisi pisarine-
qaraangami amia sivisooru-
jussuarmik orsuerluarlugu aa-
tsaat tunisassiarisarparput.
Tiimit qassimmitaava? 275
koruuninut naleqqutinnge-
qaat. Amernguna piniartut
nuliaannut annertoorujussuar-
mik sulisitsisartoq, tiimerpas-
suit atorneqartarput, sulilu
puisip amia annerpaamik a-
kissarsissutiginiaraanni pit-
saanerpaamik suliarineqartar-
luni.
Taamaakkaluartoq ukioq
manna isumaqatigiinniarsi-
manermi ammip pitsaassusaa
apeqqutaatinnagu tamaasa
275 koruunilersorneqaleralu-
arpata ammit supajussuit tu-
nisaalissapput. Kia akuerisin-
naavaa tunisassiap akikinnera
pissutigalugu akueriuminaa-t-
NuupKommunea
PISSARSIORPOQ
SØGER
STEDFORTRÆDER
MEEQQERIVIMMUT
"Najaaraq"-mut
Meeqqerivirami "Najaaraq"-mi pisortap tulliatut ator-
fik sapinngisamik piaartumik isumaqatigiissuteqarnik-
kulluunniit sulilersussamik inuttassarsiorneqarpoq.
Suliffimmi pissanganartumi sulerusuppit. Taamaas-
sappat suleqatigilissavatit sulisut inuttut suliatigullu
ineriartornissamik piumassusillit.
Suliffeqarfiup iluani sulisunik nammineq pikkorissar-
titsisarpugut, anguniakkavut naapertorlugit.
Anguniakkavut tassaapput:
Meeqqap silarsuaa aallaavigalugu perorsaanikkut ine-
riartortitsineq, meeqqap imminut pingaartinnissaa ta-
tiginissaalu, saqqummersinnaanera aammalu atualer-
nissaminut piareersimanissaa anguniarlugit.
Naatsorsuutigaarput:
r- aqutsisoqatigiinni suleqataanissamut
kajumissuseqartutit piginnaaneqarlutillu
¦ ilumoortuusutit tamatigoortuullutillu
- meeqqap periarfissai takusinnaagitit killilersuineq
Ipinnagu
Angajoqqaanik sulisunillu sullerissunik qiimasunillu
suleqateqassaatit kiisalu sullisissallugit meeqqat
ammasutqiimasullu.             .^.q,«^,,*
Perorsaasutut ilinniarsimasunik atorfinitsitsineq pis-
saaq Kalaallit Nunaanni Naalakkersuisut aamma P.I.P.-
p imaluunniit S.I.K.-p perorsaasut Kalaallit Nunaanni
ulluunerani aamma ullukkut unnuakkullu paaqqinnit-
tarfinni sulisut pillugit isumaqatigiissutaat naapertor-
lugu.
Inissaqartitsisoqarsinnaavoq, maleruagassat qaqugu-
mulluunniit atuuttut malillugit siumut
akiliummut/ineqarnermut il.il. akiliiffigineqartartussa-
mik. Inissiamilii tunineqarnissamut sivisuumik utaq-
qinissaq naatsorsuutigineqassaaq kommunimi inissaa-
leqineq pissutigalugu.
Pequttat assartorneqamerat atorfininnermullu atasu-
mik angalaneq akiliunneqassapput sivikinnerpaamillu
ukiuni pingasuni atorfeqareernermi angerlamut anga-
laneq pequttallu assartorneqamerat akilerneqassallu-
tissaaq. Tamatuma saniatigut sivikinnerpaamik ukiuni
pingasuni ataavartumik sulereernermi feriarnermi
angalaneq akiliunneqassaaq.
Qinnuteqaat inuttassarsiukkap normuanik ilisarnaaser-
lugu soraarummeersimanermut uppernarsaatit nuutin-
neqamerannik oqaaseqaataasinnaasunillu imalik Akis-
sarsialerinermut sulisoqarnermullu immikkoortoqar-
fimmut anngutereersimassaaq kingusinnerpaamik 15.
maJ '™7-                 Inuttassarsiugaq nr. 237/97
1 STEDFORTRÆDER
til børnehaven "Najaaraq"
Til børnehaven "Najaaraq" er en stilling
som stedfortræder ledig til besættelse snar-
est muligt eller efter nærmere aftale.
Har du lyst til at arbejde i en spændende
arbejdsplads. I så fald kommer du til at
arbejde sammen med medarbejdere der har
lyst og mod til at udvikle sig både person-
lig og arbejdsmæssig.
Vi kører vores egne personalekurser inden-
for institutionen i henhold til vores mål.
Vores mål er:
Pædagogisk udvikling ud fra barnets verd-
en, for at når frem til et barn m. selvværd
og selvtillid, tør stå frem, og parat til at star-
te i skolen.
Vi forventer, at du:
- har lyst og evner til at arbejde sammen i
et ledelsesteam
- er loyal, fleksibel
- kan se barnets muligheder frem for be-
grænsninger.
Du kommer til at arbejde sammen med
aktive og glade forældre og medarbejdere,
samt udadvendte og glade børn.
Overenskomst:
Ansættelse af pædagoguddannede sker i
henhold til overenskomst mellem Grøn-
lands Landsstyre og P.I.P. eller S.I.K. for
pædagoger ved dag- og døgninstitutioner i
Grønland.
Der vil kunne stilles bolig til rådighed, for
hvilken der betales depositum/husleje m.v.
efter de til enhver tid på stedet gældende
regler. Der må dog påregnes en lang vente-
tid på grund af boligsituationen i kommun-
en.
Der ydes fri bohavetransport samt fri til—
trædelsesrejse, og efter mindst 3 års ansæt-
telse fri hjemrejse og returtransport af
bohave. Herudover ydes efter mindst 3 års
kontinuerlig ansættelse en feriefrirejse.
Ansøgning mærket srillingsopslagsnr.
bilagt kopi af eksamensbeviser samt evt.
udtalelser skal være Løn- og personaleaf-
delingen i hænde senest den 15. maj 1997.
Stillingsopslagsnr. 237/97
sumik suliarinerlutamillu tu-
nisisoqartassappat? Aaamma
eqqarsaatigiuminaapporluun-
niit G 60-ip politikkerisima-
saata anersaava nunaqarfin-
nik inuerussagaasimaneq ua-
gut kalaallinut Kalaallillu Nu-
naannut naleqqutinngitsoru-
jussuummat. Taama isumalit-
tut ittunik imaluunniit aner-
saalinnik takkuttoqaraangat
nunaqarfimmiuusugut anner-
tuumik qisuariartaratta, ima-
tut paasillugu uanga akueri-
sinnaannginnakku ammit aki-
killeriarujussuarnerisigut al-
latut ajornartumik nunaqar-
finnik inuerussaasoriaqartoq?
Naak nunaqarfinni pingaar-
tumik avinngarusimasuni pui-
serpassuit allallu pinngortitap
nammineq tuniussinnasai a-
merlasoorpassuit qimallugit
illoqarfinnut inissalleqiffiusu-
nut suliffissaaleqiffiusunullu
katersuutillugit?
Nalunngilara kialluunniit
inuttut eqqarsarsinnaasup pi-
ngaartumik politikerip taman-
na akuersaarsinnaanngikkaa.
Taamatuttaaq isumaqarpunga
uagut kalaaliusugut nunatsin-
ni kulturitoqarput ingerlattu-
artariaqaripput, tassa siamma-
sissumik avissaartuussimallu-
ta nunap nammineq tunnius-
sinnaasai tunngavigalugit i-
nuuniassasugut, isumaqarlu-
innarpungalu suli sapinngit-
sugut.
Kisiannili tunisassiorfitsi-
gut piorsaavigineqanngineq
ajornartorsiutaasarpoq, tassa
tunisavut ukiunut atukkatsin-
nut naleqquttunngorsarsiman-
ngimmata aningaasarsiornik-
kut oqimaatsorsiornartaqaaq.
Minnerunngitsumik tunisassi-
at eqqarsaatigalugit isorliu-
nerusuniittut aqqutitigut aaq-
qiivigineqarsimanngitsut eq-
qarsaatigalugit.
Isumaqarluinnarpunga am-
meriviup Qaqortumiittup ka-
laallit uagut amiutigut kisimi
tunisassiarisinnaanngikkai.
Unammillerteqartariaqarpoq
assersuutigalugu avannaami
amernik atisaliorfimmik.
Nannut amiinik qarliliorto-
qarsinnaavoq, teriannissat
amii katipaliarineqarsinnaa-
put, ukallit amiinik alersilior-
toqarsinnaavoq, puisit amii
oqortuliaralugit, nannut niui
kamiliaralugit allanillu oqar-
tunik atisaliortoqarsinnaavoq
ammerivik Qaqortumiittoq
kisiat isumalluutiginagu.
Trekløver på plads
i Ittoqqortoormit
NUUK(KK) - Partiet Siu-
mut, som blev den store
vinder af kommunalvalget i
Ittoqqortoormiit, har nu
besat pladserne i den kom-
munalpolitiske top.
Borgmester bliver som
ventet den 30-årige Jens
Napatoq, som fik 72 person-
lige stemmer. Dermed bli-
ver Jens Napatoq den yngste
borgmester i Grønland.
1. viceborgmester bliver
Augustine Josefsen, som fik
16 personlige stemmer. Hun
er i dag 2. viceborgmester.
2. viceborgmester bliver
Andreas Sanimuinaq, som
fik 13 personlige stemmer.
Andreas Sanimuinaq har
tidligere været medlem af
Landstinget, valgt af Atas-
sut, men han har siden meldt
sig under Siumuts faner.
Siumut besætter tre af de
fem pladser i kommunalbe-
styrelsen i Ittoqqortoormiit
De to sidste pladser er besat
af Erling Madsen fra Atas-
sut og Evald Brøndlund fra
Inuit Ataqatigiit
KNI Pilersuisoq a/s
Kalaallit Ållakkeriviat Qasigiannguani
Korrespondentissarsiorpoq
(Tuluttut/Tyskisut)
.L\alaallit Allakkeriviat/Grønlands Postvæsen Qasigiannguaniittoq erngerluni
sulilersussamik korrespondentissarsiorpoq (tuluttut/tyskisut).
V^itiusumi inissisimasussaavutit, tassa nioqquteqarnermi pilerisaarinermilu
pisortaq qullersarisat suleqatigilluinnarlugu isumagisartussaagakkit Kalaallit
Allakkeriviata nioqquteqarnikkut pilerisaarinikkullu suliniutai.
IN aatsorsuutigineqarpoq atorfik Nuummi inissinneqassasoq.
x ingaarnertut suliassaraatit:
* quppersakkanik, allakkiassanik, nutaarsiassatut allakkanik, web-site-
sidenik, tusagassiuutitigut nalunaarutinik il.il. nutserineq
* frimærkiliornermi frimærkinullu tunngasunik nioqqutissiornermi suli-
assaasarumaartut
* frimærkinvtt tunngasutigut sullitanik annikitsumik kiffartuussineq
(ilaatigut telenettikkut)
* suliassanngortarumaartut soqutiginartut allat
* nunani allani nioqquteqartutsinnut attaveqarneq
IN aatsorsuutigaarput:
* inuutissarsiomermi tuluttut tyskisullu oqaatsit atorneqartutigut soraa-
rummeersimassasutit
* edb-mik nalinginnaasumik atuisinnaasutit (Microsoft Word)
* piffissatut suliffiusussamut suliassanullu eqaatsumik periuseqassasutit
* isumassarsiullaqqissuusutit, nammineersinnaallutit, umeruisinnaallu-
tit eqiingasuullutillu
* frimærkenut tunngasunik ilisimasaqarnissaq iluaqutaassaaq piumasa-
qaataananili
xitorfinittussatut piukkunnartumut neqeroorutigisinnaavavut:
* suliffimmi niuernermut eqiingasumi atorfik unammilligassaqqissoq
* piginnaassutsit najoqqutaralugit akissaateqartitsineq
* inigisaq, tamatumunnga maleruagassatut atuuttut naapertorlugit aki-
lersorneqarlunilu qularnaveeqquserneqartussaq
* angalanermut nutsernermullu aningaasartuutinik maleruagassatut
atuuttut naapertorlugit akiliunneqarneq
x\.torfik annertunerusumik paasisaqarfigerusukkaanni nioqquteqarnermi pile-
risaarinermilu pisortaq Torben Stig Pedersen telefon 4 52 44-kkut attavigine-
qarsinnaavoq.
V^innuteqaativit "Korrespondent (engelsk/tysk), Qasigiannguit"-mik na-
lunaaqutserneqarluni ilinniagarisimasannut suliffigisimasannullu paasissutis-
sanik naleqquttunik imaqartup tigunissaa qilanaaraarput, kingusinnerpaa-
mik 12. maj 1997.
KNI Pilersuisoq a/s
Sulisoqarnermi immikkoortoqarfik
Postboks 193 • 3912 Maniitsoq

					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24