Tķmarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Fylkir

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Fylkir

						F Y L K I R
Stýrimannaskóli.
Framhald a£ 1. síðu.
fararprói' við stýrimannaskólann
skulu fá prófskírteini, er sýni
aðaleinkunn þeirra Og séreink-
unnir. Prófskírteini skulu gefin
út á íslenzku og að minnsta
kosti einu öðru Norðurlanda-
rháli.
IV. KAFLI
Inntaka nemenda
8. gr.
Almenn inntökuskilyrði  eru:
1.  Að fullnægja kröfum reglu
gerðar um siglingatíma.
2.  Að hafa þá sjón, heyrn og
málfæri, sem yfirmannsstaða
heimtar.
3.  Að kunna sund.
4.  Að vera ekki haldinn af
neinum næmum sjúkdómi eða
líkamskvilla, er orðið geti öðr-
nemendum skaðvænn.
V.  KAFLI
Kennslutími.
o. gr.
Skólinn  starfar  frá  byrjun
októbermánaðar og til þess tíma
er ákveðin verður í reglugerð.
VI.  KAFLI
Kennarar skólans.
10. gr.
Við skólánn skal, auk skóla-
stjóra, vera einn fastur kennari
og stundakennarar eftir þörfum.
Skólastjóri og fastir kennarar
eru  opinberir starfsmenn  og
taka laun samkvæmt kjarasamn-
ingum við  bæjarstjórn   Vest-
mannaeyja.
11. gr.
Til þess að geta orðið skóla-
stjóri stýrimannaskólans verður
hlutaðeigandi að hafa lokið far
mannaprófi við stýrimannaskól
ann í Reykjavík og si'ðar víðtæk
ara farmannaprófi við erlend-
an skóla hvort tveggja með góð-
um vitnisburði.
Til þess að verða fastur kenn-
ari í siglingafræði verður hlut-
aðeigandi að hafa lokið góðu
farmannaprófi.
Til þess að verða tunguumála-
kennari skólans verður hlutað-
eigandi að hafa lokið enmbættis-
prófi í einhverju af þeim mál-
um, sem kennd eru við skólann.
Þó ,má veita undanþágu frá
þessu ákvæði þeim, sem reynd-
ur er að nægri kunnáttu og
kennarahæfileikum.
Fnginn  getur  orðið  fastráð-
inn lil starfa við skólann, nema
hann hafi verið  settur  til  að
gegna því í  eitt ár að minnsta
kosti.
Stundakennara ræður bæjar-
stjórri samkvæmt tillögu skóla-
stjóra.
VII. KAFLI
Ýmis ákvæði.
2. gr.
Yfirstjórn skólans er í hönd-
um fimm manna skólanefndar.
Kýs bæjarstjórn Vestmannaeyja
ijóra, en ráðherra skipar einn,
og skal hann vera formaður
skólanefndar.
13- gr-
Kostnaður  við stofnun  skól-
ans og rekstur greiðist úr bæja-
arsjóði  Vestmannaeyja.
14. gr.
Með reglugerð verðuf nánar
kveðið á um tilhögun kenslunn-
ar, próf og einkunnir, inntöku
nemenda í skólann, kennshi-
tíma og leyfa, reglu og aga,
kennara skólans og skólalækni.
Reglugerð setur ráðherra sam-
kvæmt tillögum skólanefndar.
15- gr-
Lög þessi  öðlast þegar í>ildi.
G R ÉINARG F Rtt
A fundi sínum hinn 30. marz
s.l. samþykkti bæjarstjórn Vest-
mannaeyja að beita sér fyrir því
að stofnaður yrði stýrimanna-
skóli í Vestmannaeyjum, þar
sem kenndar yrðu sömu náms-
greinar og kenndar eru undir
fiskimannapróf við stýrimanna-
skólann i Reykjavík. Inntöku-
skilyrði yrðu þau sömu og þar
og prófverkefni við brottskrán-
ingu í engu léttari, þannig að
öruggt væri að þeir, sem út-
skrifuðust frá fyrirhuguðum
stýrimannaskóla í Vestmannaeyj
um, liefðu óvéfengjanlegt hlot-
ið jafna menntun og þeir, sem
útskrifast frá stýrimannaskólan-
um í Reykjavík. En til þess að
prófskírteini frá fyrirhuguðum
skóla í Vestmannaeyjum veiti
fullgild réttindi, þarf um hann
hliðstæð lög og nú gilda um
stýrimannaskólann í Reykjavík
varðandi fiskimannapróf. Af
þeirri ástæðu er frumvarp þetta
l'ram borið.
Að baki samþykktar bæjar-
stjórnar Vestmannaeyja Hggja
eðlilegar orsakir. Sú þróun hef-
ur átt sér stað hér á landi hin
síðari ár, að flestöll fiskiskip,
sem smíðuð eru fyrir •Islendinga
hvort heldur er hér heima eða
erlendis eru  yfir þá stærð,  120
tonn, sem hið svokallaða minna
liskimannapróf veitir rétt til
skipstjórnar á. Verður að reikna
með, að þessi þróun í byggingu
íslenzkra fiskiskipa haldi áfram.
Útheimtir þetta að sjálfsögðu
fleiri sérmenntaða menn með
fullgild réttindi til skipstjórnar
og sem stýrimenn á skipum yfir
120 tonn. Er því eðlilegt að gera
ráð fyrir aukinni aðsókn að
þeim skóla eða skólum, sem
slík réttindi geta veitt lögum
samkvæmt.
í Vestmannaeyjum hefir
þessi þróun einnig átt sér stað.
Hugur æ fleiri ungra sjómanna
þar stefnir í þá átt að afla sér
aukinnar menntunar í sinni
grein og réttinda til skipsstjórn
ar. Allir hafa þessir menn stund
að sjómennsku um nokkurt ára
bil og margir komnir á þann
aldur og í þá aðstöðu, að þeir
hafa stofnað heimili og eignast
I jölskyldu. Gerir þetta mönnum
erfiðara fyrir rjárhagslega að
afla sér aukinnar menntunar.
Menn veigTa sér við að taka sig
upp frá heimili sínu og fjöl-
skyldu til tveggja vetra náms í
Reykjavík, á sama tíma og þeir
missa möguleika til tekjuöflun-
ar. Allt mundi þetta miklu létt
ara, el þeir hefðu aðstöðu til að
dveljast á eigin heimili, á með-
an á náminu stendur, en þyrftu
ekki að dveljast utan þess jafn-
hliða því, sem þeir verða að sjá
heimilinu farborða.
Annað er það og, sem kemur
til greina. Margir reyndir afla-
menn, sem hala aðeins réttiridi
til að vera með skip að 20 tonn-
um að stærð, eiga nú kost skip-
stjórnar á stærri skipum, en geta
ekki tekið slíkum boðum, nema
undanþága til skipsstjórnar fáist.
Er ekki óeðlilegt að ætla, að
margir þessara manna muni hafa
hug á aða afla sér frekari mennt
unar og fullra réttinda í sam-
bandi við starf sitt. Mun einn-
ig þetta auka aðsókn að þeim
skólum sem shka menntun
og réttindi veita. Er ekki ástæða
til að ætla annað en að stýri-
mannaskólinn í Reykjavík verði
iullsetinn þegar á þessu ári, mið
að við það húsrúm, sem hann
nú heíur til umráða, og mið-
að við, að ekki þurfi að tvísetja
í kennslustofur. Með því að ó-
umdeilanlegt er, að Vestmanna-
eyjar eru stærsta verstöð lands-
ins utan Reykjavíkur, telur flm.
eðlilegt, að næsti stýrimanna-
skóli, ,sem stofnað verður til
verði þar staðsettur og telur flm.
slíkt þegar tímabært. Er þetta
því eðlilegra þar sem fyrir ligg
tir, að Vestmannaeyingar eru
reiðubúnir að bera allan kostn-
að  af  stoi'nun  slíks  skóla þar,
svo sem kaupum á tækjum og
búnaði og einnig af rekstri hans
þar til Alþingi síðar meir kann
að telja skólann þess verðan að
verða í einhverju í'ormi tekinn
inn í fræðslukerfi landsins. Ger-
ir frv. ekki ráð fyrir neinum
fjárútlátufn úr ríkissjóði í þessu
sambandi, heldur því einu, að
prófskírteini frá skólanum veiti
lögum samkvæmt full réttindi
til skipsstjórnar á fiskiskipum,
jafnt og skírteini þau, sem nú
eru gefin út af stýrimannaskól-
anum í Reykjavík að afloknu
fiskimannaprófi.
Fullyrða má, að vandað verð-
ur til stofnunar skólans og að
engu minni kröfur verða gerðar
til menntunar og hæfni forstöðu
manns hans og kennara en gert
er við stýrimannaskólann í höf-
uðborg landsins.
Um I. kafla.
Frumvarpið er í sjö köflum og
er í grundvallaratriðum að fjár-
hagshliðinni undantekinni, snið
ið eftir gildandi lögum um stýri-
mannaskólann í Reykjavík.I.
kafli frumvarpsins er um mark
mið skólans og skipulag.
Um II. kafla.
II. kafh frumvarpsins er í
stórum dráttum skilgreining á
þeim námsgreinum, sem kenna
á í skólanum.
Um III. kafla.
Meginefni III. kafla i'rv. er í
5. gr., sem er í 11 aðalliðum, þar
sem nákvæmlega eru tilgreindar
þær kennslugreinar, sem kennd-
ar skulu í skólanum, og er þar
fylgt' ákvæðum laga um stýri-
mannaskólann í Reykjavík i
stóru og smáu, að því er varðar
kennslu undir fiskimannapróf.
Þá fjallar þessi kafli einnig um
burtfararpróf, prófdómendur og
útgáfu prófskirteina.
Um IV. kafla.
IV.  kafli fjallar um inntöku-
skilyrði, og eru þau hin sömu
og krafizt er við inntöku í stýri
mannaskólann í Reykjavík.
Um V. og VI. kaila
V. kafli er um starfstíma skól
ans, þar sem gert er ráð fyrir að
hann starfi frá byrjun október
mánaðar og til þess tíma, er á-
kveðinn verður í reglugerð. VI.
kafli frv. er um skólastjóra, tölu
fastra kennara og skilyrði sem
kral'izt er ttm menntun þeirra,
ráðningu þeirra, svo og ráðn-
ingu stttndakennara.
Um VII. kafla
VII.  kafli er um  yfirstjórn
skólans  og  um greiðslu  kostn-
aðar við stofnun hans og rekst-
ur. Er þar gert ráð fyrir að bæj
					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8