Tķmarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Alžżšublašiš

and  
M T W T F S S
. . . 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 . .
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Alžżšublašiš

						BITSTJÓBI: F. S. VALDEMABS30N

ÖTGH'ANM: ALÞÝBÐFLOKBIIBÐIN

JSX. abgamghbb

MIÐVIKUDAGINN 28. júní 1939.

145. TÖLUBLAÐ

Níðurstaða kanplagsnefndars

Fr amf œr sliikostnaðnr í Reykja

¥ík hefnr ekki hækkað nema

rnm 2% wlð ffenfllsbreytinfluna

t pe^s vegna óíweytl

1, Júlf og aUt tll 1. JanAar 1940,

!J*V    tí

iA.

Mikil rauðáta.

Þ

AÐ má heita, að ekki

verði slldarvart ennþá

fyrir Norðurlandi. Þó fengu

tvö skip, sem leggja upp á

Siglufirði, oitirlítinn slatta

í nótt á Skagaf irði, og flug-

vélin T.F. Öra sá síld út af

Horni í gær.

í dag er bezta veður fyrir

ö.llu Norðurlandi og er ágætis

veiðiveður á Grímseyjarsundi.

Til Djúpuvíkur hefir engin síld

komið ennþá.

I gær var rannsökuð síld, er

veiðst haföi á Grímseyjarsundi,

og reyndist vera mikil rauðáta í

henni, eoa að meoaltali 18,5 rúm-

centimetrar í maga. 1 gær var

mælt iitumagn í Grímseyjarsíld,

og reyndist það 18,3 af hundraði.

Síldin er jafnstór, meðallengd 35

cm. og meðalpyngd 375 grömm.

Á Seyðisfirði hafa eftirtöld

skip lagt afla sinn á land: Garð-

ta 404 mál, Fylkir og Gylfi 172

mál, Reynir og Víðir 137 mál

og Gandur 64 mál. Síldin

veiddist í Mjóafirði.

Varðskipið Þór kom i gær til

Hafharfjarðar. Hefir ríkisstjórnin

leigt hann til síldveiða í sumar,.

KAUPLAGSNEFND, sem skipuð var samkvæmt lögun-

um um gengisskráningu og ráðstafanir í því sambandi,

til þess að gera yfirlit um breytingar á framfærslukostnaði

frá áramótum 1939, hefir nú tilkynnt ríkisstjórninni fyrstu

niðurstöðurnar af störfum sínum.

Samkvæmt lögunum um gengisskráningu átti kaup-

gjald ófaglærðra verkamanna og sjómanna og fjölskyldu-

manna með minna en 3600 króna árstekjum í Reykjavík og

tilsvarandi lægra annarsstaðar, að hækka frá 1. júlí, svo

íramarlega sem hækkun framfærslukostnaðarins hér í

Reykjavík næmi 5% eða meiru mánuðina apríl, maí og júní,

í samanburði við mánuðina janúar, febrúar og marz.

Niðurstaða kauplagsnefndar hefir orðið sú, að hækk-

un framfærslukostnaðarins hafi ekki numið nema rúmlega

2%, og helzt því kaupgjaldið óbreytt 1. júlí og alt til 1.

janúar 1940.

í kauplagsnefnd eiga sæti Björn E. Árnason lögfræðingur,

íormaður, skipaður af hæstarétti, Jón Blöndal hagfræðingur, til-

nefndur af Alþýðusambandi íslands, og Eggert Claessen hæsta-

réttarmálaflutningsmaður, tilnefndur af Vinnuveitendafélagi

íslands.

Sjálf sagt kemur ýmsum það á

óvart, að framfærslukostnaður-

inn skuli ekki hafa hækkað

meira vegna gengislækkunar-

innar, eftir allar þær fullyrðmg-

ar, sem einkum kommúnistar

höfðu komið með um þá gífur-

legu verðhækkun, sem hlyti að

fylgja í kjöífar gengislækkun-

arinnar.

En þess ber að gæta, að þég-

ar fyrir gengislækkunina var

allveruleg verðhækkun orðin á

Vinnan við hitaveit-

nna hef st i september

-------------------------------  i »—.--------------------------------------

Samningarnir við Höjgaard & Schultz

að mestu samhljóða tilboði firmans.

Skýrsla  Ifor^arstjéra á

arráðsfundi í gœr.

- I

ABÆJARRÁÐSFUNDI, sem haldinn var í gær, lagði

borgarstjóri fram samning, sem 'hann gerði í Kaup-

mannahöfn hinn 15. þ. m. "við' A./S.. Höjgaard & Schultz

iim, að firmað leggi hitaveitu frá Reykjum í Mosfellssveit

til Reykjavíkur og leggi fram fé til fyrirtækisins.

Er samningurinn að mestu samhljóða tilboði firmans,

dags. 28. apríl síðastl., aðalbreytingarnar er'u fólgnar í því, að

ótvíræðra eru tryggð umráð bæjarins yfir fyrirtækinu í sam-

bándi við veðsetningu þess tii lánveitanda, og að skuldbind-

ing um yfirfærslu vaxta og afborgana lánsfjár er gerð hlið-

stæð skuldbindingum um samskonar yfirfærslur annara op-

inberra lána, t. d. Sogslánsins.

Nú þegar er unnið að því, að gera útboð á öllu efni til

hitaveitunnar og verður kaupum á því hraðað eftir föngum.

Er gert ráð fyrir, að öll aðaltilboð um efni verði komin í sept-

ember n.k. og að um það leyti muni komast fullur skriður á

framkvæmdir hér.

Ráðgert er, að verkinu verði lokið á sama tima, sem í

tilboðinu var sagt, um áramót 1940—1941.

>

erlendum vörum vegna inn-

flútningshaftanna, — hinnar ó-

hóflegu álagningar heildsal-

anna í skjóli þeirra og brasks

með innflutningsleyfin, sem

sýndi að gengi krónunnar var

raunverulega þegar falhð, áður

en það var viðurkent með lög-

unum um hina nýju gengis-

skráningu.

ðflugar ráðstafaHir hafa

haldið verðinn niðri.

En að sjálfsögðu má þakka

það hinum öflugu ráðstöfunum,

sem gerðar voru í sambandi við

gengisbreytinguna til þess að

koma í veg fyrir verðhækkun,

að framfærslukostnaðurinn hefir

ekki hækkað meira en rúm 2%

síðan gengislækkunin varð.

f fyrsta lagi lögðu lögin um

gengislækkunina bann við allri

hækkun á húsalcigu, sem er

mjög þýðingarmikill liður fram-

færslukostnaðarins, og hefir

síðan verið starfandi húsaleigu-

nefnd til þess að vaka yfir því

að það bann væri ekki brotið.

Þá var og ákveðið, að hvorki

mjólk né kjöt mætti hækka,

nema því aðeins að kaupgjald

hækkaði.

Verður því ekki heldur

nein verðhækkun á þessum

vörutegundum fram til

næstu áramóta.

Loks hefir ákvæðunum um

verðlagsejftirlit verið beitt á-

kveðnar en áður til þess að

halda niðri verðinu og hámarks-

verð verið ákveðið á vefnaðar-

vöru, búsáhöldum og á fleiri

vörum; á þessum varningi hefir

áður verið óhæfileg álagning.

Alt eru þetta þýðingarmiklir

liðir framfærslukostnaðarinsy

og þegar þess er geett að inn-

Frh. á A. síðtt.

ir^/-    mzmm

•,&p        Ærgfr,


^MJ

L^^^

Mynd af Tientsin, tekin úr loftinu. Á myndinni sést Hai-Ho-fljótið  og  „alþjóðabrúin"  yfir

það, sem lokað hefir verið af Japönum, Til vinstri á myndinni sést franska forréttindasvæð-

ið og léiðin inn í það enska.

Japanir eru nú byrjaðir að

slaka til í deilunni i Tientsin

Þeir óttast viðskiftalegar gagnráðstafanir Eng~

lands eða jafnvel algert innfiutningsbann.

Frá  fréttaritara  Alþýðublaðsins.       London  í morgun,

"C' ULLYRT er nú, að samningar muni hefjast milli

¦*•  Breta og Japana í Tokio innan fárra daga um lausn

deilunnar í Tientsin, og þykir sú frétt benda til þess, að

Japanir sjái sér þann kost vænstan, að slaka eitthvað til,

að minnsta kosti í bili.

Er ástæðan til þess talin sú, að Japanir óttist við-

skiftalegar gagnráðstafanir af hálfu Englands eða jafn-

vel algert bann á innflutningi japanskra afurða þangað,

sem myndi verða mjög alvarlegur hnekkir flyrir utan-

ríkisverzlun þeirra, þar eð japanski innflutningurinn til

Englands nemur nú árlega um 9 milljónum sterlings-

punda eða um 250 milljónum króna.

Það er sett í samband við þessa frétt, að yfirhershöfðingi

Japana í Tientsin, Homa, hefir þegar látið bann út ganga við

því, að brezkir þegnar séu flettir klæðum, í því skyni að leita

á þeim, eins og gert hefir verið undanfarið, þegar þeir hafa

farið út af brezka forréttindasvæðinu eða inn í það.

Ástandið í Tientsin er nú líka

talið hafa stóríega batnað síð-

asta sólarhringinn, enda fékk

stór matvælasending að fara

inn á forréttindsvæði Breta í

borginni í gær í friði fyrir Jap-

önum.

Það er búist við því, aö samn-

ingarnir í Tokio, sem munu

verða boðaðir samtímis bæði

þar og í London áður en þeir

hefjist, leiði til þess, að vöru-

flutningabanninu inn á forrétt-

indasvæði Breta í Tientsin verði

algerlega aflétt.

Mac Bride. (Daily Herald.)

Þýzk hernaðarflng-

vélskotinniðnrjrfir

Póilandi.

LONDON í morgun. FÚ.

ÞÝZK hernaðarf lugvél hef ir

verið skotin niður í Pól-

landi fyrir það, að fljúga yfir

pólska grund. Var skotið að-

vörunarskoti,  sem  flugmenn-

irnir skeyttu ekkert um, og

litlu síðar var flugvélin skotin

niður. Féll hún niður á sjó, og

var áhöfninni bjargað af skipi.

Hundruð Gyðinga frá Þýzka-

landi hafa verið fluttir inn yfir

pólsku landamærin, segir í

skeyti frá fréttastofu Gyðinga 1

Varsjá. í Berlín er börið á móti

þessu.

Mansdönri í Hafnar-

fjarðardeilnnni heflr

enn i erið frestað.

FÉLAGSDÓMUR kom sam-

an síðdegis í gær til þess

að taka fyrir kæruna á hendur

Hlíf í Hafnarfirði út af brott-

rekstrunum úr félaginu.

Málinu var enn frestað um

óákveðinn tíma, sökum veikinda

Péturs Magnússonar hæstarétt-

armálaflutningsmanns,     sem

hefir tekið að sér að verja mál-

ið fyrir Hlíf.

fppi vimkis i London

brenna til kaldra kola.

—,—?___—i—

Tjónið metið 1 milljón sterlingspunda.

LONDON í morgun. FÚ.

¥ GÆRKVELDI varð mesti

•¦• eldsvoði í London, sem

þar hefir orðið síðan 1879, og

horfðu mörg þúsund manna

á hamfarir eldsins.

Eldurinn kom upp í fimm

hæða háu vöruhúsi í austan-

verðri borginni og greip svo

ákaft um sig, að á svipstundu

stóðu þrjú vöruhús í Ijósum

loga frá kjallara upp í þak.

Eldurinn breiddist einnig

yfir götuna. og kviknaði þar

í fjórða stóra vöruhúsinu. í

öllu húsinu var mikið af eld-

fimum efnum, og var eldur-

inn mjög geystur.

Tjónið er metið á eina

milljón sterlingspunda.

400 slökkviliðsmenn með öll-

um tegundum af slökkviútbún-

aði, sem til er í borginni, börð-

ust við að hindra útbreiðslu elds.

ins.

4 menn meiddust »vo, að

flytja varð þá á sjúkrahúi.

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4