Tímarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrá inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Atuagagdliutit

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoğa í nıjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ağlaga hæğ


Vafrinn şinn styğur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til ağ skoğa blağsíğuna sem JPG
Atuagagdliutit

						18
/^taa&a&'c/é/a £/£
Nr. 66 • 1996
GRØNLANDSPOSTEN
Socialforvaltningen i
Paamiut Kommuneat
søger
en socialrådgiver til:
Handicapområdet
Stillingen indebærer udover behandling af sager ved-
rørende personer med fysiske og psykiske handicaps:
Organisering af støttepersoner
Fordeling af Isa-boliger
Ønskelige egenskaber i forbindelse med ansættelse i
ovennævnte stilling vil være:
* Kendskab til det sociale område.
* Stabilitet.
* Ordenssans.
* Et godt humør.
Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til de grøn-
landske socialrådgiveres aftale med Personaledirektora-
tet under Grønlands Hjemmestyre.
Stillingen ønskes besat snarest muligt og senest den 16.
september 1996. Ansøgningsfristens udløb er den 2. sep-
tember 1996. Yderligere oplysninger om stillingens ind-
hold kan indhentes hos:
Paamiut Kommuneat
Socialforvaltningen
Att.: Socialchef Ib Nørgaard, eller
Souschef Else Svenbæk
Postboks 93
3940 Paamiut
Telefon 1 72 77 . Telefax 1 74 48
Ivianngiminik
anniartartoq
45-inik ukiulikfibroadenoma-
tose-qarluni ivianngiminik
anniartarluni allaaserisaqar-
poq. Uangattaaq taama ippi-
gisaqartarnikuuvunga; na-
korsalli siunnersormanga ivi-
angequteqartaleqqullunga
qaangerpara.
Soqutiginarnerpaavorli pa-
niga USA-mi najugalik na-
korsap kaffisussaaqqulluni
siwinersormani anniassaar-
nera. Koffein-itaqanngitsu-
mik kaffisortalerpoq. Dan-
markimiinnennini nalingin-
naasunik kaffisorami ernerlu-
ni anniaqqilerpoq. Nakorsa-
t
Qujassut
Søren Lindenhan-ip,
Suuluaqqap, ilisaanera-
ni qaniuisut kiisalu mi-
siginneqataasut tamaa-
sa qujaffigaagut.
Anaanaa, qatanngutai,
aappaat, pania
ernutadfalu
A/S INISSIAATILEQATIGIIFFIK INI
A/S BOLIGSELSKABET INI
søger
Teknisk assistent
til Hovedkontoret
mi
A/S Boligselskabet INI søger til Hoved-
kontorets anlægsafdeling i Sisimiut tek-
nisk assistent. Selskabet har som pri-
mært formål at drive virksomhed ved
drift og administration af de offentlige
udlejningsboliger samt varetage bygher-
refunktionen i forbindelse med nyopfø-
relse og renovering af offentligt støtte
boligbyggeri.
Anlægsafdelingens hovedopgaver er at
fastlægge, og fastholde retningslinierne
for vedligeholdelse af de offentlige
udlejningsboliger, herunder indgå i vis-
se dele afdriften på udlejningsboliger-
ne. Desuden planlægning og gennem-
førelse af nyt boligbyggeri og renove-
ring af udlejningsboligerne. Derudover
istandsættelse og forbedring af private
boligstøttefinansierede enfamiliehuse.
Anlægsafdelingen er samtidig back-up
for filialkontorerne på det tekniske
område.
Den tekniske assistent der søges, skal
indgå i drift- og vedligeholdelsesfunkti-
onen i anlægsafdelingen.
Følgende arbejdsområder søges dækket
af den nyansatte:
- Ajourføring af det EDB-baserede drift-
og vedligeholdelsessystem COWI-
byg, herunder overvåge filialernes
anvendelse af systemet..
- Inddatere og opsætte EDB-system til
energistyring, registrering af forbrug
m.v.
- Holde katalogmateriale, SBI-normer
m.v. ajour. Medvirke til etablering af
indkøbsaftaler for standardprodukter,
der anvendes ved boligernes drift.
Kvalifikationer:
- Uddannelse som teknisk assistent.
Gerne med en forudgående hånd-
værksmæssig uddannelse.
- Der anvendes i det daglige arbejde
PC'er indeholdende relevante syste-
mer for opgaveløsningen. Der forud-
sættes derfor nogen viden om anven-
delse af PC, og især interesse for an-
vendelse af forskellige EDB-systemer.
- Der fordres fleksibilitet omkring afde-
lingens samlede opgaveløsning.
- Gerne dobbeltsproget,
grønlandsk/dansk.
Løn og ansættelse:
Ansættelsesvilkår, herunder ret til frirej-
se og bohaveflytning, i henhold til
overenskomst mellem de offentlige og
Teknisk Landsforbund. Til lønnen ydes
paragraftillæg. Der anvises bolig efter
gældende regler.
Tiltrædelse:
Tiltrædelse i henhold til nærmere aftale.
Ansøgning:
Ansøgning med oplysning om uddan-
nelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt
kopi af eksamensbeviser, udtalelser m.v.
fremsendes til nedenstående adresse.
Yderligere oplysninger kan indhentes
hos anlægschef Erling Olsen på tlf.
1 46 00 lok. 300 eller anlægsingeniør
Ejvind Larsen 1 46 00 lok. 333.
Der anvendes konsulentfirma i forbin-
delse med udvælgelsen blandt ansøger-
ne. Ansøgninger skal være A/S Boligsel-
skabet INI i hænde senest den 13. sep-
tember 1996.
A/S INISSIAATILEQATIGIIFFIK INI
A/S BOLIGSELSKABET INI
Hovedkontor Sisimiut
Postboks 1020 • 39.11 Sisimiut
Tlf. 1 46 00 . Fax. 1 57 00
nuku amerikarmiut qanoq
ilillutik tamanna paasisima-
gaat?             E.K.N.
Immaqa nakorsap taassuma
nalaatsornerinnakkut taman-
na paasisimavaa. Ivianngiti-
gummi nappaatit pillugit a-
merikarmiut atuagaassuini ta-
manna eqqaaneqarsimanngi-
laq. Kaffi pisuutinneqarta-
qaaq, naak ilaanni ilumuun-
ngikkaluanik.
Immaqali ivianngitigut a-
jornartorsiutillit kaffisuun-
ngitsoorsinnaasullu amerikar-
miup siunnersuutaa misilis-
sinnaavaat.
Ømme bryster af
kaffe
En 45-årig klagede over
ømhed i brysterne pågrund af
fibroadenomatose. Jeg har
haft det samme problem; men
smerterne holdt op, da min
læge frarådede mig at bruge
busteholdere.
Mere interessant er det, at
min datter i USA slap af med
ømhed af samme sygdom, da
hendes læge frarådede hende
at drikke kaffe. Hun gik over
til koffeinfri kaffe med det fine
resultat. Under ferie i Dan-
mark drak hun almindelig
kaffe, og ømheden kom hur-
tigt igen. Hvordan har ameri-
kanske læger fundet ud af
det?              E.K.N.
Det er nok en tilfældig erfa-
ring hos den læge. Det er i alt
fald ikke nævnt i de store,
amerikanske værker om bry-
stsygdomme. Kaffe får skyld
for så meget, uden at det er
rigtigt.
Men det er da værd at prø-
ve det amerikanske råd, hvis
man har det brystproblem og
kan undvære kaffe.
Antabus-fri før fest
Jeg er en ung pige, der har
taget Antabus et stykke tid.
Nu skal jeg til en fest om et
par uger, og da vil jeg gerne
kunne drikke et par glas.
Hvornår skal jeg holde op
med tabletterne for ikke at
blive syg af vinen? Kan Anta-
Maniitsup kommunea
søger
GENOPSLAG
ERHVERVSKONSULENT
For at tilkalde flere ansøgere genopslås stillingen
som erhvervskonsulent ved Maniitsup Kommu-
nea til snarest besættelse.
Erhvervskonsulenten vil blive tilknyttet kommu-
nens erhvervskontor, hvor vedkommende under
ledelse af en erhvervschef vil blive beskæftiget
med udførelse af:
• løbende analyser af ledige ressourcer i kom-
munen.
• vurdering af udviklingen i beskæftigelse og
fremkalde forslag til en bedre beskæftigelse i
by og kommunens 3 bygder:
• produktion af en kommunal beskæftigelses-
plan og et idekatalog til anvendelse på uforud-
sete begivenheder:
• koordinere sagsbehandling i forbindelse med
ansøgninger om tilskud til  beskæftigelse.
• udarbejde informationsmateriale om beskæfti-
gelsen til arbejdsmarkedets parter, politikere
og befolkning.
Herudover må medarbejderen være indstillet på
at deltage i diverse projektgrupper samt udarbej-
delse af beskæftigelsestiltag på tværs af forvalt-
ningsskel.
Kommunen forestiller sig en grønlandsk- og
dansksproget medarbejder med gode analytiske
evner og erfaring med tilsvarende opgaver.
Det forventes endvidere, at medarbejderen har
gode ledelses- og samarbejdesevner, samt er I
stand til at arbejde struktureret, konstruktivt og
motiverende i et teamwork.
Stillingen aflønnes som tjenestemand Ir. 29 eller
efter overenskomst mellem De Offentlige Ar-
bejdsgivere i Grønland og vedkommendes fagli-
ge organisation.
Til udenbysfra kommende kan der anvises bolig,
for hvilken der betales depositum samt de til
enhver tid gældende almindelige husleje.
Eventuelle yderligere oplysninger kan indhentes
på telefon 13277, lokal 200, kommunaldirektør
Keld Westergaard Børgesen.
Ansøgning med yderligere oplysninger bedes sti-
let til kommunens økonomiudvalg og fremsendt
således at denne er kommunen ihænde senest
den 9. september 1996, kl. 12.00.
Maniitsup Kommunea
Postboks 100
3912 Maniitsoq
Maniitsup Kommunea satser målbevidst på at tiltrække grøn-
landsk arbejdskraft. En grønlandisering på ledelsesniveauet
pågår fortsat med synligt resultat.
bus nedsætte muligheden for
at blive gravid?     Nyborg.
Der er risiko for ubehagelig
reaktion i kroppen i 7-14 dage
efter ophør med Antabus.
Den nødvendige længde af
pausen varierer meget fra per-
son til person.
I almindelighed fraråder
jeg at holde op med Antabus
for at kunne nyde et selskab.
Det rummer nemlig en fare
for atter at komme ud i alko-
holmisbrug. DerfonLad være
med det!
Antabus skulle ikke kunne
nedsætte chancen for at blive
gravid. Men der er i enkelte
tilfælde sket fosterskader på
arme og ben på grund af brug
af Antabus i svangerskabets
første tre måneder.
Risikoen er dog meget lille
sammenlignet med den fare,
det er for barnet, hvis mode-
ren misbruger alkohol.
Tinupasut
Arnaavunga utsummalu sig-
guusaanni angisuunik bumse-
qarpunga. komma kiinnakkut
bumseqangaatsiarpunga; ut-
sunniittulli ajuaarannguut-
tarput.
Qanittoq tikillugu angutaa-
tigalu atoqatigiikkaangatta
qulleq qamittarpara, taamaa-
lillungalu isertuussinnaasar-
lugit. Malunnarpallaanngin-
niassammata atoqatiginngin-
nerani qaaraqqaartariaqart-
arpakka.
Utsukka imiinnarmik asat-
tarpakka, ilisimavarami qa-
qorsaatip amera ameraasa-
ralu panertissinnaagaa.
Allanniaqinak nakorsiaq-
qullunga ammilluunniit na-
korsaanut takuteqqullugit,
kanngugeqigakkumi. Allaffi-
gineqartarnerimmi taamaat-
tunut iluaqutaasussaassaaq.
22-nik ukiulik.
Aap, ilumoorputit, artornartut
uannut nammakkiutiinnakkit.
Bumsitit qaarassaarniakkit.
Qaararnerini bakteriat tuni-
luuttarput, ammillu ajoquse-
raangakku tunillatsianeruti-
lertarpat.
Utsutilli attuuassaavikkuk-
kit ajunnginnerussaaq, taa-
maallaat asattuleraangavit at-
tortarlugit, illillu taamatut
ajoquteqaravit qaqorsaaserta-
raluaruit ajunngilaq.
Qaqorsaat sakkukitsoq ato-
ruk, soorlu Vivag Special-
sæbe, qaqorsaammi taamaat-
toq utsunnut atugassatut na-
leqqussagaavoq. Ullormut a-
sattarit, qaqorsaallu imingaat-
siaq atorlugu piiartarlugu.
Atisalersunnginninni panerlu-
arnissat isumagisaruk. Allarut
tagiutissanngilat, kimillassin-
naavutit, sakkukitsumilli am-
mit naqittarlugu masannera
milluartittaruk.
					
Fela smámyndir
Blağsíğa 1
Blağsíğa 1
Blağsíğa 2
Blağsíğa 2
Blağsíğa 3
Blağsíğa 3
Blağsíğa 4
Blağsíğa 4
Blağsíğa 5
Blağsíğa 5
Blağsíğa 6
Blağsíğa 6
Blağsíğa 7
Blağsíğa 7
Blağsíğa 8
Blağsíğa 8
Blağsíğa 9
Blağsíğa 9
Blağsíğa 10
Blağsíğa 10
Blağsíğa 11
Blağsíğa 11
Blağsíğa 12
Blağsíğa 12
Blağsíğa 13
Blağsíğa 13
Blağsíğa 14
Blağsíğa 14
Blağsíğa 15
Blağsíğa 15
Blağsíğa 16
Blağsíğa 16
Blağsíğa 17
Blağsíğa 17
Blağsíğa 18
Blağsíğa 18
Blağsíğa 19
Blağsíğa 19
Blağsíğa 20
Blağsíğa 20
Blağsíğa 21
Blağsíğa 21
Blağsíğa 22
Blağsíğa 22
Blağsíğa 23
Blağsíğa 23
Blağsíğa 24
Blağsíğa 24