Tķmarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Atuagagdliutit

						landsråd i mit. fra landsrådet
nagguveKatiniksuleKatigingningneK
politi kikut pissortattigusavåt
Amerikap avangnånilo Sibiria-
milo nagguveKativtinik Inungnik
suleKatigingningniarnerput nang-
minerssornerulernigssame pissor-
taussut isumagissagssarilerpåt.
kulturimut tungassunut lands-
styremandigssap kalåtdlit suleKa-
tigingnerme sivnissorissagssait
torKartåsavai, uvdloK måna tikit-
dlugo suleKatigingningneK tama-
na peKatigigfit soKutigingnigtut
ingerdlåsimavåt, landsrådip ilua-
mik peKatauvfigingisånik.
landsråde taima aulajangivoK
OdåK Olsenip (Siumut) sujuner-
sutigingmago nangminerssorneru-
lernerme pissortaussut nagguve-
Kativtinik suleKateKarneK inger-
dlatilisagåt. OdåK Olsen isuma-
KarpoK uvdlumikut periausiussup
kingunerisinaugå suleKatigingner-
me kalåtdlit sivnissorissait Kalåt-
dlit-nunåne xutdlersanit akerdli-
lerneKarnerat åmalo imaKa taima
Piniångikaluardlutik Kutdlersat
imailiatdlåinardlutik akuerisinåu-
ngisåinik aulajanginernut peKa-
tausinauvdlutik.
— pissariaKardluinarpoK kalåt-
dlit isumaKatigigdlutik suliamik
ingerdlatsinigssåt, OKarpoK.
apererxårnata  kigdleKarfilersuiput
Amerikap avangnåne nagguveKa-
tivtinut Inungnut atåssuteKarner-
put OdåK Olsenip OKalugtuaritsi-
arpå. — ukiorpagssuarne avigsår-
dluta inusimavugut, ilåtigut pi-
ssutauvdlune nunat åtavigissavut
nunavtinigdlo tigusisimassut ape-
rerKårnata nunanik kigdleKarfi-
lersuissarsimangmata KångerKU-
ssåungitsunik — una erKåisångi-
kåine Inuit canadamiut avaner-
ssuarmiutdlo Knud Rasmussenip
1921-24-me angalanerata kingorna
ukiorpagssuarne ingmingnut atå-
ssuteKardluartarsimassut, ilåtigut
taima OKarpoK.
ukiune kingugdlerne nunat inu-
vé — Amerikap avangnåne india-
nerit suliniuteKalernerisigut —
suliniuteKalerput ingmingnut nå-
piniardlutik sujunersioKatigigdlu-
tik isumasioKatigigdlutigdlo. ait-
såtdle ukiune kingugdlerpåne su-
liniarnerit tamåko Kalåtdlit-nu-
nånut pingåruteKalersimaput.
atautsimérssuarnerit
ukiune kingugdlerpåne kalåtdlit
peKatauvfigissåinik ardlaleriar-
dlune atautsimérssuartoKartarpoK.
1973-ime Danmarkime kalåtdlit
peKatigigfisa årKigssugånik nu-
narssup avangnåne inuiait iking-
nerussuteKartut sujugdlerpåmik
atautsimérssuarput. tåssane peKa-
tåuput indiåneritdlo Inuitdlo Ca-
nadamiut, kalåtdlitdlo såmitdlo.
latautsimérssuarnerme tåssane
peKataussut 1975-ime Port Aber-
nime Canadamltume nunat åssigi-
ngitsut inuvisa atautsimérssuar-
neråne peKatåuput. tamåko ilar-
pagssue nunamingne amerdlane-
russuteKardluaraluardlutik nuna-
mingne ingerdlatsinermut suniu-
teKångitdlat. tåssane pilersineKar-
OdåK Olsen.
poK nunat åssigingitsut inuvisa
silarssuaK tamåkerdlugo sujuner-
iuissoKatigigfiat, World ol Indige-
nous Peoples.
atautsimérssuarnerup tamatuma
kinguneranik 1977-ime atautsi-
mérssuartoKarpoK Barrowime Ca-
nadamltume — Inuit Alaskaml-
tut, Canadamltut Kalåtdlit-nunå-
nitutdlo peKatauvdlutik. tåssane
suleKatigigsitaliortoKarpoK Inuit
suleKatigigfiånik ICC-mik (Inuit
Circumpolar Conference) taissa-
mik pilersitsinigssaK sujunertara-
lugo. Moses Olsen suleKatigigsita-
ne sujuligtaissumut tugdliuvoK.
aningaussaKarniarneK
suleKatigigsitat månamut mardlo-
riardlutik atautsimisimåput. —
kisiåne ICC pivdlugo suliniarneK
ajornakusoKaoK, OdåK Olsen o-
KarpoK. taimailivdlune upernåK
atautsimlnigssaugaluaK pingitsor-
simavoK.
ilångutdlugo OdåK Olsenip o-
Kautigå nålagauvfingme pisinau-
titaunermut professorit ilåt ape-
rineKardlune OKauseKarsimassoK
Inuit suleKatigingnerat inatsisinut
tungaviussunut akerdliungitsoK,
kisiånile nunat åssigingitsut akor-
nåne igdloKarfit ikingutigigtarne-
rånut åssersuneKarsinauneruv-
dlune.
taimåitumik      sujiinersutigå
nangminerssornerulernigssame pi-
ssortaussut suleKatigingneK tigu-
sagåt 1977-ime ICC pivdlugo a-
tautsimlnerme suleKatiglssutig-
ssatut isumaKatiglssutigineKartut
tungavigalugit aningaussagssa-
Karniarnikutdlo nangmaKatauv-
dlutik.
tunugdliuterKajånarsimavoK
landsrådip sujuligtaissua Lars
Chemnitz sarKumiuneKartunut a-
kerdliungilaK. — landsrådip tai-
malo Kalåtdlit-nunåta nagguve-
Kativtinik atåssuteKarnerunigssa-
konsulenteKatigtt inussutig-
sujunersufsåput
konsulentit  angalaniardluartut  sujunersorneKarnig-
ssamingnik pissariaKartitsissut ornigtåsavait
konsulente (sujunersuissartoK) nå-
lagkersuinernut Kinigkat ardlånik
iluarsiniagagssamik OKatdlisigi-
ssaKartitdlutik taerKajåssartoru-
jugssuvåt. åma landsrådime inu-
ssutigssarsiutit sangmineKarmata
taimåipoK, kisiåne tungavilersor-
dluagkamik.
Lamik Møllerip sujunersutigi-
simavå inussutigssarsiutit tungai-
sigut konsulentigssamik atorfinig-
titsinigssaK, ilåtigut pissutigalugo
pig.ingneKatigigfit (andelsselska-
bit) autdlartiniarnermingne suju-
nersorneKarnigssamik pissaria-
KartitsissaKingmata.     Hendrik
Nielsenip kigsautiginartipå pi-
gingneKatigigfit konsulenteKarti-
neKarnerata angnertusineKarnig-
sså, tamåna nåmaginångeréKing-
mat. Nikolaj Karlsen sujunersute-
KarpoK erhvervsstøtte avuKtigalu-
go atornikunik aulisariutisinerme
konsulentimik ikiutartOKarnigsså,
tåssame aulisartut aningaussar-
tutait pingasoriåumik angissuse-
Kalersinaussarmata angatdlatip i-
ngerdlatiligkamik atortuisa ilar-
pagssue taorsersorniardlugitdlo i-
luarsartiniartariaKartaramikit.
sujunersutit tamåko tungaviga-
lugit nalunaerutigineKarpoK Infl-
ssutigssarsiutinik Iliniartitsiner-
mut K'utdlersaKarfik pilersitsisi-
massoK Kalåtdlit-nunåne inussu-
tigssarsiornermut konsulenteKar-
fingmik, KEG-mik taivdlugo.
konsulentit ukuput: konsulente a-
tauseK agssagssordlune sulinermut
sulivfigssuarnutdlo, konsulente a-
tauseK aulisarnermik inussutig-
ssarsiumut, atauseK aningaussar-
siornermut, atauseK maskinanut
tungassunut konsulentingorniar-
dlo atauseK.
nautsorssutigineKarpoK KEG-
imlk atuissartugssat tåssåusassut
iniissutigssarsiortut „mingnerit",
aulisartut pigingneKatigigfitdlo.
nautsorssutigineKarportaoK kon-
sulentit angalassåsaKissut.
nalunaerutigineKarportaoK Dan-
markime aulisariutinik atorniku-
nik pisinerme KGH-ip umiarssuit
ingerdlatitaunerånut agdlagfeKar-
fianit ikiorneKarnigssamut periar-
figssaKartoK. kisiåne landsrådip
inussutigssarsiornermut udvalgia-
ta sujunersutigiumavataoK ma-
skinanut tungassunut aulisarner-
mutdlo konsulentit tamatumane
angnertumik iluaKutiginiarneKar-
nigssait.
konsulentertåt saniatigut er-
hvervsstøtte atorfeKartitaKarpoK
nunaKarfingnut pigingneKatiging-
nermutdlo konsulentimik, sa-
vauteKarnermut konsulentimik
KAPIKAT-imutdlo (pigingneKa-
tigit kåtuvfiat) konsulentimik.
åma KNAPP erhvervsstøttemut
KinuteKauteKarsimavoK 1979-ime
konsulentitårnigssaminik.     s.
mut soKutigingningnera kiavdlu-
nit Kularisångilå, OKarpoK nangig-
dlunilo:
— Kalåtdlit-nunåne pissortat,
pingårtumik landsrådip — peKa-
tauvdluånginerat issornartorsior-
neKartarpoK. tamatumungalo tu-
ngatitdlugo OKautigineKartardlu-
ne Canadame Alaskamilo inuit
Kinigaisa Inuit suleKatigingnerå-
nut peKatauvdluarnerat.
Inuit najugaKarfine åssigingit-
sune nålagkersuinikut årKigssu-
ssinerit åssigingissuteKarnerånik
tamåna navsuiarneKarsinauvoK.
landsrådimut tungatitdlugo er-
Kaisitsissutigisavara    landsråde
pivdlugo inatsime aulajangersa-
gaKarmat ersserKigsunik KanoK
agtigissumik oKartugssåussuse-
Karnermut tungassunik. ilångut-
dlugo OKautigineKåsaoK ukiune
kingugdliunerussune landsråde
akissugssauvfeKarnaKissunik su-
liaKaiersimangmat, åmalo sulini-
arnigssamut aningaussat kigdlili-
ssaKaiutik. taimåitumik suliagssat
tugdlerigsårtariaKarsimåput. tug-
dierigsarmerdio tamåna kingune-
KarpOK suliniarnerit avåmut sang-
minerussut, sordlo Inungnik sule-
KatigingningneK, tunugdliuterKa-
jåneKaxneranik.
— atautsimut soKutigissat er-
Karsautigalugit nagguveKativtinik
suleKatigingningnigssaK kigsauti-
gmainarane iiuaKutaussoK påsi-
narsisimavcK. atautsimut soKuti-
gissat pivdlugit isumasioKatiging-
nut atautsimut politikigssaK ilusi-
lersorneKåsaoK, tauvalo nunane
ålavigisaane nålagkersuissut sii-
nerniarneKåsavdlutik, Lars Chem-
nitz OKarpoK.               s.
1968
påtagiaK           1978
ingnåtdlagissamortOK
neKerorut
ukiaK måna pisiniarfigtut ukiut Kulingortorsiorpavut raa-
lungnartiniardlugulo ilåtigut neKerorutigalugit påtagissat tu-
ninerpaussavta åssinge YAMAHA B-4DR igsiavigtagdlit tai-
mågdlåt 6.260,00 kruninut Kitåne tarrrarme avKutå akeKå-
ngitsumik (300 krunit migss. akikitdlivdlugit). tigunerane su-
jumutdlunit akilerdlugit.
malugiuk neKerorneK 30. november 1978-imut kigdleKarmat,
— iluseK tåunåinaK, åmalo måna pigissavut kisisa. — sujane-
rit imalunit måna agdlagit.
YAMAHA-t påtagissat avdlat: B-2R, BK-2, BK-4, B-5DR,
B-20 åma B-30 sule atausiakånguit pigåvut 77-imisut akig-
dlit 4.197,00 kr.-lingnit. amerdlångeKaut.
ersserKingnerussumik tusarniaigit unga
MUSIKHUSET JULIANEHÅB ApS
3920 K'aKortOK, telf. 3 8133
NB. ukiOK måna sarKumersitsissoKåsångilaK.
El-orgel - Tilbud
Vi har 10-års forretningsjubilæum i efteråret og markerer
det ved bl.a. at tilbyde vor mest solgte orgelmodel YAMAHA
B-4DR med bænk til kun 6.260,00 kroner fragtfrit leveret
overalt på vestkysten (sparet ca. 300 kroner). Betaling efter-
krav eller forud.
Bemærk tilbuddet gælder til og med d. 30. nov. 78, — dog
kun fer denne model, cg kun sålænge nuværende lager haves.
— Ring eller skriv nu.
Af de øvrige YAMAHA orgelmodeller: B-2R, BK-2, BK-4, B-
5DR, BK-5, B-20 og B-30 har vi endnu enkelte eksemplarer
til 77-pnser fra kroner 4.197,00. — Meget begrænset lager.
Forhør nærmere hos
MUSIKHUSET JULIANEHÅB ApS
3920 Julianehåb, tlf. 3 81 33
NB. Der afholdes ingen udstillinger iår.
tt
LunØ
mu8iK t§i expert
Lamik Møller.
17
					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28