Tķmarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Atuagagdliutit

						Nipisat pivdlugit imaKa
uniorKutitsissoKarsimavoK
tamånale aitsåt aulajangernexarsinauvoK KanoK pi-
ssoKarpiarsimanersoK misigssorneKarérpat åmalo mi-
sigssorneKarérpat sok K'exertarssup kommunia ilior-
nermisut pisimanersoK.
kommunaldirektør Knud Rosingip,
K'eKertarssuaK, AG-imut ilum&rne-
rarpå, silasiorfik Nipisat 1977-ime na-
jugkame entreprenørimut pisiaritine-
Karsimangmat 25.000 kr. migssånik
akilersitdlugo Kalåtdlit-nunåftusa-
gagssiorfingne tuniniarneKarneranik
sujumut ilisimatitserKårnane.
suliagssaK tamåna sarKumiuneKar-
poK AG-ip normuane kingugdlerme
(nr. 46) issornartorsiutaussumik Niels
P. Broberg-ip, Nuuk, agdlagaKarnera-
tigut.
kommunit nåkutigdlissoKarfiåne
ilaussortaK, fuldmægtig E. Sander
Henningsen, AG-ip aperisimavå, K'e-
KertarssuaK kommune inatsisinik u-
niorKutitsisimånginersoK Nipisat tu-
niniarneKarnerat tusagagssiuivfing-
nut sarKumiusimånginamiuk:
AG-p kommuninik ndkutigdHssu-
nut ilaussortaK, fuldmægtig E. Sander
Personale søges
Til det kommunale børnehjem i Nuuk søges 1 assistent i 11. lønram-
me og en barnemedhjælper, gerne dobbeltsproget.
Stillingerne ønskes med tiltrædelse 1. januar 1979.
Personalenormeringen er 1 leder, 1 stedfortræder, 1 assistent, 1 bar-
nemedhjælper.
Institutionen er normeret til 12 børn alder 0-14 år.
Stillingen indebærer foruden det daglige arbejde 1-2 ugentlige natte-
vagter samt arbejde hver anden weekend.
For assistenten sker ansættelsen i henhold til aftalen af 12. maj 1978
mellem DSL og Ministeriet for Grønland om løn- og ansættelsesvil-
kår for pædagogisk personale ved døgninstitutioner for børn og unge
i Grønland.
Barnemedhjælperens ansættelse og aflønning sker i henhold til over-
enskomst mellem Ministeriet for Grønland og SIK af 22. september
1977.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til børnehjemmet,
tlf. 2 11 41.
Ansøgninger skal være tilsynsrådet i hænde senest 15. december
1978:
Tilsynsrådet for det kommunale børnehjem
Box 304 . 3900 Godthåb
PÅMIUT
Teknisk assistent
En nyoprettet stilling som teknisk assistent i kommunens
tekniske forvaltning er ledig til besættelse 1. januar 1979
eller efter aftale.
Arbejdsområdet i teknisk forvaltning omfatter bl. a. vejvæ-
sen, terrænpleje, dag- og natrenovation, byplanlægning, til-
syn med kommunens bygninger samt betjening af bygderne
Arsuk, Avigait og Narssalik.
Stillingen byder på interessante og gode udviklingsmulighe-
der for den rette mand/kvinde.
Der stilles krav om en god teoretisk uddannelse som teknisk
assistent/tegner eller en uddannelse der svarer hertil.
En dobbeltsproget medarbejder foretrækkes, og der lægges
vægt på personlige kvalifikationer som initiativ, ordenssans,
stabilitet og samarbejdsvilje.
Løn og øvrige ansættelsesvilkår fastsættes efter aftale mel-
lem Ministeriet for Grønland og pågældende organisation.
Yderligere oplysninger om stillingens indhold m.v. kan ind-
hentes hos kommuneingeniør J. A. Mortensen, telefon 1 70 12.
Udførlig ansøgning med redegørelse for faglig- og teoretisk
uddannelse bilagt dokumentation af eksamensbeviser og an-
befalinger indsendes senest den 15. december 1978 til:
Påmiut kommunalbestyrelse
Postbox 93 . 3940 Pamiut.
Henningsen, aperisimavå, K'eKertar-
ssuaK kommune inatsisinik uniorKu-
titsisimanersoK loranstatione Nipisat
tuniniarneKarmat tamanut tuniniarsi-
månginamiuk Kalåtdlit-nunåne tusa-
gagssiorfigtigut:
—  ajornakusdrtorujugssuvoK pisi-
masoK taimåitOK atautsimut issigalu-
ne nalilerniåsavdlugo, E. Sander Hen-
ningsen erssemigsaivOK. — taimåg-
dlåt torKardlugo nalilerneKarsinaugi-
nangajagpoK: misigssordlugo Kanor-
piaK pissoKarsimanera, åmalo suna
pivdlugo taimailiortOKarsimassoK.
—inatsiseKångilaK tungaviussumik
OKartumik, kommuneKarfit tuniniag-
katik tamaisa pisissugssarsifltåsa-
gait, sulissugssarsiussissardlutik tai-
maeKatåinigdlo, Sander Henningsen
OKarpoK nangigpordlo: — kisiåne una
atausiuvoK, inatsime KanoK agdlagsi-
masoKarnera — avdlauvdlunilo suna
inatsisit maligdlugit ingerdlatsineru-
nersoK. åmalo ingerdlanerme periau-
seKalersimavoK erKartussivingne i-
ngerdlatsivingnilo.
Sander Henningsen OKarpoK, sut
tamaisa tamanut pissugssarsiuneKar-
sinåungitsut. — s&rdlo iluarsagagssat
angnikinerit amerdlasdrujugssuit
imaisTnardlugit sulissugssarsiiineKar-
sinåungitdlat, OKarpoK. — åma avdla-
nik patsiseKarsinauvoK pemutaussu-
nik. s&rdlo ardlalingne sulisitsissoKar-
tarpoK sulissugssarsiusserKårane,
perKutigalugo ukiunerane sulivfigssa-
Kartitsiniarnermut nalerKiinerung-
mat. åma apemutauvoK, pingitsårane
sulissugssarsitississugssautitauner-
sut Kalåtdlit-nunåne tusagagssiorfig-
tigut, imalunit kommunit mingneru-
ssut nåmaglnarsinauneråt kommunip
agdlagfiata silatåne agdlagartaligi-
narnigssartik.
—  kommuneKarfingme tåssane na-
jugaligtut periarfigssaKarpa suliag-
ssaK tåuna nangitiniåsavdlugo?
E. Sander Henningsen: — inugtau-
ssok atauseK kommuneKarfingnik nå-
kutigdlissunut agdlagaKarsinauvoK
OKardlune: »isumaKarpunga tamåna
inatsisinik uniuinerussoK« imalunit
»una unalo pisimassoK inatsisitigut a-
jornångila?« tauva nåkutigdllssut mi-
sigssusavåt.
tåssane pisimassoK inatsisinik u-
niorKutitsineruvdluarsinauvoK, nauk
inatsiseKångikaluartOK taima OKartu-
mik. inatsisinik uniorKUtitsinerit ilar-
pagssue   tungavingmikut   agdlagsi-
mavfeKartångitdlat, perKutigerpiar-
dlugo inatsisine tamarmik agdlagtor-
simasinåunginamik, taimaisiornikut
inatsisit paitsivérunarsitinagit.
— kommuneKarfit nåkutigdlissuine
taimåitut nalilerniarångavtigit, tamå-
na pissarpoK erKartussivingne periau-
singorsimassut maligdlugit åmalo na-
linginaussumik ingerdlatsinerme pe-
riausiussut, Sander Henningsen OKar-
poK. nangigpordlo: — s6runame åma
takussarparput, KanorpiaK pissoKar-
simanera. kukuvdluinarsimagångata
s6rdlo tunineKarsimavdlutik akikinå-
rujugssuardlugit ikingutinut pitsau-
sunut, imalunit pitsaussumik nene-
rdrfigineKåinarsimanersoK OKautigi-
ssariaKartumik: angnerussumik pig'
ssarsissutiginaviånginavtigo.
— kisalo kommunaldirektør Knud
Rosing, K'eKertarssuaK, AG-imut ilu-
m&rneraivoK Niels P. Brobergip ag-
dlauserigsamine OKautigisimangma-
go, pisisitsinigssamik isumaKatigi-
ssume ingmikut KularnavérKUsinerit
ilautineKarsimångitsut. tåssane er-
KarsautigineKarput isaterinigssamut
salinigssamutdlo pivfigssat kigdlilig-
kat. kisiåne kommunaldirektørip o-
Kautigå, kommunalbestyrelsep måna
isumaliutigigå entreprenørimik isu-
maKatigingningniarnigssaK pivfig-
ssap kigdlilerneKarnigssånik apemut
ersserKigsisiniardlugo.
Der er måske
handlet ulovligt
i Nipisat-sagen
Men det kan kun afgøres ved en undersøgelse af,
hvad der konkret er sket, og hvorfor K'eKertarssuaK
kommune har handlet, som den har.
Kommunaldirektør Knud Rosing,
K'eKertarssuaK, bekræfter overfor
AG, at loranstationen Nipisat i
1977 blev solgt til den lokale en-
treprenør for ca. 25.000 kr. uden
forudgående udlicitering i den
grønlandske presse.
Sagen blev rejt i sidste nummer
af AG (nr. 46) i et kritisk indlæg
skrevet af Niels P. Broberg, Nuuk.
AG har spurgt medlem af kom-
munernes tilsynsråd, fuldmægtig
E. Sander Henningsen, om K'eKer-
tarssuaK kommune har handlet
ulovligt ved ikke at udlicitere Ni-
pisat til salg i pressen:
—  Det er meget svært at vur-
dere sådan en sag generelt, un-
derstreger E. Sander Henningsen.
— Man kan næsten kun vurdere
den konkret: Undersøge, hvad det
er, der er sket, og hvorfor man
har handlet sådan og sådan.
—  Der er ingen lov, der i prin-
cippet siger, at kommunerne skal
udlicitere alt salg, arbejder og
lignende, siger Sander Henning-
sen cg fortsætter: — Men ét er,
hvad der står i loven — noget
andet er, hvad der er lovlig ad-
Overassistent
Til Nuuk kommune søges overassistent for tiltrædelse sna-
rest eller efter nærmere aftale.
Overassistenten skal med reference til bolig- og socialchefen
forestå arbejdet i bolig- og socialforvaltningens sekretariat,
der bl. a. beskæftiger sig med ekspedition af sager vedrøren-
de bolig- og erhvervsstøtte. Overassistenten må i et vist om-
fang — på chefens vegne — kunne påtage sig mere udad-
vendte, selvstændige ledelsesfunktioner i forholdet til kommu-
nens arbejdsmarkeds-, bolig- og socialkontor samt dag- og
døgninstitutioner.
Ansættelse og aflønning sker i henhold til overenskomst mel-
lem Ministeriet for Grønland og HK henholdsvis SIK.
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til bolig-
socialchef Hans Christensen, tlf. 2 12 77 lokal 51.
og
Ansøgning med oplysninger om tidligere uddannelse og be-
skæftigelse bilagt kopier af eksamensbeviser og eventuelle
anbefalinger fremsendes senest 30. december 1978 til:
NUUK KOMMUNE
BOX 605 . 3900 GODTHÅB.
ministration. Og det er fastlagt
hen ad vejen gennem retspraksis
cg administrativ praksis.
Sander Henningsen oplyser, at
det ikke er alt, der kan udbydes i
licitation. —¦ F. eks. kan mange
mindre reparationsarbejder rent
praktisk ikke udbydes i licitation,
siger han. — Der kan også være
andre forhold, der gør sig gæl-
dende. F. eks. har man nogle ste-
der set arbejder udført uden for-
udgående licitation, fordi de pas-
sede ind i vinterbeskæftigelses-
foranstaltningerne. Desuden er det
et spørgsmål, cm man har pligt
til at udbyde licitationen i den
grønlandske presse, eller om man
i en mindre kommune kan nøjes
med at hænge et opslag op uden-
på kommunekontoret.
—  Har man som borger i den
pågældende kommune mulighed
for at anke sagen?
E. Sander Henningsen: — En
enkelt borger kan skrive til kom-
munernes tilsynsråd og sige: „Jeg
mener dette er ulovligt" eller „Er
det, der er sket her, lovligt?" Så
vil  tilsynsrådet se på sagen.
Det, der er sket her, kan godt
være ulovligt, selvom der ikke er
nogen lov, som siger det. Meget
af det, der er ulovligt, står prin-
cipielt ingen steder, fordi man
simpelthen ikke kan nedfælde det
i lovene, uden at det bliver fuld-
stændig intetsigende love.
—   Når vi i kommunernes til-
synsråd vurderer den slags ting,
sker det ud fra domstolenes prak-
sis og ud fra almindelig admini-
strativ praksis, f. eks. indenrigs-
ministeriets afgørelser, oplyser
Sander Henningsen. Han tilføjer:
— Vi ser selvfølgelig også på, hvad
der rent faktisk er sket. Det er
neget, scm hen i- vejret er udbudt
til underpris til gode venner, el-
ler om man har fået et godt til-
bud, hvorom man siger: Det kan
vi ikke få meget ud af.
Kommunaldirektør Knud Ro-
sing, K'eKertarssuaK, bekræfter i
øvrigt overfor AG oplysningen i
Niels P. Brobergs indlæg om, at
der i salgskontrakten ikke findes
specielle klausuler. Her tænkes på
tidsfrist for nedrivning og opryd-
ning. Men kommunaldirektøren
anfører overfor AG, at kommu-
nalbestyrelsen nu overvejer at få
en forhandling med entreprenø-
ren for at få tidsfrist-spørgsmålet
afklaret.
bhc.
					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16
Blašsķša 17
Blašsķša 17
Blašsķša 18
Blašsķša 18
Blašsķša 19
Blašsķša 19
Blašsķša 20
Blašsķša 20
Blašsķša 21
Blašsķša 21
Blašsķša 22
Blašsķša 22
Blašsķša 23
Blašsķša 23
Blašsķša 24
Blašsķša 24
Blašsķša 25
Blašsķša 25
Blašsķša 26
Blašsķša 26
Blašsķša 27
Blašsķša 27
Blašsķša 28
Blašsķša 28
Blašsķša 29
Blašsķša 29
Blašsķša 30
Blašsķša 30
Blašsķša 31
Blašsķša 31
Blašsķša 32
Blašsķša 32