Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Alşığublağiğ

and  
M T W T F S S
. . . 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 .
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Alşığublağiğ

						Fimmtudagur 1. ágúst 1985

sRITSTJORNARGREINii

Blýantsbændur í vanda

Há eru sendimenrt fslenskra sauðfjárbænda

kornntrtil landsins úrBandarlkjaförsínni. Þeir

tvímenningarnir, dr. Sigurgeir Þorgeirsson bú-

fjárfræðingur og Gunnar Pált Ingólfsson for-

stjóri hafa verið vestan hafs til þess að kanna

möguleika á sölu íslensks dilkakjöts á Banda-

rlkjamarkaði. Það hefur komið fram hjá þeim

félögum, að þeir hafi fengið góðar undirtektir

tveggja matvöruverslanakeðja f Néw York á

þeim grundvelli að fslenska kjötið yrði kynnt

og sett sem sérstök gæðavara.

Sendiför þessara tveggja manna styður það,

sem hér hefur verið haldið fram, að þeir sem

einokaö hafa sölu á framleiðslu sauðfjár-

bænda hafa brugðist. Ef sölusamtökin hefðu

haft einhvern áhuga á þvf að af la markaða vest-

anhafs, hefði sendiförin nú verið ástæðulaus.

Markaðurinn hefurveríð fyrirhendi árum sam-

an en aldrei veríð nýttur. Astæðan er auðvítað

það vitlausa kerfi, að gróðavænlegra sé fyrir

seljendurna að geymaf ramleiðsluna heldur en

að selja hana Ríkissjóður sá jú alltaf um að

greiða geymslukostnaðinn. Auðvitað tekur það

nokkur árað vinna upp viðunandi markað fyrir

fslenska dilkakjötið vestanhafs, þau ár sem

þegareru glötuð vegnagróðasjónarmiðs Sam-

bandsins. Það hefur kostað sauðfjárbændur

og þj'óðina alla ómældar fjárfúlgur. Það sár-

grætilegasta er þó, að blýantsbændurnir f

Bændahöllínni, peir sem alvörubændurnir

hafa falið forystu í sfnum málum, hafa varið

Sambandið meö kjafti og klóm. Þau kaupfélög,

sem sláturleyfi hafa, eru þessa dagana að

mynda samtök um það, að afurðadeild SÍS fái

áfram einkarétt á sölu dilkakjötsíns. Það er þvl

í hæsta máta undarlegt, að bændur skuli ófá-

anlegir til þess að hlfta forsjá annarra en þeirra

sem hafa reynst þeim verst á undanfðrnum ár-

um.

*

I framhaldi af þessu kjötsölumáli er ekki úr

vegi að minnast á ummæli Gunnars Guðbjarts-

sonar, formanns Framleiðsluráðs landbúnað-

arins, f blöðum nú á dögunum. Þar heldur hann

þvf f ram að stórkostlegt kjötsmygl eigí sér stað

út af Keflavfkurflugvelli. Liðsmenn ávellinum

geti flutt út af hersvæðinu kjöt að vitd og það

sé sfðan selt f verslanirog f hótel á Reykjavfkur-

svæðínu. Gunnar Guðbjartsson hef ur það eftir

lögreglustjóranum á Keflavfkurflugvelti, að

hann geti ekki haft það eftfrlit sem þarf til pess

að stöðva þennan ólögmæta kjötútflutning af

vellinum. Gunnar segir ennf remur orðrétt I við-

tali við NT: „Það er talið og reyndar fullyrt af

kunnugum mönnum, að nautakjöt sé flutt f

stórum stfl út af vetlinum og selt með miklum

hagnaði og þetta býður auðvitað heim óskap-

legu svindli og lögbrotum." Framleiðsluráð

landbúnaðarins óskaði sfðast eftir rannsókn á

þessu kjötsmygli fyrir tæpum tveimur árum.

GunnarGuðbjartsson segiraðekkert hafi út úr

því komið og áhugi greinílega Iftill á þvf að

skoða málið.

Jón Þórarínsson, þáverandi lögmaðurbaanda-

samtakanna, ritaðt landbúnaðarráðherra bréf f

mars 1984 og tiundaði hvern þátt Gunnar Guð-

bjartsson, formaður Framleiðsluráðs, og Ingi

Tryggvason, formaður Stéttarsambands

bænda, áttu í þvf að eyðileggja sjálflr það

kærumái. Forystumenn bændasamtakanna

virtust vilja gera sem minnst úr þvf máli vegna

meints brots Hótels Sögu. Auðvitað hefði það

orðíð mjög vont mál fyrir blýantsbændurna I

Bændahöllinni, að þeirra eigið hótet hefði

verstað með smyglað kjöt f stað þess að nota

framleiðslu eigenda sinna.           B. P.

Friðarbúðir í

minningu

helsprengi unnar

Hinn 6. ágúst eru liðin 40 ár frá

því kjarnorkusprengjunni var varp-

að á Hirosima. í tilefni af þessu

munu verða starfræktar friðarbúð-

ir á vegum Samtaka herstöðvarand-

stæðinga með stuðningi ýmissa

samtaka dagana 6. til 10. ágúst.

í þessu sambandi hafa Samtök

herstöðvaandstæðinga sent frá sér

eftirfarandi fréttatilkynningu.

— Aldrei aftur Hirosima

— aldrei aftur Nagasaki

I ár eru liðin 40 ár frá því er

bandaríski herinn varpaði kjarn-

orkusprengjum á japönsku borg-

irnar Hirosima og Nagasaki. Frið-

arhreyfingar um heim allan munu

minnast þessara atburða með stór-

fundum og fjölbreyttum aðgerðum

víða um lönd.

SHA hugsa sér til hreyfings dag-

ana. 6. —10. ágúst. Raunar má segja

að upphafspunktur aðgerðanna

verði strax kl. 23. 15 þann 5. ágúst

en á því augnabliki fyrir 40 árum

var sprengjunni varpað á Hirosima.

í nafni alheimssamstöðu í baráttu

friðarsinna gegn kjarnorkuvopn-

um verður á þessu augnabliki fleytt

kertum á vötnum og ám um heim

allan í minningu fórnarlambanna í

Nagaskí og Hirosima. Hér fer at-

höfnin fram við Reykjavíkurtjörn

Ríkissjóður    1

hækkun frá í fyrra. Frá fyrra ári

hækkuðu beinir skattar um 17% en

óbeinir skattar um 28%.

Spá um framvindu ríkisfjármála

bendir til þess að afkoma ríkissjóðs

verði nokkru lakari en fjárlög árs-

ins gerðu ráð fyrir. „Má einkum

rekja það til aukinna útgjalda

vegna launa- og tryggingamála"

segir í frétt ráðuneytisins og einnig

„að tekjur af aðflutningsgjöldum á

árinu 1985 muni dragast saman að

raungildi".

með því að japönskum og íslensk-

um minningarkertum verður rennt

út á vatnið.

Aðalaðgerðirnar hefjast á Hiro-

simadaginn 6. ág. með því að slegið

verður upp friðartjaldbúðum í

Njarðvíkum en síðan verður úti-

fundur við aðalhlið Vallarins með

stuttum ávörpum og ljóðasöng. Þar

næst verður kveiktur minningareld-

ur sem látinn verður loga samfellt

til 9. ág. sem er Nagasakidagurinn.

FRIDARBÚDIR OG GANGA: í

friðarbúðunum mun fólk dveljast í

þrjá daga og þrjár nætur, sumir all-

an tímann en aðrir skemur, farið

verður í könnunarferðir um Rosm-

hvalanes og Miðnesheiði. í friðar-

búðunum verður afmarkað sérstakt

athafna- og leiksvæði fyrir börn,

bæði úti og inni í stóru samkomu-

tjaldi. Þar verða leikföng og leik-

tæki á boðstólum. Auk þess verður

skipulögð barnadagskrá dag hvern

frá 13—15 í umsjá fóstra. Á kvöldin

verður margt til gamans gert, byggð

upp friðarbúðamenning með leik

og söng, haldnar grillveislur og lagt

á  ráðin  með  friðaruppákomur.

Launin

ríkir milli karla og kvenna í af-

greiðslustörfum, karlar með 7.300

kr en konur með 5.600 kr.

Kjararannsóknarnefnd hefur

einnig kannað meðalfjölda vinnu-

stunda á viku. Hefur hann aukist á

þessu tímabili hjá öllum stéttum

nema verkamönnum. Hjá körlunr

hefur hann minnkað um 0,3% og

hjá konunum um 1%.

Mest hefur aukningin verið hjá

iðnaðarmónnum og konum í af-

greiðslustörfum, 1,8% hjá báðum

stéttum. Næst mest er aukningin

hjá konum i skrifstofustörfum,

1,2%. Aukningin hjá körlum í

skrifstofustörfum og í afgreiðslu-

störfum er 1%.

Friðarbúðaaðgerðir enda með

fundi í Félagsbíói i Keflavík þar sem

boðið verður upp á fjölbreytta

menningardagskrá.

Laugardaginn 10. ág. verður

fjöldagangagegn kjarnorku. Geng-

ið verður frá Hafnarfirði með við-

komu í Kópavogi og víðar og endað

á friðarfundi á Lækjartorgi í

Reykjavík.

HEIMSÓKN FRÁ HIROSIMA:

Japanska friðarhreyfingin Gensui-

kyo sendir út flokk manna, sem fer

víða um lönd og mætir á fundina

sem haldnir verða. Hér er um að

ræða fólk sem lifði af kjarnorku-

árásirnar og man þessa atburði vel.

TVeir menn úr hópnum koma til ís-

lands og taka þatt í aðgerðunum

hér og munu flytja ávörp, bæði á

fundi í Keflavík og á Lækjartorgi.

Ráðgert er að þeir hitti forseta Is-

lands og forsætisráðherra að máli

og von okkar ér, að þeir snúi heim

til Hirosima í þeirri fullvissu, að á

íslandi fari fram ötul barátta gegn

hörmungum á borð við þær sem

dundu yfir Hirosima og Nagasaki

fyrir 40 árum.

Gensuikyo hefur boðið SHA að

senda fulltrúa til Japan á hinar

miklu aðgerðir sem þar verða

2.—12. ágúst. Samtökin hafa

þekkst þetta boð og mun Guð-

mundur Georgsson læknir fara sem

fulltrúi þeirra með gjafir og sam-

stöðukveðjur frá íslensku friðar-

baráttufólki.

Skráning í aðgerðirnar SHA og

nánari upplýsingar fást á Skrifstofu

SHA í Mjölnisholti 14, sími 1 79 66.

5. ágúst, mánudagur

Minningarkertum fleytt á Reykja-

víkurtjörn kl. 23.15 þegar nákvæm-

lega 40 ár eru liðin frá kjarnorku-

sprengingunni yfir Hirosima.

6. ágúst, þriöjudagur

1. Slegið upp tjaldbúðum á tjald-

stæði Njarðvíkur. 2. Fundur við

aðalhlið  kl.  21.30.  Upphafsorð:

Ingibjörg Haraldsdóttir. Mússikk:

Hörður Torfason. Leiklestur: Úr

Lýsiströtu; Erla Skúladóttir, Rósa

Guðný Þórsdóttir og María Sigurð-

ardóttir. Ávarp: Þóra Kristín Ás-

geirsdóttir. Minningareldur kveikt-

ur og varðstaða hafin. (Rútuferðir

úr bænum).

7. ágúst, miðvikudagur.

1.       Friðarbaráttuuppákomur.

2. Hafin gerð 48 kröfuspjalda í

mynd kjarnorkudjúpsprengja af

gerðinni B-57. 3. Barnagaman frá

13.00—15.00 undir umsjá fóstra.

4. Tekið á móti japönunum Toshio

Okamura og dr. Yoshio Niki. Mót-

tökuathöfn við hliðið, friðardúfum

sleppt. (Flugvélin væntanleg kl.

15.10). 5. Kynnisferð um Rosm-

hvalanes og Miðnesheiði: Ferðast

verður í rútu með vana leiðsögu-

menn. 6. Kvöldvaka í friðarbúð-1

um. 7. Sveinbjörn Beinteinsson

magnar níðstöng gegn kjarnorku á

fornum krossgarði við Sjónarhól.

8. Árni Björnsson ræðir um stöng-

ina og merkingar hennar.

8. ágúst, fimmtudagur

1. Friðarbaráttuuppákomur.

2. Barnaskemmtun  13.00—15.00.

3. Fjöruferð: Stafnes - Ósabotnar.

4. Fylgst með ferðum flugvéla og

leiðbeint  um  tegundagreiningu.

5. Kvöldvaka i friðarbúðum —

Grillveisla. Japanirnir koma til við-

ræðna í búðunum.

9. ágúst, föstudagur.

1. Friðarbaráttuuppákomur.

2. Gróðursetningarferð á Miðnes-

heiði. 3. Barnatívolí 13.00—15.00.

4. Tjaldbúðir •   teknar    niður.

5. Samkoma í Félagsbíói í Kefla-

vík. Fundarstjóri: Jóhannes

Ágústsson. Ávarp: Árni Hjartar-

son. Ljóð: Hjörtur Pálsson. Leik-

þáttur: Rokkhjartað slær (Leikfél.

Hf.). Upplestur: Þórarinn Eldjárn.

Ljóðasöngun. Megas. Ávarp frá

Japan. 7. Tjaldbúðir felldar —

Minningareldur slökktur. Haldið

heim (Rútuferðir).

10. ágúst, laugardagur.

Hafnarfjarðarganga

Gönguleið: Thorsplan í Hafnar-

firði — Reykjavíkurvegur — Hafn-

arfjarðarvegur — Nýbýlavegur —

Skemmuvegur — Reykjanesbraut

— Miklabraut — Rauðarárstígur

—  Laugavegur — Lækjartorg.

Tímasetning: 14.00 — 19.00

Safnast saman á Kirkjutorginu upp

úr kl. 13.30. Friðarbúðamenning;

söngvar og uppákomur sem friðar-

búðafólk hefur æft upp. Ávarp:

Eggert Lárusson. Kvæðalestur og

söngur. Tölt af stað kl. 14.30

(6 km). Áning á Borgarholti í Kópa-

vogi kl. 15.40. Ávarp: Ingibjörg

Hafstað. Söngur og kvæðalestur.

Brokkað áfram kl. 16.00 (5,6 km).

Áning við hrossið við Suðurlands-

braut kl. 17.00. Ávarp: Unnur Jóns-

dóttir. Söngur: Örn Bjarnason.

Ávarp: Ragnar Þórsson. Skeiðað í

bæinn kl. 17.30 (5,6 km). Fundur á

Lækjartorgi: Avarp. Hvatning.

Hvatning frá Hirosima. Söngur:

Bjartmar Guðlaugsson. Lokaorð:

Atli Gíslason lögfræðingur. Rokk:

Einar örn og co. Leikslok kl. 19.00.

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4