Tķmarit.is   | Tķmarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Atuagagdliutit

						nuånisaoK hjemmestyre kinguåsagpaf

taima isumaKarpoK Helge Dohrman, Fremskridtspar-

tiet, månåkut piumassaKartoK hjemmestyre inatsisinik

tungaviussunik uniuinerunersoK.

— iluanårnertut issigisavara

nangminerssornerulernigssap atu-

lernigsså    kinguartineKasagpat,

taimailivdlutik Kalåtdlit-nunåne

kommunit pissortatdlo ingerdlat-

sivé iluamik pivfigssaKalerniå-

sangmata tamatuma piarérsarnig-

ssånut. ersissutigåra taimåiså-

ngigpat ajordluinåsasoralugo, i-

natsissartune ilaussortaK Helge

Dohrmann, Fremskridtspartiet,

AG-mut oKarpoK.

Dohrmann,   Kalåtdlit-nunanut

tungassunut  inatsissartut  udval-

giåne ilaussortaussoK, månåkut

nangminerssornerulernigssamut i-

natsisigssanik sulissumut, piuma-

ssaKarsimavoK Kalåtdlit-nunanut

ministere 8. november isumasio-

Katigingnigssamut aggencussisa-

ssok, inatsisigssanik sulinerup

nangerKingneKånginerane. — u-

vanga, udvalgimilo mardlugsung-

nik ilaKarunarpunga, påsivdlua-

rusugparput, nangminerssorneru-

neK (hjemmestyre) inatsisinik tu-

ngaviussunik uniuissunginersoK.

isuma tamana ilungersutigineKar-

Pok atuagkiortup Rasmus Bjørg-

mosep atuagkiåne „Grønland —

solidaritet eller kaos?", taménalo

påsisssaKarfigissariaKarparput i-

ngerdlarKigtigata, Dohrmann o-

KarpoK.

Helge Dohrmann ama OKarpoK,

nangmineK ministerimut apencu-

tine sujunertaKångitsoK nangmi-

nerssornerulernigssamut   inatsi-

Ledige stillinger ved

MamtsoK kommunekontor

Følgende stillinger er ledige til besættelse snarest, eller efter

aftale:

ØKONOMIFORVALTNINGEN

Overassistent — leder af incassokontoret

Afdelingen er, inclusive lederen, normeret til 3 personer. Ar-

bejdet består i arbejdstilrettelæggelse med inddrivelse af

kommunens udestående fordringer. Ansøgere med en regn-

skabsmæssig uddannelse og forudstående kendskab til ar-

bejdsområdet vil blive foretrukket, ligesom der lægges vægt

på udprægede leder- og samarbejdsevner.

Assistent — incassokontoret

Til incassokontoret søges også en assistent til deltagelse i det

almindeligt forefaldende arbejde i denne afdeling. Ansøgere

med forudgående kendskab til arbejdsområdet vil blive fore-

trukket.

Assistenter — bogholderiet

Til kommunens bogholderi søges 2 assistenter til deltagelse i

det forefaldende arbejde i denne afdeling. Ansøgere med en

regnskabsmæssig uddannelse og forudgående kendskab til ar-

bejdet i et bogholderi vil blive foretrukket.

Assistenter — skattekontoret

Til kommunens skattekontor søges 3 medarbejdere. Det for-

ventes af ansøgere, at disse kan lide at beskæftige sig med tal

og mennesker samt er interesserede i videreuddannelse.

De pågældende vil komme til at deltage i de fleste af skatte-

kontorets opgaver, den ene mest med arbejdsgivere, og det vil

derfor være en fordel såfremt der i forvejen haves regnskabs-

kundskab eller erfaring fra tidligere ansættelse på et skatte-

kontor. Sidstnævnte er dog ingen betingelse.

SOCIALFORVALTNINGEN

Assistent — socialkontoret

Til denne afdeling søges en assistent med arbejdsområderne:

Ledelse af socialrådgivergruppen (Sagsbehandlergruppen).

Sagsbehandling af personsager til det sociale udvalg, herun-

der deltagelse i udvalgets møder som tilforordnet i det om-

fang socialchefen finder det nødvendigt. Bistand til de sociale

udvalg i bygderne indenfor eget arbejdsområde. I forbindelse

med arbejdet i sagsbehandlergruppen er der indenfor visse

områder tildelt gruppen beslutningskompetence. Grundet ar-

bejdsområderne er det en betingelse, at pågældende er dob-

beltsproget. Der må påregnes rejsevirksomhed i fornødent

omfang til kommunens bygder.

Socialmedhjælpere

Til socialforvaltningens sagsbehandlergruppe er 2 stillinger

som socialmedhjælpere ledige. Sagsbehandlergruppen forestår

sagsbehandlingen af persensager til det sociale udvalg. Da

dette også indebærer bistand til de sociale udvalg i bygderne,

må der i fornødent omfang påregnes rejsevirksomhed.

SEKRETARIATSFORVALTNINGEN

Assistenter — sekretariatet

Til kommunesekretariatet søges nogle assistenter. Afdelingen

betjener kommunalbestyrelsen og dens udvalg. Ansøgere med

forudgående kendskab til arbejdet i et sekretariat, og gode

evner for at kunne arbejde selvstændigt, herunder at udar-

bejde oplæg til kommunalbestyrelse og udvalg — vil blive

foretrukket.

Kendskab til stenografi og brevskrivning efter diktafon vil

ligeledes være kvalifikationer, der vil blive lagt vægt på ved

besættelse af stillingerne. Arbejdet vil herudover bestå i eks-

pedition af pernamente sekretariatsopgaver som administra-

tion af nærings- og spirituslovgivning, diverse tilladelser m.m.

Endvidere at forestå indkøb og administration af kontorinven-

tar og maskiner samt journalisering og arkivering.

TEKNISK FORVALTNING

Assistent — teknisk forvaltning

Til at bistå kommuneingeniøren med de under teknisk ud-

valg hørende administrative funktioner søges snarest en assi-

stent. Ansøgere med forudgående kendskab til arbejdsområ-

det vil blive foretrukket, men dette er dog ikke en betingelse.

Assistenter — boligkontoret

2 assistenter søges til boligkontoret. Der er normalt, inclusive

lederen, beskæftiget 5 medarbejdere i denne afdeling, hvortil

kommer viceværter, viceværtsmedhjælpere og rengørings-

assistenter.

Under kontoret henhører driften af statens og kommunens

udlejningsejendomme, tjenesteboliger samt boliganvisnings-

cpgaver. Den ene assistent vil blive beskæftiget med disse

områder.

Under kontoret henhører ligeledes bolig- og erhvervsstøtte-

ordningernes administration, fartøjsforsikringen, skibsregi-

streringen m.v., og disse opgaver vil den anden assistent blive

beskæftiget med.

Forudgående kendskab til arbejdsområderne er en fordel,

men ingen betingelse for ansættelse.

Det gælder for alle ovennævnte stillinger, at ansættelse og af-

lønning sker i henhold til gældende regler og overenskomst.

For udenbys ansøgere vil det være muligt at få dækket rejse-

eg flytteomkostninger under forudsætning af 2 års tjeneste

ved kommunen. Kommunalbestyrelsen vil for denne kategori

af ansøgere være behjælpelig med fremskaffelse af en pas-

sende bolig, for hvilken der skal betales huslejebidrag efter

gældende regler.

Alle interesserede er velkomne, til at rette henvendelse til

kommunaldirektøren eller sekretariatschefen for indhentelse

af yderligere oplysninger.

Ansøgninger med oplysninger om tidligere uddannelse og be-

skæftigelse, bilagt afskrifter af eksamensbeviser og eventuelle

anbefalinger, bedes senest den 1. december 1978 tilsendt:

MAN1TSUP KOMMUNIA

KOMMUNALBESTYRELSEN . Boks 100

Telefon 132 77

3912 ManitsoK

sigssat kinguarsarneKarnigssånik,

nauk isumaKaraluardlune, kingu-

artornigssaK „pivdluarnartusa-

ssok".

sule isumaKataussui

Fremskridtspartime ilaussortaK

avdla, Ole Pilgaard Andersen,

Nungme Kalåtdlit-nunanut tu-

ngassunut udvalgimut ilauvoK u-

kiarme. tåuna — sujusingneru-

ssukut AG-me erKartorneKarér-

sutut, nangmineK isumaKatausso-

rujugssuvoK partéKatimilo isumåt

avdlångortiniaraluardlugo. — ki-.

siåne ajornavigpoK, uvdlume AG-4||

mut OKarpoK. månåkut neriutigi'**^

ssariaKarpara nangminerssorne->

rulernigssamut inatsisigssat tai-

ssissutigineKarnerine ilavnit Ka-

nordlunit taissisinautitåusavdlu-

nga. tapersersuinerame avdlå-

ngortingilara.

„asule oKalungneK"

inatsissartut Kalåtdlit-nunanut

tungassune udvalgiata sujuligtai-

ssua, Johs. Burgdorf (Konserva-

tiv): — isumaKångilanga, Dohr

mannip ilaussortatdlo avdlat i-

natsisinut tungaviussunut hjem-

mestyremutdlo tungassunik aper-

KuteKarnerat inatsisiliornermut

kinguarsautåusassut, taimalo piv-

figssaK inerfigisangassaK avdlå-

ngortitdlugo. — uvanga nangmi-

neK isumaga maligdlugo inatsisi-

nut tungaviussunut tungassumik

OKalungneK asule OKalungneru-

vok. udvalgime ilaussortat inatsi-

ssartunilo ilaussortat amerdlaner-

påt kigsautigåt nangminerssorne-

rulernigssamut pivfigssariniar-

dlugit pilerssårutinik encuiniar-

neK, Borgdorf naggasivoK.

-h.

mesterit kursu-

sert ut

novemberip 20-ånit decemberip aut-

dlamautåta tungånut Nungme mes-

terinut inussutigssarsiutitigut iliniar-

titsinikut Kutdlersat kursusertitsiså-

put. mesterit sanaortortitsinerme ig-

dluliortitsinermilo eraarsautigineKar-

put.

ukualo imarissagssatut taineKarsi-

méput: igdluliortitsinerme maligtari-

ssagssat, nautsorssuissarnerme tu-

ngaviussut, firmat nautsorssutait, su-

liaringnigtugssarsiortarnerme pe-

riautsit, aningaussatigut ingerdlatsi-

nermut tungassut, taorsigagssarsi-

nigssamut periarfigssat, Kularnavér-

Kusissarnermut årKigssfissinerit, suli-

ssunik sujulerssuineK kfsalo suliv-

fingme isumangnaitdlisaineK.

imigagssaK

Blå korsit OKaitsune nalunaerput

imigagssat inup atautsip pissag-

ssai nåmaKingmata ingmikut a-

kuerssissuteKardlune nagdliutor-

siernermut pissagssanik amerdla-

nerusunik pissoKartariaKångitsoK.

Overfald på

12-årig pige

En 43-årig mand sigtes for over-

fald på en 12-årig pige. Manden

er i landsretten blevet tilbageholdt

i tre uger. Overfaldet skete for

kort tid siden ved blok 14 i Nuuk

(Godthåb) Pigen er indlagt på

Dronning Ingrids Hospital med

tre torud på kæben.

Kujåssut

asassavta  Anda  Høeghip

toKunerane misigeKatiging-

nigtorpagssuit    Kutsavigi-

ngårpavut.

ilaKutarit sivnerdlugit

Augusta Elialo.

16

					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28