Tķmarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Alžżšublašiš

and  
M T W T F S S
. . . 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 . .
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Alžżšublašiš

						Munið

sýninflima i

aflsskáíanum

Oeta íslendlngar verid sjálfun.

sér nóglr hvað matvæli snertir ?

Hellbrlgðismálaráðuneytið befir skipað

7 manna sérfræðlnganefnd til aðfram*

kvæma matvælarannsóknir hér á landi.

Próf. dr. Skúli Guðjónsson á leið til landsins.

HEILBRIGDISMÁLARÁÐUNEYTIÐ hefir skipað 7

manna nefnd til að hafa á hendi og stjórna matvæla-

rannsóknum hér á landi. Er þetta gert samkv. till. nefndar

þeirrar, sem skipuð var í þessum tilgangi 27. febrúar s.l.,

en hún hélt fundi hér í Reykjavík nokkru síðar og hafði

sér til aðstoðar próf. dr. Skúla Guðjónsson frá Kauprnanna-

höfn, sem hefir starfað mjög að matvælarannsóknum í Dan-

mörku og í Færeyjum.

í nefrid þeirri, sem heilbrigðismálaráðherra hefir nú

skipað, eiga að mestu leyti sömu menn sæti og störfuðu í

nefndinni í yetur, en þeir eru þessir:

Vilmundur Jónsson landlæknir, formaður, Þorsteinn

Þorsteinsson hagstofustjóri, Dungal prófessor, forstöðumað-

ur Rannsóknastofu Háskólans, Júlíus Sigurjónsson, kennari

í heilbrigðisfræði við Háskólann, Sig. Sigurðsson berkla-

yfirlæknir, Jóhann Sæmundsson tryggingayfirlæknir og

Vilhjálmur Þór sem sérfræðingur í fjármálum.

Próf. dr. Skúli Guðjónsson er nú á leið til landsins til

að taka þátt í þessum rannsóknum og undirbúningi þeirra.

Má því gera ráð fyrir að rannsóknirnar fari fram í sumar

eða í haust.

Nefnd sú, sem skipuð var í

yetur til að gera tillögur um

hvernig haga skyldi þessum

rannsóknum, sendi ríkisstjórn-

inni alllangt álitsskjal og fér hér

á eftir útdráttur úr áliti nefnd-

arinnar:

„Á seinni árum hafa mehn

víða um lönd tekið upp skipu-

lagsbundnar rannsóknir á

manneldinu, sem leitt haf a í ljós

ýmis konar fróðleik. Það væri

því æskilegt, að slíkt rannsðkn-

arötarf yrði éinnig hafið hér á

landi, og það því fremur, sem

aðstæður á íslandi eru að ýmsu

leýti frábrugðnar því," sem al-

gengt er í öðrum löndum, svo

að ekki er hægt, nema að litlu

leyti, að notfæra sér reynslu

annara þjóða um þessi mál.

Rannsóknir á viðurværinu miða

að því að komast eftir með

vissu, hversu manneldinu er

háttað, en á því máli eru tvær

hliðar: hverja þýðingu mann-

eldið hefir a) fyrir heilsufarið

og b) fyrir f járhagslega afkomu

landsmanna.

Að hverju beinast rannsókn-

irnár?

Rannsóknirnar  beinast  að

eftirfarandi höfuðatriðum;

Er sildin að koma?

Pegar hefir orðlð síldar

vart og skipin leita milli

Skaga og Langaness.

Tðluverð áta er nn f Þlstlltlrði.

LEST Siglufiarðarskipin eru

nú lögð af stað á veiðar,

sagðl Mttamaður Alþýðublaðsins

á Sigluflrði í morgun, og Akur-

eyrarskipin sum farin, en hin að

búa sig á veiðar, og sunnanskip-

in sem óðast að koma til Siglu-

fjarðar.

A Siglufirði er ágætt veður i

dag, sólskin og bjart yfir, en úti

fyrir er skyggni sæmilegt, vestan

og suðvestan sveljandi og talið

slæmt síldarveður

I fyrrinótt veiddi vélbáturinn

^jörgvin frá Dalvík, formaður.

Sigvaldi Porsteinsson, 50 tunnur

síldar í 13 net norðvestur af

Grimsey. I sömu sjóferð afIaði

báRuiinn einnig 6—7 skippund af

þorskl

Énnfnemur fékk eitt skip i fyrri

nlStt 109 mil austanv«rt við sléttu

Skipin, sem farin eru frá Siglu-

Srði leita á svæðinu frá Skaga

til Langaness. Fáein skip urðu

lítiðlsháttar síldarvör i fyrradag

við Sléttu og Langanes, en i gær

varð ekkert skip vart við síld,

svo vitað sé, enda var þá stinn-

ingskaidi á vestan og gekk á

með skúrum. — Mikil áta sást

í Þistilfirði í fyrradag.

Nokkrir bátar frá Ólafsfirði,

sem hafa verið úti með net, hafa

fengið lítilsháttar afla, eða um

þrjár tunnur í net.

Annars er þetta svo snemt, að

ekki er von að síld sé komin

ennþá. A Siglufirði er mikill við-

búnaður um að taka á móti síld-

inni, þegar hún kemur, bæbi í

verksmiðjunum og á söltunar-

stöðvunum.

1) Hvað borða menn?

2)  Hvernig eru matvælin

geymd, meðhöndluð og mat-

reidd?

3) Hvernig fullnægir matur-

inn næringar. og þroskaþörfum

líkamans?

4) Hvað kostar maturinn?

Alt umbótastarf á þ'essu sviði

verður að byggjast á árangri

slíkra rannsókna. Það er nokk-

urnveginn Ijóst, hvaða næring-

arefni líkaminn þarf til að þríf-

ast eðlilega.

Mönnum er og nokkuð kunn-

ugt um, hver áhrif ýmsar

geymsluaðferðir og matreiðsla

hefir á notagildi fæðunnar.

Rannsókn hér á landi ætti að

geta gefið vísbendingu um,

hvort hér sé farið sem heppi-

legast með matinn að þessu

leyti.

Rannsókn á heilsufari manna

í sambahdi við rannsóknir á

manneldi og almennum aðbún-

aði svo sem húsakynnum,

klæðnaði og öðru því, er ætla

má, að hafi veruleg áhrif á al-

menna heilbrigði, ætti að geta

gefið nokkrar vísbendingar um,

hvort vanþrif eða alvarlegir

næringarsjúkdómar eru algeng-

ir meðal almennings.

Rannsókn á því, hvað matur-

inn kostar, ásamt upplýsingum

um tekjur manna og fjárhag

getur leitt í ljós, hversu menn

verja fé sínu, og þá jafnframt,

hve. heppilega með tilliti til

mataræðis.

Það er eitt af aðal atvinnu-

óg fjárhagsmálum allra þjóða

að sjá mönnum fyrir viðurværi,

og þegar öllu er á botninn

hvolft, miðar meginið af at-

vinnuvegum og verzlun lands-

manna að því.

Menn þekkja ýmsa sjúkdóma

og kvilla, sem beinlínis stafa af

óhollu og ónógu viðurværi, auk

þess seni allir vita, að þroski

manna og dýra er fyrst og

fremst undir viðurværinu kom-

inn.

Hér á landi hafa ekki verið

áður gerðar neinar nákvæmar

rannsóknir á þessu sviði. En

eins og áður er sagt, fara þessar

rannsóknir nú fram í flestum

löndum. Alþjóðabandalagið hef-

ir sérstaka nefnd, sem vinnur

að því að leiðbeina og fylgjast

með þessum störfum um allan

heim. Óeðlileg verzlunarkjör,

einangrunarhætta vegna ófrið-

ar, gerir það bráðnauðsynlegt,

að manneldismálin séu\ tekin

til nákvæmrar athugunar. Er

þess ekki síður þörf hér en ann-

ars staðar, nema fremur væri.

Tilhögun manneldisrann-

sókna á íslandi.

Nefndin telur, að rannsóknir

þær, sem hér eru áformaðar,

geti eigi náð nema til mjög tak:

markaðs fjölda landsmanna. í

fyrsta lagi með tilliti til kostn-

aðar, en í öðru lagi vegna þess

að eins og hér til hagar, þykir

þá mega vænta meiri nákvæmni

í framkvæmd rannsóknanna og

einnig meira öryggis í niður-

stöðum, það sem þær ná, heldur

en ef um mjög víðtækar rann-

sóknir væri að ræða.

Frh. á 4. slðo.

Frá Álandseyjum, eyjaklasanum milli Svíþjóðar og Finnlands, sem sænska og finska stjórn-

in vilja víggirða, en sovétstjórnin ekki, af ótta við, að hægt yrði að Ioka rússneska Eystrasalts-

flotann inni þaðan í finska flóanum. Myndin sýnir brúna ámilli Álands og Saltvik,.

Nú mv ChamberlaiM nég fooðið:

Brezka utanrikisráðuneyt-

ið sendir mann til Moskva.

—,-----    ?         —

Úrslitatilraun til að fá sovétstjórnina til þess að sýna lít.

LONDON í gærkveldi. FU. ?

CHAMBERLAIN forsætisráðherra skýrði neðri mál-

stofu brezka þingsins frá því í dag, að stjórnin hefði

ákveðið að senda til Moskva fulltrúa frá utanríkismálaráðu-

neytinu, til þess að gera brezka sendiherranum þar fulla

grein fyrir afstöðu brezku stjórnarinnar í því skyni, að

unt gæti orðið að hraða samkomulagsumleitununum.

Kvaðst Chamberlain ekki 'geta sagt að svo stöddu, hvaða

embættismaður verða myndi fyrir valinu til þess að reka þetta

erindi.

Chamberlain kvað seinustu

samkomulagsumleitanir haf a

leitt til algers samkomulags um

höfuðtilganginn.

Sagði hann, að brezka stjórn-

in hefði sannfært rússnesku

stjórnina um það, að samkomu-

lagið ætti að byggjast á gagn-

kvæmni, og að Bretar og

Frakkar myndu fyrirvaralaust

veita Rússum hernaðarlega að-

stoð, ef á Rússland yrði ráðist

vegna þess, að það hefði farið

til aðstoðar við ríki, er beðið

hefði um hjálp gegn árás. Þá

hefði og verið rætt ýtarlega um

þann möguleika, að einhverju

þríveldanna yrði ógnað með ó-

beinum hætti annars staðar en

við þeirra eigin landamæri og

með tilliti til hagsmuna annara

ríkja.

„Bitt eða tve atriði ena,

sem ern erfið viðfangs"

Chamberlain sagði, að enn

væri eitt eða tvö atriði, sem erf-

ið væru viðfangs, en hann

kvaðst þó vænta þess, að sam-

komulag myndi , nást milli

Breta, Frakka og Rússa um það,

hvernig orða skyldi ákvæði um

þau í væntanlegum samningi.

Finnland, Eistland og Lett-

land, sem Rússar vildu að um

giltu sömu ákvæði og, um Pól-

land og Rúmenfu, hefðu hvert

um sig tilkynt brezku stjórn-

Inni afetöðu sína, en öll-þessl

ríki vildu fylgja strangasta

hlutleysi og ekki leggja þá a£-

stöðu sína í neina hættu. Vit-

anlega gæt ekki komið til mála

að knýja þessi ríki til að fallast

á að þiggja loforð um aðstoð,

ef til árásar kæmi, væri það

ekki vilji þeirra sjálfra, að þeim

yrði heitið slíkri aðstoð.

Imú f. Jenei foi-

seti úMúm terti-

lýðsfélapnM litiei

Hann fékklieilablððfali-

fnndiiHakskofifFrril

Frá fréttarftara Alþýðublaösins.

KAUPM.HÖFN  í  morgun

FOISETI     iandssamband*

dðnsku verkalý&sfélaganBK,

Knud V. Jensen, fékk heilablóð-

fall á fundf ! Nakskov, sem hald-

inn var í tilefní af grandvalíar-

lagadegi Danmerkur f fyrradag.

Hneig hann niður vlð ræðustól-

iiin og var fluttur á sjúkrahö*

(Frh. á * ^ðu.)

Brezkur maðnr særður

til ólífis af japiinskui»

sjéliðum í Shanghai.

Sendisveitarstarfsmlnnum Breta neitað m

ijá iiann á sjúkrahúsi áðnr en lann andaðist.

LONDON í gærkveldi. FÚ.

BREZKUR MABUR, Sin-

clair að nafni, sem tekinn

var fastur af Japönum í Shang-

hai, er nú látinn, eftir stutta

legu á sjúkrahúsi. Hafði sendi-

sveitarstarfsmönnum Breta ekki

verið leyft að finna hann á

sjúkrahúsinu.

Sinclair var starfsmaður við

verksmiðju, þar sem talsvert

hafði borið á óeirðum, sem líkiir

benda til, að stafað hafi af und-

irróði-i Japna. Br#Kkir sjóliðar

voru sendir þangað, en kallaðir

aftur á brott vegna skriflegs

loforðs Japana um, að reghi

skyldi haldið þar uppi. Að því

er virðist, hlaut Sinclair sár

þau, er leiddu hann til bana, í

viðureign við þrjá japanska sjó-

liða.

I London er á þetta litið sem

m^g alvarleg mál, og er frá-

sögnin um þennan atburð mikið

rædd í brezkum blöðum. Fram-

koma Japana er alment for-

dæmd.        (Frh. á 4. É*u.)

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4