Tķmarit.is   | Tķmarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Fylkir

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Fylkir

						F Y L K I R

Stýrimannaskóli.

Framhald a£ 1. síðu.

fararprói' við stýrimannaskólann

skulu fá prófskírteini, er sýni

aðaleinkunn þeirra Og séreink-

unnir. Prófskírteini skulu gefin

út á íslenzku og að minnsta

kosti einu öðru Norðurlanda-

rháli.

IV. KAFLI

Inntaka nemenda

8. gr.

Almenn inntökuskilyrði  eru:

1.  Að fullnægja kröfum reglu

gerðar um siglingatíma.

2.  Að hafa þá sjón, heyrn og

málfæri, sem yfirmannsstaða

heimtar.

3.  Að kunna sund.

4.  Að vera ekki haldinn af

neinum næmum sjúkdómi eða

líkamskvilla, er orðið geti öðr-

nemendum skaðvænn.

V.  KAFLI

Kennslutími.

o. gr.

Skólinn  starfar  frá  byrjun

októbermánaðar og til þess tíma

er ákveðin verður í reglugerð.

VI.  KAFLI

Kennarar skólans.

10. gr.

Við skólánn skal, auk skóla-

stjóra, vera einn fastur kennari

og stundakennarar eftir þörfum.

Skólastjóri og fastir kennarar

eru  opinberir starfsmenn  og

taka laun samkvæmt kjarasamn-

ingum við  bæjarstjórn   Vest-

mannaeyja.

11. gr.

Til þess að geta orðið skóla-

stjóri stýrimannaskólans verður

hlutaðeigandi að hafa lokið far

mannaprófi við stýrimannaskól

ann í Reykjavík og si'ðar víðtæk

ara farmannaprófi við erlend-

an skóla hvort tveggja með góð-

um vitnisburði.

Til þess að verða fastur kenn-

ari í siglingafræði verður hlut-

aðeigandi að hafa lokið góðu

farmannaprófi.

Til þess að verða tunguumála-

kennari skólans verður hlutað-

eigandi að hafa lokið enmbættis-

prófi í einhverju af þeim mál-

um, sem kennd eru við skólann.

Þó ,má veita undanþágu frá

þessu ákvæði þeim, sem reynd-

ur er að nægri kunnáttu og

kennarahæfileikum.

Fnginn  getur  orðið  fastráð-

inn lil starfa við skólann, nema

hann hafi verið  settur  til  að

gegna því í  eitt ár að minnsta

kosti.

Stundakennara ræður bæjar-

stjórri samkvæmt tillögu skóla-

stjóra.

VII. KAFLI

Ýmis ákvæði.

2. gr.

Yfirstjórn skólans er í hönd-

um fimm manna skólanefndar.

Kýs bæjarstjórn Vestmannaeyja

ijóra, en ráðherra skipar einn,

og skal hann vera formaður

skólanefndar.

13- gr-

Kostnaður  við stofnun  skól-

ans og rekstur greiðist úr bæja-

arsjóði  Vestmannaeyja.

14. gr.

Með reglugerð verðuf nánar

kveðið á um tilhögun kenslunn-

ar, próf og einkunnir, inntöku

nemenda í skólann, kennshi-

tíma og leyfa, reglu og aga,

kennara skólans og skólalækni.

Reglugerð setur ráðherra sam-

kvæmt tillögum skólanefndar.

15- gr-

Lög þessi  öðlast þegar í>ildi.

G R ÉINARG F Rtt

A fundi sínum hinn 30. marz

s.l. samþykkti bæjarstjórn Vest-

mannaeyja að beita sér fyrir því

að stofnaður yrði stýrimanna-

skóli í Vestmannaeyjum, þar

sem kenndar yrðu sömu náms-

greinar og kenndar eru undir

fiskimannapróf við stýrimanna-

skólann i Reykjavík. Inntöku-

skilyrði yrðu þau sömu og þar

og prófverkefni við brottskrán-

ingu í engu léttari, þannig að

öruggt væri að þeir, sem út-

skrifuðust frá fyrirhuguðum

stýrimannaskóla í Vestmannaeyj

um, liefðu óvéfengjanlegt hlot-

ið jafna menntun og þeir, sem

útskrifast frá stýrimannaskólan-

um í Reykjavík. En til þess að

prófskírteini frá fyrirhuguðum

skóla í Vestmannaeyjum veiti

fullgild réttindi, þarf um hann

hliðstæð lög og nú gilda um

stýrimannaskólann í Reykjavík

varðandi fiskimannapróf. Af

þeirri ástæðu er frumvarp þetta

l'ram borið.

Að baki samþykktar bæjar-

stjórnar Vestmannaeyja Hggja

eðlilegar orsakir. Sú þróun hef-

ur átt sér stað hér á landi hin

síðari ár, að flestöll fiskiskip,

sem smíðuð eru fyrir •Islendinga

hvort heldur er hér heima eða

erlendis eru  yfir þá stærð,  120

tonn, sem hið svokallaða minna

liskimannapróf veitir rétt til

skipstjórnar á. Verður að reikna

með, að þessi þróun í byggingu

íslenzkra fiskiskipa haldi áfram.

Útheimtir þetta að sjálfsögðu

fleiri sérmenntaða menn með

fullgild réttindi til skipstjórnar

og sem stýrimenn á skipum yfir

120 tonn. Er því eðlilegt að gera

ráð fyrir aukinni aðsókn að

þeim skóla eða skólum, sem

slík réttindi geta veitt lögum

samkvæmt.

í Vestmannaeyjum hefir

þessi þróun einnig átt sér stað.

Hugur æ fleiri ungra sjómanna

þar stefnir í þá átt að afla sér

aukinnar menntunar í sinni

grein og réttinda til skipsstjórn

ar. Allir hafa þessir menn stund

að sjómennsku um nokkurt ára

bil og margir komnir á þann

aldur og í þá aðstöðu, að þeir

hafa stofnað heimili og eignast

I jölskyldu. Gerir þetta mönnum

erfiðara fyrir rjárhagslega að

afla sér aukinnar menntunar.

Menn veigTa sér við að taka sig

upp frá heimili sínu og fjöl-

skyldu til tveggja vetra náms í

Reykjavík, á sama tíma og þeir

missa möguleika til tekjuöflun-

ar. Allt mundi þetta miklu létt

ara, el þeir hefðu aðstöðu til að

dveljast á eigin heimili, á með-

an á náminu stendur, en þyrftu

ekki að dveljast utan þess jafn-

hliða því, sem þeir verða að sjá

heimilinu farborða.

Annað er það og, sem kemur

til greina. Margir reyndir afla-

menn, sem hala aðeins réttiridi

til að vera með skip að 20 tonn-

um að stærð, eiga nú kost skip-

stjórnar á stærri skipum, en geta

ekki tekið slíkum boðum, nema

undanþága til skipsstjórnar fáist.

Er ekki óeðlilegt að ætla, að

margir þessara manna muni hafa

hug á aða afla sér frekari mennt

unar og fullra réttinda í sam-

bandi við starf sitt. Mun einn-

ig þetta auka aðsókn að þeim

skólum sem shka menntun

og réttindi veita. Er ekki ástæða

til að ætla annað en að stýri-

mannaskólinn í Reykjavík verði

iullsetinn þegar á þessu ári, mið

að við það húsrúm, sem hann

nú heíur til umráða, og mið-

að við, að ekki þurfi að tvísetja

í kennslustofur. Með því að ó-

umdeilanlegt er, að Vestmanna-

eyjar eru stærsta verstöð lands-

ins utan Reykjavíkur, telur flm.

eðlilegt, að næsti stýrimanna-

skóli, ,sem stofnað verður til

verði þar staðsettur og telur flm.

slíkt þegar tímabært. Er þetta

því eðlilegra þar sem fyrir ligg

tir, að Vestmannaeyingar eru

reiðubúnir að bera allan kostn-

að  af  stoi'nun  slíks  skóla þar,

svo sem kaupum á tækjum og

búnaði og einnig af rekstri hans

þar til Alþingi síðar meir kann

að telja skólann þess verðan að

verða í einhverju í'ormi tekinn

inn í fræðslukerfi landsins. Ger-

ir frv. ekki ráð fyrir neinum

fjárútlátufn úr ríkissjóði í þessu

sambandi, heldur því einu, að

prófskírteini frá skólanum veiti

lögum samkvæmt full réttindi

til skipsstjórnar á fiskiskipum,

jafnt og skírteini þau, sem nú

eru gefin út af stýrimannaskól-

anum í Reykjavík að afloknu

fiskimannaprófi.

Fullyrða má, að vandað verð-

ur til stofnunar skólans og að

engu minni kröfur verða gerðar

til menntunar og hæfni forstöðu

manns hans og kennara en gert

er við stýrimannaskólann í höf-

uðborg landsins.

Um I. kafla.

Frumvarpið er í sjö köflum og

er í grundvallaratriðum að fjár-

hagshliðinni undantekinni, snið

ið eftir gildandi lögum um stýri-

mannaskólann í Reykjavík.I.

kafli frumvarpsins er um mark

mið skólans og skipulag.

Um II. kafla.

II. kafh frumvarpsins er í

stórum dráttum skilgreining á

þeim námsgreinum, sem kenna

á í skólanum.

Um III. kafla.

Meginefni III. kafla i'rv. er í

5. gr., sem er í 11 aðalliðum, þar

sem nákvæmlega eru tilgreindar

þær kennslugreinar, sem kennd-

ar skulu í skólanum, og er þar

fylgt' ákvæðum laga um stýri-

mannaskólann í Reykjavík i

stóru og smáu, að því er varðar

kennslu undir fiskimannapróf.

Þá fjallar þessi kafli einnig um

burtfararpróf, prófdómendur og

útgáfu prófskirteina.

Um IV. kafla.

IV.  kafli fjallar um inntöku-

skilyrði, og eru þau hin sömu

og krafizt er við inntöku í stýri

mannaskólann í Reykjavík.

Um V. og VI. kaila

V. kafli er um starfstíma skól

ans, þar sem gert er ráð fyrir að

hann starfi frá byrjun október

mánaðar og til þess tíma, er á-

kveðinn verður í reglugerð. VI.

kafli frv. er um skólastjóra, tölu

fastra kennara og skilyrði sem

kral'izt er ttm menntun þeirra,

ráðningu þeirra, svo og ráðn-

ingu stttndakennara.

Um VII. kafla

VII.  kafli er um  yfirstjórn

skólans  og  um greiðslu  kostn-

aðar við stofnun hans og rekst-

ur. Er þar gert ráð fyrir að bæj

					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8