Tímarit.is
Søg | Titler | Artikler | Om os | Spørgsmål og svar |
log på | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Vis i nyt vindue:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Din browser understøtter ikke PDF-filer
Klik her for at se siden som JPG
Atuagagdliutit

						30 • TORSDAG  10. SEPTEMBER  1998
ATUAGAGDLIUTIT
Farvel efter 30 års trænergerning i B-67
Politikeren Bjarne Kreutzmann takkede af sidste år - nu - ét år efter fortæller
han om de berømte ture til Danmark
NUUK(JJ) - Politikeren
Bjarne Kreutzmann, der i
mange år har trænet de yng-
ste fodboldspillere i B-67 i
Nuuk, stoppede sidste år.
Det år, der nu er gået, har
fået Bjarne Kreutzmann til at
tænke tilbage på de mange
år, hvor han havde stor ind-
flydelse på de unges op-
vækst.
AG har snakket med den
mangeårige ungdomstræner -
der nu har lagt trænergernin-
gen fuldstændig til side. Nu
koncentrerer han sit arbejde
omkring det politiske.
- Jeg meddelte allerede for
3-4 år siden B-67, at jeg ville
stoppe min trænergerning.
Den var alt for tidskrævende
- og det hele sluttede så i
1997, hvor jeg for sidste
gang var med et hold i Dan-
mark, siger Bjarne Kreutz-
mann til AG.
- Jeg trappede ned de sid-
ste år. Før i tiden trænede jeg
de fleste ungdomshold, men
det sidste år havde jeg kun
det hold, som skulle til Dan-
mark.
Er meget taknemmelig
for sponsorstøtten
- Jeg ligesom føler, at jeg
skylder sponsorerne en
meget stor tak. Lige siden jeg
er stoppet - og det er immer-
væk over et år siden - så
oplever jeg stadig, at sponso-
rerne stopper mig på gaden
for at høre, hvorfor jeg ikke
har ansøgt noget beløb i år.
- Det syntes jeg er rørende
- og jeg skylder dem en stor
tak. Uden deres støtte, var
der aldrig blevet nogen ture
til Danmark, fortsætter Bjar-
ne Kreutzmann.
I 1969 startede Bjarne
Kreutzmann med at tage sin
Odsherred Cup:
Holdene fra
Grønlander
ikke på glatis
Spillerne fra B 67 i Nuuk boltrer
sig pfl græsset i Asnæs
— Ni, der « kold! pi top-   Nuuk, og det er kun pi
pea. In1 Bjarne?           gnu, (pillerne kan folde sig
Graalæaderafl    BJirm   ud der hjemme.
Kremimaaa  itiaer.  Hu     — Det er dejligt for ipil-
kar det »udi I Asaæt I dke*   lem* al v*re pi tran her-
da(( — og ni ger ae dilllei
Udi. Haa er fodboldtræner
gtMtn  maagt  ir  ua  el
sted, hvor bctlageleerae tr
VMtfctllgt, aentig Nuuk —
Codfhib — pi Grenland.
Mm Indtil nu bar da to
bold, faaa bar med tU irttt
Odtbtmd Cup I Amxm,
»itrei twere al ti pi glatis.
Da Verutrebladet tjekke-
de de granlandtke lilleput-
ten og drenget retultaler
tredag eftermiddag havde
»puderne« gantké vist lige
tabt 3-0. Meo i de 10 førilc
kampe t Odiherred havde
de spillet 1-1. Drengene ind-
ledte Ogsi med en 1-1 kamp
torsdag, men (log fredag til
med tejre pi 3-1 ogfi-O.
Ganske godt, nir træne-
rtn forlæ I ler, at mængder
af ine t ir har tigget usæd-
vinllgi længe 1 Nuuk. Og at
(pillerne derfor forst kom i
fang med træningen den I.
3 Klubben hedder B 67.
i* al de pmtmtéå aaflle« fra Naak er oppe I emdrej-
aiager. Det er M avaat lorBenauk* for bara og holdkam-
awr tierne al »pille pi grte*.
foto: Canltn l.utd Madaea
at gi garuke jodl. I teknik,
kondition og hurtighed kan
vi godt være med. TU gen-
gæld kan det knibe med
taktikken, men »pillerne lie-
rer en muse af at v« r e med
hentede. De»iden er Ods-
herred Cup alle tiders næv-
ne. Vi har fiet en fantastisk
modtagelse 1 Asnet, siger
veadlgt I Odsherred Cap.
ne ilg til de glidenc
tinger — og til, at bolden
fir et andet opspring, end
de er vant til, siger den
47-4rife  Bjarne  Kreuu-
I en årrække har han —
tora et højdepunkt tot de
unge fodbold-gutter — ta-
get hold med til en ung-
doms tuntering I Brøndby,
men sidste ir koblede man
deltagelse i Odsherred Cup
pi. Det tkete med et lit-
leputhold, der blev nummer
fire blandt tekjten hold —
og Tik fair plty-trajer.
— ! ir ser det også ud til
Med til historien hører, at
ungdomsholdene fra Gram-
land ti at lige aldrig er i
kamp derhjemme.
— Der arrangeret grøn-
lands-mesterskaber, men
det er for juniorer.og opef-
ter. Si de yngre spillere mi
najet med hinanden tom
moditandere under trænin-
gen, foi tæller Bjarne
Kreutzmann.
Derhjemme mi grenlæn-
derne fortrække til Inden-
dart fodbold I begyndelsen
af oktober. Det er en kort
!..»-.uti. der bydes nå — men
»i luner det med en tur til
Danmark,
Odsherred Cup dranede
videre med ung og glad fod-
bold i gir, og i dag »urter
puslingerækken. Der »æltes
punktum for den niende
version af cup'cn søndag ef-
termiddag.
Ung og glad fodbold tr
kaadetefaat for Odsherred
Cap. Der spillet videre i
dig, og den aleade vertloa
¦fcup en slutter søndag.

B-67-ip Danmarkimi unammineri aammattaaq qallunaat
tusagassiortuinit malinnaqffigineqarput. Una tassa Holbæk
Amts Venstreblad-imit qiugaq.
Den danske presse fulgte også B-67 under deres kampe i
Danmark. Her ses et udklip fra Holbæk Amts Venstreblad.
søn, Niels, i hånden og tage
ham med op til træningen.
- Han var ikke ret gammel,
men han ville bare med. Det
var i øvrigt min onkel, Peter
Kreutzmann, der var kasserer
hos børnene. Senere overtog
jeg listen med børnenes nav-
ne. Derudover trænede jeg
dem alle.
- I 1980 startede vi turene
til Danmark. Vi besøgte den-
gang Slagelse Boldklub, som
havde 90 års fødselsdag.
Allerede dengang var Lions
Club sponsor for turen - og
det har de været hver eneste
gang siden.
- Nu har børnene ikke fået
det hele forærende. De har
altid betalt et eller andet for
at komme med. Når vi så var
i Danmark, så var det ikke
nok bare at spille fodbold.
Højdepunkterne var så san-
delig også det, at komme i
Tivoli.
Det sociale samvær
var sat meget højt
- Jeg vil gerne benytte lejlig-
heden til at takke alle spon-
sorerne, der igennem årene
har støttet - dem er jeg meget
taknemmelige!
- Turene til Danmark hav-
de altid et formål. Især det
sociale samvær er vigtigt.
Drengene blev også opdraget
på turene - de skulle lystre -
og det kunne nogen gange
godt være svært. Man skal jo
tænke på, at drengene kom
fra vidt forskellige sam-
fundslag.
- Alle turene har været vel-
lykkede - og det er også dej-
ligt at få ros fra de andre lan-
des ledere. Det viste, at jeg
behandlede børnene korrekt,
og havde styr på dem.
-  Netop det, at børnene
kommer fra vidt forskellige
samfundslag gør, at de kan
være vanskeligt at styre. Men
sporten giver alle lige vilkår -
specialt i den alder.
Turene til Danmark har
Bjarne Kreutzmann arrange-
ret 19 år i træk - det er impo-
nerende!
Hvordan er det gået det
første år uden at du skulle op
i hallen og træne?
- Bedre end frygtet. Jeg har
været optaget af mange
andre ting - så det har ikke
været så slemt.
-1 15-20 år har jeg næsten
hver eneste søndag skulle
været til træning i hallen
klokken 08.00. Det store mål
Periaatsittaaq pillugit nukappiaqqat oqaloqatigineqartarput.
Uani muminneq iluatsillugu Bjarne Kreutzmann-ip
nukappiaqqat siunnersorpai.
Taktik blev der også talt med drengene.
Her giver Bjarne Kreutzmann drengene gode råd i en pause.
for denne træning var, at bør-
nene skulle til Copenhagen
Cup.
- De fleste børn startede
som 5-årige. Og når de blev
for gamle, så skulle den
næste generation også til
træning i hallen - ligesom
deres storebror var det.
Det kribler ind i mellem
- De største problemer jeg
har haft efter jeg er stoppet
er, når der har været fodbold
på stadion. Så kribler det i en
for at være med igen.
Bjarne Kreutzmann har
trænet børn i alle aldre. Også
ungdomshold, men seniorer-
ne har han aldrig trænet. Han
var mest optaget af at træne
børnene - dem kunne han
nemlig være med til at
præge.
- Det er meget vanskeligt
at kunne præge seniorerne -
og samtidig trænede de
meget sent, og det passede
ikke med min tid, slutter
Bjarne Kreutzmann.
Igennem årene har B-67
deltaget i forskellige turne-
ringer i Danmark. Det var
Copenhagen Cup, Nykøbing
Sjælland Cup, Odense, Ho-
bro, Skagen og Falster Cup.
To gange er det lykkedes
for Bjarne Kreutzmann's
drenge, at vende hjem med
Fair-Play trofæet. Det er han
meget stolt over - og nu sav-
ner fremtidens børn en lige
så engageret træner.
B-67-ip nukappiarartai Virum-imi Fritidsklubben
Tryggeville-p tummeraasa saanni.
B-67's drenge foran trappen ved Fritidsklubben Tryggeville
i Virum.
Nukappiaqqat Danmarkimiinnerminni nalunnissamut
periarfissarsipput. Uani Allan Olsen saarliuvoq.
Drengene fik også mulighed for at bade under besøgene i
Danmark. Her ses Allan Olsen forrest.
					
Hide thumbnails
Side 1
Side 1
Side 2
Side 2
Side 3
Side 3
Side 4
Side 4
Side 5
Side 5
Side 6
Side 6
Side 7
Side 7
Side 8
Side 8
Side 9
Side 9
Side 10
Side 10
Side 11
Side 11
Side 12
Side 12
Side 13
Side 13
Side 14
Side 14
Side 15
Side 15
Side 16
Side 16
Side 17
Side 17
Side 18
Side 18
Side 19
Side 19
Side 20
Side 20
Side 21
Side 21
Side 22
Side 22
Side 23
Side 23
Side 24
Side 24
Side 25
Side 25
Side 26
Side 26
Side 27
Side 27
Side 28
Side 28
Side 29
Side 29
Side 30
Side 30
Side 31
Side 31
Side 32
Side 32