Tímarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrá inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Fram

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoğa í nıjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ağlaga hæğ


Vafrinn şinn styğur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til ağ skoğa blağsíğuna sem JPG
Fram

						Verzlun
Sig. Sigurðssonar
Siglufirði. Sími 21.
Stærst úrval!     Lægst verð!

ddddddddddddté
Sími 32.       Sími 32.
Verzl. Sig. Kristjánssonar
verður fyrst um sinn aðeins
opin á laugardögum.
II. ár.
Siglufirði 23. febrúar. 1918.
6. blað.
Reglugerð
um sölu og úthlutun  kornvöru,
sykurs o. fl.
Sattikvæmt lögum 1. febrúar 1917, um
heimild fyrir landsstjórnina til ýmsra ráð-
stafana út af Norðurálfuófriðnum, eru hér
með sett eftirfarandi ákvæði:
1. gr. Frá 1. marz 1918 er bannað að
selja rúg, ríigmjöl, hveiti, maís, maísmjöl,
bankabygg, hrísgrjón, baunir haframjöl,
hafragrjón og sykur nema gegn seðlum,
sem út verða gefnir að tilhlutun lands-
verzlunarinnar.
2. gr. Landsverzlunin sendir öllum hrepps-
nefndum og bæjarstjórnum kornvöru- og
sykurseðla eftir mannfjölda í hlutaðeigandi
sveitum og bæjum, og skulu þær úthluta
seðlunum til allra heimila þannig að hver-
jum heimilismanni sé ætlaður einn seðill.
Seðla úthlutunin fer fram í fyrsta sinn 28.
febr. n. k., annað hvort með hraðboða eða
með því að kveðja saman "* móttakendur,
eða heimilisfeður 'í þeirra stað. og fer það
eftir áliti hlutaðeigandi hreppsnefnda og
bæjarstjórna hvað hentugast þykir. Kosn-
aðinn við útgáfu og útsendingu seðlanna
til hreppsnefnda og bæjarstjórna berlands-
sjóður, en hreppa- og bæjarfélög kostnað-
inn við úthlutunina.
3. gr. Um leið og úthlutað er seðlum
í fyrsta sinn skulu viðtakendur undirrita
drengskaparvottorð um hve mikinn forða
þeir eigi af kornvöru og sykri á eyðublöð,
er send verða hreppsnefndum og bæjar-
stiórnum. Skal forðinn dreginn frá við
seðla úthlutunina með því að khppa af seðl-
unum það, sem forðanum nemur.
4. frr. Hreppsnefndir og bæjarstjórnir
skulu'tafarlaust shna landsverzlun heildar-
skýrslur um vörubirgðir samkvæmt vott-
orðunum og hve mörgurn kílógr. seðlaaf-
gangur og afklippingar nemi, en geyma
frumskýrslur með áritun vottorðanna til at-
hugunar við næstu seðlaúthlutun. Afgang
seðlanna og afklippinga skal sendalands-
verzlun með fyrstu ferð. Pó geta hrepps-
nefndir og bæjarstjórnir með leyfi lands-
verzlunarhaldið eftir ívörslum sínum nokkr-
um hluta af afgangi seðlanna til úthlutun-
ar ef nauðsyn krefur, t. d. á fjölförnum
póstleiðum og til gistihúsa í kaupstöðum
og kauptúnum, svb og til brauðgerðar-
húsa sbr. 9. gr.
5. gr. Hinn 26. febr. n. k. skulu hrepps-
nefndir og bæjarstjórnir láta alla þá, sem
hafa í vörslum sínum kornvoru og sykur,
sem verzlað er með, undirnta drengskap-
arvottorð um birgðir þessar á eyðublóð á
sama hátt og móttakendur seðlanna. Heild-
arskýrslur urji birgðiraar í hverjum hreppi
eðabæ sendist landsverzlun tafarlaust sim-
leiðis, en frumskýrsurnar með fyrstu ferð.
6. gr. Almenn seðlaúthlutun fer fram
á fjögra mánaða fresti og verðaseðlar að-
eins látnir af hendi eftir að fyrsta úthlutun-
in hefir farið fram, til þeirra sem skila stofni
af eldri seðlum, með áritun nafns og heim-
ilisfangs. Undantekning frá úthlutunar-
reglunni er önnur almenn seðlaíithlutun er
fari fram 29. og 30. júní þ. á. oggildi að-
aðeins til tvegga mánaða, en veitir rétttil
fjögra mánaðaforða ef hann er fyrir hendi.
7. gr. Seðlarnir skulu vera tvennskonar
sykurseðlar og kornvöruseðlar. Hverkorn-
vöru seðill gildir fyrir einn mann í fjóra
mánuði og er ávísun á 40 kílógr. kornvöru.
Seðillinn skiftist í stofn og 16 reiti, sem
gilda 2 og hálft kílógr. hver. Má klippa
þá hvern frá öðrum en varast ska! að skerða
reitina sjálfa eða stofninn.
8. gr. Hver sykurseðill gildirfyrir einn
mann í fjóra mánuði. Skiftist hann í stofn
og 16 reiti, er gilda hálft kílógr. hver og
má klippa þá sundur á sama hátt og korn-
vöruseðlana. Við úthlutunina fáþurrabúð-
armenn seðlana óskerta, en af seðlum þeirra
er grasnyt hafa og aðallega stunda land-
búnað, skulu bæjarstjórnir og hreppsnefnd-
ir láta klippa þá fjóra reiti, sem lengst eru
frá stofninum, og varðveitast þeir með
seðla-afgangi þeim serii hreppsnefndir og
bæjarstjómir eiga að standa landsverzlun
skil á.
9. gr. Brauðgerðarhús mega eigi selja
brauð nema gegn brauðseðlum, er skulu
útgefnir af bæjarstjórnum eða hreppsnefnd-
um og fást gegn afhendingu kornvöruseðla.
Við seðlaskiftin fái móttakandi brauðseð-
ils 10 prc. meira kornvöruígildi í brauðseðl-
inum en hann lætur af hendi í kornvöru-
seðlinum. Brauðgerðarhús, er þarfnast
brauðefnis, afhendi brauðseðlana bæjar-
stjórnum eða hreppsnefndum gegn jafn-
gildi þeirra í kornvöruseðlum, sem almenn-
ingur hefir áður af hendi látið gegn brauð-
seðlunum. Sá 10 prc. halli, er á þann
hátt verður við skifti seðlanna hjá bæjar-
stjórnum og hreppsnefndum, bætist þeim
upp af seðlaafgangi landsverzlunar í vörsl-
um þeirra sbr. 4. gr., en skilagrein yfir þá
auka úthlutun skal senda landsverzlun.
Brauðgerðarhúsin sendi síðan kornvöru-
seðlana með pöntunum sinum til seljanda
brauðefnisins. Með Ieyfi landsverzlunargeta
brauðgerðarhús fengið aukreitis hjá bæjar-
stjórnum eða hr'eppsnefndum kornvöru-og
sykurseðla til notkunar við innkaup á efni
til kökuge,rðar.
10. gr. í hverri sýslu og kaupstað skal
vera bjargráðanefnd og skipa hana sýslu-
maður, bæjarfógeti eða borgarstjóri ásamt
tveim mönnum er hlutaðeigandi sýslunefnd
eða bæjarstjórn kýs.
Nú eru ekki nægar kornvöru- eða sykur-
birgðir fyrir hendi í landinu eða einhverj-
um hluta þess til að seljagegn þeim seðlum
sem þegar hefir verið úthlutað, og skulu þá
bjargráðanefnir í samráði við landsverzlun
gera áætlun um hve birgðirnar endist lengi
og skipa fyrir um hve mikinn hluta seljend-
ur meigi veita móttöku af úthlutuðum seðl-
um, þar til nýr forði bætist við í landið
eða landshluta þann, sem um er að ræða.
Ef bjargráðanefndum þykir ástæða til, skulu
þær og setja ákvæði um skamt einnareða
fleiri kornvörutegunda vegna skorts á þeim
að tiltölu við aðrar tegundir og skulu þá
seljendur rita aftan á stofn seðilsins hve
mikið af þeirri vöru tegund, sem þannig
er skömtuð, sé seld í hvert sinn, svo og
nafn verzlunarinnar, þannig að séð verði
á seðlinum hve mlkið eigandi hans hafi
þegar fengið keypt af vörunni.
Póknun fyrir störf bjargráðanefnda greið-
ist úr hlutaðeigandi sýslu og bæjarsjóði.
11. gr. Sé kornvara keypt þannig að
ekki standi á tveim og hálfu kílógr. getur
seljandi gefið kaupanda viðurkenningu fyr-
ir að hann eigi óafhent það sem vantará
að hann hafi fengið fultkornvöruígildi seðil-
reitsins (tvö og hálft kílógr.).
12. gr. Kaupmenn og félög, er panta
kornvorur og sykur hjá heildsölum innan-
lands eða landsverzlun, skulu senda með
pöntunum sínum kornvöru- og sykurseðla,
er svara til vörumagns pöntunarinnar. Sé
það oframkvæmanlegt vegna þess að pönt-
un sendist símleiðis eða af því að seðlar
eru eigi ínnleystir, skulu þeir sendast svo
fljott sem unt er, Fyrir seðlasendingar þess-
ar greiða sendendur ekki burðargjald. Eng-
ar pantamr má afgreiða án samþykkis lands-
verzlunar og skal þess ávalt getið hvort
seðlar hafi fylgt pöntun eða ekki þegar
samþykkis er leitað.
13. gr. Innflytjendur komvöru og sykurs
skulu, jafnskjott og þeir fá þær vörum frá
útlöndum, tilkynna landsverzlun hve mikið
þeir hafi fengið af hverri vörutegund. Mega
þeir eigi selja vörurnar nema gegn seðluín,
sbr. þó 12. gr. Seðlana skulu þeir senda
landsverzlun jafnótt og þeir fá þá í hendur.
14. gr. Nu telur landsverzlun nauðsyn
bera til að flytja kornvöru eða sykur frá
einum landshluta í annan, og skulu þá vöru-
eigendur skyldir að hlíta fyrirskipunum
þeim, er landsverzlun kann að gera um
ráðstöfun varanna.
15. gr. Fyrir rýrnun kornvöru og sýkurs
við flutning og sölu, eða ef vörurnar verða
fyrir skemdum, fá hlutaðeigandi kaupsýslu-
menn hæfilega seðlafúlgu njá bæjarstiórn-
um eða hreppsnefndum eftir ákvörðum og
fyrirmælum landsverzlunar.
16. gr. Bjargráðanefndir skulu hafa á
hendi eftirlit með því, að steinolíu sem
berst til umdæma nefndanna, verði skift
niður eftir þörfum í umdæminu, og ber
kaupmönnum og öðrum, sem hafa keypt
steinolíu af innflytjendum, að hlýða fyrir-
mælum nefndanna um úthlutun og sölu
olíunnar. Hinsvegar verða innflytjendur að
, hlíta ákvörðun landsverzlunar um skifting
á innfluttri steinolíu milli umdæmanna.
17. gr. Smjörlíki má ekki selja nema eft-
ir ráðstöfun hlutaðeigandi bjargráðanefnd-
ar, sem setur regtur um söluna.
18. gr. Landsverzlun annast allar frek-
ari framkvæmdir reglugerðar þessarar.
19. gr. Brot gegn ákvæðum reglugerð-
ar þessarar varða sektum alt að 10 þúsund
krónum og fer um þau mál sem önnur
lögreglumál.
20. gr. Reglugerð þessi öðlast þegar
gildi og er með henni numin úr gildireglu-
gerð 11. apríl 1917 um aðflutta kornvöru
og smjörlíki, reglugerðir 18., 21. og 26.
apríl 1917 um viðauka við reglugerð 11.
apríl 1917 um aðflutta kornvöru og smjör-
líki, reglugerð 16. maí. 1917 um breyting
á reglugerð 26. apríl 1917, reglugerð 7. ág.
1917 um úthlutun og sölu steinolíu, reglu-
gerð 5. sept. 1917 um notkun mjölvöru og
um sölu á landssjóðssykri, reglugerð 30.
nóv. 1917 um frestun á framkvæmd ákvæða
umsykurseðlaag reglugerð 14. des. 1917 um
afnám ákvæða um höft á bakstri bakara.
Þetta er birt öllum þeim til eftirbreytni,
sem hlut eiga að máli.
I stjórnarráði Islands, 23. janúar 1918.
Sigurður Jónsson.
Jón Tiermannsson.
SiglufjörÖur
nú, og í framtíðinni.
—o—
Framh.
Pörfin á sjúkrahúsi hér í Siglu-
firði er nú orðin svo augljós, að
um hana geta tæplega verið skiptar
skoðanir. Bygging þess er því eitt
af þeim verkefnum er liggja fyrir
og það þarf að komast á sem allra
fyrst.
Sannanir fyrir þessu þarf ekki að
tilfæra aðrar en þær, að í Sigiufirði
eru um 1000 búsettra manna 6 mán-
uði af árinu, og hina 6 mánuðina
eru hér um 5—6000 manns.
Stofa sú, sem ætluð er fyrir sjúk-
linga í hinu norska sjúkrahúsi hér
getur rúmað 10—15 sjúklinga, og
getur verið nokkur hjálp að henni,
en þó ekki til frambúðar. En á með-
an ekki er bygt nýtt sjúkrahús ætti
hreppsnefndin að tryggja sér afnot
þessarar stofu þegar Norðmenn eru
ekki hér, og eru það vanalega 6—8
mánuðir af árinu.
Pegar þetta er ritað liggja2sjúk-
lingar á stofu þessari, og þeim get-
ur fjölgað. Pessu er hægt að koma
í frarnkvæmd, hefði ekki mjög mik-
inn kostnað í för með sér, en gæti
orðið stór hjálp fyrir bæinn. Húsið
er að vísu aðallega útbúið sem sum-
arbústaður, en mun þó vera eins
vandað eins og íbúðarhús hér al-
ment gjörast.
Um hvar hið fyrirhugaða sjúkra-
hús ætti að standa, geta að sjálf-
sögðu verið skiptar skoðanir. Að
mínu áliti er hentugasti staðurinn
fyrir sunnan hús Theódórs Pálsson-
ar á hæðinni spöikorn fyrir ofan
götuna. í útíöndum má sjá, að op-
inberar byggingar, og þá ekki síst
sjúkrahús, standa ekki nærri öðrum
húsum, heldur ef svo mætti að orði
kveða, á sem mest áberandi stöð-
um, það er að segja þær bygging-
ar, sem bygðar hafa verið nú á
seinni tímum, og að svo miklu ieyti
sem staðlegar ástæður hafa leyft.
Pað er líka augljóst, að sjúkrahús
verður að byggja þar sem bæði er
kyrð og ró, og ennfremur þar, sem
best eru heilbrigðisskilyrði, og hvað
það snertir, erhvergi ákjósaniegri stað-
urí Siglufirði en einmitt þarna. Hver
og einn getur hugsað sér, að hann
eftir lengri eða skemri legu fengi
leyfi læknisins til þess að vera á
fótum litla stund. Fengist ekki ieyfi
til að fara út, þá er að sitja við
gluggann, þaðan væri útsjónin fög-
ur yfir bæinn, höfnina, og langt út
á haf. Lífsþrótturinn fengi nýan
styrk, glaðlyndið, sem lamast hefði
við veikindin vaknaði aftur til lífs-
ins, og það er besta meðalið. Peg-
ar batanum væri svo iangt komið
að útgönguleyfi fengist, þámáheita
svo að sjUklingurinn sé í sveit, að
minsta kosti þarf ekki langt að ganga
til þess, áð fjallablærinn fái yfirhönd
yfir bæjaríoftinu.
Vera má, að ýmsum finnist, að
ekki sé gott, að skólprennur frá
sjúkrahúsinu liggi fram i innhöfn-
ina, en þar til má svara, að í út-
löndum, bæði í stórum og litlum
bæjum, og eins hér á landi, liggja
skóiprennur frá sjúkrahúsum inn í
rennur sem koma annarstaðar frá,
liggja svo op rennanna hér og þar
út að höfnunum, er því ekkerí við
þetta að athuga hér frekar en ann-
arstaðar. Par við bætist, að þegar
innhöfnin verður dýpkuð, verour
bygður brattur veggur meðfram
ströndinni frá húsi Helga læknis
Ouðmundssonar, — eða þar nálægt
— og alia leið niður að eyrarodda.
Veggur þessi verður hafður svo hár
að 4—5 fet standi yfir mesta flóð,
getur þá ekkert á land rekið á þessu
svæði, heldur berst alt með straum-
num fram hjá oddanum og út til
hafs. Engin hætta ætti því að geta
stafað af skólprennunum, hvorki frá
sjúkrahúsinu, né öðrum húsum.
Að því er snertir byggingarlóð
undir sjúkrahúsið, þá er ekki ástæða
til að ætla, að erfiðara yrði að fá
hana á hinum framangreinda stað,
en annarstaðar innan takm. bæjarins.
Pá kemur kirkjubyggingin. Pað
mál er þegar nokkuð á«veg komið
þar sem búið er að veita fé af
hreppssjóði til byggingarinnar, og
sérstök nefnd verið kosin til að starfa
að því máli.

					
Fela smámyndir
Blağsíğa 21
Blağsíğa 21
Blağsíğa 22
Blağsíğa 22