Tímarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrá inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoğa í nıjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ağlaga breidd


Vafrinn şinn styğur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til ağ skoğa blağsíğuna sem JPG
Atuagagdliutit

						y4£aa&a&>e/é/a £/'€
Nr. 25 • 1995
GRØNLANDSPOSTEN
Jens Napaattooq
opgiv landspolitik
En kriminefrortid var så belastende, at Inuit Ataqatigiit opfordrede de
nyvalgte landstingsmedlem til at trække sig tilbage
NUUK(JB) - Jens Napaat-  Evald Brønlund, der forleden  drede Jens Napaattooq til at  landstingsmedlem,
tooq, der blev valgt ind i  måtte rejse afsted til Nuuk  trække sig, fordi udvalget til    Udvalgets formand, Otto
landstinget med 52 procent  som fuldgyldigt landstings-   valgs prøvelse enstemmigt  Steenholdt siger til AG, at
af stemmerne i Ittoqqortoo-  medlem.                 havde anbefalet, at Jens Na-  man har lagt væk på, at nog-
miit, trak sig forleden til for- Det var Inuit Ataqatigiit's paattooq's kriminelle fortid le af de mange kriminallovs-
del for sin førstesuppleant hovedbestyrelse, der opfor- var for belastende for en overtrædelser, Jens Napaat-
tooq er dømt for, har bragt
andre mennesker i fare. -
Overtrædelser med skyderi
eller spirituskørsel ser vi me-
get strengt på, forklarer Otto
Steenholdt. - Hvis man har
været farlig for sine omgivel-
ser, så er man efter min me-
ning ikke egnet som lands-
tingspolitiker.
Glad for støtten
- Nu prøver jeg i stedet kommunalbestyrelsen, siger den
ids
vragede landspolitiker
ITTOQQORTOORMIIT
(JB) - Nej, jeg er egentlig
ikke ked af det, siger Jens
Napaattooq til AG. - Ikke
med den støtte, jeg har fået
her i kommunen og fra men-
nesker, der har ringet også
andre steder fra. Jeg har væ-
ret forberedt på, at det kunne
gå sådan, men jeg håbede, at
mit nuværende liv havde
større vægt end min krimi-
nelle fortid.
- Naturligvis er jeg skuffet
over, at jeg åbenbart skal
straffes hele livet for krimi-
nallovsovertrædelser fra min
tidlige ungdom, siger Jens
Napaattooq videre.
- Jeg skal gerne indrømme,
at der er et par alvorlige ting
imellem, men det kommer let
til at se værre ud i kriminals-
tatistikken end det er. Der er
ikke tale om vold eller le-
gemsbeskadigelse, men sna-
rere om grove drengestreger
- eller en slags ungdomsop-
rør. Og selvom jeg beklager
det meget, så er det altså hel-
ler ikke mere. Jeg har for
længst betalt alle erstatninger
og gjort rent bord i enhver
henseende, og jeg mener der-
for, jeg havde god grund til
at tro, at der var slået en streg
over det livsafsnit.
- Men som sagt! Jeg var
forberedt på det, der nu er
sket, og jeg må så koncentre-
re mig om at arbejde for sam-
fundet på anden vis. Derfor
har jeg bestemt mig for at
stille op til kommunalbesty-
relsesvalget om to år. Der er
reglerne lempeligere, og jeg
regner bestemt med at blive
godkendt, hvis jeg skulle
være så heldig at blive valgt.
- Endnu har jeg ikke over-
vejet, om jeg en anden gang
skal prøve at stille op til
landstinget. Det kommer an
på så meget, og den tid, den
sorg!
Skød mod
politistationen
En af de overtrædelser, Jens
Napaattooq blev dømt for,
var netop skyderi og efter an-
klagemyndighedens vurde-
ring særdeles farligt. Sam-
men med nogle andre unge
havde Jens Napaattooq affy-
ret et antal skud mod politi-
stationen angiveligt uden at
have sikret sig, om der var
mennesker i bygningen. Men
bygningen var tom, og ingen
kom til skade.
- Sådanne forhold er sær-
deles belastende, siger Otto
Steenholdt.
- Er Jens Napaattooq nu
Landstinget burde
følge retsfilosofien
En vellykket resocialisering bør belønnes med politisk ligestilling, siger
kredsdommer
ITTOQQORTOORMIIT
(JB) - I Ittoqqortoormiit er
mange mennesker skuffede
over, at Jens Napaattooq er
blevet vraget som landstings-
politiker.
Ib Lorentzen, der i en år-
række har fungeret som
kredsdommer, og som også
har dømt Jens Napaattooq, er
en af dem, og han er skuffet
over, at landspolitikerne
åbenbart har så lidt forståelse
for ideen bag den grønland-
ske retspleje og kriminallov,
der bygger på at få lovover-
træderne tilbage i samfundet.
- Jeg synes, man bør un-
dersøge, hvordan det er gået
de unge efter foranstaltnin-
gerne, siger Ib Lorentzen til
AG. - I dette tilfælde.er der
gået 6-7 år efter anstaltan-
bringelse, der i grove træk
skyldes almindelig ungdom-
skriminalitet og grove dren-
gestreger.
- Jens Napaattooq er i dag
en velanskreven borger, som
med 52 procent af stemmer-
ne bag sig er blevet politisk
blåstemplet. Når han er valg-
bar, undrer det mig, at man
kan ignorere så mange væl-
gere.
- Min vurdering af valget
er, at en afgørende del af IA's
fremgang i Ittoqqotoormiut
skyldes Jens Napaattooq's
kandidatur. Her i byen har
der gennem det sidste års tid
fra de ældres side været
arbejdet på, at igangsætte de
unge og gøre dem politisk
bevidste, så vi kunne få et
fornuftigt og kvalificeret ge-
nerationsskifte i kommunen.
Dette initiativ er blevet vir-
keliggjort gennem Jens Na-
paattooq. Han har med sin
udadvendte interesse for
samfundet talt med vælgerne
og drøftet alle mulige for-
hold, som kan være til gavn
for os alle.
- Vores indstilling til lov-
overtrædere og afvigere i
Grønland er måske lidt an-
derledes end andre steder. Vi
vil have dem tilbage i sam-
fundet. De skal igen være
med sammen med os andre.
Det er min faste tro, at denne
holdning er rigtig, og den
danner da også grundlag for
vort retssystem.
- På den baggrund mener
jeg, at vi også i politiske
sammenhænge må respektre-
re den filosofi og de syns-
punkter, som vi bygger vor
retsopfattelse på. I det mind-
ste må man i sådan en sag
basere sine beslutninger på
mere nuanceret viden om de
valgte kandidater.
-1 Jens Napaattooqs tilfæl-
de har vi et eksempel på, at
retssystemet har virket. For-
anstaltningerne har været
rigtige og kriminalforsorgen
har udført et godt stykke
arbejde. Det kvitterer lands-
tinget nu for ved at kassere
vort nyvalgte medlem, som
de fleste her i byen finder
absolut egnet til hvervet.
stemplet for tid og evighed?
- Det skal jeg ikke kunne
sige, svarer Otto Steenholdt.
- Men de nuværende ud-
valgsmedlemmer vil antage-
ligvis give ham samme be-
handling næste gang, han
forsøger at stille op. Vi har
ikke fundet det relevant at ta-
le om forældelsesfrist i dette
tilfælde, men det kan der na-
turligvis blive tale om, hvis
udvalget får nye medlemmer.
Det er ikke til at sige på for-
hånd.
Suppleanten uforberedt
Jens Napaattooq's første-sup-
pleant, Evald Brønlund, hav-
de ikke regnet med, at der
skulle blive brug for ham så
hurtigt.
Han er i forvejen travlt be-
skæftiget som fabriksleder i
byen og er som kommunal-
politiker involveret i ud-
valgsarbejde og kommunal-
politik i det hele taget.
Derfor forsøgte han at
undslå sig til fordel for an-
den-suppleanten, men udval-
get til valgs prøve kunne ikke
godkende begrundelserne i
Evald Brønlunds skriftlige
redegørelse og bad ham i ste-
det møde op til åbningen af
det nye landsting.
Underskriftindsamling
Under valgkampen har hver-
ken Jens Napaattooq eller IA
lagt skjul på landstingskandi-
datens kriminelle fortid.
I tiden efter valget var par-
tiet alligevel blevet klar over,
at Jens Napaattooq's krimi-
nelle fortid ville blive taget
op i udvalget til valgs prøvel-
se, og derfor igangsatte man
en underskriftindsamling i
byen alene.
Budskabet i underskrift-
indsamlingen gik ud på at an-
befale det nyvalgte lands-
tingsmedlem på trods af de
kriminelle forhold, der
blandt andet førte til anstalts-
anbringelse i to omgange. 58
procent af vælgerne - også
mange mennesker, der havde
stemt på en anden kandidat
ved valget - skrev under på,
at landstinget bør respekterer
demokratiet i Ittoqqotoormiit
og godkende den kandidat,
valgkredsen pegede på.
Hvad har han gjort?
NUUK(JB)-Hvaderdet
egentlig, Jens Napaat-
tooq gjort, som diskvali-
ficerer ham til lands-
tinget?
Der er tale om to sa-
ger, der begge førte til
anstaltsophold i Nuuk.
Ved den første sag, der
fandt sted i 1986, havde
poltiet i alt 20 anklage-
punkter, som i det over-
vejende handlede om
småtyverier fra butikken
og lignende, men samti-
dig indeholdt anklager
om trusler, krænkelse af
politiet (en finger - red.)
og ulovlig omgang med
skydevåben indenfor by-
grænsen.
Under prøve-hjemsen-
delse fra anstalten for
domfældte i Nuuk begik
han fem nye overtrædel-
ser, hvor han i den efter-
følgende sag var sigtet
for vold mod en borger i
byen. Det var dog ikke
muligt at placere ansva-
ret for den  påståede
voldshandling, og Jens
Napaattooq blev ikke
dømt for dette. Ved sam-
me lejlighed blev han
dømt for groft hærværk,
idet han sammen med
kammerater skød samtli-
ge byens gadelys i styk-
ker. En anden episode,
der blev behandlet i sam-
me retssag var trusler
mod en reservebetjent og
affyring af et skud i luf-
ten.
Denne gang valgte
Jens Napaattooq at sidde
tiden ud for dermed at
gøre rent bord. Samtlige
erstatninger for hærværk
og lignende er betalt.
Sagerne bliver i
Ittoqqortoormiit opfattet
som ungdomsoptøjer
eller grove drengestre-
ger, og Jens Napaattooq
er i dag - 7-9 år efter
begivenhederne - en vel-
lidt borger i kommunen,
hedder det fra flere kil-
der i byen.
					
Fela smámyndir
Blağsíğa 1
Blağsíğa 1
Blağsíğa 2
Blağsíğa 2
Blağsíğa 3
Blağsíğa 3
Blağsíğa 4
Blağsíğa 4
Blağsíğa 5
Blağsíğa 5
Blağsíğa 6
Blağsíğa 6
Blağsíğa 7
Blağsíğa 7
Blağsíğa 8
Blağsíğa 8
Blağsíğa 9
Blağsíğa 9
Blağsíğa 10
Blağsíğa 10
Blağsíğa 11
Blağsíğa 11
Blağsíğa 12
Blağsíğa 12
Blağsíğa 13
Blağsíğa 13
Blağsíğa 14
Blağsíğa 14
Blağsíğa 15
Blağsíğa 15
Blağsíğa 16
Blağsíğa 16
Blağsíğa 17
Blağsíğa 17
Blağsíğa 18
Blağsíğa 18
Blağsíğa 19
Blağsíğa 19
Blağsíğa 20
Blağsíğa 20
Blağsíğa 21
Blağsíğa 21
Blağsíğa 22
Blağsíğa 22
Blağsíğa 23
Blağsíğa 23
Blağsíğa 24
Blağsíğa 24