Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Fćröernes Kundgörelsessamling

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Fćröernes Kundgörelsessamling

						62
Nr. 48.                                           18. December.
Midlertidige  Bestemmelser for  Færøerne om Seddeloms
løb, Valutaforhold og Handel med Udlandet m. v.
I Overensstemmelse med Ved-
tagelse af Færøernes Lagting stad-
fæster og udfærdiger undertegnede
Amtmand over Færøerne herved
følgende:
I.
Seddelomløb.
§ 1.
Efter Overenskomst med den
britiske Regering udstedes indtil
5 Mill. Kroner nye Pengesedler til
a.  Ombytning med de i Henhold
til Kundgørelse Nr. 8 af 31.
Maj 1940 afstemplede National-
banksedler.
b.  Ombytning med de i Henhold
til Kundgørelse Nr. 32 af 14.
Oktober 1940 udstedte midler-
tidige Pengesedler, og
c.  Forøgelse af den cirkulerende
Seddelmængde mod Deponering
af tilsvarende Sterlingbeløb i
britisk Bank.
§ 2.
De nye Pengesedler udstedes af
Amtmanden paa Danmarks Natio-
nalbanks Vegne og er ved Tilsagn
fra den britiske Regering sikret
Omveksling til britisk Valuta efter
Kurs 22 Kr. 40 Øre lig med 1
Pund Sterling.
§ 3.
Der  føres  af Lagtingets Lands-
nævn  Tilsyn  med Seddeludstedel-
sen og Sedlernes Dækning.
§ 4.
De i § 1 omhandlede Pengesed-
ler er fra Udstedelsen lovligt Be-
talingsmiddel paa Færøerne sam-
men med de i Kundgørelserne Nr.
8 af 31. Maj 1940 og Nr. 32 af
14. Oktober 1940 omhandlede Sed-
ler og sammen med dansk Skille-
mønt efter Reglerne i Lov Nr. 66
af 23. Maj 1873.
Efter Udløbet af en af Amtman-
den efter Samraad med Lagtingets
Landsnævn fastsat Frist ophører
de i Kundgørelserne Nr. 8 af 31.
Maj 1940 og Nr. 32 af 14. Okto-
ber 1940 omhandlede Sedler at
være lovligt Betalingsmiddel paa
Færøerne.
II.
Valutaforhold.
§ 5.
Der oprettes straks en Valuta-
Central for Færøerne, med den
Opgave at overvaage, at Færøer-
nes Samhandel med Udlandet fin-
der Sted paa betryggende Maade,
og at Øernes Betalingsevne opret-
holdes.
Valuta-Centralen ledes af en Be-
styrelse paa 9 Personer, bestaaende
af Sorenskriveren (Dommeren) som
Formand  samt 1 af Føroya Fiska-
					
Hide thumbnails
Page 61
Page 61
Page 62
Page 62
Page 63
Page 63
Page 64
Page 64
Page 65
Page 65
Page 66
Page 66