Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Baldur

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Baldur

						Gefið út af Isaf.iarðardeildum K.F.Í.   og S.U.K.

I.árg.

Isafiröi 14-Feb. 1932.

l.tbl.

SafflVinnuf jelagi;

Vert er að athuga þ'að að nokkru hve

mikið verkafdlk hjer,baeði á sj£ og

landi,leggur á sig til þess að Sam-

líikio heíur veri^ talað hjer umSam- I vinnuf jelagið geti haldið áfram að

vinnuf;jelagið og kröggur þess nú í

seinni tíð. Fjelagið hefur ekki frem-

starfa.Kaup hjá" Samvinnufáel&ginn

eins og annarstaðar hjer a ísafirði

ur en önnur fyrirtaki komist hjákcepp- hef** yerið lágt.og framanaf má telja

Y uatti,þuö er oröiö st<5rskuldugt,og ef

wmÉkm wé oro framkvŒmdast,jðrans verð-

ttr vel mb ganga.svo aö fjelagið lendl

ekki í sama eða verra feni 1 haust.

petta fjelag hefur frá upphafi ver-

ið.rajög gallað,s;jerstaklega hvað snert

ir fyrirkomulag kaupgjalds.Sjómennir-

nir á bátunum hafa verið ráðnir   upp

á hlut,og hefur kaup þerra þannig al-

veg verið undirorpið dutlungum markað-

sins.pegar fiskverðið fellur á mark

,að saanrinnufjelagið hafi jafnvel

orðið til jþess að lina verklýftinn í

kaupkröfum sínum.Hefur kaup hjerþess

vegna veriö lægra en vfða annarstað-

ar,og þrátt fyrir þaö er rní svo kom-

ið,að fjelagið getur varla rekið

vegna fjárskerts. Að vfsu hafa náð-

st sumningar uo atundarfrið við lán-

ardrottnanna.sem eru aðallegatOlíu-

verslun íslands H/f ,Hafnarsjðður

afjaröar,Kaupfjelagi> o.fl.og auk

aðnum minkar kaup þeirra.og þegar fisls Þess hefur f;Jelaglð fengið 17500 kr.

lan i Landsbankanum til rekstrar og

35000 kr.í gegnum hafnarsj<5ð tír Pisk-

veiöasjdöijSem að viöbættu því er af-

gangs verður fiskveðnm verða notaðar

til þess aö greiða innistandandi veik-

tirinn verður dseljanlegur verða þeir

kuuplausir.& þeim krepputfmum,sem    nú*

standa yfir er því kaup sjómanna mjög

dtrvggt.Verkafólk  í landi hefur aftur

6 aSfl getað aflað sjer fasts tíma-

kaupe Og er þannig minna háö verð-

lafckuninni ó markaöi auðvaldsins.sjð-

menn eru sem vonlegt er gramir yfir

þessari kauplækkun eða kappmissi og

£ von um að geta komið í veg fyrir

akaup aö þrem fjjðrðu hlutum,a,> því

er sagt er.Og ennþá er gengið á

verkafdlk með að lina á kröfum sín-

um.  Getur þa"> gengið til lengdar að

sjómenn og verkamenn þannig h?tt\*> of-

hana.aatía þelr .3« á Kaupi verkafolk3a? * «»•» Sjfi Samvljjmfjelagim íá

í landi og vilja fá það lækkaö.Hafa

þeir t.d.stungið upp á,að landf<5lktaki

a® a$6T aö verkafiskinn upp á akkord,

mikiö lœgra á skippundið heldur enþað

hefur kostað í líeösta eða að það láti

standa eftir 15$ hjá fjelaginu af vinn

ukoupl sfna,sem áhættuf;je fyrir það.

pessi toafa sjomanna er ekki byggð á

þvf að þeir í raun og veru álíti kaup

verklýös £ landi of hátt,heldur þvert

á mdti.þetta er aðeins ein tilraun

þeirra til að tryggja afkomu sína.þeir

fdnna að þair hafrorðið að taka á sig f^^Wf^f^^ÍoðíSíJ*

skellina af verðlækkuninni og þetta er

aöeins tilraun til þess að jafna þess-

um skellum niður á verkamenn í landi

líka.þama eru sjómennimir komnir inn

á geysihaBtttaegar brautir,sem geta orö

iö verklýöshreyfingunni dýrar. Sj ómenn

eiga mikið á h«ttu,en þeir tryggjaekki

afkamu sfna með því að draga verkafólk

í landi út f sörau áhættuha.parna bein-

ast kröfur sjðmanna $-ö röngum ^ðil^um

Terkaf<51k í landi hefur sýnt vllja ^

því að hafa samkomulag við SQ6menn.,á

fundijSem haldinn var á mánudagskveld*

ið var kom þaö fram  ,að verkamenn mund

u vera tilleiðanlegir til þess að gefa

eftir 10^ af kaupi sínu,sem áhættufje

handa samvirumfjelaginu.

til þess a* það geti haldið áfraa

rekstri?

Palli n\í fjelagið niður þrátt fyr-

ir allar tilraunir rerklýðs til þess

að halda því uppifeins og viðbiíið er,

yrði rfkiö aö idaupa undir bagga með

að lítvega f^e tll atvinnuleysistrygg-

inga og atvinnub(5ta. pessvegna þarf

að krefjast þess af ríkisstj6rn,að

hu'n veiti f jelaginu rentulaust láh,

sem gæti losað hana við að greiða Is-

afjar^arkaupstað störí;}e vegna aukina

líka af því,að f^elagið hefur þessi

ár,sem þa> hefur starfað ekki greitt

undir 150 þiís.í opinber iltgjöld til

ríkisins,auk þess sem fjelagsmenn

sjálfir hafa greitt til þess.Lán

þetta yr*)i a^ vera svo mikið,að hægt

væri a^ tryggja sjómönnum fast lág-

markskaup og verkafðlki f landi kaup

samkvæmt taxta verklýðsfjelagsins.

Seð því einu m(5ti,að fá sjomenn

ráðna upp á fast kaup er hægt að fyr-

ií%yggja slíkar innbyrðisskærur með-

al verkl'yðs og hjer eiga sjer stað;

og me^ því einu móti mun verða hægt

að tryggja sjémönnum eitthvað fyrir

strit sivt.

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2