Tķmarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Atuagagdliutit

						nuånisaoK hjemmestyre kinguåsagpaf
taima isumaKarpoK Helge Dohrman, Fremskridtspar-
tiet, månåkut piumassaKartoK hjemmestyre inatsisinik
tungaviussunik uniuinerunersoK.
— iluanårnertut issigisavara
nangminerssornerulernigssap atu-
lernigsså    kinguartineKasagpat,
taimailivdlutik Kalåtdlit-nunåne
kommunit pissortatdlo ingerdlat-
sivé iluamik pivfigssaKalerniå-
sangmata tamatuma piarérsarnig-
ssånut. ersissutigåra taimåiså-
ngigpat ajordluinåsasoralugo, i-
natsissartune ilaussortaK Helge
Dohrmann, Fremskridtspartiet,
AG-mut oKarpoK.
Dohrmann,   Kalåtdlit-nunanut
tungassunut  inatsissartut  udval-
giåne ilaussortaussoK, månåkut
nangminerssornerulernigssamut i-
natsisigssanik sulissumut, piuma-
ssaKarsimavoK Kalåtdlit-nunanut
ministere 8. november isumasio-
Katigingnigssamut aggencussisa-
ssok, inatsisigssanik sulinerup
nangerKingneKånginerane. — u-
vanga, udvalgimilo mardlugsung-
nik ilaKarunarpunga, påsivdlua-
rusugparput, nangminerssorneru-
neK (hjemmestyre) inatsisinik tu-
ngaviussunik uniuissunginersoK.
isuma tamana ilungersutigineKar-
Pok atuagkiortup Rasmus Bjørg-
mosep atuagkiåne „Grønland —
solidaritet eller kaos?", taménalo
påsisssaKarfigissariaKarparput i-
ngerdlarKigtigata, Dohrmann o-
KarpoK.
Helge Dohrmann ama OKarpoK,
nangmineK ministerimut apencu-
tine sujunertaKångitsoK nangmi-
nerssornerulernigssamut   inatsi-
Ledige stillinger ved
MamtsoK kommunekontor
Følgende stillinger er ledige til besættelse snarest, eller efter
aftale:
ØKONOMIFORVALTNINGEN
Overassistent — leder af incassokontoret
Afdelingen er, inclusive lederen, normeret til 3 personer. Ar-
bejdet består i arbejdstilrettelæggelse med inddrivelse af
kommunens udestående fordringer. Ansøgere med en regn-
skabsmæssig uddannelse og forudstående kendskab til ar-
bejdsområdet vil blive foretrukket, ligesom der lægges vægt
på udprægede leder- og samarbejdsevner.
Assistent — incassokontoret
Til incassokontoret søges også en assistent til deltagelse i det
almindeligt forefaldende arbejde i denne afdeling. Ansøgere
med forudgående kendskab til arbejdsområdet vil blive fore-
trukket.
Assistenter — bogholderiet
Til kommunens bogholderi søges 2 assistenter til deltagelse i
det forefaldende arbejde i denne afdeling. Ansøgere med en
regnskabsmæssig uddannelse og forudgående kendskab til ar-
bejdet i et bogholderi vil blive foretrukket.
Assistenter — skattekontoret
Til kommunens skattekontor søges 3 medarbejdere. Det for-
ventes af ansøgere, at disse kan lide at beskæftige sig med tal
og mennesker samt er interesserede i videreuddannelse.
De pågældende vil komme til at deltage i de fleste af skatte-
kontorets opgaver, den ene mest med arbejdsgivere, og det vil
derfor være en fordel såfremt der i forvejen haves regnskabs-
kundskab eller erfaring fra tidligere ansættelse på et skatte-
kontor. Sidstnævnte er dog ingen betingelse.
SOCIALFORVALTNINGEN
Assistent — socialkontoret
Til denne afdeling søges en assistent med arbejdsområderne:
Ledelse af socialrådgivergruppen (Sagsbehandlergruppen).
Sagsbehandling af personsager til det sociale udvalg, herun-
der deltagelse i udvalgets møder som tilforordnet i det om-
fang socialchefen finder det nødvendigt. Bistand til de sociale
udvalg i bygderne indenfor eget arbejdsområde. I forbindelse
med arbejdet i sagsbehandlergruppen er der indenfor visse
områder tildelt gruppen beslutningskompetence. Grundet ar-
bejdsområderne er det en betingelse, at pågældende er dob-
beltsproget. Der må påregnes rejsevirksomhed i fornødent
omfang til kommunens bygder.
Socialmedhjælpere
Til socialforvaltningens sagsbehandlergruppe er 2 stillinger
som socialmedhjælpere ledige. Sagsbehandlergruppen forestår
sagsbehandlingen af persensager til det sociale udvalg. Da
dette også indebærer bistand til de sociale udvalg i bygderne,
må der i fornødent omfang påregnes rejsevirksomhed.
SEKRETARIATSFORVALTNINGEN
Assistenter — sekretariatet
Til kommunesekretariatet søges nogle assistenter. Afdelingen
betjener kommunalbestyrelsen og dens udvalg. Ansøgere med
forudgående kendskab til arbejdet i et sekretariat, og gode
evner for at kunne arbejde selvstændigt, herunder at udar-
bejde oplæg til kommunalbestyrelse og udvalg — vil blive
foretrukket.
Kendskab til stenografi og brevskrivning efter diktafon vil
ligeledes være kvalifikationer, der vil blive lagt vægt på ved
besættelse af stillingerne. Arbejdet vil herudover bestå i eks-
pedition af pernamente sekretariatsopgaver som administra-
tion af nærings- og spirituslovgivning, diverse tilladelser m.m.
Endvidere at forestå indkøb og administration af kontorinven-
tar og maskiner samt journalisering og arkivering.
TEKNISK FORVALTNING
Assistent — teknisk forvaltning
Til at bistå kommuneingeniøren med de under teknisk ud-
valg hørende administrative funktioner søges snarest en assi-
stent. Ansøgere med forudgående kendskab til arbejdsområ-
det vil blive foretrukket, men dette er dog ikke en betingelse.
Assistenter — boligkontoret
2 assistenter søges til boligkontoret. Der er normalt, inclusive
lederen, beskæftiget 5 medarbejdere i denne afdeling, hvortil
kommer viceværter, viceværtsmedhjælpere og rengørings-
assistenter.
Under kontoret henhører driften af statens og kommunens
udlejningsejendomme, tjenesteboliger samt boliganvisnings-
cpgaver. Den ene assistent vil blive beskæftiget med disse
områder.
Under kontoret henhører ligeledes bolig- og erhvervsstøtte-
ordningernes administration, fartøjsforsikringen, skibsregi-
streringen m.v., og disse opgaver vil den anden assistent blive
beskæftiget med.
Forudgående kendskab til arbejdsområderne er en fordel,
men ingen betingelse for ansættelse.
Det gælder for alle ovennævnte stillinger, at ansættelse og af-
lønning sker i henhold til gældende regler og overenskomst.
For udenbys ansøgere vil det være muligt at få dækket rejse-
eg flytteomkostninger under forudsætning af 2 års tjeneste
ved kommunen. Kommunalbestyrelsen vil for denne kategori
af ansøgere være behjælpelig med fremskaffelse af en pas-
sende bolig, for hvilken der skal betales huslejebidrag efter
gældende regler.
Alle interesserede er velkomne, til at rette henvendelse til
kommunaldirektøren eller sekretariatschefen for indhentelse
af yderligere oplysninger.
Ansøgninger med oplysninger om tidligere uddannelse og be-
skæftigelse, bilagt afskrifter af eksamensbeviser og eventuelle
anbefalinger, bedes senest den 1. december 1978 tilsendt:
MAN1TSUP KOMMUNIA
KOMMUNALBESTYRELSEN . Boks 100
Telefon 132 77
3912 ManitsoK
sigssat kinguarsarneKarnigssånik,
nauk isumaKaraluardlune, kingu-
artornigssaK „pivdluarnartusa-
ssok".
sule isumaKataussui
Fremskridtspartime ilaussortaK
avdla, Ole Pilgaard Andersen,
Nungme Kalåtdlit-nunanut tu-
ngassunut udvalgimut ilauvoK u-
kiarme. tåuna — sujusingneru-
ssukut AG-me erKartorneKarér-
sutut, nangmineK isumaKatausso-
rujugssuvoK partéKatimilo isumåt
avdlångortiniaraluardlugo. — ki-.
siåne ajornavigpoK, uvdlume AG-4||
mut OKarpoK. månåkut neriutigi'**^
ssariaKarpara nangminerssorne->
rulernigssamut inatsisigssat tai-
ssissutigineKarnerine ilavnit Ka-
nordlunit taissisinautitåusavdlu-
nga. tapersersuinerame avdlå-
ngortingilara.
„asule oKalungneK"
inatsissartut Kalåtdlit-nunanut
tungassune udvalgiata sujuligtai-
ssua, Johs. Burgdorf (Konserva-
tiv): — isumaKångilanga, Dohr
mannip ilaussortatdlo avdlat i-
natsisinut tungaviussunut hjem-
mestyremutdlo tungassunik aper-
KuteKarnerat inatsisiliornermut
kinguarsautåusassut, taimalo piv-
figssaK inerfigisangassaK avdlå-
ngortitdlugo. — uvanga nangmi-
neK isumaga maligdlugo inatsisi-
nut tungaviussunut tungassumik
OKalungneK asule OKalungneru-
vok. udvalgime ilaussortat inatsi-
ssartunilo ilaussortat amerdlaner-
påt kigsautigåt nangminerssorne-
rulernigssamut pivfigssariniar-
dlugit pilerssårutinik encuiniar-
neK, Borgdorf naggasivoK.
-h.
mesterit kursu-
sert ut
novemberip 20-ånit decemberip aut-
dlamautåta tungånut Nungme mes-
terinut inussutigssarsiutitigut iliniar-
titsinikut Kutdlersat kursusertitsiså-
put. mesterit sanaortortitsinerme ig-
dluliortitsinermilo eraarsautigineKar-
put.
ukualo imarissagssatut taineKarsi-
méput: igdluliortitsinerme maligtari-
ssagssat, nautsorssuissarnerme tu-
ngaviussut, firmat nautsorssutait, su-
liaringnigtugssarsiortarnerme pe-
riautsit, aningaussatigut ingerdlatsi-
nermut tungassut, taorsigagssarsi-
nigssamut periarfigssat, Kularnavér-
Kusissarnermut årKigssfissinerit, suli-
ssunik sujulerssuineK kfsalo suliv-
fingme isumangnaitdlisaineK.
imigagssaK
Blå korsit OKaitsune nalunaerput
imigagssat inup atautsip pissag-
ssai nåmaKingmata ingmikut a-
kuerssissuteKardlune nagdliutor-
siernermut pissagssanik amerdla-
nerusunik pissoKartariaKångitsoK.
Overfald på
12-årig pige
En 43-årig mand sigtes for over-
fald på en 12-årig pige. Manden
er i landsretten blevet tilbageholdt
i tre uger. Overfaldet skete for
kort tid siden ved blok 14 i Nuuk
(Godthåb) Pigen er indlagt på
Dronning Ingrids Hospital med
tre torud på kæben.
Kujåssut
asassavta  Anda  Høeghip
toKunerane misigeKatiging-
nigtorpagssuit    Kutsavigi-
ngårpavut.
ilaKutarit sivnerdlugit
Augusta Elialo.
16
					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28