Tķmarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Tķminn

og  
S M Þ M F F L
. . . . 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Tķminn

						8

TIMINN
ÞRIÐJUDAGUR 20. ofctófcer 19».
MNGEHÉTT
FÍSKVEIÐASJÓÐUR ÍSLANDS
VERÐI SJÁLFSTÆÐ STOFNUN
EB—Reykjavík.
Björn Pálsson hefur lagt fyrir
Alþingi frunwarp til laga um
breytingu á lögum nr. 75 frá 13.
maí 1966, um Fiskveiðasjóð Is-
lands. Miðar þetta frumvarp að
því að breyta lögunum um Fisk-
veiðasjóð íslands, þannig að hann
' verði sjálfstæð stofnun og for-
stjóri hans eða forstjórar hafi
hliðstæða aðstöðu við afgreiðslu
lána og innheimtu og bankastjór
ar ríkisbankanna hafa nú. — I
hcild Mjóðar frumvarpið svo:
1.  gr. — i, gr. laganna orðist
svo:
Fiskveiðasióður íslands er sjálf
stæð stofnun í eigu ríkisins. Sjóð
urinn lýtur sérstakri st.iórn, setn
ræður 1—2 framkvæmdastjóra.
3. gr. — 7. gr. laganna orðist
svo:
Fiskveiðasjóður heyrir undir
ráðherra þann, sem fer með sjáv
arútvegsmál. Stjórn hans skal
vera í höndum fimm manna, sem
kosnir eru til tveggja ára í senn.
/þannig að Alþingi kýs tvo með
hlutfallskosningu, stjórn Seðla
bankans einn, Landssamband ísl.
útvegsmanna einn og Sjómanna
samband íslands einn. Varamenn
skal kjósa jafnmarga á sama faátt
og til sama tíma. Stjórnin kýs
sér foxmann og varafonmann. Til
þess að fundur sjóðsstiórnar sé
lögmætur, þarf meirihluti stjórn
ar að sitja hann, og ræður ein-
faldur meirihluti fundarins ákvörð
un stjórnarinnar.
3. gr. — 8. gr. laganna orðist
svo:
Verkefni stjórnar Fiskveiða-
sjóðs eru bessi:
a.  — ákvarðanir um lántökur
og aðra fjáröflun til starfsemi
sjóðsins og útgáfu skjala í því
sambandi.
b. — Ákvarðanir um útlán sjóðs
ir.s og lánakjör.
c.  — Ákvarðanir um rekstrar-
áætlun Fiskveiðasjóðs, er gerð
skal fyrirfram fyrir eitt ár í
senn.
d. — Úrskurður reiknings sjóðs
ins og ákvörðun um ráðstöfun
tekiuafgangs, svo og ákvörðun um
afskriftir af kröfum hans.
f^m0»0qFH0*0*0*0*0i*t**0*&4^4* ^ ^'
Olíuhreins-
unarstöð á
dagskrá í gær

•
»w-.~    -., -0----------------------------                     -
forsætisráðherra, úr hlaði frum
varpi til laga frá ríkisstjórninni;
um olíuhreinsunarstöð á íslandi.
Áleit Jóhann tímabært að frum-
varpið fengi afgreiðslu. Sagði
hann iðnaðarráðuneytið litið
meira geta gert í málinu og
Iagði til, að undirbúningsfélagi
yrði komið á laggirnar til að
koma olíuhreinsunarstöðinni á
stofn.
Magnús Kjartansson tók næst'
ur til máls. Sagði hann, að ríkið
ætti sjálft að eiga 51% hluta-
f járins, en ekki að hluta til inn-
lendir einkaaðilar. Þá minntist
Magnús á mengunarhættu í sam
bandi við olíuhreinsunarstöð,
olíudreifinguna í landinu, og að
ekki væri reiknað með í frum-
varpinu að upphitun húsa með
raforku færi vaxandi í landinu.
Jóhann Hafstein kvaddi sér
hljóðs á nýjan leik, og gerði
kki mikið úr mengunarhættu,
sem af olíuhreinsunarstöð staf-
aði. Sagði hann, að hér væri
ekki um fyrirtæki að ræða, sem
miMl mengun fylgdl. — Mállnn
var sfðan vfsað til 2. umræðn og
iðnaðarnefndar.
1*&V0)0*0t0^0^&*0*0*Þ0li0»^4F*0+«*0,>4^^»0*é
Björn  Pálsson
e. — Ráðning eins eða tveggja
framkvæmdast.ióra sjóðsins, sem
annist alla daglega stjórnsýslu hlið
stætt því sem bankastjórar gera.
f. ¦— Skipun matsnefndar.
Framkvæmdastjóri   Fiskveiða-
sjóðs eða framkvæmdastiórar, ef
tveir eru, ráða starfsmenn sjóðs
ins og segja þeim upp starfi í
samráði við stjóm sjóðsins. Um
Taun, kjör og réttarstöðu fram
kvæmdastióra og starfsmanna
gilda sömu ákvæði og um starfs-
menn ríkisbankanna.
4 gr. — 10 gr. laganna orðist
svo:
Starfsár Fiskveiðasjóðs er
almanaksárið. Af tekjum hvers
árs skal greiða kostnað við rekst
ur sjóðsins, svo og töp vegna af-
skrifaðra lána. Forstjóri sjóðsins
eða forstiórar skulu siá um að
ganga frá reikninigum sióðsins fyr
iir 1. marz ár hvert og hafa af-
hent þá stiórn sióðsins. Reikning
ar sjóðsins skulu endurskoðaðir
af tveimur mönnum, sem Alþingi
kýs Wutbundmni kosningu til
tveggja ára. Ráðherra staðfestir
reikninga sjóðsins að fengnum. úr-
skurði stiórnar og endurskoðenda.
Ársreikninga skal birta í Stjórnar
tíðindum.
Hækkun vaxta og stytting
lánstíma afleiðing viöreisnat-
stefnunnar
í greinargerð segir, að til 1966
hafi Fiskveiðasjóður verið  sjálf-
stæð lánastofnun undir yfirstjórn
Útvegsbankans. Þó að málum hafi
verið þannig hagað, hafi þess
orðið vart, að forstjóri Fisk-
veiðasj'óðs væri boæinii ráðum eða
viðskiptamenn sjóðsins þurft til
annarra að leita um úrskurð mála.
1966 hafi lögum um sjóðinn verið
breytt, þannig að hann var settur
undir yfirstiorn þriggja banka. Við
umræður um málið hafi lítil rök
komið fram xun nauðsyn á þess
ari breytingu. Sjóðnum hafi verið
vel stjórnað. Ákvarðanir sem geæð
ar höfðu verið 1960 um hækkun
vaxta og styttingu lánstíma til
mikils óhagræðis fyrir útvegs-
menn og sjómenn væru ekki sök
sióðsstiórnarinnar. Þar hafi ráð
ið hin svonefnda viðreisnarstefna,
sem ríkisstjórnin hafi skapað og
fóstrað.
Útvegsmenn og sjómenn fái
fulltrúa í stjórn sjóSsins
Að lokum segir svo í greinar
gerðinni: — „Eignir Fiskveiða-
sjóðs eru nú rútnur milliarður kr.
Vera má, að það fé sé ekki all't
.innheimtanlegt, en svipað má vafá
laust segja um fleiri lánastofn-
ir. Þessi sjoður nemur viðlika upp
hæð og allir bankar eiga til sam
ans í hreinni eign. Að nokkru er
sjóður þessi myndaður með fram
lögum úr ríkissjóði, en meginhluti
hans er til orðinn með beinum
eða óbeinum framlögum útvegs
manna og sjómanna. Það er því
ekki óeðlilegt, að útvegsmenn og
sjómenn fái íhlutunarrétt um
stjórn þessa sióðs, sem þeir hafa
Tagt stórfé í og hefur veruleg
áhrif á lifsafkomu þeirra. Lagt
er því til í þessu frv., að samtök
þessara aðila fái fulltrúa í stiórn
sjóðsins, þeir fái þar eigi meiri
hlutaaðstöðu, en geti komið á fram
færi skoðunum sínum og tillögum.
Siávarútvegur hefur meiri og
margþættari áhrif á peningamál
okkar en aðrir atvinnuvegir, að
minnsta kosti enn sem fcomið er.
Iðnaður, verzlun og landbúnaður
hafa fengið sjálfstæðar lánastofn
anir til að skipta við. Enginn dreg-
ur í efa, að það er hagkvæmt. Því
á sjávarútvegurinn að búa við önn
ur og óaðgengilegri kjör? Nauð-
syn ber til, að útvegsmenn geti
fengið fljóta og ákveðna afgreiðslu
sinna mála í einum stað, en
þurfi eigi að hlaupa milli margra
aðila í ýmsum stofnunum tD að
skýra sín mál. Þess ber að gæta,
að bankastjórar viðskiptabankanna
hafa næg verkefni, þó að þeir
þurfi efcki að stjórna Fiskveiða-
sióðnum. Erfiðleikar útvegsmanna
eru og nægilega miklir. þó að
þeir þurfi eigi að eyða mörgum
dögum til að ná tali af hinum
ýmsu stiórnendum s.ióðsins. sem
eru uppteknir í störfum í þrem
ur bönkum. Það ætti bví að vera
lágmarkskrafa, að framkvæmda-
stióri eða framikvæmdastjórar
Fiskveiðasjóðs hafi hliðstæða
starfsaðstöðu og vald eins og
bankastiórar viðskiptabankanna. Á
þann eina hátt geta útvegsmenn
fengið mál sín afgreidd án óþarfa
vafninga."
ÁÞINÍÍÉ
í gær lögðu þingmenn Al-
þýðubandalagsins fram á Al-
þingi þingsályktunartillögu
um úrsögn ísands úr Atlants
hafsbandalaginu og uppsógn
varnarsamnings milli íslands
og Bandarfkjanna.
Lagt var fram í gær á Al-
þingi frumvarp til laga um
breytingu á siglingalögum,
nr. 66 frá 31. des. 1963. Flutn
ingsmenn tillögunnar eru
Sverrir Júlíusson og Matt-
hías Bjarnason. Er kveðiö'
svo á í frumvarpinu, að öll
íslenzk fiskisMp, svo og skip,
sem ríkissjóður eða ríkis-
stofnanir gera út, séu skyld-
ug til að hjálpa hvert öðru
úr hættu, án þess, að i'it-
gerðarmenn eða áhöfn eigi
rétt til björgunarlauna.
•k Þá lagði Steingrfmur Páls-
son fram í gær þingsálykt-
unartillögu um að ríkisstjórn
in láti fara fram vísindalega
fiskileit og nákvæmar fisM-
rannsóknir í Húnaflóa, und-
ir stjórn Hafrannsóknar-
stofnunarinnar og FisMfé-
lags íslands.
Þingsályktunartillaga Framsóknarmanna
Áætlun gerð um smíði
strandferðaskips til
EB—Reykjavík.
Lögð hefur verið fram á Al-
þingi þingsályktunartillaga um
strandferðir, þess pfnis að ríMs
stjornin láii gera áœtlanir um
smíði og rekstur^strandferðasMps
til "farþegafiut'ninga?— Flutnings
menn eru Vilhjálmur Hjálmars-
son, Eysteinn Jónsson, Sigurvin
Einarsson, Páll Þorsteinsson og
Bjami Guðbjörnsson. Segja þeir
í greinargerð með frumvarpinu,
að þarfir nútímaþjóðfélags fyrir
góðar og greiðar samgöngur séu
margvíslegar. Að því er fólksflutn-
inga varði, séu verkefnin mjög
breytileg og sum þannig að þau
verði trauðla leyst með fluginu
einu saman. Benda flutningsmenn
á, að með sölu Esju og HeMu megi
telja, að farþegaflutningar á sió
á lengri leiðum séu niður lagðir.
Hafi meginþungi fólksflutninga á
langleiðum innanlands færzt yfir
á flugið. Ýmsir telji að þar með
séu fólksflutningar á sjó orðnir
úreltir og eigi að hverfa úr sög
unni. Eru flutningsmenn annarrar
skoðunar.
Segia þeir, m. a. að þrátt fyrir
að Esja og Hekla hafi verið vöru
flutninigaskip, og hentuðu ekki
vel sem farþegaskip við gerbreytt
air aðstæður, hafi bau engu að
síður veitt íbúum fjarðanna eystra
og vestra mikilvæga farþegaþión
ustu og öryggi, einkum á vetrum,
þegar a'ðrar samgöngur séu örðug
astar. Og með þessuor skipum
hafi verið byggðar upp að sumar
lagi hringferðir fyrir farþega, inn
lenda og erlenda. Ferðir með
Esj'u og Heklu hafi notið vin-
sælda sem og einstakar hópfer'ðir
með þessum skipum, en æskilegt
sé að greiða fyrir bví, að fólk
geti ferðazt innanlands í orlofi
sínu. — TalaS sé um, að þrefalda
megi gestakomur erlendra á fá-
um árum. Hringferðir ríkisskipa
hafi verið einn þátturinn í fyrir
greiðslu við erlenda fer'ðamenn.
Þennan þátt beri að efla en ekki
að afnema. — Að lofcum segja
flutningsmenn  í  greinargerðinni:
„Allt þetta þarf að skoða /and
lega, áður en því er slegið föstu,
að útgerð farþegaskips til siglinga
með ströndum fram sí úrelt ~>?
heyri fortíðinni til. Þyki á ein-
hverjum árstíma of lítið að gera
fyrir farþegaskip á ströndinni, ber
að athuga um önnur verkefni. Og
minna má á það, að engin þjóð
með líka landshætti og fslendingar,
langa strond með dreifðri byggð
og ágætum höfnum, hefur horfið
frá farþegaflutniíigum á sjó.
Flutningsmenn tMðgunnar
telja því auðsætt, að nú þegar
beri að hefiast handa um undir
búning og byggingu farþegasMps
í stað Esju og Heklu. En þá verð
ur fyrst að gera nauðsynlegar áætl-
anir um byggingakostnað og rekst
ur skips. VéMur það vissulega
óþægindum við slfka áætlunar-
gerð, að einhliða farþegasMp af
þeirri stærð, sem til greina kæmi,
hefur ekki verið gert hér út áð-
ur. Verður þá að sjálfsögðu fyrst
og fremst að byggia á þeirri þekk
ingu, sem forsiármenn strandferð
anna hafa á þessum málum, enda
þótt hagkvæmt kynni að þykja að
leita einnig til erlendra kunnáttu-
manna".
¦¦^***^
Tekur sæti
a
ingi
Magnús H. Gíslason, bóndi
á Frostastöðum, tok í gær
sæti á Alþingi í stað Björns
Pálssonar alþingismanns,
sem verða mun frá þing-
störfum um nokkurt skeið.
Magnús H. Gfslason
'**~'**??!£\ g *.^*
					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12