Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Baldur

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Baldur

						Gefið út af Isaf.iarðardeildum K.F.Í.   og S.U.K.
I.árg.
Isafiröi 14-Feb. 1932.
l.tbl.
SafflVinnuf jelagi;
Vert er að athuga þ'að að nokkru hve
mikið verkafdlk hjer,baeði á sj£ og
landi,leggur á sig til þess að Sam-
líikio heíur veri^ talað hjer umSam- I vinnuf jelagið geti haldið áfram að
vinnuf;jelagið og kröggur þess nú í
seinni tíð. Fjelagið hefur ekki frem-
starfa.Kaup hjá" Samvinnufáel&ginn
eins og annarstaðar hjer a ísafirði
ur en önnur fyrirtaki komist hjákcepp- hef** yerið lágt.og framanaf má telja
Y uatti,þuö er oröiö st<5rskuldugt,og ef
wmÉkm wé oro framkvŒmdast,jðrans verð-
ttr vel mb ganga.svo aö fjelagið lendl
ekki í sama eða verra feni 1 haust.
petta fjelag hefur frá upphafi ver-
ið.rajög gallað,s;jerstaklega hvað snert
ir fyrirkomulag kaupgjalds.Sjómennir-
nir á bátunum hafa verið ráðnir   upp
á hlut,og hefur kaup þerra þannig al-
veg verið undirorpið dutlungum markað-
sins.pegar fiskverðið fellur á mark
,að saanrinnufjelagið hafi jafnvel
orðið til jþess að lina verklýftinn í
kaupkröfum sínum.Hefur kaup hjerþess
vegna veriö lægra en vfða annarstað-
ar,og þrátt fyrir þaö er rní svo kom-
ið,að fjelagið getur varla rekið
vegna fjárskerts. Að vfsu hafa náð-
st sumningar uo atundarfrið við lán-
ardrottnanna.sem eru aðallegatOlíu-
verslun íslands H/f ,Hafnarsjðður
afjaröar,Kaupfjelagi> o.fl.og auk
aðnum minkar kaup þeirra.og þegar fisls Þess hefur f;Jelaglð fengið 17500 kr.
lan i Landsbankanum til rekstrar og
35000 kr.í gegnum hafnarsj<5ð tír Pisk-
veiöasjdöijSem að viöbættu því er af-
gangs verður fiskveðnm verða notaðar
til þess aö greiða innistandandi veik-
tirinn verður dseljanlegur verða þeir
kuuplausir.& þeim krepputfmum,sem    nú*
standa yfir er því kaup sjómanna mjög
dtrvggt.Verkafólk  í landi hefur aftur
6 aSfl getað aflað sjer fasts tíma-
kaupe Og er þannig minna háö verð-
lafckuninni ó markaöi auðvaldsins.sjð-
menn eru sem vonlegt er gramir yfir
þessari kauplækkun eða kappmissi og
£ von um að geta komið í veg fyrir
akaup aö þrem fjjðrðu hlutum,a,> því
er sagt er.Og ennþá er gengið á
verkafdlk með að lina á kröfum sín-
um.  Getur þa"> gengið til lengdar að
sjómenn og verkamenn þannig h?tt\*> of-
hana.aatía þelr .3« á Kaupi verkafolk3a? * «»•» Sjfi Samvljjmfjelagim íá
í landi og vilja fá það lækkaö.Hafa
þeir t.d.stungið upp á,að landf<5lktaki
a® a$6T aö verkafiskinn upp á akkord,
mikiö lœgra á skippundið heldur enþað
hefur kostað í líeösta eða að það láti
standa eftir 15$ hjá fjelaginu af vinn
ukoupl sfna,sem áhættuf;je fyrir það.
pessi toafa sjomanna er ekki byggð á
þvf að þeir í raun og veru álíti kaup
verklýös £ landi of hátt,heldur þvert
á mdti.þetta er aðeins ein tilraun
þeirra til að tryggja afkomu sína.þeir
fdnna að þair hafrorðið að taka á sig f^^Wf^f^^ÍoðíSíJ*
skellina af verðlækkuninni og þetta er
aöeins tilraun til þess að jafna þess-
um skellum niður á verkamenn í landi
líka.þama eru sjómennimir komnir inn
á geysihaBtttaegar brautir,sem geta orö
iö verklýöshreyfingunni dýrar. Sj ómenn
eiga mikið á h«ttu,en þeir tryggjaekki
afkamu sfna með því að draga verkafólk
í landi út f sörau áhættuha.parna bein-
ast kröfur sjðmanna $-ö röngum ^ðil^um
Terkaf<51k í landi hefur sýnt vllja ^
því að hafa samkomulag við SQ6menn.,á
fundijSem haldinn var á mánudagskveld*
ið var kom þaö fram  ,að verkamenn mund
u vera tilleiðanlegir til þess að gefa
eftir 10^ af kaupi sínu,sem áhættufje
handa samvirumfjelaginu.
til þess a* það geti haldið áfraa
rekstri?
Palli n\í fjelagið niður þrátt fyr-
ir allar tilraunir rerklýðs til þess
að halda því uppifeins og viðbiíið er,
yrði rfkiö aö idaupa undir bagga með
að lítvega f^e tll atvinnuleysistrygg-
inga og atvinnub(5ta. pessvegna þarf
að krefjast þess af ríkisstj6rn,að
hu'n veiti f jelaginu rentulaust láh,
sem gæti losað hana við að greiða Is-
afjar^arkaupstað störí;}e vegna aukina
líka af því,að f^elagið hefur þessi
ár,sem þa> hefur starfað ekki greitt
undir 150 þiís.í opinber iltgjöld til
ríkisins,auk þess sem fjelagsmenn
sjálfir hafa greitt til þess.Lán
þetta yr*)i a^ vera svo mikið,að hægt
væri a^ tryggja sjómönnum fast lág-
markskaup og verkafðlki f landi kaup
samkvæmt taxta verklýðsfjelagsins.
Seð því einu m(5ti,að fá sjomenn
ráðna upp á fast kaup er hægt að fyr-
ií%yggja slíkar innbyrðisskærur með-
al verkl'yðs og hjer eiga sjer stað;
og me^ því einu móti mun verða hægt
að tryggja sjémönnum eitthvað fyrir
strit sivt.
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2