Tímarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrá inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Norğurland

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoğa í nıjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ağlaga hæğ


Vafrinn şinn styğur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til ağ skoğa blağsíğuna sem JPG
Norğurland

						19
Nl.
IV. Skoðun á síld.
Otto Tuliníus kaupmaður og konsúll
lagði fram tillögu er hljóðar svo:
Með því að reynslan hefir svo ljós-
lega sýnt, hve illa síld vor hefir selzt
undanfarin ár, á útlendum markaði,
sem stafar af því, að mikill hluti henn-
ar er farinn að skemmast þegar hún
er söltuð, þá skorar fundurinn á al-
þingi að samþykkja lög um skyldumat
á nýrri síld, með svipuðu fyrirkomu-
lagi og farið var fram á í frumvarpi
því er lagt var fyrir síðasta þing, og
æskir þess að lög þessi geti komið
til framkvæmda íyrir I. júlí næstkom
andi. Og jafnframt skorar fundurinn á
þingmann kjördæmisins að framfylgja
því af alefli.
Breytingartillaga kom frá E. Laxdal
um að í staðin fyrir orðið »nýrri síld«
komi »útfluttri síld«, var feld en aðal-
tillagan samþykt með meginþorra at-
kvæða gegn 2 atkvæðum.
V.  Siyrkur úr fiskiveiðasjóði.
Frá verzlunarstjóra Pétri Péturssyni
kom þessi tillaga:
Fundurinn skorar á alþingi að breyta
lögum frá 31. júlí 1907, þannig, að
skýrt verði tekið fram, að fé það, er
samkvæmt þeim skuli verja til efling-
ar síldarútvegi innlendra manna, verði
aðeins úthlutað til útgerða skipa þeirra
sem veiða sfldina, og útgerðarmaður-
inn hafi innborinna manna rétt á Is-
landi, enda sé skipið að öllu leyti eign
íslendinga og reki veiði sína einungis
hér við land.
Tillagan samþykt með öllum atkvæð-
um gegn  1 atkvæði.
VI.  Síldarnœtur.
Tillaga kom fram frá kaupmanni og
og konsúl Otto Tulinius:
Fundurinn bendir á að lögum um
síldarnætur 25. sept. 1902 hafi ekki
verið framfylgt, og skorar á stjórn-
ina að framfylgja þeim.
Samþ. í einu hljóði.
VII.  Útgerðarmannafélag.
Frá  Ásgeiri  Péturssyni  kom  fram
svohljóðandi tillaga:
Fundurinn er hlyntur því, að stofn-
að verði útgerðarmannafélag fyrir alt
land, og telur sjálfsagt, að það þá fái
styrk úr landsjóði.
Feld með 70 atkvæðum gegn 62
atkvæðum.
VIII.  Oufubátsferðir fyrír Norðurland.
Svohljóðandi tillaga kom fram:
Fundurinn  lítur svo á,  að  styrkur
til  gufubáts  fyrir  Norðurlandi  megi
ekki vera lægri en hann er nú.
Samþ. í einu hljóði.
IX. Brúargerð á Eyjafjarðará.
Þingmaður Sigurður Hjörleifsson hóf
fyrstur máls og lagði fram eftirfarandí
tillögu:
Fundurinn vill enn af nýju brýna
fyrir alþingi nauðsynina á brú á Eyja-
fjarðará, því vatnsfallinu, sem nú mun
vera fjölfarnast yfir af öllum þeim ám
landsins, sem enn eru óbrúaðar. Tel-
ur hann sjálfsagt að sú brú verði gerð
á »Hólmavöðum«.
Fundurinn telur brú þessa lang-
þörfustu vegabótina í sýslunni og
óskar því fastlega eftir að fé verði
veitt til hennar á þessu þingi.
En sjái þingið sér það ekki fært,
fjárhagsins vegna, eða vegna þess að
undirbúningur  þyki  ekki  nægilegur,
skorar fundurinn á þing og stjórn að
láta þann undirbúning fara fram svo
snemma, að hægt sé að veita fé til
brúarsmíðisins í tjáraukalögum á þing-
inu 1913.
Samþ. í einu hljóði.
X. Skoðun og stimplun á kjöti.
Frummælandi Sigurður Einarsson
dýralæknir kom fram með svohljóð-
andi tillögu:
Fundurinn telur  það með öllu ótil-
tækilegt,  að  fela  öðrum mönnum en
lærðum dýralæknum skoðun og stimpl-
un  á  kjöti  því,  er  seljast á  til út-
landa,  en  telur  hinsvegar skoðun og
stimplun á slíku kjöti hið mesta nauð-
synjamál.  Af þessum og fleiri ástæð-
um  telur  fundurinn óhjákvæmilegt að
þing og stjórn stuðli til þess að fjölga
dýralæknum í landinu,  en til þess að
bjarga við  kjötskoðuninni  þangað  til
væntanlegir  íslenzkir dýralæknar fást,
virðist eina ráðið að fá hingað í slát-
urtfðinni  hæfilega  marga  dýralækna
frá  Noregi  eða  Danmörku,  og  væri
rétt að veita  til  þess opinbert fé að
t
einhverju leyti.
Jafnframt telur fundurinn nauðsyn-
legt að það sé trygt með lögum, að
óleyfilegt sé að merkja kjöt með
stimplum, er séu of lfkir þeim dýra-
læknastimplum,  sem  hér eru notaðir.
Samþykt með meginþorra atkvæða
gegn 3.
XI.  Skilyrði fyrír styrk til búnaðarfélaga.
Sigurður Hjörleifsson alþingismaður
lagði fram svohljóðandi tillögu:
Fundurinn telur fjölgun áburðarhúsa
eitt af þýðingarmestu skilyrðunum fyr-
ir ræktun landsins, og skorar á bún-
aðarþingið að taka það mál til íhug-
unar og koma fram með tillögur um
á hvern hátt beri að styðja að þess-
ari nauðsynlegu umbót á búnaði lands-
manna.
Samþ. í einu hljóði.
XII.  Skifting sýslumanns- og bœjarfó-
getaembœttisins.
Þá kom fram tillaga irá frummæl-
anda málsins, kaupm. og konsúl Otto
Tulinius, er hljóðar svo:
Fundurinn lítur svo á, að bæjarfó-
getaembættið á Akureyri og sýslu-
mannsembættið í Eyjafjarðarsýslu sé
orðið svo umfangsmikið, að það sé
ofætlun einum manni að þjóna því,
og það því fremur sem embættis-
störfin íara sívaxandi. — Jafnlramt
telur hann fjárhagslega hættu af því
lyrir landssjóðinn, að ekki sé á Siglu-
firði maður með fullu embættisvaldi,
alt að því helming ársins, og brýna
nauðsyn að valdsmaður hafi þar lengri
dvöl, meðan þar er mest skipkoma.
Fyrir því skorar hann á þing og
stjórn að taka málið til rækilegrar
meðferðar, þegar á þessu þingi.
Samþ. í einu hljóði.
XIII.  Kfisningar til bœjarstjórna.
Eggert Laxdal  fiummælandi  máls-
ins lagði fram þessa tillögu:
Fundurinn vill að lögum um kosn-
ingar til bæjarstjórna verði breytt í
þá átt, að kjósendum gefist kostur á
að kjósa um alla þá menn, sem á
lista eru settir.
Feld með þorfa atkvæða.
XIV.  Opinber endurskoðun.
Alþingismaður Sigurður Hjörleifsson
kom fram með tillögu svohljóðandi:
Fundurinn tjáir sig meðmæltan því,
að sett verði í lögum ákvæði um op-
inbera endurskoðun á reikningum þeirra
félaga, er hafa sér til tryggingar sam-
ábyrgð margra manna.
Samþ. í einu hjjóði.
Fleiri mál voru eigi á dagskrá. ¦—
Fundi slitið.
Guðl. Guðmundsson*
(fundarstjóri).
Hallgr. Kristinnsson,
J. Karlsson,
(skrifarar).
Sorglegt slys.
Sigurður Sigurðsson sýsiu-
nefndarmaður  á  HÚnsstÖðUITI  í
Húnavatnssýslu er nýlátinn af slys-
förum. Hann hafði farið frá Blönduósi
að kvöldi þess 27. þ. m. og reið fjör-
ugum hesti.i Hesturinn kom heim um
nóttina, en Sigurður ekki, og fanst
hann um morguninn nokkuð frá veg-
inum og var nær meðvitundarlaus.
Var hann ákaflega meiddur á höfði
og hafði mætt mikil blóðrás. Læknir
saumaði saman sárið, en Sigurður and-
aðist um kvöldið.
Hann mun hafa verið um fertugt,
maður vel gefinn, drengskaparmaður
hinn mesti, vinfastur og frábærlega
höfðinglyndur.
Síma-Gróa.
Jón Ólafsson alþingismaður segir í
»Reykjavíkinni« að Gróa sín hafi hvísl-
að því að sér í símanum, hér norður
á Akureyri, að ritstjóri Norðurlands
hafi neitað að birta yfirlýsingu Ung-
mennafélags Akureyrar í fánamálinu.
Um það er það að segja, að blaðinu
var aldrei send þessi yfirlýsing, en
Norðurland flutti hana þó af frjálsum
vilja og án þess að það væri fyrir
hana beðið.
Það er eins og þessi trétt sé eitt-
hvað töluvert í ætt við »málgagn sann-
söglinnar*.
Vesta
væntanleg hingað á fimtudag í fyrsta
lagi; fór á tvær aukahafnir eystra
Vestur-fslendingrar
taka mjög myndarlega í samskota-
leit til minnisvarða Jóns Sigurðssonar.
Hafa sett 15 manna nefnd til þess að
sjá um samskotin. Formaður hennar
er dr. Jón Bjarnason.
Biblíumálið útkljáð.
Þetta mál hefir vakið töluverða óánægju,
sér í lagi hjá þeim, sem hafa misskilið til-
gang þeirra, er kærðu hina nýju þýðingu
biblíunnar. Það mun því vera rnörgum
gleðiefni að vita, að það virðist nú loksins
vera leitt til farsælla lykta.
Eg hefi fengið bréf frá ritarsi hins brezka
biblíufélags, þar sem hann skýrir frá þvi
að þýðendurnir í Reykjavík hafi samþykt
að breyta þeim þremur stöðum í nýju þýð-
ingunni, sem hata valdið mestri deilu, og
að þeir vilji halda þeirri útleggingu á þess-
um stöðum, er var í hinni fyrri útgáfu
(Oxfordútgáfunni). Þessi útlegging er í
augum margra manna hér i. landi, og sam-
kvæmt áliti erlendra sérfræðinga í hebrezku
og grísku, hin eina rétta. Staðirnir eru:
Esa. 1. 18; Esa. 7. 14; og Matt. guðspjall
28. 19. í Esa. 1. 18 hafði þýðandinn (síra
H. N.):  »Ef syndir yðar eru sem skarlat,
munu þær þá geta orðið hvítar sem mjöll?
Ef þær eru rauðar sem purpuri, munu þær
þá geta orðið sem u)l>« en nú verður hin
rétta þýðing látin standa, sem er: »Þó
yðar syndir væru sem skarlat, þá skyldu
þær verða hvítar sem mjöll, o. s. frv.« í
Esa. 7. 14 (sem er spádómur um fæðingu
Krists) hafði síra H. N. *kona verður þung-
uð« í staðinn fyrir »mey«. En nú verður
»mey« (eða tilsvarandi orð) látið standa
þar, því að það er hin vanalega útlegging
orðsins (almah), sem kemur fyrir á 7 stöð-
um í ritningunni, og sem síra H. N. hefir
sjálfur þýtt á öðrum stöður í nýju'þýðing-
unni ýmist »yngismeyja«, »mær«, »stúlka«,
»meyja«, eða »ungfrú«. ¦ Eg hefi skrifað
ýtarlega í »ísafold« og »Gjallarhorn« um
þýðinguna hjá Matt. 28. 19, og sýnt fram
á, að þýðingin þar er einnig óverjandi. f
endurprentuninni verður hin rétta þýðing
höfð, — »og skírið«, — í staðinn fyrir
»með því að skíra«, eins og síra J. H,
lagði út.
Það er mikið gleðiefni, að vita að ís-
lenzka þjóðin fái að hafa Guðs orð hreint
og ómengað, eins og allar aðrar mentaðar
þjóðir. Það má, að vísu, enn þá finna að
ýmsum atriðum í þýðingunni, en þau hafa
ekki.nærri því eins stórkostlega þýðingu
og hinir þrír staðir sem nefndir hafa ver-
ið, og líklega gera þýðendurnir enn þá
breytingar til hins betra.
Biblían verður gefin út aftur í stórri, út-
gáfu eins og fyr, og líka / vasaútgáfu, sam-
kvæmt áskorun okkar cand. theol. S. Á.
Gíslasonar til brezka biblíufélagsins.
Islenzka biblíufélagið á því þakkir allra
sannleikselskandi manna skilið fyrir það,
að það hefir látið undan fyrir sannleikan-
um í þessu máli, þrátt fyrir staðhæfingar
tveggja þýðendanna í »ísafold og »Lög-
réttu« í sumar, að það vildi enga breyt-
ingu gera.
Að breyta stefnu sinni til hins rétta
þegar manni hefir yfirsést, lýsir meiri sann-
leiksást og drenglyndi en að halda fast
við "það sem er rangt, og eg þykist mega
segja af hálfu þeirra. sem hafa haft sömu
skoðun og eg í þessu máli, að það er vor
einlæga von, að úrslit þessa ágreinings
geti orðið til þess að nema burtu misskiln-
ing þann, sem komið hefir á milli máls-
aðilanna, og að hin nýja útgáfa fæðist
ekki undir merki sundurlyndis og þrætu,
hehlur velvildar og innbyrðis virðingar
allra þeirra, sem þrá hana.
Arthur Oook.
\
Útlendar fréttir.
Höfn 5. des. '10.
Kína.
Þar  er  í  ráði,  að  algerð  breyting
verði á stjórnarfyrirkomulaginu.  Keis-
arinn hefir frá alda öðli verið einvaldur
og fyrirkomulagið hið sama  og var í
Japan áður. Mú hefir keisarinn nýlega
látið það  boð  út  ganga,  að  eftir  3
ár verði ríkinu stjórnað  með  löggjaf-
arþingi  í  tveim  deildum  að  siðum
Evrópuþjóða.
Crippen
konumorðingi var hengdur 23. nóv.
Hann hafði fengið halfsmánaðarfrest,
en ekkert kom fram,, er sannað gæti
tramburð hans. Dó hann án þess að
hafa játað á sig glæp sinn.
Enska binginu
var slitið á mánudaginn síðasta.
Kosningar hófust á laugardaginn og
er barist af hálfu meira kappi nú en
nokkru sinni áður. Kosningunum verð-
ur lokið skömmu fyrir jól.
[Framh. á næstu síðu. 10. jan. 'n.J
					
Fela smámyndir
Blağsíğa 17
Blağsíğa 17
Blağsíğa 18
Blağsíğa 18
Blağsíğa 19
Blağsíğa 19
Blağsíğa 20
Blağsíğa 20