TÝmarit.is   | TÝmarit.is |
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

VÝsir

and  
M T W T F S S
. . . 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 . .
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
VÝsir

						Yisir. Föstudagur 2:i. nóvember 1973.

3

— þrir sveitaskólar og einn

barnaskóli í þéttbýli efndu til

sameiginlegrar frœðsluviku

að Leirá, þar sem háð var

keppni i ýmsum iþrótta-

greinum.

Að þvi búnu var haldið til

Reykjavikur, þar sem siðari

hluti fræðsluvikunnar fór fram. /

Og sá þátturinn hófst með leik-

húsferð, allir nemendurnir

steðjuðu i Iðnó að sjá Svarta

kómediu.

Borgfirðingarnir bjuggu á

einkaheimilum i Hafnarfirði

fram á miðvikudag, að þeir fóru

heim aftur.

A mánudaginn og þriðju-

daginn fóru þeir viða um

Reykjavik og Hafnarfjörð,

skoðuðu söfn og fyrirtæki,

fylgdust m.a. með þvi, hvernig

landað er fiski úr togara og

hann siðan unninn hjá Bæjarút-

gerð Hafnarfjarðar. Einnig var

Visir heimsóttur og kannað,

hvernig dagblað verður til.

Og  reyndar  var  dagblaðs-

þátturinn það atriðið i kynnis

ferðinm,  sem  nemendurnir

-..„      '-ora sem mest af —

þvi sjálfir ætla þeir að gefa út i

sameiningu blað, sem fjallar

um þessa fræðsluviku.

„Þetta var mjög gaman",

sagði Hörður Zophaniasson,

skólastjóri i Viðistaðaskóla", en

jafnframt erfitt. Ég veit ekki,

hvort þetta verður endurtekið

að ári, en getur vel verið. Ég

held, að börnin hafi haft mikið

gagn af þessari fræðsluviku,

þótt sum hafi kvartað undan

mikilli vinnu vegna margs

konar gagnasöfnunar".

Kostnaðurinn við þessa

fræðsluviku verður að mestu

greiddur af nemendum sjálfum.

Hvert barn lagði til 1000 krónur,

en það, sem á vantar, er greitt

af skólunum. ,,Við áttum hér

svolitinn ferðasjóð, ætli við

leggjum hann ekki i

kostnaðinn", sagði Hörður", og

svo hefur Foreldrafélag Viði-

staðaskóla tekið vel i að styrkja

þetta".

—GG

„EG GEF ÞER NAFN

OG NEFNI ÞIG..."

Hvernig gefa Ásatrúarmenn barni nafn? Fyrsta löggilta

embœttisverk allsherjargoða.

„Barnið verður ekki i neinum

sérstökum fatnaði, sem tilheyrir

athöfninni sérstaklega. Við-

komandi verða aðeins klæddir i

þann fatnað, sem tiðkast við

kristnar skimir", sagði Jörgen

Ingi Ilansen, þegar Visir ræddi

við hann, en nii bráðlega fer

fram fyrsta löggilta embættis-

verk allsherjargoðans I söfnuöi

Asatrúarmanna. Það er nafngjöf.

Nafngjöfin fer fram á heimili

foreldra barnsins og við báðum

Jörgen að lýsa fyrir okkur þessari

athöfn.

Hjá Asatrúarmönnum er þetta

kölluð nafngjöf, en ekki skirn

einsoghjá kristnum. Viðkomandi

barn er ekki tekið sem safnaðar-

meðlimur i Asatrúarsöfnuðinn

þrátt fyrir þetta, heldur er aðeins

miðað við, að barnið sé tekið inn i

samfélagið

Það er faðirinn sjálfur, sem

framkvæmir athöfnina, en

móðirin heldur á barninu undir

nafngjöfinni.   Barnið  er  ausið

vatni og vigt til jarðarinnar og

samfélagsins Gert er ráð fyrir að

athöfnin fari fram við altari

heimilisins, það erarinninn, en ef

hann er ekki til staðar, þá má

alveg eins  notast við kertaljós.

Einhver eldur verður að vera

við, jafnvel i formi kertaljósa, til

þess að minna á höfuðskepnurnar

eld, vatn og jörð. Einhver tónlist

verður viðhöfð, söngur, ljóð eða

kveðskapur.

Faðirinn gefur siðan barninu

nafn með þvi að leggja hönd á

höfuð þess og segja : ,,Ég gef þér

nafn og nefni þig...."

Eftir það ávarpar móðirin

hamingju barnsins, eða eins og

Jörgen sagði, „ákallar hamingiu

barninu til handa". Samkvæmt

þessu er álitið, að hamingja sé i

formi disar eða vættar.

Ekki er skylda, að allsherjar-

goðinn Sveinbjörn sé viðstaddur

athöfnina, heldur er nóg að til-

kynna honum atburðinn strax,

sem hann skráir siðan i bækur,

sem likjast helzt kirkjubókum.

Siðan tilkynnir hann til Hag-

stofunnar.

Hann verður þó viðstaddúr

þessa nafngjöf og fer meðal

annars með ljóð sem beintist að

þvi að ákalla góðar vættir.

Örlaganornir eru hvattar til þess

að gefa barninu gott lif.

Jörgen sagði, að vel væri hægt

að framkvæma þetta án þess að

minnast nokkurn tima á Æsi, og

þetta væri meira ákall til góðra

vætta og forlaga.

Hann sagði, að liklega yrði i

framtiðinni einhvers konar bún-

ingur fyrir börnin til þess að vera

í, og einnig stendur til, að alls-

herjargoðinn fái sérstakan

klæðnað eftir árstiðum og at-

höfnum.                —EA

Nú kemur mannshöndin nánast

hvergi nœrri brauðgerðinni

Brauð hf. tekur nýtt húsnœði í notkun með stórbrotnum

vélum sem stuðla að auknu hreinlœti við baksturinn

„Það er mikill munur á þeirri

fyrirgreiðslu, sem fyrirtæki fá i

dag eða var fyrir átta árum,

þegar Brauð hf. var stofnað,"

segja bakarameistararnir þrir,

sem að þvi fyrirtæki standa.

„Hér iSkeifunni 11 eru bundnar

um það bil 29 milljónir króna i

tækjum.vélum og þeim sérfrá-

gahgi, sem krafizt er af mat-

vinnslustöðum. Það sem hefur

gert fyrirtækinu kleift að ráðast

i svo mikla fjárfestingu eru já-

kvæðar undirtektir fjár-

festingarsjóða, sem leitað hefur

veriðtil, það er Iðnþróunarsjóðs

og Iðnlánasjóðs."

Þó að Brauð hf. sé nú komið i

hið nýfa husnæði i Skeifunni,

heldu'r starfsemi frystikisins i

Kópavogi áfram, en þar hefur

verið framleitt nálega allan

sólarhringinn sl. fjögur ár.

f fyrstu voru aðeins fram-

leidd þar franskbrauð og

heilhveitibrauð og seld niður-

sneidd i neytendaumbúðum.Það

kom fljótlega iljósjað markað-

urinn var of litill fyrir svon- ein-

hliða framleiðslu, enda

dreifingarkostnaðurinn hár. Af-

leiðing þessa varð sú, að fyrstu

sex mánuðina átti fyrirtækið i

miklum rekstrarerfiðleikum.

Þá var ákveðið að breyta fyrir-

tækinu i stórt bakari, sem fram-

leiddi allar helztu brauð- og

kökutegundir, en sérhæfði sig þó

I aö þjóna kjörbúðum og öðrum

matvöruverzlunum. Aö sögn

eigenda fyrirtækisins, bakara-

meistaranna Hauks Friðriks-

sonar, Kristins Albertssonar og

Óskars Sigurðssonar, hefur

þessi rekstrarmáti gefið góða

raun.

„Við viljum stuðla að auknu

hreinlæti yiö brauðfram

leiðsluna ". útskýra eigend-

urnir. „Það felst meðalann

ars i nýjungum við geymslu

mjölvörunnar. Þegar mjölið er

tekið i bakariið, er það strax

losað i þar til gerða tanka, sem

taka 30 tonn af mjöli. Siðan fer

mjölið eftir lokuðu kerfi gegn-

um sérstaka sigtivél, sem á aö

fyrirbyggja, að aðskotahlutir

komist i deiglögunarvélarnar.

Þá er aðstaða starfsfólksins

verulega bætt."

-ÞJMÓDYR GISTING - MATURINN DYR!

— Hvað kostar sólarhringurinn á hóteli fyrir hjón?

Hvað fá gestir islenzku

hótelanna að greiða fyrir

gistinguna á næsta sumri?

„Eitthvað á sjötta þúsundið

sólarhringurinn fyrir hjón,"

svaraði Konráð Guðmundsson á

Sögu spurningu okkar. En þess

ber að gæta, að þetta verð er

miðað við fullt fæði.

Og hvað þýðir fullt fæði á

Sögu? „Morgunmat, hádegis-

verð og kvóldmat," svaraði

Konráð. „Onnur máltiðin er

þrirétta, en hin fjórrétta.

Erlendum gestum okkar

þykir verð á gistingunni ekki

neitt  hátt.  Oðru  máli  gegnir

kannski um fæðið", sagði

Konráð ennfremur. „Þó að

erfittsé að bera verðlagninguna

saman við verðlagningu hótela

erlendis, held ég, að segja megi,

að okkar verð sé sambærilegt

við verð á hinum Norðurlöndun-

um. Við erum alla vega ekki

dýrari á þvi."

Fyrrnefnt verð á gistingu

hefur ekki verið samþyRkt

ennþá af verðlagsyfirvöldum,

en hér er um 15 til 20 prósent

hækkun að ræða frá verðinu i

sumar. „Þær hækkanir eru

óhjákvæmilegar," úrskýrir

Konráð. „Það kemur til af þvi,

að.hráefni til eldhússins er að

hækkað meira hjá okk-

ur en viðast annars staðar,

okkur en viðast annars staðar,

þar sem við höfum orðið að

greiða vaktaálag á mestalla

vinnuna, og við þurftum að

kaupa vinnutimastyttinguna i

næturvinnu. Það þekkjast að

visu hliðstæður, eins og t.d.

spitalar og lögregla, sem eru

með vakt allan sólarhringinn,

en hvað snertir annan atvinnu-

rekstur beint, fórum við mjög

illa út úr vinnutimastytting-

unni."

-ÞJM

3t

NYTT FRA DERES K.

herra- og dömu-

skyrtur,

jakkar,

skokkar,

herra- og döi

peysur,

flauelsbuxur

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
10-11
10-11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16
Page 17
Page 17
Page 18
Page 18
Page 19
Page 19
Page 20
Page 20