TÝmarit.is   | TÝmarit.is |
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Dagur

and  
M T W T F S S
. . . . 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Dagur

						Miðvikudaginn 20. október 1954

D AGUR

Ræða fjármálaráðherra

(Framhald áf 5. síðu)'.

ið á fólksskorti, til þess að sinria

allri þeirri framleiðslustarfsemi,

sem menn gjarnan vilja stunda

Og fjárfestingarveíkefnunum. Er

skámmt öfgánna á milli í þessum

efnum hér hjá okkúr, því að ekki

munu verá nema V-k ár síðaii

rnenri höfðu áhyggjúr af því, að

ekki væri full atvinna fyrir alla.

Ekki er því til að dreifa, að

fólksekian riú samanborið við í

fyrra stafi af því, að fjölgað hafi

verið fólki við varnarfram-

kvæiridir o'g þá ekki h'eldur því

að áúkirí viðskiþtaveltá og vel-

rnegun nú'frá í fyrra eigi rót sina

í auknum varnarfrarnkværiidum.

Á þessií sumri hafa unnið um

600 manns fæírá við várnarmálin

en á sama tiiria í fyrra. Hér kem-

úr aríriað til.-

f fyrsta lagi mjög aukiri smá-

bátaútgerS að sumrinu. Þá stór-

áukirí fiskvérkun innarilands, þar

sem togararnir háfá lagt á Íand

nær állan afla siriri, erí höfðu áður

selt mjög mikið af horíum óverk-

aðan til Englands. Loks bætist

við stóraukin fjárfestiríg einstakl-

inga, einkuin íbúðarhúsabygg-

ingör.

Það er sannarlega ástæða til

þess að gleðjast yfir því, að allir

hafa nú atvinnu og að menn búa

nú hér í þessu landi almennt við

kjör, sem fyllilega mun þola sam-

anburð við það, sem gerist annars

staðar.

Hitt er áhyggjuefni, að svo var

komið hag togaraútgerðarinnar á

þessu ári, að hún gat ekki haldið

áfram, án sérstaks stuðnings. Það

er mikið alvörumál, að fram

leiðslukostnaður á togarafiski er

nú orðinn svo hár, að útflutnings

verð hrekkur ekki til þess að

mæta honum og á þessu sama

bólar í fleiri greinum, sbr. það

sem ég upplýsti áður um Faxa-

flóasíldina.

Erfiðleikar togaraútgerðarinn-

ar stafa að verulegu leyti af hinu

ófyrirleitna       löndunarbanni

brezkra útgerðarmanna. Það

raskaði sem sé öllum rekstri tog

aralotans, þegar Englandsmark-

aðurinn lokaðist. Kjörin á togur

unum urðu meðal annars a því

alveg ósambærileg við önnur

launakjör í landinu og leira kom

til, sem verkaði í sömu átt.

Ýmislegt heur breytzt heldur

til bóta í sambandi við aflabrögð

og sölur togaranna síðan verst

horfði um þau málefni síðastliðið

vor og leið hefur verið fundin, til

þess að styðja togaraútgerðina,

án þess að þær ráðstafanir valdi

almennri verðhækkun. Var sú

leið beinlínis valin með það fyrir

augum, að þurfa ekki að gera

ráðstafanir; sem hefðu almenn

verðhækkunaráhrif.

í sambandi við vandamál tog-

araútgerðarinnar, hefur eitthvað

borið á ótta um það, að stjórnin

mundi knýjast til þess, að beita

sér fyrir gengislækkun vegna

þessara erfiðleika togaraútgerð-

arinnar. Það er engin ástæða til

þess að óttast slíkt, jafnvel þótt

éitthvað meira þurfi að aðhafast

vegna togaraflotans. Það er engin

ástæða til þess að tala Um gengis-

lækkun í sambandi við nokkúr

þau mál, sem nú éru tií meðferð-

ar. Það er þvert á móti full ástæða

til þess að álíta, að við getum

áfram bú'ið við allvel stöðugt

verðlag, ef ekki eru beinlínis

gerðar nýjar íáðsfafanir, sem

gera slíkt ómögulegt.

Á hinn bógirín er svo kóstöáði

hlaðið á framleiðsluría, svo sem

augljós dæmi sanria, að Verði

kröfur á heridur hehni almennt

auknar, svo sem nú stendur, þá

muridi það gerbreyta ástandinu

og hrinda af stað hjólihu á ný.

Slíkt væri þó hin mesta ógæfa og

öllum til stórtjóns.

Eg hef ekki trú á því, að nokk-

ur af hinum sterku aímannasam-

tökufri sjái sér hag í að beita sér

fyrir slíkri stefríu.

Að lokum vil eg á það minna,

að við megum ekki Iáía góðærið

og peningaflóðið ViIIa okkur sýn

urn þaS, að talsvert mikill fjöldi

marína í landiriu vinriur að störf-

um i þágu varnarmálanna, enda

þótt færri séu en í fyrra. Störfurn,

sem ekki er gert ráð fyrir að séu

til frambúðar.

Þarf því að vinna markvisst að

því að efna á réttum tíma til

framkvæmda og starfrækslu, sem

komi í stað þessara framkvæmda,

þegar þær dragast saman eða

hverfa.

Þá þarf að eiga sér stað stöðug

aukning atvinnurekstrar í land-

inu vegna mikillar> fólksf jölgunar.

Við þurfum því mikla fjárfestingu

á næstu árum ekki síður en und-

anfarið.

Svo bezf mun okkur takast að

leysa þennan vanda og viðhalda

almennri velmegun, að við berum

gæfu til að hafa jafnvægi og stöð-

ugleik nokkurn í þjóðarbúskapn-

um, en leggjumst ekki til sunds á

nýjan leik í fen verðbólgu og

f j ármálaupplausnar.

Eg trúi því, að við höfum öll

svo mikið lært, af reynslunni, að

vel muni takast.

Eyfirðingur yinnur náms-

afrek erlendis

Ari Brynjólfsson frá Krossa-

nesi, Eyjafirði, sem stundað hefur

nám í eðlisfræði við háskólann í

Kaupmannahöfn undanfarin sex

ár, hefur nýlega lokið þar ma-

gisterprófi með afburðagóðum

vitnisburði. Sérstaka athygli

vakti prófritgerð hans, en hún

fjallaði um mælitæki, sem Ari

hefur smíðað fyrir Rannsóknar-

ráð ríkisins. Tæki þetta er kallað

magneto-spin-meter og ætlað til

að mæla segulmagn í bergteg-

undum. Tæki Ara er talsvert frá-

brugðið tilsvarandi tækjum, sem

áður hafa verið smíðuð, en þau

eru mjög fá, og allmiklu ná-

kvæmara, svo að hér er um mikla

endurbót að ræða. Ari er nú á

heimleið og mun vinna hjá Rann-

sóknarráði ríkisins. Hann lauk

stúdentsprófi á Akureyri vorið

1948.

ERLEND TIÐINDI

(Framhald af 4. síðu).

að bandalögum og samningum sé

nægilegt til þess að tryggja það, að

Vestur-Þjóðverjar telji sig bundna

Vestur-Evrópu órjúfandi böndum.

Vesturveldin hafa þegar rétt Þjóð-

verjum allar þær gjafir, sem ráS er

á, Og þeir geta átt von á að vestan,

og þykjast því hafa unnið til þakk-

lætis. En valt er að treysta þakklæt-

inu í samskiptum þjóSa. Murui

Bandaríkjamenn manna fúsastir til

að viðurkenna það, eftir reynslum

af MarshalIaSstoðinni.

Veikasti hlekkurinn i þeirri varn-

arkéðjú, sem nú er veriS að smíSa

mcð tilstyrk Adenauers, er ef til vill

vaxandi oþolinmæSi ÞjóSverja aS

sameina allt land sitt undir eina

stjórn. Og sókn austurveldanna er

nú sem stendur einmitt beint aö

því aS reyna styrkleika þessa hlekks.

Um þaS vitna ræSur SovétleiStoga

og leppa þeirra í Austur-Þýzka-

landi.


Veðurspár viku fram í

tímann

Eitt af stærstu flugfélögum

Ameríku hefur tilkynnt nýja að-

ferð við að segja fýrir um veðrið,

allt að viku fram í tímann. —

Byggjast spár þessar á rannsókn-

um á geislum þeim er stafa frá

krónu sólar.

Aðferð þessi var'ð til eftir Zxk

árs rannsókn á grænu og rauðu

geislunum frá krónu sólar — er

það gráleitt ljós, sem nær þús-

undir mílna út frá yfirborði

hennar.-

Miimingabók

Björgvins Guðmundss.

(Hugsað til höfundar bókarinnar

að loknum lestri hennar.)

Merka Minningabók

mér í hönd mér tók,

mig fýsti að lesa þín fræði.

Bókin auðug er,

efriið felur í sér:

Kjarna í hundrað kvæði.

Bókin betri en góð,

betri dægursjóð,

á lofti mun lofi um þig halda.

Þökk fyrir þrotlaust starf,

þökk fyrir merkisarf

þér á þjóðin að gjalda.

Gunnar S. Hafdal.

m HULD, 595410207, IV—V, 2.

I. O. O. F. 2 — lá610228y2 —

Messað verður í Akureyrar-

kirkju á sunnudaginn kemur kl.

2 e. h. — Dagur Sameinuðu þjóð-

anria. — P. S.

Guðsþjónustur í Grundarþinga-

prestakalli. Hólum, sunnudaginn

24. október kl. 1 e. h. — Saurbæ,

sama dag, kl. 3 e. h. — Grund,

sunnudaginn 31. október kl. 1.30.

Drengjadeildin.  —

Fundur í kapellunni

kl. 5 e. h. á sunnud.

kemur.

Sunnudagaskóli Akureyrar-

kirkju er á sunnudaginn kemur

kl. 10,30 f. h. — 5—6 ára böm eru

í kapellunni, 7—13 ára börn í

kirkjunrii. — Bekkjarstjórar

mæti kl. 10,10 f. h. — Æskulýðs-

blaðið kemur út. — Þau börn,

sem ætla að selja blaðið, eru beð-

in um að koma upp í kirkju kl. 5

e. h. á laugardaginn kemur.

Hjónaefni. Nýlega hafa opinber-

trúlofun sína ungfrú Birna Frið-

riksdóttir kennari frá Raufarhöfn

og Sigurður Guðmundsson,, Ól-

afsvegi 119, Ólasfirði.

Ljóslækningastofa Rauða kross-

ins, Hafnarstræti 100, eími 1402,

er íckin til starfa.

Aðalfundur Karlakórsins Geys-

is er í Lóni annað kvöld, fimmtu-

dag, kl. 8.30.

Foreldrar og baniavinir! Þessa

dagana er marg tungt fólk með

happdrættismiða. Eg hef áður

minnzt á, að góð kona hér í bæ

sýndi stórhug sinn og fórnarlund

með því að gefa okkur nær alla

vinningana. — JEn þeir eru m. ar

500 kr. í peningurri, 10 k'g. k'affi

og 5 kg. kaffibætir, skrautmunir

margs konar, 10 pör af karl-

mannasokkum. — Bílfar með

Norðurleið h.f Reykjavík—Ak-

ureyri og fl. — Samtals eru vinn-

ingar tólf og verðmæti þeirra

rúmar 2 þúsund krónur. — Unga

kirkjan þarf á stuðningi ykkar

að halda. — Og jafnan höfum við

mætt skilningi og góðvild. —

Dregið verður í happdrættinu þ.

11. desember. — Pétur Sigur-

geirsson.

I. O. G. T. Brynjufundur n.k.

mánudag. Tekin ákvörðun um

vetrarstarfið.

Barnaverndardagurinn. Baina-

verndarfélag Akui eyrar hef ur

fjárfsöfnun fyrir barnaheimilis-

sjóð sinn fyrsta vetrardag. Verða

þá seld merki og bækur félagsins.

Kvikmyndasýningar til ágóða

fyrir félagið verða í Nýja-Bíó kl.

3 á laugardaginn og í Skjaldborg

kl. 3 á sunnudag. — Bæjarbúar!

Styrkið gott málefni og kaupið

bækur og merki félagsins.

Áheit á Akureyrarkirkju. Kl.

100 frá S. — Kr. 50 frá L. J. —

Þakkir Á. R.

Nýlega voru gefin saman í

hjónaband ungfrú Aðalbjörg

Pálsdóttir Jónssonar sörígkenn-

ara á Hvítafelli og Kristmundur

Eðvarðsson     skrifstofumaður,

Reykjavík.

Sjötíu og fimm ára verður 25.

þ. m. Stefán Sigurðursson,

Möðruvöllum fram.

Sextugur varð 11. október sl.

Magnús Tryggvason, bóndi á

Gullbrekku í Éyjafirði.

Níræður. Næstkomandi föstu-

dag, þann 22. okt., verður Árni

Hólm Magnússon, fyrrverandi

kennari, níræður. Þrátt fyrir há-

an aldur og veikindi í sumai, er

Árni enn furðu hress og andlega

heilbrigður.

- Umgengni á sveita-

bæjum

Sá sem tók

úlpuna ínína á skemmt-

uninni á Hrafnagili sl.

laugardag, er beðinn að

skila henni til mín, sem

fyrst.

Aðalsteinn Halldórsson,

Litla-Hvammi.

Nýtt bíldekk

stærð 918 til sölu.

Afgr. vísar á.

Unglingspilfur

óskar eftir vinnu í sveit í

vetur.    Afgr. vísar á.

(Framhald af 4. síðu).

vélar og verkfæri búsins. Ekki

skal dómur á það lagður, en hitt

er víst að bændur sætta sig ekki

við minna en hvort tveggja.

Verður heldur ekki annað sagt en

fjöldi bænda hafi komizt undra

langt í framkvæmdurri, bæði þeim

og öðrum, hin síðari árin.

Líta rná á fleira.

Það er létt verk fyir ferðamann

og gest að finna að umgengni ís-

lenzkra sveitabæja. En hinu má

ekki gleyma, hve gagngerð breyt-

ing er hér orðin á búskaparhátt-

um manna og segja má með

sanni að margir bændur þessa

lands hafa unnið þrekvirki með

því að færa búskapinn inn á ný-

tízkurekstur. En það kostar mikið

fé. Mun f jölmörgum bændum svo

farið að nosturssemi, góð um-

gengni og nýtni, hinar gömlu og

góðu búmannsdyggðir, hafa um

stund þokað fyrir stórfelldum

framkvæmdum í byggingum og

ræktun og öðrum þeim umsvif-

um, sem gert hafa stórbyltingu í

íslenzkum búnaðarháttum á síð-

ari árum.

Húsfreyjurnar betur menntar.

Húsfreyiurnar hafa aftur á

móti staðið vel í ístaðinu og mætt

með fullri kunnáttu breyttum og

bættum húsakynnum og nýjum

heimilistækjum. Má með ánægju

viðurkenna þeirra hlut í þessum

efnum. Er það sannast, að á

mörgum bóndabænum eru tveir

heimar fyrir ókunnra augum.

Það er hinn hrjúfi blær, sem setur

svip sinn á umhverfið, en hinn er

umráðasvæði húsfreyjunnar. —

Munu margir hafar gefið þessu

gaum, þeir er víða fara. Er ekki

síður ástæða til að viðurkenna

þetta og halda á lofti.

Kemur þá til athugunar, hvort

húsfreyjurnar eru betur mennt-

aðar á sínu sviði en bændurnir.

Virðist það í fljóti bragði vera

svo, án þess að því máli verði

gerð hér nánari skil að þessu

sinni.

KHRKI

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8