Tķmarit.is   | Tķmarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Atuagagdliutit

						landsråd i mit. fra landsrådet

nagguveKatiniksuleKatigingningneK

politi kikut pissortattigusavåt

Amerikap avangnånilo Sibiria-

milo nagguveKativtinik Inungnik

suleKatigingningniarnerput nang-

minerssornerulernigssame pissor-

taussut isumagissagssarilerpåt.

kulturimut tungassunut lands-

styremandigssap kalåtdlit suleKa-

tigingnerme sivnissorissagssait

torKartåsavai, uvdloK måna tikit-

dlugo suleKatigingningneK tama-

na peKatigigfit soKutigingnigtut

ingerdlåsimavåt, landsrådip ilua-

mik peKatauvfigingisånik.

landsråde taima aulajangivoK

OdåK Olsenip (Siumut) sujuner-

sutigingmago nangminerssorneru-

lernerme pissortaussut nagguve-

Kativtinik suleKateKarneK inger-

dlatilisagåt. OdåK Olsen isuma-

KarpoK uvdlumikut periausiussup

kingunerisinaugå suleKatigingner-

me kalåtdlit sivnissorissait Kalåt-

dlit-nunåne xutdlersanit akerdli-

lerneKarnerat åmalo imaKa taima

Piniångikaluardlutik Kutdlersat

imailiatdlåinardlutik akuerisinåu-

ngisåinik aulajanginernut peKa-

tausinauvdlutik.

— pissariaKardluinarpoK kalåt-

dlit isumaKatigigdlutik suliamik

ingerdlatsinigssåt, OKarpoK.

apererxårnata  kigdleKarfilersuiput

Amerikap avangnåne nagguveKa-

tivtinut Inungnut atåssuteKarner-

put OdåK Olsenip OKalugtuaritsi-

arpå. — ukiorpagssuarne avigsår-

dluta inusimavugut, ilåtigut pi-

ssutauvdlune nunat åtavigissavut

nunavtinigdlo tigusisimassut ape-

rerKårnata nunanik kigdleKarfi-

lersuissarsimangmata KångerKU-

ssåungitsunik — una erKåisångi-

kåine Inuit canadamiut avaner-

ssuarmiutdlo Knud Rasmussenip

1921-24-me angalanerata kingorna

ukiorpagssuarne ingmingnut atå-

ssuteKardluartarsimassut, ilåtigut

taima OKarpoK.

ukiune kingugdlerne nunat inu-

vé — Amerikap avangnåne india-

nerit suliniuteKalernerisigut —

suliniuteKalerput ingmingnut nå-

piniardlutik sujunersioKatigigdlu-

tik isumasioKatigigdlutigdlo. ait-

såtdle ukiune kingugdlerpåne su-

liniarnerit tamåko Kalåtdlit-nu-

nånut pingåruteKalersimaput.

atautsimérssuarnerit

ukiune kingugdlerpåne kalåtdlit

peKatauvfigissåinik ardlaleriar-

dlune atautsimérssuartoKartarpoK.

1973-ime Danmarkime kalåtdlit

peKatigigfisa årKigssugånik nu-

narssup avangnåne inuiait iking-

nerussuteKartut sujugdlerpåmik

atautsimérssuarput. tåssane peKa-

tåuput indiåneritdlo Inuitdlo Ca-

nadamiut, kalåtdlitdlo såmitdlo.

latautsimérssuarnerme tåssane

peKataussut 1975-ime Port Aber-

nime Canadamltume nunat åssigi-

ngitsut inuvisa atautsimérssuar-

neråne peKatåuput. tamåko ilar-

pagssue nunamingne amerdlane-

russuteKardluaraluardlutik nuna-

mingne ingerdlatsinermut suniu-

teKångitdlat. tåssane pilersineKar-

OdåK Olsen.

poK nunat åssigingitsut inuvisa

silarssuaK tamåkerdlugo sujuner-

iuissoKatigigfiat, World ol Indige-

nous Peoples.

atautsimérssuarnerup tamatuma

kinguneranik 1977-ime atautsi-

mérssuartoKarpoK Barrowime Ca-

nadamltume — Inuit Alaskaml-

tut, Canadamltut Kalåtdlit-nunå-

nitutdlo peKatauvdlutik. tåssane

suleKatigigsitaliortoKarpoK Inuit

suleKatigigfiånik ICC-mik (Inuit

Circumpolar Conference) taissa-

mik pilersitsinigssaK sujunertara-

lugo. Moses Olsen suleKatigigsita-

ne sujuligtaissumut tugdliuvoK.

aningaussaKarniarneK

suleKatigigsitat månamut mardlo-

riardlutik atautsimisimåput. —

kisiåne ICC pivdlugo suliniarneK

ajornakusoKaoK, OdåK Olsen o-

KarpoK. taimailivdlune upernåK

atautsimlnigssaugaluaK pingitsor-

simavoK.

ilångutdlugo OdåK Olsenip o-

Kautigå nålagauvfingme pisinau-

titaunermut professorit ilåt ape-

rineKardlune OKauseKarsimassoK

Inuit suleKatigingnerat inatsisinut

tungaviussunut akerdliungitsoK,

kisiånile nunat åssigingitsut akor-

nåne igdloKarfit ikingutigigtarne-

rånut åssersuneKarsinauneruv-

dlune.

taimåitumik      sujiinersutigå

nangminerssornerulernigssame pi-

ssortaussut suleKatigingneK tigu-

sagåt 1977-ime ICC pivdlugo a-

tautsimlnerme suleKatiglssutig-

ssatut isumaKatiglssutigineKartut

tungavigalugit aningaussagssa-

Karniarnikutdlo nangmaKatauv-

dlutik.

tunugdliuterKajånarsimavoK

landsrådip sujuligtaissua Lars

Chemnitz sarKumiuneKartunut a-

kerdliungilaK. — landsrådip tai-

malo Kalåtdlit-nunåta nagguve-

Kativtinik atåssuteKarnerunigssa-

konsulenteKatigtt inussutig-

sujunersufsåput

konsulentit  angalaniardluartut  sujunersorneKarnig-

ssamingnik pissariaKartitsissut ornigtåsavait

konsulente (sujunersuissartoK) nå-

lagkersuinernut Kinigkat ardlånik

iluarsiniagagssamik OKatdlisigi-

ssaKartitdlutik taerKajåssartoru-

jugssuvåt. åma landsrådime inu-

ssutigssarsiutit sangmineKarmata

taimåipoK, kisiåne tungavilersor-

dluagkamik.

Lamik Møllerip sujunersutigi-

simavå inussutigssarsiutit tungai-

sigut konsulentigssamik atorfinig-

titsinigssaK, ilåtigut pissutigalugo

pig.ingneKatigigfit (andelsselska-

bit) autdlartiniarnermingne suju-

nersorneKarnigssamik pissaria-

KartitsissaKingmata.     Hendrik

Nielsenip kigsautiginartipå pi-

gingneKatigigfit konsulenteKarti-

neKarnerata angnertusineKarnig-

sså, tamåna nåmaginångeréKing-

mat. Nikolaj Karlsen sujunersute-

KarpoK erhvervsstøtte avuKtigalu-

go atornikunik aulisariutisinerme

konsulentimik ikiutartOKarnigsså,

tåssame aulisartut aningaussar-

tutait pingasoriåumik angissuse-

Kalersinaussarmata angatdlatip i-

ngerdlatiligkamik atortuisa ilar-

pagssue taorsersorniardlugitdlo i-

luarsartiniartariaKartaramikit.

sujunersutit tamåko tungaviga-

lugit nalunaerutigineKarpoK Infl-

ssutigssarsiutinik Iliniartitsiner-

mut K'utdlersaKarfik pilersitsisi-

massoK Kalåtdlit-nunåne inussu-

tigssarsiornermut konsulenteKar-

fingmik, KEG-mik taivdlugo.

konsulentit ukuput: konsulente a-

tauseK agssagssordlune sulinermut

sulivfigssuarnutdlo, konsulente a-

tauseK aulisarnermik inussutig-

ssarsiumut, atauseK aningaussar-

siornermut, atauseK maskinanut

tungassunut konsulentingorniar-

dlo atauseK.

nautsorssutigineKarpoK KEG-

imlk atuissartugssat tåssåusassut

iniissutigssarsiortut „mingnerit",

aulisartut pigingneKatigigfitdlo.

nautsorssutigineKarportaoK kon-

sulentit angalassåsaKissut.

nalunaerutigineKarportaoK Dan-

markime aulisariutinik atorniku-

nik pisinerme KGH-ip umiarssuit

ingerdlatitaunerånut agdlagfeKar-

fianit ikiorneKarnigssamut periar-

figssaKartoK. kisiåne landsrådip

inussutigssarsiornermut udvalgia-

ta sujunersutigiumavataoK ma-

skinanut tungassunut aulisarner-

mutdlo konsulentit tamatumane

angnertumik iluaKutiginiarneKar-

nigssait.

konsulentertåt saniatigut er-

hvervsstøtte atorfeKartitaKarpoK

nunaKarfingnut pigingneKatiging-

nermutdlo konsulentimik, sa-

vauteKarnermut konsulentimik

KAPIKAT-imutdlo (pigingneKa-

tigit kåtuvfiat) konsulentimik.

åma KNAPP erhvervsstøttemut

KinuteKauteKarsimavoK 1979-ime

konsulentitårnigssaminik.     s.

mut soKutigingningnera kiavdlu-

nit Kularisångilå, OKarpoK nangig-

dlunilo:

— Kalåtdlit-nunåne pissortat,

pingårtumik landsrådip — peKa-

tauvdluånginerat issornartorsior-

neKartarpoK. tamatumungalo tu-

ngatitdlugo OKautigineKartardlu-

ne Canadame Alaskamilo inuit

Kinigaisa Inuit suleKatigingnerå-

nut peKatauvdluarnerat.

Inuit najugaKarfine åssigingit-

sune nålagkersuinikut årKigssu-

ssinerit åssigingissuteKarnerånik

tamåna navsuiarneKarsinauvoK.

landsrådimut tungatitdlugo er-

Kaisitsissutigisavara    landsråde

pivdlugo inatsime aulajangersa-

gaKarmat ersserKigsunik KanoK

agtigissumik oKartugssåussuse-

Karnermut tungassunik. ilångut-

dlugo OKautigineKåsaoK ukiune

kingugdliunerussune landsråde

akissugssauvfeKarnaKissunik su-

liaKaiersimangmat, åmalo sulini-

arnigssamut aningaussat kigdlili-

ssaKaiutik. taimåitumik suliagssat

tugdlerigsårtariaKarsimåput. tug-

dierigsarmerdio tamåna kingune-

KarpOK suliniarnerit avåmut sang-

minerussut, sordlo Inungnik sule-

KatigingningneK, tunugdliuterKa-

jåneKaxneranik.

— atautsimut soKutigissat er-

Karsautigalugit nagguveKativtinik

suleKatigingningnigssaK kigsauti-

gmainarane iiuaKutaussoK påsi-

narsisimavcK. atautsimut soKuti-

gissat pivdlugit isumasioKatiging-

nut atautsimut politikigssaK ilusi-

lersorneKåsaoK, tauvalo nunane

ålavigisaane nålagkersuissut sii-

nerniarneKåsavdlutik, Lars Chem-

nitz OKarpoK.               s.

1968

påtagiaK           1978

ingnåtdlagissamortOK

neKerorut

ukiaK måna pisiniarfigtut ukiut Kulingortorsiorpavut raa-

lungnartiniardlugulo ilåtigut neKerorutigalugit påtagissat tu-

ninerpaussavta åssinge YAMAHA B-4DR igsiavigtagdlit tai-

mågdlåt 6.260,00 kruninut Kitåne tarrrarme avKutå akeKå-

ngitsumik (300 krunit migss. akikitdlivdlugit). tigunerane su-

jumutdlunit akilerdlugit.

malugiuk neKerorneK 30. november 1978-imut kigdleKarmat,

— iluseK tåunåinaK, åmalo måna pigissavut kisisa. — sujane-

rit imalunit måna agdlagit.

YAMAHA-t påtagissat avdlat: B-2R, BK-2, BK-4, B-5DR,

B-20 åma B-30 sule atausiakånguit pigåvut 77-imisut akig-

dlit 4.197,00 kr.-lingnit. amerdlångeKaut.

ersserKingnerussumik tusarniaigit unga

MUSIKHUSET JULIANEHÅB ApS

3920 K'aKortOK, telf. 3 8133

NB. ukiOK måna sarKumersitsissoKåsångilaK.

El-orgel - Tilbud

Vi har 10-års forretningsjubilæum i efteråret og markerer

det ved bl.a. at tilbyde vor mest solgte orgelmodel YAMAHA

B-4DR med bænk til kun 6.260,00 kroner fragtfrit leveret

overalt på vestkysten (sparet ca. 300 kroner). Betaling efter-

krav eller forud.

Bemærk tilbuddet gælder til og med d. 30. nov. 78, — dog

kun fer denne model, cg kun sålænge nuværende lager haves.

— Ring eller skriv nu.

Af de øvrige YAMAHA orgelmodeller: B-2R, BK-2, BK-4, B-

5DR, BK-5, B-20 og B-30 har vi endnu enkelte eksemplarer

til 77-pnser fra kroner 4.197,00. — Meget begrænset lager.

Forhør nærmere hos

MUSIKHUSET JULIANEHÅB ApS

3920 Julianehåb, tlf. 3 81 33

NB. Der afholdes ingen udstillinger iår.

tt

LunØ

mu8iK t§i expert

Lamik Møller.

17

					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28