Tķmarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Atuagagdliutit

						atuartartut agdlagait. læserne skriver
kigdlilersulerpåt
tauvame siisaugut?
taimak aperinera erKumtgineKå-
sassoK Kularingilara. taimatutdle
KuleKutsinivnut pissutigissara
matumuna navsuiamiåsavara.
imigagssaK ukiorpagssuarne o-
KatdlisaujuarsimavoK inoKati-
gingne ajornartorsiutit angner-
ssatut. perdlorKussutitut. Kånger-
niagagssatut. OKatdlisaujuaraluar-
titdlunile siikut ardlåtigut ånd-
vigineKarsinausimångilaic — å-
ssigingitscrpagssuit imailinardlu-
git ånungneKarsinåungitsut pissu-
tigalugit.
imigagsrartulersarnermut åssi-
gingitsorpagssuit pissutaussarput.
tamåna tamavta nalungilarput.
agdlautiginiagkavnut matumiinga
tagdlisautåusagaluartoK isumavka
sapingisara tamåt erssenugsar-
dlugit sarKumiuniaraluåsavavka.
inuit imigagssamik atornerdlui-
neK pissutigalugo pivfigssarujug-
ssuarmik atulugsinaussarput.
imigagssap kigdlilersorniarne-
ratigut imalunit matuneratigut
påsissavka maligdlugit inuit imi-
gagssartorpatdlårnerssuat kigdli-
lerniarneKarpoK, OKartOKartarne-
ratut imigagssap perdlorKussutå-
nit ånåuniardlugit. uvangale isu-
maga maligdlugo dmigagssap per-
dlorKussutånit ånåuneKarsinåu-
ngilagut imigagssamik pisinau-
ni vta kigdlil i vf igineKarnerinåti-
gut. inuit imigagssamik pisinau-
ssånik kigdlilivfigigåine arsåråi-
nilunit tåssunga taorsiutdlugo så-
tagssåinik, inungnut atausiåkånut
inoKatigingnutdlo perKingnartu-
mik tunissariaKarput. OKautsip
tunissariaKarput atornerane isu-
maga unåungilaK pissortanit tuni-
neKarnigssåt. isumaKarpunga pi-
»Tussiaatit« mi-
tagdliutigssatut
1936-me „testamentitåvaraK" na-
KiterKisauvdlune angatdlåkumi-
narsagauvdlunilo oitausiliornera-
lo iluarsagauvdlune sarKumermat
utorKartavta Kavsit nuånårutigåt
Kujanniutigigåtdlo tusartarsima-
våka. uvavtinutdlume mérKanut
inusugtuarKanutdlo atuaruma-
tungorérsimassunut atuagagssaile-
Kiuartunutdlo sule nuånernerusi-
mavoK Kujanarnerusimagunardlu-
nilo uko atuagakutdlagssuit taor-
teKartitaungmata ånoråp kaussar-
fianlsinaussunguanik „testamen-
titåvarånguanik".
iliniarfigssuatorKap 1927-me tu-
niupai testamentitoKaK I-IV te-
stamentitårdlo, tåukualo 1932-me
ineravta iliniartitsissorisimassav-
ta agdlarKussainik agdlagtuivfi-
ginikOKissut ajoKingortugut så-
kugssavta pingårnerssåtut pig-
ssarsiarisimavdlugit iliniarfigssu-
atoKånguaK unganaKissoK Kimag-
partut.
ukiune 40-ne KularnångilaK te-
stamentitåvaraK 1936-me sarKU*
merneranitdle 1000 ardlaxartunik
tigussarsimavara Kiiperartarsi-
mavdlugulo.
sordlule testamentitåp nugter-
Kitausimanera angisumik nuånå-
rutausimavdlunilo pingårtitausi-
massoK, taimatut testamentitoKaK
nugterKitausimanera iluaKutauv-
dlunilo nuånårutauvdlunilo pi-
ngårtitausimåsagaluardlune tai-
matut pineKarsimångilaK. agdlåt
inusugtut ilåt mitagdlune OKarsi-
mavoK: „atuåsavara: tugsiautit, i-
måipoK: tusiåssutit, tusiangner-
mut atortut".
„Tussiaatit" 90 "/o-imik Kularune-
Karatik, nuånårutaunatik pingår-
titaunatigdlo inerneKarsimåput.
pissutauvordlo agdlagtausiliaK på-
sineKariartuinarmat oKautsivta
agdlagsimavfiåtut atorsinåungit-
sok OKautsip isumavia takutisi-
nåunginamiuk. amalo pissutau-
nerpauvdlune  kalåtdlisut  atuar-
tartut pingårnerpåt amerdlaner-
påtdlo tåssaugatdlarmata „Tussia-
atit"-nik tunineKaraluartut atuar-
niåsavdlugule angisumik ajornar-
tcrsiutigssagdlit iliniarsimanagulo
sungiusagarerKårsimångitdluina-
garigamiko, taimaitumik kiap tu-
pigisavå agdlagtausiliaK atordlu-
go sunaliinit atuagaK sarKumerå-
ngat ingagdlune uitsatauneK ajor-
mat. taimåiputaoK „Tussiaatit"-
nut.
aperKutaussordlo unaulerpoK:
atuarfingme     agdlausitåliamik
sungiusagaussut KanoK agtigissu-
mik „Tussiaatit" soKutigisanerait?
ugperniutinik atuartitsineK ki-
nguarsagaungmat fagit avdlat a-
tuarfingme inigssaKarnigssait pi-
ssutigalugo åmalo „ugperissaKå-
ngitsut" ilåne aperineKarKårnatig-
dlunit mérårKanut ugperissamik
fagilerneKartarnerisa Kularnait-
dlisarsinåungilåt „Tussiaatit" inu-
sungnerussut pivdlugit erKarsar-
nerugaluaK pingårtitsinerugaluar-
dlo sujunigssame månamut atoru-
maneKarnerulernigssåt. ila pissut-
sit måna atutut tipisiulårdlugit
nalcrninartoKaKaoK.
uggornaKaoK Holger Balle-p
nugterKiså taimaiginartitdlugo
(agdlauserput atorsimasoralugo)
Tugsiautit     naKiterneKarsimå-
ngingmata asule Kavsitigut mitag-
dliutigssiatut ujardlerfigssångui-
nartitaunatik.
tamatumuna påsinarsinauvar-
put inuit kigsautigingisåinik pi-
sscrtat aulajangigasuarniartarne-
rat KanoK inuiaKatigit iluåne per-
KingnångitsigissartoK. taimåipor-
me „Tussiaatit" pakatsivfiunerå-
nut. ajcrpoK, nuåningilaK, tamåna
inuiaKatigit nipåtut sarKiimiusav-
dlugo — amerdlanerime tunuarsi-
mavfigissarpåt — inuiaKatigitdle
nipait kivfartussissutigissariaKar-
poK ånernartue „Kimarratiginar-
nagit"! inuiaKatigime kivfartu-
ssaussariaKarput!
Andreas Poulsen.
ssortanik (avdlanik) isumavdlute-
Karpatdlålersimassugut. avdlanit
ikiorneKarnigssarput utarKiuaga-
rilersimavarput nangminérsinåu-
ngivigsutut pissuseKarnerulersi-
mavdluta .igdluatungåtigutdle tu-
pingnéngilaK taiméitungorsima-
nerput.
uname erKaiginarsinauvarput,
KangaunerussoK sunaliinit angu-
niaråine, igdlutårniaråine, angat-
dlatitårniaråine, avdlanigdlo atu-
gagssanik pisårniaråine nangmi-
neK sulingikåine anguneK ajorna-
Kaut. igdlutårniaråine igdlo nang-
mineK sanassariaKarpoK. angat-
dlatitårniaråine angatdlat nang-
mineK sanassariaKarpoK. inoKati-
git årnigssugaunerata avdlångor-
nerata kinguneranik imailersima-
vok sujornatigut pisårniaråine
nangminérdlune suliarissariaKa-
raluartut avdlanit suliarineKarta-
lersimavdlutik.
inoKatigit årKigssugaunerata
kinguneranik sut uvavtinut ta-
kornartarpagssuit nunavtine atu-
tilersimåput. suna tamarme ma-
leruarKussaKartitaulersimavoK a-
perKutigineKarKåsanane maleru-
arKussarpagssuit tamåko uvagut
inussautsivtinut nalerKutunersut,
nunavtine atorsinaunersut. male-
ruarKussat angnerussutigut nuna-
ne avdlane, uvavtinut takornar-
tauvdluinartunik pissutsinik atu-
ivfiussune atutut avdlångorti-
ngårnagit atortineKalersarsimå-
put. sorpagssuit uvavtinut takor-
nartaussut erKussorneKarnerati-
gut nangmineK nunavtine takor-
nartaulersimavugut. atulersine-
Kartarsimåpume navsuiauterKåra-
ta sunersut, sunik inussautsivti-
nut kinguneKarsinaunersut. nalu-
ngikaluarpara ilåtigut tamåko a-
tutilersimassut uvagut nangmineK
kigsautigissavut maligdlugit. tåu-
nartå uparuarumaneKångitsorna-
viångingmat ilånguterérdlara.
åssersutitut tailavka maleruar-
Kussat igdluliornermut tungassut.
åma  nalungilara tamåko  atorti-
Siumut Nuuk
er skuffet
Under SIUMUT NUUKs med-
lemsmøde bliver det vedtaget at
udsende følgende presseudtalelse:
SIUMUT NUUK byder Lands-
rådets nylig vedtagne initiativ til
begrænsning af spiritusmisbruget
i Grønland velkommen, men vil
ikke undlade at udtrykke skuf-
felse over, at ønsket om en stærk
rationering ikke er blevet fulgt.
Vi må stærkt beklage, at der end-
nu engang bliver indført dispen-
sationsmulighed, i dette tilfælde
for at få mere spiritus.
Vi vil understrege, at SIUMUT
NUUK ikke betragter den nylig
vedtagne rationeringsordning som
punktum for spiritusdebatten. Vi-
ser det sig, at uheldige konsekven-
ser af spiritusforbruget stadig ek-
sisterer, vil vi fortsat kæmpe for
og kræve stærk rationering eller
midlertidig total lukning.
neKalersimangmata igdlut isu-
mangnaitsunigssåt sanavdluagau-
nigssåtdlo pissutigalugit. igdlutår-
niatdle åma tamatumuna erKu-
gausimåput. kinalunit igdlutår-
niarune nangminérdlune agtui-
ssariaerugsimavoK. soruname ig-
dlutågssaminut    akiliutigssame
pigssarsiariniarneråne sulissarne-
ra nalungilarput. ukiutdle ki-
ngugdlit amerdlasorssungitsut su-
jornatigut åssersutigalugo igdlu-
liorniaråine sulivfiup avatåtigut
igdluliagssas ingerdlåneKartaria-
KartarsimavoK. manåkut igdlu-
tårniaK nangmineK sananerane
agtuinguarane issigingnårussårtu-
ngorsimavoK. sorpagssuit uvavti-
nut takornartat atutilerneratigut
OKartoKartarneratut „issigingnår-
tuinångorsimavugut — kaussar-
figut kauvdlugit". issigingnåru-
ssåginarKunatale sungivfigtine
sangmissarsimagaluagkavta, sang-
misinaujungnaersimassavtale
taortigssånik neKerorfigineKarsi-
mångilagut. igdluliortariaerutdlu-
ta, angatdlasiortariaerutdluta, i-
mertartariaerutdluta, aumarssu-
aisortariaerutdluta sungivfigtine
pivfigssarujugssuarmik pivfigssa-
Kalersimavugut, ilarpagssuavta
sumik imisavdlugo nalussånik.
sutigut  tamatigut  tåssaulersi-
Annoncér i
GRØNLANDSPOSTEN
Atuagagdliutit kigsautigåt atu-
aftartut agdlagartssait amerdla-
sut sapåtit akunere tamaisa
sarKiimiutarumavdlugit. t*i-
maitumik Kinutigårput naitsu-
kutdlangnik agdlagtarkuvdlu-
git. ilangutagssiat OKautsit 200
sivnersimagpatigit     amerdla-
nertigut     årkigssuissoKarfiup
nailisartariaKartarpai. atsiorsi-
mångitsut ilånguneK ajorpavut,
kisiånile ingmfkut pissutigssa-
Karsimagpat atermut taorsiut-
dlugo ingmfkut ilisarnausinar-
slnaussarput.     ilangutagssiat
nagsiuguk unga: Atuagagdliu-
tit, postbox 39, 3900 Godthåb.
mavugut sutdlitat, pårissat. su-
ngivfigtine tamavtinut penting-
nartumik iluaKutigssausinaussu-
nigdlo taorsivfigineKarata. sut ta-
marmik inerigångorsimaneratigut
erKarsangårtariaerugsimavugut-
dlunit. sungivferujugssuagarili-
garputdlume sumut atusavarput?
Marianne Petersen,
Nuk.
(nangisaoK).
ØftUNDLAaT 1«4I
Skibsinventar — Sejl- og Presenningsdug
Kæder — Værk — Beg — Plast 'fenders
- Wire — Tovværk — Ankere
og Bøjer — Takkelgods.
umiarssuit iluine pisatagssat — tingerdlautigssiat uligssiatdlo — våjarit —
agdlunaussat — kitsat — kalungnerit — agdlunaussat inguvtigkat — uvserut
— angatdlatinut kagdlussåunavérKutit — pugtaKutitdlo — angatdlåmut ag-
dlunaussaKutigssiat.
CARL ENGHOLMS EFTF. A/S
Skibsinventar
Strandgade, 38 K — Telegram-adresse Ankerketting — Telefon As. 1472
KivdlertussaKangisoK 1800 g
fmungmut 14 literimut nåmagto«
400 g
3 literimut nåmagtoK
sukutdlunit ilivsme imutigigkumaguvse
Nespray-init imuliaK mamåinångiiaK. åmame
aungnertusåruminartuvoK, tåssame atugagssat
nåmagtinardlugo imuliorsinauvutit. nauk Kiv-
dlertussaK angmaréraluardlugo nigdlatårtumT-
tikåine imå sapåtip akunerine mardlungne av-
dlångorane piusmauvoK.
Nespray-inik pitsangmik imuliomerup KanoK
pissarttsiginera nangmineK misiliguk.
23
					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28