Tímarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrá inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Fréttir

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoğa í nıjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ağlaga hæğ


Vafrinn şinn styğur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til ağ skoğa blağsíğuna sem JPG
Fréttir

						FRÉTTIR
prréttir.
Kosta 5 aura eintakið í lausasölu.
Fyrir fasta kaupendur 1 kr. á mánnði.
A.Mgflýsiiigra.verd: 50 aura
hver centimeter í dálki, miðaö við
fjórdálka blaðsíður.
A£fgreið&\a.TL i Sö'Inturninnm
iyrst um sinn.
Vlð anglýsinsjnm er tekið á af-
greiðslunni og í prentsm. Gntenberg.
Útgefandi:
Félag í IÍ,eyUj avílí.
Ritstjóri til bráðabirgða:
Guöm. GuðmuiKlsson,
slníld.
Simi 448.          Pósthólf 286.
Viðtalstími venjulega kl. 4—5 virka
daga á Óðinsg. 8 B uppi á lofti.
Þingffréttii*.
í gær var fundur í sameinuðu
þingi áður en deildarfundir byrjuðu,
og voru tvö mál á dagskrá, sem
bæði voru afgreidd »án breytinga.
Hið fyrra var þingsál.till. um styrk
til að kaupa björgunarbát. Kom
fram brtt. frá Kr. D. um að styrk-
urinn yrði ekki bundinn við Vest-
manneyjar, heldur mætti veita hann
hverju því héraði, sem fyrst réðist
í það, að koma sér upp björgun-
arbát. En þessi brtt. var feld með
19 atkv. móti 11.
Hitt málið var þingsál.till. um
1000 kr. þóknun á ári handa Jó-
hannesi pósti á ísafirði. Á hann
að fá þessa þóknun í 3 ár eftir
að hann lætur af póststörfum. —
í Ed. var til 2. umr. frv. um
breyting á lögum um heimild fyrir
landsstjórnina til ýmsra ráðstafana
út af Norðurálfu-ófriðinum. Flutn-
ingsmaður er Magnús Torfason.
Samkv. frv. getur landsstjórnih
bannað innflutning á vörum, sem
að hennar dómi^eru ónauðsynlegar.
Bjargráðaneínd Ed. var frv. með-
mælt og lagði til í nefndaráliti, að
það yrði samþykt. Þó hafði Magnús
Kristjánsson skrifað undir nefnd-
arálitið með fyrirvara. Brtt. kom
nefndin með, en þar sem brtt. frá
fiutningsm., sem fór í sömu átt,
var fram komin, tók nefndin sína
aftur, en till. flm. var samþykt
Samkv. brtt. flm. getur landsstjórnin,
sjálf ákveðið, hve mikið skuli lagt
á þá vöru, sem hún hefur Ieyft
innflutning á.
Annað mál á dagskrá í Ed. var
stimpilgjaldsfrv. Voru fimni brtt.
frá fjárhagsnefnd allar samþyktar
og enn fremur allar brtt. Jóh. Jó-
hannessonar, nema sú fyrsta: um
að endurgjaldið fyrir stimplun og
reikningsfærslu skuli vera 4°/° af
því, sem inn kemur við söluna, í
stað 2°/o.  Sú brtt. var feld.
í Nd. vioru 4 smámál á dagskrá,
þar á meðal tvær þingsál.till. ný-
lega framkomnar, og var þeim
báðum visað til síðari umr.
Önnur er um almennings eldhús,
er hún komin frá bjargráðanefnd,
og á þessa leið:
Alþingi ályktar, að heimila lands-
stjórninni að veita tveim mönn-
um, einum karlmanni og einum
kvenmanni, sem bæjarstjórn Reykja-
víkur mælir með,  alt að 4000 kr.
•  • •      ?9k
ugjorð
um
sölu og útflutning á íslenskum afurðum frá árinu 1918»
Samkvæmt heimild í lögum nr. 6, 8. febrúar 1917, um heimild handa landsstjórninni til ráð~
stafana til tryggingar aðflutningum til landsins, eru hjermeð sett eftirfarandi fyrirmæli.
1. gr.
Skylt  er  kaupmönnum,  fjelögum,  útgerðarmönnum og öðrum að bjóða útfiutningsnefnd
þeirri, sem skipuð var af stjórnarráðinu 3. þ. m., til söluráðstafana eftirgreindar íslenskar afurðir,
sem framleiddar eru á yfirstandandi ári og eigi þurfa beinlínis til heimanotkunar hjer á landi:
1.  fiskur alskonar,
2.  síld,
3.  lýsi,
4.  þorskahrogn,
5.  fisk- og sildarmjöl,
6.  kindakjöt,
7.  ull,
8.  gærur.
Bjóða skal útflutningsnefndinni greindar afurðir eins fljótt og auðið er, og ekki siðar en tveim
mánuðum eftir að framleiðslu þeiri'a er að fullu lokið.
2. gr.
Bannað er kaupmönnum, fjelögum, útgerðarmönnum svo og einstökum mönnum að fiytja til
útlanda eða selja til útlanda eða gjöra samninga um sölu til útlanda á íslenskum afurðum, sem greind-
ar eru í 1. gr. þessarar reglugjörðar og framleiddar hafa verið eða framleiddar verða á yfirstandandi ári.
3. gr.
Afurðir þær, sem greindar eru í 1. gr. reglugjörðar þessarar og framleiddar hafa verið á yfir-
standandi ári og eigi þurfa beinlínis til heimanotkunar hjer í landi, má enginn hafa í vörslum
sinum hinn 28. febrúar 1919, nema umboðsmaður stjórna Bandamanna eða útflutningsnefnd.
Ennfremur er að sjálfsögðu vítalaust að geyma umræddar afurðir fyrir umboðsmann stjórna
Bandamanna eða útflutningsnefnd.
4. gr.
Nú vill eigandi eða umráðamaður afurða þeirra, sem greindar eru í 1. grein þessarar reglu-
gjörðar og framleiddar eru á yfirstandandi ári, ekki selja þær þvi verði og með þeim skilmálum,
sem síðar verða auglýstir af útflutningsnefnd, og skulu þá afurðirnar teknar eignarnámi.
5. gr.
Útflutningsnefnd auglýsir á þann hátt sem hentugast þykir, nánari fyrirmæli og reglur um
sölu, söluskilmála og söluframboð á afurðum þeim, sem reglugjörð þessi ræðir um.
6. gr.
Lögreglusfjórar skulu, hver í sínu umdæmi, hafa stöðugar gætur á því, að fyrirmælum reglu-
gjörðar þessarar sje stranglega fylgt og ber þeim að tilkynna stjórnarráðinu tafarlaust með sím-
skeyti þegar uppvist verður um brot gegn fyrirmælum hennar. Skulu þeir þegar í stað gjöra nauð-
synlegar ráðstafanir til þess að komast fyrir ætluð brot og hefja rannsókn út af brotum eins fljótt
og fært þykir.                                  y
7. gr.
Brot gegn ákvæðum  1., 2.  og 3. gr. reglugjörðar þessarar varða sektum alt að 500,000 kr.
Ennfremur skal  jafnan,  auk sektar,  greilt tvöfalt andvirði afurða þeirra,  sem  ekki eru boðnar-
útflutningsnefnd til söluráðstafana  eða fluttar til útlanda eða reynt að flytja lil útlanda eða seldar
til útlanda  eða gjörðir samningar um  sölu  til  útlauda eða eru i vörslum manna eða fjelaga 28.
febrúar 1919, og eru allar slíkar afurðir að veði fyrir sektunum.
8. gr.
Með mál út af brotum gegn reglugjörð þessari skal fara sem almenn lögreglumál.
Áður  en  dómari  úrskurði sektir,  án  þess að mál fari fyrir dóm, skal málið borið undir
stjórnarráðið.
9. gr.
Verði  ágreiningur  um  skilning  á ákvæðum reglugjörðar þessarar,  sker sfjórnarráðið úr
ágreiningnum.
10. gr.
Beglugjörð þessi  öðlast gildi þegar í stað og fellur jafnframt úr gildi reglugiörð um ráðstaf-
anir til að tryggja verslun landsins frá 22. apríl þ. á. svo og auglýsing útg. 24. maí þ. á.
Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni, sem hlut eiga að máli.
i stjórnarráði tslands, II. júní 1018.
Siguréur dónsson.
Oddur Hermannsson.

					
Fela smámyndir
Blağsíğa 1
Blağsíğa 1
Blağsíğa 2
Blağsíğa 2
Blağsíğa 3
Blağsíğa 3
Blağsíğa 4
Blağsíğa 4